НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


птахівницьких та інших приміщень (будівель) сільськогосподарського

призначення, мають виконуватися вимоги Інструкції про заходи

пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації теплогенераторів,

парових і водогрійних котлів з обладнанням, яке працює на

твердому, рідкому та газоподібному паливі.

7.9.6.14. Бензиновий двигун агрегату для стрижки необхідно

встановлювати на відстані не менше 15 м від будівлі або на

майданчику, очищеному від сухої трави, листя та інших горючих

матеріалів. На пунктах стрижки запаси пально-мастильних матеріалів

слід зберігати в закритій металевій тарі на відстані 20 м від

будівель та пунктів стрижки.

7.9.6.15. Промивання машин та гострення ножів у пункті для

стрижки слід здійснювати над спеціальними листами у спеціально

відведених для цього місцях.

Після промивання гас із листів повинен змиватися в резервуари

з негорючих матеріалів, які щільно закриваються та прибираються в

місця зберігання пально-мастильних матеріалів.

7.9.6.16. Не можна допускати накопичення вовни на пункті

стриження більше змінного виробітку та захаращення проходів і

виходів паками з вовною.

7.9.6.17. У птахівницьких будівлях із вирощуванням птиці на

підлозі солома для підстилки має бути подрібнена до 30 мм (з метою

зменшення швидкості розповсюдження вогню по поверхні підстилки).

7.9.6.18. У нічний час тваринницькі та птахівницькі

приміщення (у разі перебування в них худоби та птиці) повинні бути

під наглядом вартівників, скотарів або інших призначених для цього

осіб.

Забороняється в цих приміщеннях застосовувати для освітлення

гасові лампи, користуватися відкритим вогнем, палити.

7.10. Об'єкти зберігання

7.10.1. Матеріальні склади і бази загального призначення

7.10.1.1. Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних

речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні

фізико-хімічні властивості (здатність до окиснення,

самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з

повітрям тощо), сумісність, а також ознаки однорідності речовин,

що застосовуються для гасіння пожежі (додаток 3).

Спільне зберігання в одній секції з каучуком або

автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і

матеріалів, незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних

речовин, не дозволяється.

7.10.1.2. Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів

на рампах складів не дозволяється. Матеріали, розвантажені на

рампу, до кінця роботи складу мають бути прибрані.

7.10.1.3. У складських будівлях (приміщеннях) всі операції,

пов'язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою

справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей

вогненебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами,

повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.

7.10.1.4. У складських приміщеннях, розташованих у будівлях

будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виконувати стелажі

з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням

проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м.

Конструкції стелажів (у тому числі полиці) висотою більше 3 м

мають виконуватися з негорючих матеріалів.

У разі застосування безстелажного способу зберігання

матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних отворів

необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не

менше 1 м. Якщо склад понад 10 м завширшки, посередині його

влаштовується поздовжній прохід не менше 2 м завширшки. Ширина

проходів між штабелями має бути не менше 1 м.

Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути

позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре

видно.

Відстань між стінами та штабелями повинна бути не

менше 0,8 м.

7.10.1.5. Складські приміщення (відсіки), розташовані в

підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна

розміром 0,9 х 1,2 м з приямками (для випускання диму в разі

пожежі), які влаштовуються відповідно до вимог будівельних норм.

У разі неможливості влаштування вікон дозволяється обладнання

цих приміщень спеціальною системою димовидалення.

7.10.1.6. У складах конторські та побутові приміщення мають

бути облаштовані протипожежними перегородками 1-го типу та

перекриттями 3-го типу (без отворів) і мати один з евакуаційних

виходів безпосередньо назовні. Сполучення цих приміщень зі складом

допускається через протипожежні двері 2-го типу. У протипожежних

перегородках, що відокремлюють конторські приміщення від складу,

дозволяється влаштовувати протипожежні вікна 2-го типу, що мають

сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі

місця комірників (обліковців, відбракувальників, товарознавців) з

обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів

заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та

матеріальних цінностей.

