1

2

3

4

5

6

Плащ непромокальний Черевики шкіряні Взимку додатково: Куртка утеплена

Вн

Ми

Тн

36

12

36

1387

7212.1

Електрогазо-

Костюм брезентовий або

Тр

зварник

Костюм сукняний

ТиТр

9

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні на литій

підошві або

Ми

Чоботи кирзові

Мун100

9

Онучі сукняні

6

Рукавиці брезентові з

крагами

Тр

7 днів

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Плащ прогумований

Вн

24

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Щиток захисний

ННП

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки на гумовій підошві

Тн30

36

1388

8151.2

Електродник

Костюм бавовняний

Ми

12

(виробниц-

Білизна натільна

З

6

тво

Фартух брезентовий

Ми

12

металевих

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

електродів)

Черевики шкіряні на литій

підошві

См

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Рушник

6

Захисний крем 1 тюбик

1

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1389

7212.2

Електро-

Костюм бавовняний

Ми

9

зварник на

Фартух брезентовий

Тр

12

автоматич-

Черевики шкіряні

Ми

9

них та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

напівавто-

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

матичних

Каска захисна з

машинах

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Щиток захисний

НСП-1

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1390

7212.1

Електро-

Костюм брезентовий або

тр

9

1

2

3

4

5

6

зварник

ручного

зварювання

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні на литій підошві

Рукавиці брезентові з крагами

Рукавиці діелектричні

Окуляри захисні

Щиток захисний

Каска захисна з

підшоломником

Респіратор газопилозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Валянки на гумовій підошві

ТиТр

З

Мун100

Тр

Эн

ЗПД

ННП

Тн

Тн

Тн30

24

6

9

15 днів чергові до зносу до зносу

24 до зносу

36

36

48

1391

7241.1

Електроме-

Костюм бавовняний

Ми

12

ханік засобів

Черевики шкіряні на литій

автоматики

підошві

Мун100

12

та приладів

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

технологіч-

Куртка утеплена

Тн

36

ного устат-

кування

3113

Електродис-

петчер

1392

7241.1

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тажник-

Черевики шкіряні

Мун100

12

налагоджу-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

вальник

Калоші діелектричні

Эн

чергові

7233.2

Монтажник

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

устатку-

Каска захисна з

вання

підшоломником

24

коксохіміч-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

них вироб-

Респіратор пилозахисний

до зносу

ництв

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Черевики утеплені

Тн30

48

1393

7241.1

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тер диспет-

Черевики шкіряні

Ми

12

черського

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

устаткуван-

Рукавиці бавовняні

Ми

1

ня та

Каска захисна з

телеавтома-

підшоломником

24

тики

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

7241.1

Електромон-

Взимку додатково:

тер з випро-

Куртка утеплена

Тн

36

бувань та

вимірювань

1394

7241.1

Електромон

Костюм бавовняний або

Ми

тер з обслу-

Халат бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

говування

підстанції

Черевики шкіряні на литій підошві

Калоші діелектричні Боти діелектричні Рукавиці діелектричні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Эн

Эн

Эн

Ми

Тн

12 чергові чергові чергові 7 днів

24

36

1395

7241.1

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тер з

Черевики шкіряні на литій

ремонту

підошві

Ми

12

апаратури,

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

релейного

Калоші діелектричні

Эн

чергові

захисту й

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

автоматики

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Пояс запобіжний

чергов.

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1396

7241.2

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тер з

Черевики шкіряні або

Ми

ремонту

Чоботи кирзові

Ми

12

вторинної

Онучі бавовняні

6

комутації та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

зв’язку

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1397

7241.2

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тер з

Черевики шкіряні

Ми

12

ремонту та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

монтажу

Напівплащ прогумований

Вн

12

кабельних

Рукавиці гумові

Вн

2

ліній

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Каска захисна з

підшоломником

24

Респіратор пилозахисний

до зносу

Під час ремонту кабельних

мереж у траншеях, тунелях,

колодязях додатково:

Чоботи гумові або

В

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі бавовняні

6

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20

48

1398

7241.1

Електромон

Костюм бавовняний або

Ми

тер з

Халат бавовняний

Ми

12

ремонту

Черевики шкіряні

Мун100

12

обмоток та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів