Додаток 4

до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


ПЕРЕЛІК

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення:

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.

2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія, за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

6. Речовини, які визначені в переліку значком "А", належать до алергенів, значком "К", - до канцерогенів, значком "П" - до подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99, зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13.01.2006 за N 7, зареєстрованим у Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.


N з/п


Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу


Періодич-

ність оглядів у лікувально-

профілак-

тичному закладі


Фах лікарів, що беруть участь у медичних оглядах


Лабораторні, функціональні та інші дослідження


Медичні протипоказання

(на доповнення до загальних медичних протипоказань)


1


2


3


4


5


6


1. Хімічні речовини та їх сполуки та елементи


1.1


Неорганічні сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксиди, азоту діоксид (у перерахунку на NO2) ін.)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог


загальний аналіз крові,

ФЗД


1. Поширені субатрофічні зміни всіх відділів ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.2


Альдегіди аліфатичні (насичені, ненасичені) і ароматичні (формальдегідАК, ацетальдегід, акролеїн, бензальдегід, фталевий альдегід та ін.)


1 раз на рік


оториноларинголог

невропатолог

дерматолог

онколог


загальний аналіз крові,

ФЗД


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Алергічні захворювання


1.3


Альдегідів і кетонів галогенопохідні (хлорбензальдегід, фторацетон, хлорацетофенон і ін.)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові,

ФЗД


1. Хронічні захворювання шкіри

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Алергічні захворювання

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.4


Аміни, аміди органічних кислот, анілін і інші похідні (діметилформамід, діметилацетамід, капролактамА та ін.)


1 раз на рік


оториноларинголог

невропатолог

дерматолог

уролог

офтальмолог


загальний аналіз крові (за наявності алергенної дії),

АЛТ*, АСТ*,

білірубін крові*, ФЗД,

загальний аналіз сечі


1. Хронічні захворювання нервової системи

2. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

5. Алергічні захворювання

6. Виражена вегетативно-судинна дисфункція з пароксизмальними станами

7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

8. Хронічні захворювання сечовидільної системи


1.5


Берилій та його сполукиА,К


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог (при роботі з розчинними сполуками)


загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1)


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи

3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

5. Гіперпластичний ларингіт (при роботі з розчинними сполуками берилію)

6. Хронічні захворювання периферичного відрізка ока


1.6


Бор і його сполуки (бору карбідФ, нітритФ і ін.)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог


рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1, 3.4)


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи


1.6.1


Бороводні


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД, білірубін крові*, АЛТ*, АСТ*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи


1.7


Галогени


1.7.1


Хлор, бромА, йодА, сполуки з воднем, оксиди


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


ФЗД,

загальний аналіз крові


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання ВДШ

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.7.2


Фтор і його неорганічні сполуки


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог

стоматолог

офтальмолог

невропатолог

хірург


ФЗД,

рентгенографія трубчастих кісток при стажі більше 5 років, 1 раз на 3 роки зі збереженням усіх рентгенограм в архіві,

АЛТ*,

білірубін*


1. Хронічний субатрофічний і атрофічний риніт. Гіперпластичний ларингіт. Ерозія слизової оболонки порожнини носа

2. Хронічні захворювання центральної і периферичної нервової системи

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

5. Захворювання порожнини рота

6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока; катаракта

7. Хронічні захворювання кістково-м'язової системи з ураженням кісткової структури

8. Хронічний гепатит

9. Виразкова хвороба


1.7.3


Фосгени


1 раз на рік


оториноларинголог


ФЗД


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.8


Гідразин і його похідні (фенілгідразін та ін.)