7.10.1.7. Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії,

інша тара) з ЛЗР та ГР, аерозольні упаковки мають бути захищені

від сонячного й іншого теплового впливу.

7.10.1.8. У складах загального призначення (далі - загальний

склад) допускається зберігання не більше 5 тис. аерозольних

упаковок.

За умови більшої кількості таких упаковок вони повинні

зберігатися в окремих складах або ізольованих протипожежних

відсіках загальних складів з безгорищними покриттями, які легко

скидаються. В ізольованому відсіку дозволяється зберігання не

більше 15 тис. упаковок.

7.10.1.9. Складування аерозольних упаковок у

багатоповерховому складі дозволяється лише на верхньому поверсі у

протипожежних відсіках. Кількість упаковок у відсіку не повинна

перевищувати 150 тис. штук.

Загальна місткість складу може становити не більше

900 тис. упаковок.

7.10.1.10. На відкритих майданчиках або під навісами

зберігання аерозольних упаковок допускається лише в негорючих

контейнерах, що замикаються.

7.10.1.11. Конструкції будівель та навісів складів з

матеріалів груп горючості Г3, Г4 мають бути оброблені

вогнезахисними засобами, які забезпечують І групу вогнезахисної

ефективності.

7.10.1.12. Використання опалювальних електронагрівальних

приладів допускається лише у приміщеннях для обслуговуючого

персоналу складів (конторських, побутових), відділених від

складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

При цьому повинні враховуватися вимоги, викладені у

пунктах 5.1.17-5.1.19 цих Правил.

7.10.1.13. У складських приміщеннях, в яких зберігаються

пожежовибухонебезпечні товари, речовини й матеріали (лаки, фарби,

розчинники, сірники тощо), балони з газом та продукція в

аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей (воріт) повинна

бути вивішена інформаційна карта, яка характеризує пожежну

небезпеку товарів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та

заходи, які слід вживати під час гасіння пожежі.

7.10.1.14. У складських приміщеннях не дозволяється:

зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб

опалення;

стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних

засобів;

експлуатація газових плит, печей, побутових

електронагрівальних приладів, установлення з цією метою

штепсельних розеток;

влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів

зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з

окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР;

зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з

деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження

(для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання

необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або

соди);

зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими

матеріалами;

застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без

іскрогасників;

в'їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень

категорій А, Б, В.

7.10.2. Склади ЛЗР та ГР

7.10.2.1. Відкриті склади ЛЗР та ГР слід розміщувати на

майданчиках, які мають нижчу позначку відносно прилеглих будівель

та населених пунктів. У разі неможливості виконання цієї вимоги

повинні передбачатися додаткові заходи, що виключають можливість

розливання ЛЗР та ГР під час аварії на територію населеного

пункту, підприємства тощо.

Відстань від складів ЛЗР та ГР до будівель, споруд і

населених пунктів повинна відповідати вимогам будівельних норм.

7.10.2.2. Резервуарні парки та інші майданчики для зберігання

ЛЗР та ГР повинні мати за периметром обвалування (стінки), які

перешкоджають розтіканню рідин у разі аварії. Земляне обвалування

у верхній частині повинно бути не менше 0,5 м завширшки.

7.10.2.3. Обвалування резервуарів необхідно виконувати таким

чином, щоб воно вміщувало об'єм, який дорівнює номінальному об'єму

найбільшого резервуара, що знаходиться в цьому обвалуванні, і було

на 0,2 м вище рівня розлитої рідини. Відстань від стінок

резервуарів до нижньої крайки внутрішніх схилів обвалування або до

обгороджуючих стін має бути не менше: 3 м - від резервуарів

місткістю до 10 тис. куб. м та 6 м - від резервуарів місткістю

10 тис. куб. м і більше.

7.10.2.4. Майданчики для зберігання нафтопродуктів у тарі

слід обгороджувати земляним валом або негорючою суцільною стінкою

заввишки не менше 0,5 м з пандусами для проходу на майданчик.

