Свердлу

вальник

1150

8211.2

12

12

7

днів

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

36

36

36

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Під час робіт з вибірки- сортування відпрацьованих

Сепаратор

ник

(збагачення)

Сортуваль-

ник-скла-

дальник

брухту та

відходів

металу

З Ми

Мун200 З Ми

8112.2

1151

9322

ЗН

Тн

Тн

Тн50

1

2

3

4

5

6

шлаків та металу:

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням замість костюма бавовняного

Ти

12

1152

8284.2

Складальник

гумових

технічних

виробів

Костюм бавовняний Капці шкіряні на гумовій підошві

Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

З Ми В

З Ми З Ми ЗН

12

12 12 7 днів до зносу

1153

7233.2

Слюсар з механоскладальних робіт

Костюм бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12

12 7 днів

24 до зносу

36

1154

8211.2

Токар

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

З Ми Мун50 З Ми ЗН

12

12

1

до зносу

1155

8124.2

Трубопро

катник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

1156

8211.2

8211.3

Фрезерува

льник

Фрезерува

льник

зливків

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні

З Ми Мун50 З Ми ЗН

12 12 7 днів до зносу

1157

8122.3

Шабруваль-

ник

кольорових

металів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Під час робіт з пневматичним зубилом: Рукавиці комбіновані шкіряні

З Ми Мун50 З Ми ЗН

Ми

12 12 7 днів до зносу

1

1158

7221.2

Штампуваль ник рідкого металу

Костюм бавовняний Фартух брезентовий з нагрудником

З Ми З Ми

12

6

1

2

3

4

5

6

7221.2

Штампувальник (холодно штампувальні роботи)

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Вкладиші протишумові

Мун50 З Ми

ЗН

12 7 днів

24 до зносу до зносу

2.18. Цинкополірувальне виробництво

1159

9322

Укладаль

ник-

пакувальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

З Ми Мун50 З Ми З Ми

ЗН

Тн

12 12 12 7 днів

24 до зносу

36

2.19. Виробництво мідних порошків

1160

8121.2

8151.2

Апаратник у виробництві металевих порошків Розмелювач (хімічна промисловість)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові

З Ми

Мун200 Вн К50 З Ми

ЗН

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

1161

8122.3

Вироблювач

матричних

листів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

Рукавиці КР

Рукавиці гумові

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

К80

Мун200 Вн К50 Вн К50 ЗН

12

12

1

1

до зносу до зносу

1162

8264.3

9322

Промиваль

ник

сировини Сушильник сировини та матеріалів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Під час робіт на сушінні

порошків:

К50 Щ20 В К50

З Ми ЗН

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні замість чобіт гумових Додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Мун50 Вн К50

12

6

1163

9322

Укладаль

ник-

пакувальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Фартух брезентовий Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

З Ми Мун50 З Ми З Ми ЗН

Тн

12 12 12 7 днів до зносу

36

2.20. Виробництво горючих порошків та фарбувальної алюмінієвої і

бронзової пудри

1164

7223.1

Налагоджу- вальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ти

Мун50 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1165

7224.2

Поліруваль

ник

(механічне

оброблення

металів)

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавиці брезентові Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ти

Мун50 З Ми ЗН

12

12 7 днів до зносу до зносу

1166

9322

Розпилювач

газопогли

нача

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні на латунних цвяхах Рукавиці брезентові Окуляри захисні Під час робіт тільки на дозуванні технічних жирів: Халат бавовняний Рукавиці комбіновані

Ти

Мун50 З Ми ЗН

З Ми З Ми

9

12 7 днів до зносу

12 7 днів

2.21. Виробництво елементарної сірки

1

2

3

4

5

6

1167

8154.2

8154.2

Апаратник

абсорбції

Апаратник

приготу

вання

каталізатора

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ти Ми З Ми Вн К50

ЗН

Тн

12

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1168

8152.1

Апаратник

конденсації

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Під час робіт з рафінування сірки:

Костюм сукняний Білизна натільна Рукавиці сукняні Валянки Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Ми З Ми

К50 Щ20 З

К50 Щ20 Тп

ЗН

Тн

12

12 7 днів

12

6

7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1169

8152.1

Апаратник

перегонки

Костюм сукняний Білизна натільна Рукавиці сукняні Валянки Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 З

К50 Щ20 Тп

ЗН

Тн

12

6

1

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1170

8162.2

8264.3

Апаратник

теплоутилі-

зації

Апаратник

термостабі-

лізації

Костюм сукняний

Білизна натільна

Валянки

Рукавиці сукняні

Шолом сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Тп

ТиТр

ЗН

Тн

9 6 12 7 днів 12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

1171

8159.3

Завантажу-

вач-виванта-

жувач

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком або

Валянки

Рукавиці сукняні

Шолом сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200

Тп

ТиТр

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1172

8290.2

7233.2

7233.1

Зливальник-

розливаль

ник

Слюсар з ремонту технологічних

установок

Слюсар-

ремонтник

Під час виконання робіт безпосередньо в технологічних цехах виробництва сірки:

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком або

Валянки

Рукавиці брезентові або Рукавиці сукняні Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200 Тп З Ми

ЗПД

Тн

12

6

12

7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1173

7214.2

8131.2

Чеканник Чистильник димоходів, лежаків та топок

Під час виконання робіт в основних виробничих цехах: Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком або

Валянки

Рукавиці сукняні або Вачеги

Шолом сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

ТиТр

З

Мун200

Тп50

ТиТр

ЗН

12

6

12

1

12

24 до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

36

2.22. Афінаж і оброблення благородних металів 2.22.1. Афінаж

1174

8159.2

Апаратник

азотування

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований Чоботи гумові Онучі бавовняні Нарукавники поліхлорвінілові Рукавиці комбіновані Шолом сукняний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові

К50 Щ20 Вн К50 В К50

Вн К50 З Ми

ЗН

12

6

9

6

6

7 днів 6

24 до зносу до зносу до зносу

1175

8121.2

8121.2

Апаратник у виробництві дорогоцінних металів Апаратник у виробництві солей

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Фартух поліхлорвініловий

Нарукавники

поліхлорвінілові

Черевики шкіряні на гумовій

підошві

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Рукавиці гумові

Берет сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

К50Щ20

З

К50 Щ20

К50 Щ20

Ми В К50

З Ми Вн К50

ЗН

12

6

6

4

6

12

6

7 днів 1 12

24 до зносу до зносу до зносу

1176

8121.2

Апаратник у виробництві металевих порошків

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Фартух поліхлорвініловий Черевики шкіряні на гумовій підошві

Шолом сукняний Нарукавники поліхлорвінілові Рукавиці комбіновані

К50 Щ20 К50 Щ20

Ми

К50 Щ20 З Ми

12

6

12

12

6

7 днів