обладнані аварійним освітленням.

У разі потреби необхідності працівники повинні бути

забезпечені особистими джерелами освітлення.

4.12. Санітарно-побутові умови

Забезпечення санітарно-побутовими умовами повинно відповідати

вимогам нормативно-правових актів про охорону праці.

4.12.1. Приміщення для переодягання; шафи для одягу

Працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими

приміщеннями для переодягання.

Санітарно-побутові приміщення для переодягання повинні бути

легкодоступними і мати опалення.

Приміщення обладнують сидіннями та шафами, що замикаються.

Шафи для робочого та особистого одягу повинні бути

роздільними і забезпечувати просушування робочого одягу.

Для чоловіків і жінок слід передбачити окремі приміщення для

переодягання або роздільне користування цими приміщеннями.

Якщо в спеціальному приміщенні для переодягання немає

потреби, необхідно передбачити для кожного працівника місце в

гардеробі.

4.12.2. Облаштування душів і умивальників

Працівники повинні бути забезпечені душовими, які

облаштовуються за типом санпропускників.

Для чоловіків і жінок повинні бути передбачені окремі душові

приміщення або роздільне користування цими приміщеннями.

Душові приміщення повинні мати розміри відповідно до

нормативних вимог.

У душах повинна бути як холодна, так і тепла вода.

Якщо в наявності душів немає потреби, слід передбачити

умивальники з холодною і теплою водою і приміщення для

переодягання.

Для чоловіків і жінок повинні бути виділені окремі

умивальники або передбачене роздільне користування ними.

4.12.3. Облаштування туалетів і місць для миття рук

Працівникам повинні бути надані спеціальні приміщення для

туалету і миття рук та приміщення для відпочинку під час перерв.

Для чоловіків і жінок повинні бути окремі туалети або

організовано роздільне користування ними.

4.12.4. Санітарно-побутові приміщення на підприємствах з

підземним способом ведення робіт можуть бути на поверхні.

4.13. Облаштування породних та інших відвалів

Проектування, формування і експлуатація породних та інших

відвалів, а також відстійників повинні забезпечувати працівникам

безпечність відповідно до вимог НПАОП 10.0-5.21-04 "Інструкція із

запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних

відвалів", затвердженого наказом Державного комітету України з

нагляду за охороною праці від 26.10.2004 N 236.

4.14. Додаткові вимоги щодо облаштування робочих зон,

розташованих на поверхні

4.14.1. Стабільність і міцність

Робочі зони слід формувати, обладнувати й експлуатувати, щоб

не порушувати стабільність навколишнього оточення.

Вони повинні мати відповідну до способу їх використання форму

і стійкість.

4.14.2. Підлоги, стіни, стелі та покрівлі приміщень

Підлоги приміщень не повинні мати нерівностей, отворів або

небезпечних ухилів, вони повинні бути міцними, безпечними для

ходіння і не слизькими.

Приміщення повинні мати відповідну теплову ізоляцію з

урахуванням характеру виробництва і фізичної діяльності

працівника.

Поверхня підлоги, стін і стелі повинна забезпечувати

можливість її необхідного очищення і оновлення.

Прозорі і світлопроникні, зокрема скляні, стінки в

приміщеннях або поблизу робочих місць і шляхів пересування повинні

бути виготовлені з міцного матеріалу, чітко позначені і

відмежовані від робочих місць і шляхів пересування.

Доступ на покрівлі може бути дозволений лише тоді, коли

працівникам надані засоби, які забезпечують безпечне ведення

робіт.

4.14.3. Розміри приміщень, обсяг повітря в них, простір для

руху на робочому місці

Робочі приміщення повинні мати відповідну площу, висоту і

обсяг повітря для того, щоб працівники могли виконувати роботу без

загрози для безпеки, здоров'я і самопочуття, з урахуванням вимог

нормативно-правових актів про охорону праці.

Простір, що надається працівникові на його робочому місці,

повинен мати відповідні розміри, щоб працівник міг безпечно

виконувати роботу.

4.14.4. Вікна

Вікна, у тому числі вікна верхнього світла і вентиляційні

пристрої, які можуть відчинятись, зачинятись, регулюватись і

закріплятись, повинні забезпечувати безпечне поводження з ними.