1 раз на рік


дерматолог

невропатолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові

білірубін крові, АЛТ*

визначення рівня ксантуренової кислоти


1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи *

2. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

3. Вегетативні дисфункції

4. Гіпертрофічні риніти та ларингіти

5. Хронічні захворювання центральної та периферичної нервової системи


1.9


Залізо та його оксиди


1 раз на рік


дерматолог

невропатолог

ендокринолог

онколог


% НТЗ (насичення трансферину залізом), цукор у крові, білірубін крові, АЛТ*, рентгенограма органів грудної клітки (див. п. 3.5)


1. Порушення вуглеводного обміну

2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання суглобів

5. Гіпогонадизм


1.10


КадмійК і його сполуки


1 раз на 2 роки


оторинолариголог

невропатолог

стоматолог*


ФЗД, загальний аналіз крові, аналіз сечі, рентгенограма органів грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), АЛТ*, АСТ*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання нирок

5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи


1.11


Карбоніли металів:

нікелюА,К, кобальтуА, заліза та ін.


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенограма органів грудної клітки


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи


1.12


Кетони аліфатичні та ароматичні (ацетон, метилетилкетон, ацетофенон та ін.)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

невропатолог


ФЗД, загальний аналіз крові, ГГТФ*


1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Токсикоманія

3. Наркоманія


1.13


Кислоти органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, масляна, валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, акрилова, нафтенова і ін.) та їх ангідриди

Кислот органічних галогенопохідні (хлороцтова, трихлороцтова, перфтормасляна, трихлорпропіонова та ін.) та їх ангідриди


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові,

активність холінестерази


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.13.1


Кислота

ізофталеваА

терефталеваА

фталевий ангідрид та його похідні


1 раз на рік


як у п. 1.12


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

3. Хронічні захворювання ВДШ, бронхіальна астма

4. Розповсюджені захворювання усіх відділів ВДШ: гіперпластичний ларингіт

5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.14


Кобальт та його неорганічні сполукиА


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), ФЗД


1. Хронічні рецидивні, захворювання органів дихання і шкіри

2. Алергічні захворювання

4. Захворювання серцевого м'яза


1.14.1


Ванадій


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.4, 3.1), ФЗД


1. Хронічні рецидивні, захворювання органів дихання і шкіри

2. Алергічні захворювання

3. Захворювання серцевого м'яза


1.14.2


Молібден, вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної порожнини, ФЗД


1. Хронічні рецидивні захворювання органів дихання і шкіри

2. Алергічні захворювання


1.15


Органічні сполуки кремнію (сілани)А


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Алергічні захворювання**

5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.16


Марганець і його сполуки


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія органів грудної клітини (див. п. 3.1)


1. Хронічні захворювання нервової системи

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Алергічні захворювання


1.17


Мідь та її сполуки

срібло, золото та їх сполукиА


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, АЛТ* та білірубін крові*

АСТ*, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.18


Метали лужні та їх сполуки (натрій, калій, рубідій, цезій та їх гідроксиди)

Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх сполуки)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри


1.18.1


Метали рідкісноземельніФ (лантан, скандій, церій та їх сполуки)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.18.2


Літій та його сполуки


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові*, загальний аналіз сечі


1. Хронічні захворювання центральної нервової системи

2. Захворювання зорового нерва та сітківки

3. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

4. Алергічні захворювання

5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри


1.19


Луги їдкі


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.20


Арсен і його неорганічніК та органічні сполукиК


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, АЛТ*, білірубін крові*, АСТ*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання нервової системи

5. Хронічні рецидивні захворювання

шкіри

6. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації

7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи


1.21


Нікель і його сполукиА, К


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, рентгенографія грудної клітки (див. п. 3.1) і ФЗД


1. Поширені та ізольовані дистрофічні захворювання ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі

4. Алергічні захворювання

5. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації (навіть в анамнезі)

6. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.22


Озон


1 раз на рік


оториноларинголог


загальний аналіз крові


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.23


Органічні оксиди, пероксиди та гідропероксиди (етилену, пропілену тощо)

Пероксиди неорганічні (пергідроль)


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові

АЛТ*, АСТ*


1. Хронічні захворювання шкіри

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Алергічні захворювання

4. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації

5. Захворювання гепатобіліарної системи


1.24


Олово і його неорганічні сполукиФ


1 раз на 2 роки


невропатолог


ФЗД,

рентгенографія органів грудної клітки


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.24.1


Олово і його органічні сполуки


1 раз на рік


невропатолог


 


1. Хронічні захворювання ЦНС


1.25


Платинові метали та їх сполукиА (рутеній, родій, паладій, осмій, іридій, платина)


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД, загальний аналіз сечі


1. Поширені та ізольовані дистрофічні захворювання ВДШ

2. Алергічні захворювання ВДШ

3. Хронічні рецидивні захворювання бронхолегеневої системи

4. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.26.


