Відкривати на всмоктувальному газопроводі більше однієї контрольної пробки не дозволяється.

 1. Електрофільтри перед уведенням в експлуатацію (після монтажу, ремонту або очищення) повинні підлягати випробуванню на герметичність відповідно до інструкції заводу-виробника.
 2. Експлуатацію електрофільтрів очищення коксового газу від смоли необхідно проводити відповідно до інструкції, що затверджена роботодавцем.
 3. Електрофільтри повинні бути обладнані сигналізацією про підвищення вмісту кисню у коксовому газі. У разі, якщо немає сигналізації, необхідно згідно з графіком проводити лабораторні аналізи газу на вміст у ньому кисню аналітичним способом.
 4. На електрофільтрах з опорно-прохідними ізоляторами, що обладнані після машинного відділення (на напірній лінії), повітря для аналізу на кисень необхідно відбирати з ізоляторних коробок за знятої напруги. За вмісту кисню у повітрі нижче ніж 20,6% електрофільтри необхідно вимикати.
 5. У разі розташування фільтрів на всмоктуванні (вакуумної лінії) необхідно здійснювати ретельний нагляд за щільністю корпуса електрофільтра.

Електрофільтри повинні періодично перевірятися на щільність відповідно до інструкції, що затверджена роботодавцем.

 1. На підприємствах, що будуються, і тих, що реконструюються, приводи газових засувок електрофільтрів повинні мати дистанційне керування.
 2. Застосовувати стиснене повітря для подачі кислоти в сатуратори або для видачі розчину із сатуратора не дозволяється.
 3. Під час реконструкції сульфатного відділення напірні баки сірчаної кислоти повинні споруджуватися на окремому фундаменті, віддаленому від робочих місць.

Електроживлення до мостового крана у складах сульфату необхідно підводити за допомогою гнучкого кабелю.

 1. Застосовувати надсмольну воду для промивання солі в центрифугах і промивання ванн сатуратора не дозволяється.
 2. Випуск маточного розчину в котловани під сатураторами не дозволяється.
 3. Кристалоприймачі повинні бути герметично закриті та мати витяжну трубу, що виведена вище гребеня покрівлі на висоту не менше ніж 4 м.
 4. Циркуляційні каструлі та каструлі зворотних стоків, що розташовані в приміщенні, повинні бути герметично закриті та мати витяжну трубу заввишки не менше ніж 4 м від гребеня покрівлі будинку.
 5. З метою запобігання спіненню маточного розчину та вибиванню гідрозатворів циркуляційних каструль застосування регенерованої кислоти повинно бути регламентовано.
 6. Під час роботи сатураторів повинно забезпечуватися повернення розчину в кожний сатуратор у тій самій кількості, у якій розчин забирається із сатураторів насосами. При цьому необхідно забезпечувати постійний рівень маточного розчину в циркуляційній каструлі.
 7. Повітряні клапани апаратури та трубопроводів піридинової установки для відведення парів і газів повинні бути приєднані до загального колектора, що включений до всмоктувального газопроводу. Розрідження у повітряних клапанів повинно контролюватися приладами.

Повітряні клапани оглядових ліхтарів і конденсатора необхідно

продувати парою не рідше одного разу за зміну.

 1. Лужний розчин після нейтралізатора піридинових основ не дозволяється скидати в каструлі або збірники маточного розчину без розкислення. Шкідливі гази та пари, що виділяються під час розкислення, необхідно відводити у всмоктувальний газопровід прямого коксового газу.
 2. Мірники для піридинових основ повинні бути герметизовані, мати повітряні клапани і бути встановлені зовні або в ізольованому приміщенні.
 3. Повітряні клапани оглядових ліхтарів і дисоціаторів відділень концентрованої аміачної води необхідно продувати не рідше одного разу за зміну крізь уловлювач, що розташований поза будівлею.
 4. Не дозволяється:

працювати в разі пропускання газів апаратами та трубопроводами;

працювати на агрегаті з несправним склом в оглядових ліхтарях та із засміченою повітряною лінією конденсаторів і вловлювачів;

тримати відкриті мірники та сховища продуктів.

 1. Знефенолювальний скрубер необхідно зупиняти на ремонт відповідно до інструкції, затвердженої роботодавцем, якщо передбачені заходи із запобігання самозайманню відкладень у скрубері.
 2. На всіх вертикальних апаратах і скруберах значної висоти, які в процесі експлуатації необхідно періодично зупиняти та пропарювати, потрібно передбачати дистанційне керування продувальною свічкою.
 3. Не дозволяється:

умикати вентилятор знефенолювального скрубера при відкритому дросельному клапані;

подавати холодну воду або холодні феноляти у працюючий знефенолювальний скрубер, що працює, щоб уникнути утворення у ньому вакууму;

закривати кран на гідрозатворі знефенолювального скрубера;

експлуатувати знефенолювальний скрубер з відкритою свічкою, а також встановлювати на скрубері додаткові свічки, що не передбачені проектом.

