НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


(горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладу або окислення, не

утворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких,

екзотермічних сумішей з іншими речовинами.

Безпечні речовини та матеріали зберігаються в приміщеннях або

на майданчиках будь-якого типу.

4.2. До малонебезпечних відносять такі горючі й важкогорючі

речовини та матеріали, які не відносяться до безпечних і на які не

розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные.

Классификация и маркировка". До мало небезпечних відносяться також

негорючі речовини та матеріали у горючій упаковці.

Малонебезпечні речовини та матеріали дозволяється зберігати в

приміщеннях усіх ступенів вогнестійкості (крім V).

4.3. До небезпечних відносяться горючі та негорючі речовини і

матеріали, що мають властивості, прояв яких може призвести до

вибуху, пожежі, загибелі, травмуванню, отруєнню, опроміненню,

захворюванню людей та тварин, пошкодженню споруд, транспортних

засобів. Небезпечні властивості можуть проявлятися як за

нормальних умов, так і за аварійних, як у речовин у чистому

вигляді, так і в разі їх взаємодії з речовинами та матеріалами

інших категорій, визначених у ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные.

Классификация и маркировка".

Небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у

складах I і II ступеня вогнестійкості.

4.4. До особливо небезпечних відносяться такі небезпечні

(див. пункт 4.3) речовини та матеріали, які не сумісні з

речовинами і матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88

"Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Особливо небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати

у складах I і II ступеня вогнестійкості, розташованих переважно в

окремих будівлях.

5. Небезпечні матеріали та речовини згідно з вимогами

ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка"

класифіковані в залежності від виду та ступеня небезпеки на класи,

підкласи та категорії.

6. Відомості про належність до відповідного класу, підкласу,

категорії та можливість сумісного зберігання ряду найбільш

розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин і

матеріалів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

РОЗДІЛЕННЯ

речовин та матеріалів під час зберігання

----------------------------------------------------------------------------------

| Класифікація за ГОСТ 19433-88 | Речовини, представники |Індекси |

| | класів, підкласів, |категорій |

|-------------------------------------| категорій |речовин, |

|Клас|Під-|Індекс| Назва класу, | |з якими |

| |клас|кате- |підкласу, категорії | |дозволяється |

| | |горії | | |сумісне |

| | | | | |зберігання |

| | | | | | |

|----+----+------+--------------------+---------------------------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| 2 |Гази стиснені, | | |

| |зріджені та | | |

| |розчинені під тиском| | |

| ------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 2.1 |Незаймисті | | |

| | |(негорючі) неотруйні| | |

| | |гази | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |211 |... без додаткового |Гелій стиснений, закис |211, 221, 223,|

| | | |виду небезпеки |азоту, азот, аргон, |231, 232, 241 |

| | | | |двооксид вуглецю | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |212* |... окислювачі |Аргоно-киснева суміш, |212, 222 |

| | | | |повітря стиснене, кисень, | |

| | | | |суміші двооксиду вуглецю з | |

| | | | |киснем | |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 2.2 |Отруйні гази | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |221 |... без додаткового |Метил бромистий |211, 221, 223,|

| | | |виду небезпеки | |231, 232, 241,|

| | | | | | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |222* |... окислювачі |Хлор, хлор трифтористний, |212, 222 |

| | | | |ангідрид сірчистий | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |223 |... їдкі та (або) |Бор фтористий, бор |211, 221, 223,|

| | | |корозійні |хлористий, водень хлористий|241 |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 2.3 |Займисті (горючі) | | |

| | |гази | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |231 |... без додаткового |Вінілацетилен |211, 221, 231,|

| | | |виду небезпеки |інгібіруваний, водень |232, 241 |

| | | | |стиснений, бутан | |

| | | | |дифторхлоретан, метан, | |

| | | | |пропан, | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |232 |... їдкі та (або) |Ацетилен розчинений, |211, 221, 231,|

| | | |корозійні |етилен, бутилен |232, 241 |

| | | | | | |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 2.4 |Отруйні і займисті | | |

| | |гази | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |241 |... без додаткового |Метил хлористий, окис |221, 221, 223,|

| | | |виду небезпеки |етилену, сірководень, |231, 232, 241 |

| | | | |аміак, боретан, диціан, | |

| | | | |етиламін, окис вуглецю | |

|----------------+--------------------+---------------------------+--------------|

|3 |Легкозаймисті рідини| | |

| |(ЛЗР) | | |

| ------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 3.1 |ЛЗР з температурою | | |

| | |спалаху (t ) нижче | | |

| | | сп | | |

| | | | | |

| | |-18 град. С | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |311 |... без додаткового |Газолін, ізопентан, |311, 315, 321,|