Ртуть та її неорганічні сполуки


1 раз на рік


невропатолог

стоматолог

дерматолог


визначення ртуті в сечі

АЛТ*, АСТ*


1. Хронічні захворювання нервової системи

2. Хвороби зубів і слизової оболонки (хронічний гінгівіт, стоматит, пародонтит)

3. Хвороби нирок

4. Хронічні захворювання органів травлення

5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

6. Хронічні захворювання шкіри


1.27


Свинець, його неорганічні та органічні сполуки


1 раз на рік


невропатолог

офтальмолог


кількість еритроцитів, ретикулоцитів, еритроцитів з базофільною зернистістю, дельта- АЛК (амінолевуленова кислота) та КП (копропорфірин) у сечі, АЛТ та білірубін крові*


1. Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок

2. Хронічні захворювання нервової системи

3. Хронічні захворювання печінки та нирок

4. Ретинопатія, звуження поля зору


1.28


Селен, телур та їх сполуки


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

невропатолог


ФЗД, загальний аналіз крові, АЛТ та білірубін крові


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи з порушенням функції печінки**

3. Хронічні алергічні захворювання


1.29


Сірка та її сполуки


1.29.1


Сірка елементарна

Оксиди сірки

Ангідрид сірчаної та сірчистої кислот

Кислота сірчана


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз крові,

ФЗД


1. Поширені субатрофічні захворювання ВДШ

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*

3. Алергічні захворювання

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.29.2


Сірководень


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

офтальмолог

невропатолог

дерматолог*


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Алергічні захворювання

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.29.3


Сірковуглець


1 раз на рік


невропатолог,

офтальмолог


загальний аналіз крові, глюкоза крові,

γ-глютамілтранс-

фераза (ГГТФ)


1. Хронічні захворювання нервової системи

2. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі

3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

4. Виражена вегетативно-судинна дисфункція

5. Захворювання ендокринної системи


1.29.4


ТетраметилтиурамдисульфідА (тиурам Д)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

невропатолог

дерматолог


загальний аналіз крові, АЛТ*, білірубін*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Алергічні захворювання

5. Хронічні захворювання нервової системи

6. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**


1.30


Спирти аліфатичні одноатомні та багатоатомні, ароматичні та їх похідні (етиловий, пропіловий, бутиловий, аліловий, бензиловий, етиленгліколь, пропіленгліколь, етилцеллозольв та ін.)


1 раз на 2 роки


невропатолог


загальний аналіз крові, АЛТ*, білірубін крові,

ГГТФ*, АСТ*


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

2. Алкоголізм

3. Токсикоманія

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

5. Хронічні захворювання нервової системи

6. Анемія


1.30.1


Спирт метиловий


1 раз на 2 роки


невропатолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, дослідження очного дна, ГГТФ*


1. Захворювання зорового нерва та сітківки

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Хронічні захворювання нервової системи

4. Алкоголізм, наркоманія


1.31


Сурма та її сполуки


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Гіперпластичний ларингіт

4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри


1.32


Талій, індій, галій та їх сполуки


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог

стоматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, аналіз сечі на уміст цих металів*, ФЗД


1. Хронічні захворювання нервової системи

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Алергічні захворювання

4. Катаракта

5. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

6. Хронічні гінгівіти, стоматити, парадонтоз

7. Захворювання периферичного відрізка ока


1.33


ТитанФ, цирконійФ, гафній, германій та їх сполуки


1 раз на рік


оториноларинголог


ФЗД, див. п. 3.1


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.34


Монооксид вуглецю

Вуглецю оксид (IV)

