1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні Берет сукняний Фартух прогумований Рукавички гумові

Мун50

Вн К50 Вн К50

12 12 чергов. 15 днів

1282

8279.3

Розсівальник

Під час виконання робіт з просіювання карбонільного нікелевого порошку:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час очищення апаратів з рідкими токсичними продуктами додатково: Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові

Ву З Ми Мун100 З

Вн К50 Г

Тн

Вн К50

В К50 Вн К50

6

12

6

12

2

15 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12

12

1

1283

7241.1

7242.1

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та

автоматики (електромеханіка) Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Берет сукняний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми

Г

Тн

6

12

6

2

7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1284

7232.2

7233.2

Слюсар з

ремонту

агрегатів

Слюсар з

ремонту

технологіч-

Під час обслуговування та ремонту колон синтезу, уловлювачів рідкого карбонілу нікелю, установок для ректифікації та розкладення карбонілу

1

2

3

4

5

6

них

установок

нікелю та іншого устаткування, що використовується в процесі виготовлення карбонільного нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим

захисним носком

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Під час розбирання та

ремонту апаратів з рідкими

токсичними продуктами

додатково:

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Під час зварювання та різання металу додатково: Костюм брезентовий Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ву З Ми

Мун200

З

Ми

Г

Вн К50

В К50 Вн К50

Тр

Тн

Тн

Тн30

6

12

6

6

2

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

12

12

12

1

12

36

36

48

1285

7233.2

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Під час обслуговування, ремонту та очищення промислової вентиляції технологічних установок для виготовлення, очищення та перероблення карбонілу нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми

6

12

6

12

2

7 днів

1

2

3

4

5

6

24 до зносу до зносу до зносу

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Під час зварювання та різання металу додатково: Костюм брезентовий Під час очищення та ремонту апаратів з рідкими токсичними продуктами додатково:

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка

Г

Тр

чергов.

Вн К50

В К50 Вн К50

Тн

Тн

Тн50

12

12

12

1

36

36

48

36

Під час виконання робіт із завантаження карбонільного порошку в тару або у виливниці для його спікання; з відбору проб порошку; сортування та транспортування (зовні відділення) карбонільного порошку:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Під час очищення

відстійників і колодязів з

рідкими токсичними

продуктами додатково:

Костюм прогумований

Шолом прогумований

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Взимку додатково:

1286

9322

Укладаль

ник-паку

вальник

Ву З Ми Мун100 З

6

12

6

12

2

15 днів

24 до зносу до зносу до зносу

Вн К50

Г

Вн К50

В К50 Вн К50

12

12

12

1

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

Керівники, посадові особи, фахівці

Під час постійної роботи в основних виробничих цехах та на дільницях ремонту технологічного устаткування та металургійних печей: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

1287

1222.2

Майстер

дільниці

Механік

3115

просоченням

Ву З Ми

6

Чоботи кирзові

Мун100

12

Білизна натільна

З

6

Берет сукняний

12

Онучі бавовняні

2

Рукавиці брезентові

З Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

На роботах з рідкими токсичними продуктами: Киснево-ізолювальний протигаз

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові На роботах з виділенням пірофорних пилів додатково:

Костюм сукняний Білизна натільна Шолом сукняний Вачеги

Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка

чергов.

12

12

12

1

Вн К50

В К50 Вн К50

ТиТр

З

ТиТр

Тн

Тн

Тн30

12 6 12 45 днів

36

36

48

36

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Берет сукняний Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

З Ми Мун50

З Ми

1222.2

Майстер

допоміжної

дільниці

Майстер

контрольний

(дільниці,

цеху)

Начальник

групи

12

12

12

1

24 до зносу до зносу до зносу

1222.2

Г

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

1289

3115

Механік з ремонту

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

транспорту

просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

1

36

1290

1222.2

Начальник

дільниці

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

3119

Технолог

просоченням

Ву З Ми

12

3113

Електрик

Чоботи кирзові

Мун100

12

дільниці

Білизна натільна

З

6

3113

Енергетик

Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Під час постійної роботи з рідкими токсичними продуктами додатково: Киснево-ізолювальний протигаз

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Під час постійної роботи на дільницях з виділенням пірофорного пилу додатково: Костюм сукняний Білизна натільна Шолом сукняний Рукавиці сукняні Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Г

Вн К50

В К50 Вн К50

ТиТр

З

ТиТр

Тн

Тн

12

2

1

24 до зносу до зносу до зносу

чергов.

12

12

12

1

12

6

12

1

36

36

1291

1222.2

Начальник

цеху,

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

заступник

просоченням

Ву З Ми

12

начальника

Берет сукняний

12

цеху

Рукавиці брезентові

З Ми

1

3115

Механік

цеху

Чоботи кирзові Каска захисна з

Мун50

18

3113

Енергетик

підшоломником

24

цеху

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

Г

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Під час постійної роботи з рідкими токсичними продуктами додатково: Киснево-ізолювальний протигаз

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці гумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Вн К50 В К50 Вн К50 Тн

чергов.

12

12

12

6

1

36

2

.34. Виробництво олова

1292

8223.2

8231.2

Антикоро-

зійник

Гумівник

металовиро

бів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Рукавиці гумові

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Під час виконання

піскоструминних робіт:

Костюм бавовняний з

пилонепроникної тканини

замість костюма бавовняного

з кислотозахисним

просоченням

Рукавиці брезентові

К20 Щ20 З

В К50

К50 Щ20 Вн К50 ЗН

З Ми Пн З Ми

12

6

12

6

1

1

до зносу до зносу

24

2

1293

8154.2

Апаратник

гашення

вапна

Костюм бавовняний

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми З

В К50 К50 Щ20

ЗН

Тн

12

6

12

6

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1294

9311

Апаратник

згущувачів

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Білизна натільна Чоботи кирзові Чоботи гумові

Ву З Ми З

Мун100 В К50

12

6

12

12