| | | |виду небезпеки |циклогексан, гексан, |325, 331, 335,|

| | | | |пентан, петролейний ефір |616 |

| | | | | | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |312* |... отруйні |Бензин етильований, |312, 314, 322,|

| | | | |сірковуглець, етилмеркаптан|324, 611, 613,|

| | | | | |824, |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |314* |... їдкі та (або) |Триетилхлорсилан, |312, 314, 611,|

| | | |корозійні |трихлорсилан |613, 824 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |315 |... слабоотруйні |Диетиламін, ефір етиловий |311, 315, 321,|

| | | | | |325, 331, 335,|

| | | | | |616 |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 3.2 |ЛЗР з t | | |

| | | сп | | |

| | | | | |

| | |від -18 град. С | | |

| | |до +23 град. С | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |321 |... без додаткового |Амілацетат, ацетон |311, 315, 321,|

| | | |виду небезпеки |бутилацетат |325, 331, 335,|

| | | | | |616 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |322* |... отруйні |Ецетонітрил, бензол, |312, 314, 322,|

| | | | |дихлоретан |324, 611, 613,|

| | | | | |824 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |324* |... їдкі та (або) |Диметилдихлорсилан, |312, 314, 322,|

| | | |корозійні |метилтрихлорсилан, |324, 611, 613,|

| | | | |етилтрихлорсилан |824 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |325 |... слабоотруйні |Самін, сольвент, толуол |311, 315, 321,|

| | | | | |325, 331, 335,|

| | | | | |616 |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 3.3 |ЛЗР з t | | |

| | | сп | | |

| | | | | |

| | |від +23 град. С | | |

| | |до +61 град. С | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |331 |... без додаткового |Бутилметакрилат, |311, 315, 321,|

| | | |виду небезпеки |бутилбензол, діастол |325, 331, 335,|

| | | | | |616 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |335 |... слабоотруйні |Дихлоретилен, |311, 315, 321,|

| | | | |дициклопентадієн, |325, 331, 335,|

| | | | |діетилбензол |616 |

|----------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| 4 |Легкозаймисті тверді| | |

| |речовини (ЛЗТ) | | |

| ------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 4.1 |ЛЗТ | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |411 |... без додаткового |Залізо карбонільне, |411, 413, 431,|

| | | |виду небезпеки |капролактам, колоксилін, |432, 616, 617,|

| | | | |акридин, камфора, нафталін,|618, 811, 831,|

| | | | |пірокатехін, сірка |821, 836, 912,|

| | | | |порошкова та комкова, |915, 916, 921,|

| | | | |целулоїд, папір |923 |

| | | | |індикаторний, фільтри | |

| | | | |паперові, целюлоза віскозне| |

| | | | |волокно, тощо | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |413 |... слабоотруйні |Фосфор червоний, фосфор |411, 413, 431,|

| | | | |п'ятисірчистий, фосфор |432, 616, 617,|

| | | | |трисірчистий |618, 811, 831,|

| | | | | |821, 836, 912,|

| | | | | |915, 916, 921,|

| | | | | |923 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |417* |... що розкладаються|Поро фор 4Х3-57 |417, 611 |

| | | |за t не більше | | |

| | | |+50 град. С | | |

| | | |з небезпекою | | |

| | | |розриву упаковки | | |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 4.2 |Самозаймисті тверді | | |

| | |речовини | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |421 |... без додаткового |Гідросульфат натрію, |421, 616, 617,|

| | | |виду небезпеки |нікельований каталізатор, |811, 821, 831,|

| | | | |вугілля деревне, |836, 912, 915,|

| | | | |диметилмагній, диметилцинк,|916, 921, 923 |

| | | | |діетилмагній, діетилцинк, | |

| | | | |триетилалюміній, цирконій | |

| | | | |металічний, порошки | |

| | | | |алюмінію, цезію тощо | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |422* |... отруйні |фосфор жовтий, трипропілбор|422, 611 |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 4.3 |Речовини, що | | |

| | |виділяють горючі | | |

| | |гази, коли | | |

| | |взаємодіють з водою | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |431 |... без додаткового |Алюмінію карбід, кальцію |411, 413, 616,|

| | | |виду небезпеки |карбід, лужні та |617, 618, 811,|

| | | | |лужноземельні метали |821, 831, 836,|

| | | | |(калій, літій, натрій |912, 915, 916,|

| | | | |тощо), гідриди калію, |921, 923 |

| | | | |алюмінію, кальцію, літію, | |

| | | | |магнію | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |432 |... отруйні |Фосфіди магнію, калію, |411, 413, 431,|

| | | | |натрію, кальцію, цезію, |432, 616, 617,|

| | | | |амальгами лужних металів |618, 811, 831,|

| | | | | |836, 912, 915,|

| | | | | |916, 921, 923 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |436* |їдкі та (або) |Диметилхлорсилан, |436, 611 |

| | | |корозійні |метилдихлосилан, | |

| | | | |метилхлорсилан | |

|----------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| 5 |Окислюючи речовини | | |

| |та органічні | | |

| |пероксиди | | |

| ------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 5.1 |Окислюючи речовини | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |511 |... без додаткового |Гуанідин азотнокислий, |511, 513, 616,|

| | | |виду небезпеки |амоній азотнокислий, залізо|617, 811, 821,|

| | | | |азотнокисле тощо, солі |831, 836, 915,|

| | | | |азотної кислоти, солі |916, 921, 923 |

| | | | |марганцевої | |

| | | | |(перманганатної) кислоти, | |

| | | | |солі хлорної кислоти, | |

| | | | |пероксиди металів | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |512* |... отруйні |Барій бромнуватокислий, |512, 611, 816 |

| | | | |хромовий ангідрид, мідь | |

| | | | |двохромовокисла | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |513 |... слабо отруйні |Двоокис марганцю, двоокис |511, 513, 616,|

| | | | |свинцю |617, 811, 821,|

| | | | | |831, 836, 915,|

| | | | | |916, 921, 923 |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 5.2 |Органічні пероксиди | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |523* |... вибухонебезпечні|Гідро пероксид кумолу |523,524 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |524* |... без додаткового |Пероксид бензоїлу |523, 524, 526,|

| | | |виду небезпеки |флегматизований, пероксид |611 |

| | | | |дик умілу | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |526* |... легкозаймисті |Пероксид дітредбутилу |524, 526, 611 |

|----------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| 6 |Отруйні речовини | | |

| |(ОР) | | |

| ------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 6.1 |ОР | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |611* |... леткі без |Алкілфенол, аміноанізоли, |312, 314, 322,|

| | | |додаткового виду |амінотоулоли |324, 417, 422,|

| | | |небезпеки | |436, 512, 524,|

| | | | | |526, 611, 613,|

| | | | | |816, 824 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |613* |... легкозаймисті з |N, N-диметиланалін, |312, 314, 322,|

| | | |t від +23 град. С |пестициди на основі |324, 611, 613,|

| | | | сп |триазинів рідкі |816, 824 |

| | | | | | |

| | | |до +61 град. С | | |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |616 |... нелеткі, без |Берилій металічний та його |311, 315, 321,|

| | | |додаткового виду |сполуки, окис барію та |325, 331, 335,|

| | | |небезпеки |сполуки барію, окис кадмію |411, 413, 421,|

| | | | |та сполуки кадмію, миш'як |431, 432, 511,|

| | | | |та його сполуки, ртуть та |513, 616, 617,|

| | | | |його сполуки, свинець та |618, 811, 821,|

| | | | |його сполуки |831, 836, 912,|

| | | | | |915, 916, 921,|

| | | | | |923 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |617 |... нелеткі їдкі та |Антрацен, гідрат окису |411, 413, 421,|

| | | |(або) корозійні |барію |431, 432, 511,|

| | | | | |513, 616, 617,|

| | | | | |618, 811, 821,|

| | | | | |831, 836, 912,|

| | | | | |915, 916, 921,|

| | | | | |923 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |618 |... нелеткі, |Пестициди, що містять |411, 413, 431,|

| | | |легкозаймисті, |миш'як, мідь, олово |432, 616, 617,|

| | | |тверді | |618, 811, 821,|

| | | | | |831, 836, 912,|

| | | | | |915, 916, 921,|

| | | | | |923 |

|----------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| 8 |Їдкі та (або) | | |

| |корозійні речовини | | |

| ------------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 8.1 |Їдкі та (або) | | |

| | |корозійні речовини, | | |

| | |що мають кислотні | | |

| | |властивості | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |811 |... без додаткового |Азотна кислота та її |411, 413, 421,|

| | | |виду небезпеки |суміші, сірчана кислота та |431, 432, 511,|

| | | | |її суміші, соляна кислота, |513, 616, 617,|

| | | | |електроліт кислотний, |618, 811, 821,|

| | | | |ортофосфорна кислота тощо |831, 836, 912,|

| | | | | |915, 916, 921,|

| | | | | |923 |

| | |-----+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |816* |... отруйні |Амоній фтористий кислий, |512, 611, 613,|

| | | | |водень фтористий, кислота |816, 824 |

| | | | |бромистоводнева | |

| |-----------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | 8.2 |Їдкі та (або) | | |

| | |корозійні речовини, | | |

| | |що мають основні | | |

| | |властивості | | |

| | ------+--------------------+---------------------------+--------------|

| | |821 |... без додаткового |Аміак водний, вапно |411, 413, 421,|

| | | |виду небезпеки |негашене, окис калію, окис |431, 432, 511,|

| | | | |натрію, гідроокис калію, |513, 616, 617,|