Вуглецю (II) оксид


1 раз на 2 роки


невропатолог


еритроцити,

ретикулоцити, карбоксигемоглобін


1. Виражена вегетативно-судинна дисфункція

2. Хронічні захворювання нервової системи


1.35


Вуглеводні ароматичні:

бензолК та його похідні (толуол, ксилол, стирол, етилбензол, діетилбензол тощо)


1 раз на рік


невропатолог

дерматолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, ГГТФ*, білірубін, АЛТ, АСТ


1. На роботу, яка пов'язана з виробництвом бензолу, жінок не допускати

2. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок; лейкоцитів менше 4,4 х 109 г/л, еритроцитів менш 3,5 х 1012 г/л, тромбоцитопенія

3. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

4. Доброякісні пухлини статевих органів при роботі з бензолом

5. Порушення менструальної функції, яка супроводжується дисфункціональними матковими кровотечами

6. Хронічні захворювання шкіри (псоріаз, нейродерміт, вітіліго). Доброякісні пухлини шкіри

7. Наркоманія

8. Токсикоманія


1.35.1


Вуглеводні ароматичні: аміно- і нітросполуки та їх похідні (анілін, м-, п-толуїдин, нітроамінобензоли, нітрохлорбензоли, нітро-, амінофеноли, тринітротолуол, фенілендіаміниА, хлораніліни, анізидини, ніазон, ксилідини тощо)


1 раз на рік


невропатолог

за показаннями:

онколог, дерматолог, офтальмолог

(для працюючих з нітропохідними толуолу), уролог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тільця Гейнца, білірубін у крові, АЛТ, біомікроскопія (для працюючих з нітропохідними толуолу)


1. Уміст гемоглобіну менше як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок

2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

3. Катаракта (при роботі з нітропохідними толуолу)

4. Доброякісні пухлини будь-якої локалізації

5. Алергічні захворювання


1.35.1.1


Ізоціанати

(толуїлендиізоціанатА та ін.)


1 раз на рік


невропатолог

офтальмолог

оториноларинголог, дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД, рентгенографія грудної клітки


1. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Алергічні захворювання

4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.35.1.2


О-толуїдинК, бензидинК,

β-нафтиламінК


1 раз на рік


невропатолог

уролог


загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цистоскопія


1. Захворювання нирок і сечовивідних шляхів

2. Передракові захворювання сечовивідних шляхів


1.35.2


Вуглеводнів ароматичних галогенопохідні (галоген у бензольному кільціН: хлорбензол, хлортолуол, бромбензол та ін.)


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, Г Г Т Ф, АЛТ*, білірубін*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків, 120 г/л у жінок, лейкоцитів менше 4,4 х 109 г/л, зниження тромбоцитів

5. Токсикоманія

6. Наркоманія

7. Захворювання гепатобіліарної системи


1.35.3


Вуглеводнів ароматичних галогено-похідні (галоген у боковому ланцюзі: бензил хлористий, бензотрихлорид, бензотрифторид, бензиліден хлористий та ін.)


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока 


1.36


Вуглеводні ароматичні поліциклічні та їх похідні (нафталін, нафтоли, бенз/а/піренК, антрацен, бензантронК, бензантрацен, фенантрен, нафталани хлоровані тощо)


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*

3. Алергічні захворювання

4. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок, лейкоцитів менше 4,5 х 10 г/л

5. Передпухлинні захворювання


1.37


Вуглеводні гетероциклічні (фуранА, фурфуролА, піридин і його сполуки, піразол, піперидін, морфолін, альтаксА, каптаксА та ін.)


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, білірубін у крові*, АЛТ*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Алергічні захворювання

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

4. Уміст гемоглобіну менше як 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок, тромбоцитопенія

6. Хронічні захворювання шкіри

7. Гіперпластичний ларингіт

8. Захворювання переднього відрізка ока


1.38


Вуглеводні насичені та ненасичені: аліфатичні, аліциклічні терпени (метан, пропан, парафіни, етилен, пропілен, ацетилен, циклогексан та ін.)


1 раз на 2 роки


невропатолог

дерматолог

офтальмолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові


1. Алергічні захворювання органів дихання і шкіри

2. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок; лейкоцитів менше 4,5 х 109 л

3. Токсикоманія

4. Наркоманія

5. Захворювання периферичного відрізка ока

6. Хронічні захворювання периферичної нервової системи


1.38.1


Дивініл


1 раз на рік


оториноларинголог

невропатолог

дерматолог


лейкоцитарна формула, ГГТФ*


1. Алергічні захворювання органів дихання і шкіри

2. Токсикоманія, наркоманія


1.38.2


КамфораА, скипідар


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, ФЗД, АЛТ


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**


1.38.3


Вуглеводні аліфатичних галогенопохідних насичені (дихлоретан, чотирьоххлористий вуглець, метилена хлорид, хлористий метил, хлороформ, брометил, перфторизобутилен тощо) та ненасичені (трихлоретилен, хлоропрен)


1 раз на рік


невропатолог

офтальмолог

дерматолог

уролог


загальний аналіз крові, білірубін крові*, АЛТ*, аналіз сечі

ГГТФ*


1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи*

2. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі

3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

4. Хронічні захворювання, у тому числі передпухлинні захворювання шкіри

5. Хронічні захворювання сечовививідних шляхів

6. Наркоманія

7. Токсикоманія

8. Полінейропатії


1.38.3.1


ВінілхлоридК


1 раз на рік


невропатолог

офтальмолог

дерматолог

оториноларинголог

хірург


загальний аналіз крові, рентгенографія кісток 1 раз на 3 роки,

білірубін крові, АЛТ*, ГГТФ*


1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи (при праці з вінілхлоридом)

2. Хвороба Рейно та облітеруючий ендартериїт

3. Передракові хвороби

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

5. Алергічні захворювання

6. Наркоманія

7. Токсикоманія


1.38.3.2


Вуглеводні аліфатичних, ациклічних, аміно- і нітросполук та їх похідні метиламін, етиленімінА, гексаметилендиамінА,

циклогексиламін та ін.)


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити


1. Поширені субатрофічні зміни ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання шкіри. Передракові захворювання шкіри

5. Алергічні захворювання

6. Уміст гемоглобіну менше 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок


1.39


Фенол і його похідні (хлорфенол, крезол тощо)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, білірубін крові*, АЛТ*


1. Хронічні захворювання ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

5. Хронічні захворювання шкіри


1.40


Фосфор і його сполуки


1.40.1


Фосфор і його неорганічні сполуки (білий фосфор, фосфін, фосфіди металів, галогеніди фосфору та ін.)


1 раз на рік


стоматолог

невропатолог

оториноларинголог

офтальмолог


загальний аналіз крові, рентгенографія щелеп (при роботі з білим фосфором) 1 раз на 3 роки при стажі більше 5 років, білірубін крові, АЛТ*,

ФЗД


1. Хвороби порожнини рота

2. Поширені дистрофічні розлади та алергічні захворювання ВДШ

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

5. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

6. Хронічні захворювання кістково-м'язової системи з ураженням кісткової структури

7. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**


Червоний фосфор


1 раз на 2 роки


1.40.2


Органічні сполуки фосфору: трикрезилфосфат тощо


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

офтальмолог


за показанням

активність холінестерази, АЛТ*, АСТ*


1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи


1.41


Хінони та їх похідні (нафтохінони, бензахінони, гідрохінон, антрахінон, пірокатехін)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тільця Гейнця,

білірубін крові*, АЛТ*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

6. Хронічні захворювання сечовивідної системи


1.42


Сполуки хрому (III)A,

сполуки хрому (IV)AK


1 раз на рік


оториноларинголог

1 раз на 3 місяці,

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади і захворювання дихальних шляхів

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

5. Наявність пухлини будь-якої локалізації, навіть в анамнезі


1.43


Водню ціанід, ціаніди


1 раз на 2 роки


невропатолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи, що перешкоджають праці в протигазі

2. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

3. Хронічні захворювання ЦНС та вегетативної нервової системи


1.44


Нітрити органічних кислот, ацетонітрил, бензонітрил та ін. АкрилонітрилА


1 раз на рік


дерматолог, оториноларинголог

офтальмолог, невропатолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

3. Поширені дистрофічні зміни ВДШ

4. Хронічні захворювання переднього відрізка ока


1.45


Цинк і його сполукиА


1 раз на 2 роки


оториноларинголог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


1.46


Ефіри складні (етилацетат, бутилацетат та ін.)Н


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

невропатолог

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз крові, білірубін крові*, АЛТ*, АСТ *, ГГТФ*


1. Поширені дистрофічні розлади та алергічні захворювання ВДШ

2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи


1.46.1


Ефіри складні акрилової та метакрилової кислот: метилакрилат, метилметакрилат, бутилакрилат


1 раз на рік


оториноларинголог

невропатолог

дерматолог


загальний аналіз крові, білірубін крові, АЛТ*, ФЗД, ГГТФ*, АСТ*


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання шкіри

5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

7. Наркоманія

8. Токсикоманія


1.46.2


Ефіри складні фталевої кислоти: дибутилфталат, диметилтерсифталат тощо.


1 раз на рік


оториноларинголог

невропатолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Хронічні захворювання периферичної нервової системи*

5. Хронічні захворювання переднього відрізка ока (повік, роговиці, кон'юнктиви, сльозовивідних шляхів)


2 Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення


2.1


Барвники і пігменти органічні: (азобарвникиК бензидиновіК, фталеціанінові, хлортиазинові, антрахінові, ариліптанові

тіоіндигоїдні поліефірні тощо)


 


невропатолог*

дерматолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, аналіз сечі, білірубін, АЛТ, АСТ


1. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

2. Хронічні захворювання гепатобіліарної та сечовивідної системи**

3. Алергічні захворювання


виробництво


1 раз на рік


застосування


1 раз на 2 роки


2.2


Пестициди


2.2.1


Хлорорганічні (метоксихлор, гептахлор, хлориндан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан, харнес, трофі тощо)


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

офтальмолог

дерматолог

алерголог


загальний аналіз крові, білірубін крові, АЛТ*, лужна фосфатаза, аналіз сечі, ФЗД,

ГГТФ*,АСТ*,

аудіограма


1. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

2. Алергічні захворювання, у тому числі шкіри

3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

4. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

5. Неврит слухового нерва

6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

7. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

8. Уміст гемоглобіну менше 120 г/л у жінок і 130 г/л у чоловіків

9. Хронічні захворювання нирок**


2.2.2


Фосфороорганічні (метафос, метилетилтіофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, актелік, рогор, дифос гліфосат, хлорофос, гліфосат гардона, валексон тощо)А


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог

офтальмолог


загальний аналіз крові, активність холінестерази,

білірубін крові *, АЛТ*, аналіз сечі, ФЗД


ті самі, що й у п. 2.2.1


2.2.3


Ртутьорганічні (гранозанА, меркурбензол тощо)


1 раз на рік


невропатолог

офтальмолог*

дерматолог

стоматолог


загальний аналіз крові, лужна фасфотаза*,

загальний аналіз сечі, уміст ртуті в сечі, АЛТ*, АСТ*,


ті самі, що й у п. 2.2.1, окрім п.п. 5, 7, 8


2.2.4


Похідні карбомінових кислот (каратан, авадекс, дихлоральсечовина, метурин,бенлат, фундазол, десмедифам, фенмедифам, карбендозим, фенурон, севінА, манебА, дикрезил, ялан, ептам, карбатіонА, цинебА тощо)


1 раз на рік


невропатолог

дерматолог

оториноларинголог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тільця Гейнця, метгемоглобін, білірубін та АЛТ*, активність холінестерази*,

аналіз сечі


ті самі, що й у п. 2.2.1, окрім п. 5


2.2.5


Похідні хлорованих аліфатичних кислот (хлороцтова кислота та ін.)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Хронічні поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Алергічні захворювання**