За їх відчиненого положення не повинна виникати небезпека для

працівників.

Повинна бути забезпечена можливість безпечного очищення

вікон.

4.14.5. Двері й ворота

Місце, кількість, розміри дверей і воріт, матеріал, з яких

вони виготовлені, повинні відповідати характеру і призначенню

приміщення або робочої зони.

Прозорі двері повинні мати позначення на рівні очей людини.

Поворотні двері й ворота повинні бути прозорими або мати

віконця на рівні очей людини.

Якщо прозорі або світлопроникні частини дверей і воріт

виготовлені з крихкого матеріалу і є небезпека поранення

працівників їх уламками, ці частини дверей повинні бути захищені

від дотику до них.

Розсувні двері повинні бути обладнані захистом від

випадкового відчинення і зачинення.

Двері й ворота, що відчиняються в напрямку догори, повинні

бути обладнані захистом від випадкового опускання.

Двері, розміщені на аварійно-рятувальному шляху, повинні бути

позначені відповідно до вимог до сигналів і знаків у підземних

виробках і на шахтному транспорті. Має бути забезпечена можливість

відчиняти їх без застосування допоміжних засобів. Протягом

перебування працівників у робочих зонах двері не повинні

замикатись.

У безпосередній близькості до воріт, призначених переважно

для руху транспортних засобів, повинні бути влаштовані двері для

проходу працівників.

Двері і ворота, що мають силовий привід, повинні рухатись без

загрози для працівників.

Вони повинні бути оснащені екстреними вимикачами і мати

можливість відчиняти їх вручну.

4.14.6. Вентиляція зачинених приміщень

Зачинені робочі приміщення повинні бути забезпечені

відповідним для дихання повітрям.

У разі потреби засоби вентиляції повинні бути готовими до

використання.

Порушення роботи вентиляції має бути відповідно відображено

попереджувальними пристроями.

Розміщення кондиціонерів і механічних вентиляційних установок

не повинно загрожувати працівникам дією небажаних протягів.

Відходи, які можуть призвести до забруднення повітря і

загрожувати здоров'ю працівників, повинні оперативно видалятись.

4.14.7. Мікроклімат у приміщеннях

Температура в робочих приміщеннях протягом робочого часу

повинна встановлюватись з урахуванням застосовуваних методів

роботи і напруженості фізичної праці відповідно до вимог

санітарних правил та норм мікроклімату для виробничих приміщень.

Вікна, у тому числі для верхнього світла, скляні стіни

повинні мати у разі потреби ширми для захисту працівників від

надмірного сонячного випромінювання.

4.14.8. Приміщення для відпочинку під час перерв

Приміщення для відпочинку під час перерв повинні бути

відповідного розміру і устатковані столами і сидіннями зі

спинками.

Температура в приміщеннях для відпочинку під час перерв,

приміщеннях для підготовки до роботи, приміщеннях

санітарно-побутового призначення, їдальнях, амбулаторіях повинна

відповідати призначенню цих приміщень і вимогам санітарних правил

і норм мікроклімату.

Якщо протягом робочого часу періоди підготовки до роботи є

регулярними і частими, а приміщення для відпочинку під час перерв

немає, слід забезпечити працівників іншими приміщеннями. У цих

приміщеннях також необхідно передбачити захист працівників від

шкідливого впливу тютюнового диму.

4.15. Врахування потреб окремих категорій працівників

Вагітні жінки і матері-годувальниці повинні мати можливість

відпочинку у відповідних умовах.

Робочі місця для працівників з обмеженими фізичними

можливостями повинні бути обладнані відповідно до вимог робочої

зони.

5. Додаткові вимоги охорони праці для підприємств

з відкритим способом видобування

5.1. Виконання робіт повинно плануватись і проводитись з

урахуванням вимог системи управління охороною праці та вимог

забезпечення стабільності бортів і відвалів при розробці родовищ

корисних копалин відкритим способом видобування; при дрібненні,

сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та

концентратів і вимог безпеки відповідно до нормативно-правових

актів щодо організації та ведення масових вибухів, запобігання,

виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що

відмовили, на відкритих гірничих роботах.

5.2. Облаштування транспортних комунікацій повинно

відповідати параметрам машин, що пересуваються по них.