 1. Під час зупинки скруберів з металевою насадкою на ремонт необхідно додержуватися таких вимог:

при відкритому повітряному клапані та зачинених люках скрубер повинен пропарюватися до появи чистого конденсату та інтенсивного виходу пари з повітряного клапана;

після пропарювання та припинення виділення пари з повітряних клапанів скрубера повинна подаватися вода для охолодження та промивання насадки, при цьому не можна допускати утворення у скрубері вакууму;

у разі виникнення у скрубері вакууму необхідно припинити подачу води;

під час зупинки скрубера за ним повинен бути встановлений постійний нагляд;

у разі перерв у роботі більше ніж 2 години необхідно зачинити люки в скрубері та відновити зрошування. Внутрішній ремонт у скрубері повинен здійснюватися при одному відчиненому люці та зачиненому повітряному клапані;

у разі, якщо при відчиненому скрубері буде виявлене місцеве підвищення температури або запах сірчистого газу, необхідно негайно повторити зрошування насадки водою до зниження температури та зникнення запаху.

 1. Під час виймання насадки зі скрубера не дозволяється розкидання та розпилення відкладень по території.
 2. Не менше одного разу за зміну необхідно перевіряти стоки з апаратури та газопроводів у гідрозатвори, конденсатовідвідники і періодично пропарювати лінії стоків у гідрозатвори та з них.
 3. Пуск і зупинка газового устаткування цеху повинні проводитися відповідно до інструкції, що затверджена роботодавцем.
 4. Під час включення у роботу газових апаратів і газопроводів необхідно безперервно вести нагляд за зміною опору газового тракту.

Під час пуску бензольного скрубера необхідно після заповнення парою при відкритій свічці продути скрубер зворотним коксовим газом, потім відпрацювати режим зрошення насадки вбирним маслом, після чого перейти на приймання коксового газу.

 1. Про включення або виключення газової апаратури необхідно попередити машиніста нагнітачів коксового газу.
 2. У разі падіння тиску коксового газу нижче ніж 500 Па (50 кгс/м ) подачу газу в трубчасту піч для нагріву насиченого бензолом масла необхідно припинити.
 3. Трубчасті печі повинні бути обладнані приладами для визначення тиску і витрат опалювального газу; тиску, витрат та температури вбирного масла, а також відсічними пристроями, що спрацьовують під час падіння тиску газу нижче встановленого рівня.
 4. Запалювання пальників у трубчастих печах повинно здійснюватися згідно з інструкцією, затвердженою роботодавцем, що передбачає перевірку герметичності газової арматури та ретельну вентиляцію топок. Запалювання пальників повинно здійснюватися у присутності відповідальної посадової особи зміни (цеху).
 5. У разі виявлення течі труб масляних змійовиків трубчастої печі необхідно припинити подачу коксового газу та подати пару в топку, а також зупинити подачу вбирного масла у змійовики; змійовики спорожнити та подати в них пару.
 6. У разі припинення подачі вбирного масла в трубчасту піч необхідно негайно припинити подачу коксового газу в топку.
 7. Під час зупинки на ремонт трубчастої печі для підігріву насиченого бензолом масла на лініях підведення газу до пальників необхідно встановлювати заглушки.
 8. Уключати в роботу трубчасту піч після тривалої зупинки без попереднього аналізу повітря топкової системи на вміст у ньому горючих речовин не дозволяється.
 9. Регенератори вбирного масла повинні мати запобіжний клапан, що встановлюється на максимально допустимий тиск у цьому апараті. Клапан

необхідно регулярно перевіряти.