7.10.2.5. Обвалування (стінки), їх перехідні містки, сходи,

огорожі повинні постійно підтримуватися справними. Майданчики в

середині обвалувань повинні бути рівними, утрамбованими та

посипаними піском. Випадково розлиті ЛЗР та ГР слід негайно

прибрати, а місця розлиття посипати піском.

7.10.2.6. Територію резервуарних парків (нафтобаз), насосних

станцій для перекачування ЛЗР та ГР необхідно обгороджувати

огорожею з негорючих матеріалів не менше 2,0 м заввишки.

7.10.2.7. Наземні резервуари мають бути пофарбовані білою

(сріблястою) фарбою для запобігання дії сонячного проміння.

На дихальних трубках резервуарів для зберігання ЛЗР, на

трубопроводах газової обв'язки резервуарів і на трубопроводах для

зливу ЛЗР із транспорту мають встановлюватися вогнеперешкоджувачі.

На кожному трубопроводі, що подає в резервуар ЛЗР і ГР

(або відводить їх із резервуара), має встановлюватися запірна

арматура на відстані не ближче 3 м від резервуара.

Зливання ЛЗР і ГР (крім мазуту) до резервуара повинно

проводитися під шар рідини товщиною не менше 50 мм і тільки

закритим способом. Розміщувати зливні пристрої безпосередньо на

горловинах резервуарів забороняється. Їх слід розміщувати від

будівель і резервуарів на відстанях, визначених у будівельних

нормах.

7.10.2.8. На кожний резервуар необхідно складати технологічну

карту, в якій вказується номер резервуара, його тип, призначення,

максимальний рівень наливання, мінімальний залишок, швидкість

наповнення і випорожнювання.

7.10.2.9. У процесі експлуатації резервуарів необхідно

здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів та

вогнезагороджувачів. За температури повітря вище нуля перевірки

повинні проводитися не рідше одного разу на місяць, а нижче нуля -

не рідше двох разів на місяць. Узимку дихальні клапани та сітки

повинні очищуватися від льоду.

Під час огляду резервуарів, відбирання проб або замірів рівня

рідини слід застосовувати пристосування, які виключають

іскроутворення в разі ударів.

7.10.2.10. Люки, що служать для замірювання рівня та відбору

проб із резервуарів, повинні мати герметичні кришки, а отвори для

вимірів - кільце з металу (із внутрішнього боку), яке виключає

іскроутворення.

7.10.2.11. Підігрівати в'язкі та застигаючі нафтопродукти в

резервуарах (у встановлених межах) дозволяється за умови рівня

рідини над підігрівниками не менше 0,5 м.

7.10.2.12. Для резервуарів, де зберігаються сірчисті

нафтопродукти, повинен бути розроблений графік планових робіт з

очищення від відкладень пірофорного сірчистого заліза.

7.10.2.13. У разі появи тріщин у швах, у металі стінок або

дна діючий резервуар має бути негайно випорожнений.

Роботи з ремонту резервуарів дозволяється проводити, як

правило, лише після повного звільнення резервуара від рідини,

від'єднання від нього трубопроводів, відкриття всіх люків,

ретельного очищення (пропарювання та промивання), відбирання з

резервуарів проб повітря та аналізу на відсутність

вибухонебезпечної концентрації.

Перед ремонтом резервуарів необхідно накрити повстю,

просоченою антипіренами, усі засувки на сусідніх резервуарах та

трубопроводах (влітку повсть змочити водою). Електро- та

газозварювальну апаратуру дозволяється розміщати на відстані не

ближче 50 м від діючих резервуарів.

7.10.2.14. На складах резервуарного парку повинен бути запас

вогнегасних речовин, а також засобів їх подавання в кількості,

необхідній для гасіння пожежі в найбільшому резервуарі.

7.10.2.15. Подавання залізничних цистерн під зливання та

наливання, а також їх виведення мають здійснюватися плавно, без