5.3. Необхідно забезпечити, щоб над робочими зонами і

транспортними комунікаціями не було породних мас, які можуть

сповзти або зірватись. У разі потреби їх треба видалити.

5.4. Не слід "підробляти" розкривні та видобувні уступи, а

також відвали таким чином, щоб це знижувало їх стабільність.

6. Додаткові вимоги охорони праці для підприємств

з підземним способом видобування

6.1. Плани підземних гірничих виробок повинні виконуватись у

відповідному масштабі. Поряд з гірничими виробками на них повинні

бути зазначені всі елементи, які можуть мати вплив на безпеку

ведення робіт.

Маркшейдерські плани повинні бути легкодоступними і

зберігатись доти, доки цього вимагають вимоги безпеки. Ці плани

повинні регулярно поновлюватись відповідно до стану робіт і

перебувати в розпорядженні працівників у робочих зонах.

6.2. Підприємство з підземним способом видобування повинно

мати не менше двох незалежних, безпечних і легкодоступних для

працівників, що працюють під землею, виробок, що ведуть на

поверхню. У разі потреби вони повинні бути устатковані механічними

засобами для підняття людей.

6.3. Підземні виробки, у яких провадяться роботи, необхідно

проходити, використовувати, обладнувати і підтримувати, щоб

максимально зменшити небезпеку для працівників під час роботи або

руху по них.

6.4. Транспортне обладнання необхідно монтувати,

експлуатувати і підтримувати в робочому стані, щоб забезпечити

безпеку і захист здоров'я працівників.

6.5. Транспортування людей необхідно виконувати відповідно до

спеціальних письмових приписів.

6.6. Безпосередньо вслід за посуванням вибою потрібно

здійснювати у разі потреби кріплення, що виконується відповідно до

інструкцій, затверджених роботодавцем.

У всіх підземних виробках повинна систематично

випробовуватись стійкість порід, кріплення повинно відповідати

вимогам безпеки згідно з результатами випробувань.

6.7. У всіх підземних виробках відповідно до вимог НПАОП

10.0-5.10-04 "Інструкція із складання вентиляційних планів",

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за

охороною праці від 26.10.2004 N 236, повинна бути передбачена

постійна вентиляція, щоб забезпечити:

безпечний і нешкідливий склад атмосфери, що відповідало б

умовам праці з урахуванням застосовуваних методів праці і фізичної

напруженості праці працівників;

вибухобезпечний склад атмосфери;

видалення з атмосфери шкідливої для дихання працівників

кількості пилу.

Якщо природна вентиляція недостатня для виконання цих вимог,

необхідно влаштувати примусову вентиляцію. Необхідно вжити заходів

для забезпечення стабільної і безперервної вентиляції.

Рівень депресії головного вентилятора слід постійно

контролювати, про непередбачену зупинку вентиляції повинен

сигналізувати аварійний пристрій.

Слід забезпечити систематичне вимірювання параметрів

вентиляції. Результати вимірювань фіксуються.

Схема вентиляції повинна постійно оновлюватись.

6.8. У шахтах, небезпечних за газом, головна вентиляція

здійснюється механічними засобами вентиляції. Ведення робіт має

здійснюватись з урахуванням заходів з дегазації.

Необхідно вжити заходів, щоб небезпека, спричинена шахтним

газом, була максимально зменшена.

Місцева вентиляція влаштовується в розвідувальних,

підготовчих і видобувальних виробках, що мають безпосередній

зв'язок з головним вентиляційним струменем.

Додатково повинні проводитись вимірювання наявності шахтного

газу. Відповідно до положень системи управління охороною праці на

підприємстві необхідно постійно контролювати концентрацію шахтного

газу у вентиляційних виробках, що ведуть від механізованих вибоїв,

від виробок, з покрівлі яких видобувається вугілля, а також від

тупикових виробок, у яких механізованим способом провадяться

прохідницькі роботи.

У шахтах, небезпечних за газом, а також шахтах з горючим

пилом:

дозволяється застосування тільки спеціальних вибухових

речовин і засобів підривання;

не дозволяється курити і брати з собою призначені для куріння

тютюнові вироби та будь-які засоби для створення відкритого вогню;