2.2.6


Похідні хлорбензойної кислоти (дикамба)


1 раз на 2 роки


невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог


загальний аналіз крові, аналіз сечі


ті самі, що й у п. 2.2.1


2.2.7


Похідні хлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д)


1 раз на рік


невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог


загальний аналіз крові, аналіз сечі


ті самі, що й у п. 2.2.1


2.2.8


Похідні хлорфеноксимасляної кислоти


1 раз на рік


невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог


загальний аналіз крові, ретикулоцити


ті самі, що й у п. 2.2.1


2.2.9


Галоїдзаміщені аніліди карбонових кислот


1 раз на рік


невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог


загальний аналіз крові, ретикулоцити


ті самі, що й у п. 2.2.1.


2.2.10


Похідні сечовини та гуанідину (дихлораль-сечовина, топсин-м)


1 раз на рік


невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, алерголог, ендокринолог*


загальний аналіз крові, аналіз сечі


ті самі, що й у п. 2.2.1.

1. Захворювання щитоподібної залози


2.2.11


Похідні симтриазинів (атразин, прометрин)


1 раз на рік


невропатолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, аналіз сечі


1. Виражена вегетативно-судинна дисфункція

2. Хронічні органічні і виражені функціональні захворювання ЦНС та вегетативно-нервової системи

3. Захворювання нирок**

4. Тромбоцитопенія


2.2.12


Гетероциклічні сполуки різних груп: зоокумарин, ратиндан,

морестан, пирамін, тіазон


1 раз на рік


невропатолог


загальний аналіз крові, ретикулоцити, тромбоцити, аналіз сечі


1. Виражена вегетативно-судинна дисфункція

2. Хронічні органічні і виражені функціональні захворювання ЦНС та вегетативно-нервової системи

3. Захворювання нирок*

4. Тромбоцитопенія


2.3


Синтетичні мийні засоби (сульфанол, алкіламіди, сульфат натрію і ін.)А


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання органів

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**


2.4


Синтетичні полімерні матеріали: смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна, мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі


2.4.1


АмінопластиА,Ф сечовино-формальдегідні (карбомідні) смоли: карбопласти

меламіно-формальдегідні смоли


1 раз на 2 роки


дерматолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання органів дихання, шкіри і ін.

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*


2.4.2


Поліакрилати: поліметакрилат (оргскло, плексиглас), поліакрилонітрил, поліакриламід тощо (виробництво)


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові, білірубін крові, АЛТ*, ФЗД


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

4. Поширені дистрофічні зміни ВДШ

5. Гіперпластичний ларингіт

5. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи*


2.4.3


ПоліамідиА (капронФ, нейлон тощо),

виробництво


1 раз на 2 роки


дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання


2.4.4


Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова смола)

дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат, поліметилметакрилат


 


невропатолог

оториноларинголог

дерматолог

хірург


загальний аналіз крові, білірубін*, АЛТ*,

ФЗД


Поширені дистрофічні розлади ВДШ

1. Алергічні захворювання.

2. Хронічний гіперпластичний ларингіт

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

4. Передракові захворювання, доброякісні пухлини

5. Облітеруючі захворювання артерій, периферичний агіоспазм

6. Хронічні захворювання периферичної нервової системи


виробництво


1 раз на рік


 


рентгенографія кисті 1 раз на 3 роки при стажі більш 10 років


застосування


1 раз на 2 роки


 


 


2.4.5


Поліолефіни (поліетилени, поліпропілени), гаряча обробка


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи


2.4.6


Полісилоксани

виробництво та переробка


1 раз на рік


оториноларинголог

дерматолог


загальний аналіз крові


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Алергічні захворювання


2.4.7


Полістироли

виробництво та

переробка


1 раз на 2 роки


оториноларинголог*

невропатолог

дерматолог


загальний аналіз крові, тромбоцити, ФЗД


1. Уміст гемоглобіну менше як 130 г/л у чоловіків і 120 г/л у жінок, лейкоцитів менш як 4,5 х 10 г/л, тромбоцитопенія

2. Алергічні захворювання при роботі з поліефірними смолами і лаками, при гарячому пресуванні пластмас


2.4.8


Поліуретани (пінополіуретан) виробництво та переробка

монофенилуретан (монофеніл-2,4-толуілена ізоціанат)

4,4-дифенілметандіізоціанат, поліізоціанат


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

дерматолог

невропатолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*

2. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

3. Алергічні захворювання


2.4.9


Поліефіри (лавсани та ін.)