 1. Для бензольних відділень, що будуються, розміщення насосів під дистиляційними колонами не дозволяється.
 2. Рівень шуму в цехах уловлювання хімічних продуктів повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою Міністерства охорони здоров'я України 01.12.99 № 37.
 3. ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ У ЦЕХАХ РОДАНИСТОГО АМОНІЮ ТА НАТРІЮ
 4. Апаратура, трубопроводи та арматура повинні бути герметичні. Пропускання газу необхідно негайно усувати.
 5. Тиск газу в трубопроводах, що відводять шкідливі гази з апаратів, не повинен перевищувати рівня, передбаченого інструкцією. Рівень тиску необхідно перевіряти не рідше одного разу на зміну.
 6. Експлуатацію холодильних машин, компресорів і вакуум-насосів необхідно проводити відповідно до інструкцій, затверджених роботодавцем.
 7. Кришки мішалок і борти люків необхідно систематично очищати від сірчистих відкладень і змащувати розчином вапна. Люки мішалок повинні бути зачинені.
 8. Не дозволяється перевантажувати млини сіркою, а також переповнювати мішалки та відстійники розчином.
 9. Перед уживанням їжі та після роботи необхідно ретельно вимити руки. Уживання їжі на робочому місці не дозволяється. Питну воду необхідно розташовувати у спеціально відведених місцях.
 10. Завантажувати, розвантажувати та розрівнювати кристали роданистих солей під час роботи центрифуги не дозволяється.
 11. Розливи розчинів роданистих солей не дозволяються. Підлоги в цеху роданистих солей повинні бути гладкими з великим ухилом і постійно сухими.
 12. Пуск і зупинка окремих агрегатів і відділень, а також включення та відключення ділянок газопроводів і апаратів повинні здійснюватися лише з дозволу відповідальної посадової особи цеху в присутності відповідальної посадової особи зміни, за винятком випадків запобігання аваріям.
 13. Під час включення апарата в газову мережу розчин необхідно подавати лише після повного включення газу. При цьому підскруберний збірник повинен бути попередньо заповнений розчином.
 14. Під час пропарювання газових апаратів і ділянок газопроводів необхідно забезпечити нормальне стікання розплавлених осадів і видалення їх з території цеху.
 15. За наявності на стінках реакторів відкладень сірки або сульфату вони повинні бути видалені, реактор необхідно промити, і лише після цього дозволяється здійснювати подавання розчину.
 16. Сірчану кислоту в реактор-нейтралізатор необхідно подавати малими дозами лише після створення вакууму (це забезпечує вміст шкідливих речовин у межах ГДК) і включення зрошування скрубера для промивання.
 17. Після закінчення передавлювання розчину гідроокису барію або сірчистого натрію з реактора-розчинника необхідно закрити подачу повітря в нього, скинути повітря через повітряні клапани і лише після цього відчинити люк реактора.
 18. Проби необхідно відбирати в спеціальний збірник через установлені відбірні краники. Під час відбирання проб працівники повинні одягати захисні окуляри.
 19. Під час роботи з роданистим натрієм необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкірного покриву в разі потрапляння на нього продукту (гумові рукавички, щільне закрите взуття, нарукавники, спецодяг).

У разі потрапляння роданистого натрію на шкіру вражене місце необхідно вимити теплою водою з милом.

 1. Не дозволяється транспортування сухої газової сірки без гарантованого зняття статичної електрики, а також транспортування сірки елеваторами, якщо вони розташовані в приміщенні.
 2. Циркуляційний збірник циклу промивання кислих газів необхідно експлуатувати з герметично зачиненими кришками. Перед відкриттям кришок необхідно пропарювати вільний об’єм апарата на свічку.
 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЦЕХАХ

ОЧИЩЕННЯ КОКСОВОГО ГАЗУ ВІД СІРКОВОДНЮ АРСЕНОВО- СОДОВИМ РОЗЧИНОМ АБО МОНОЕТАНОЛАМІНОМ

 1. Прийняття та зберігання сухого арсенового ангідриду повинно здійснюватися в спеціальному закритому запломбованому приміщенні.
 2. Видача арсенового ангідриду зі складу, а також завантаження його в розчини необхідно виконувати в денний час у присутності відповідальної посадової особи цеху.
 3. Дерев’яну тару з-під арсенового ангідриду необхідно спалювати, а залізні барабани - знешкоджувати відповідно до інструкції, що затверджена роботодавцем.
 4. Приміщення та устаткування під час розчинення арсенового ангідриду необхідно зволожити. Подачу арсенового ангідриду для розчинення в содовому розчині необхідно здійснювати механізованим способом, що виключає можливість розпилення його в атмосферу.

Обслуговувальний персонал повинен виконувати роботу в ізолювальних апаратах.

 1. Нейтралізатори розчину необхідно обладнувати місцевою витяжною вентиляцією, що повинна вмикатися перед початком нейтралізації розчину. Повітропроводи необхідно виготовляти з корозійностійкого матеріалу.
 2. Вакуум-фільтри нейтралізаторів повинні бути обладнані автоматичними покажчиками рівня.
 3. Вакуум-фільтри у відділенні фільтрації сірчаної суспензії повинні бути закриті. Визначення рівня рідини в піддоні фільтра необхідно автоматизувати.
 4. Бункери сірчаної пасти в нижній їх частині повинні бути обладнані пристроями, що виключають розпилення сірчаної пасти під час її завантаження в плавильники.
 5. Місця спуску автоклавної рідини та недоплавленої сірки повинні обладнуватися у камері з витяжкою. За спуском необхідно наглядати з місця, що розміщується за камерою.
 6. Спуск недоплаву та автоклавної рідини через нижній кран автоклава необхідно виконувати дистанційно, при цьому двері кабіни повинні бути зачинені.
 7. Відділення нейтралізації відпрацьованого розчину повинно бути обладнане природною та штучною вентиляцією.