виробництво та переробка


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог, дерматолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ


2.4.10


ФенопластиА (фенольна смола, 4-(1-метил-1-фенілетил)-фенол три пропеленфенол, бакелітовий лак і ін.) - виробництво та термічна переробка


1 раз на 2 роки


дерматолог

оториноларинголог

офтальмолог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи*

4. Алергічні захворювання

Хронічні захворювання переднього відрізка ока


2.4.11


Фторопласти фторопластФ-4 (політетрафторетилен, тефлон і ін.)

виробництво та термічна переробка


1 раз на рік


дерматолог

оториноларинголог

невропатолог*


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

5. Хронічні, часто рецидивні захворювання шкіри


2.4.12


Фуранові полімериА

фуран


1 раз на 2 роки


дерматолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові


1. Поширені дистрофічні розлади ВДШ

2. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи**

3. Алергічні захворювання

4. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи**

5. Уміст гемоглобіну менш як 130 г/л у чоловіків та 120 г/л у жінок, тромбоцитопенія

6. Хронічні захворювання шкіри

7. Гіперпластичний ларингіт

8. Захворювання переднього відрізка ока


2.4.13


Епоксидні полімериА (епоксидні смоли, компаунди, клеї тощо)


 


дерматолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, ФЗД, АЛТ*, АСТ*,


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи


епіхлоргідрин

виробництво


1 раз на рік


невропатолог*


застосування


1 раз на 2 роки


 


2.4.14


Синтетичні каучуки, латекси, гума (виробництво та застосування)


1 раз на рік


дерматолог

оториноларинголог, невропатолог


загальний аналіз крові, ФЗД, АЛТ


1. Алергічні захворювання


2.5


Суміш вуглеводнів нафти: бензинН, гасН, мазутиК, бітумК,

асфальтиК, кам'яновугільні і нафтові смоли і пекиК,

мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та неповністю очищеніК


1 раз на рік


невропатолог*

дерматолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Гіперпластичний ларингіт

3. Алергічні захворювання

4. Захворювання шкіри, які пов'язані з підвищеною чутливістю до сонячного світла (сонячна екзема, сонячний свербець тощо)

5. Передракові захворювання шкіри (гіперкератози, дискератози)

6. Жирна себорея, захворювання фолікулярного апарату шкіри

7. Хронічні захворювання периферичної нервової системи


2.6


Добрива


1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи


2.6.1


Фосфорне добриво (амофосФ нітрофоска)

виробництво, використання


1 раз на рік


дерматолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, ФЗД


2.6.2


Азотне добриво (нітрат амонію - аміачна селітра, нітрати натрію, калію, кальцію) та інші


1 раз на 2 роки


дерматолог

оториноларинголог


загальний аналіз крові, тільця Гейнця, метгемоглобін, ЕКГ*, ФЗД


1. Поширені дистрофічні захворювання ВДШ

2. Алергічні захворювання

3. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

4. Хронічні захворювання бронхолегеневої системи

5. Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи


2.7 Фармакологічні засоби


2.7.1


АнтибіотикиА

Виробництво та професійне використання


1 раз на рік


дерматолог

оториноларинголог*

невропатолог

офтальмолог

уролог


загальний аналіз крові, ФЗД


1. Алергічні захворювання

2. Хронічні захворювання бронхолегеневого апарату

3. Кандидоз, мікози, дисбактеріоз

4. Хронічні захворювання сечовивідних шляхів

5. Ревматизм, системні васкуліти

6. Хронічні захворювання переднього відрізка ока

7. Піодермії та інші