1

2

3

4

5

6

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗН

Тн

24 до зносу до зносу до зносу

36

1079

8122.2

Цементатор-

ник

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 В К50

З Ми Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1080

8122.3

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

2.15.

Виробництво рідких металів

1081

8159.2

8121.2

Апаратник з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів Апаратник у виробництві титану й рідкісних металів

Костюм сукняний Білизна натільна трикотажна Фартух плівковий Чоботи гумові або Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Онучі бавовняні Капці сукняні на гумовій підошві

Рукавиці гумові

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

ТиТр

З

К50 Щ20 В К50

Мун200

К50 Щ20 Вн К50 Вн К50

ЗН

9

6

3

9

6

6

20 днів 1

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

1082

8159.1

8159.2

8159.2

Апаратник з вирощування монокристалів та стрічок Виробник пристроїв для вирощування монокристалів

Оператор з вирощування кристалів

Халат бавовняний

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці гумові

Шолом бавовняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми В К50

Вн К50

ЗН

Тн

9

12

6

20 днів 6

24 до зносу до зносу до зносу

36

1083

8154.2

Апаратник

нейтралізації

Костюм сукняний

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Рукавиці гумові

Шолом сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час виробництва нейтралізуючих розчинів: Костюм бавовняний замість костюма сукняного Черевики шкіряні із металевим захисним носком замість чоботів гумових

К50 Щ20 З

В К50

К50 Щ20 Вн К50

ЗН

Тн З Ми Мун100

9

6

12

6

1

1

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12

1084

8154.2

Апаратник

очищення

газу

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці гумові

Рукавиці комбіновані

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

К50 Щ20 В К50

Вн К50 З Ми

ЗН

12

12

6

1

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

1085

8152.1

8152.2

Апаратник

перегонки

Апаратник

плавлення

Халат бавовняний Фартух прогумований Калоші гумові Онучі бавовняні Нарукавники прогумовані Рукавиці комбіновані Шапочка бавовняна Капці сукняні на гумовій підошві

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Вн К50 В К50

Вн К50 З Ми

В К50

ЗН

Тн

6

6

6

6

4

7 днів 6

6

24 до зносу до зносу до зносу

36

1086

9152

8264.2

9132

9133

Гардеробник Машиніст із прання та ремонту спецодягу Прибиральник службових

приміщень

Робітник

виробничих

лазень

Халат бавовняний Калоші гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Капці шкіряні на гумовій підошві

З Ми В К50

З Ми Вн К50

В К50

12

12

6

7 днів 1

6

1087

7322.2

7322.2

Кварцодув

Склодув

Халат бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Шолом бавовняний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Мун200 3 Ми

ЗН

Тн

12

12

7 днів 6

24 до зносу до зносу до зносу

36

1088

9411

Комірник

Під час робіт у цехових складах хімічних продуктів: Халат бавовняний Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці гумові Рукавиці брезентові Фартух брезентовий Каска захисна з

З Ми В К50

Вн К50 З Ми Вн К50

12

12

6

1

7 днів 6

1

2

3

4

5

6

підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

24 до зносу до зносу до зносу

36

2.16. Виробництво напівпровідникових матеріалів

1089

8159.1

Апаратник

відновлення

напівпровід

никових

матеріалів

Костюм вовняний Білизна натільна Чоботи гумові Онучі бавовняні Капці сукняні на гумовій підошві

Шапочка бавовняна Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час робіт із силіціюваним графітом: Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Шапочка бавовняна

ТиТр

З

В К50 В К50

ЗН

Тн

З Ми

Мун200 З Ми

6

6

12

6

6

6

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12 7 днів 6

1090

8154.1

8159.2

Апаратник

електролізу

Апаратник

повітропо-

ділу

Під час робіт безпосередньо на дільницях виробництва азоту та водню:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Чоботи гумові Онучі бавовняні Фартух гумовий Рукавиці гумові Рукавиці комбіновані Маска захисна Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Валянки

Калоші гумові на валянки

К50 Щ20

Мун200

В

Вн

Вн К50 К50 Щ20

ЗН

Тп

В

12

12

24

6

24

2

7 днів до зносу

24 до зносу чергові 12

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1091

8159.1

Апаратник з

Костюм вовняний

К50 Щ20

9

виробництва

Білизна натільна

З

6

та хімічного

Чоботи гумові

В К50

9

очищення

Онучі бавовняні

6

напівпровід-

Рукавиці бавовняні

З Ми

15 днів

никових

Рукавиці гумові

Вн К50

15 днів

матеріалів

Шапочка бавовняна Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час робіт на водневому відновленні та гідролізу діоксиду германію:

Халат бавовняний Капці сукняні на гумовій підошві

Рукавиці гумові анатомічні Рукавиці бавовняні Рукавиці гумові

ЗН

Тн

Ми

В К50 К50 Щ20 Ми Вн

6

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

6

до зносу 15 днів 2

1092

8159.1

Апаратник з вирощуван-

Халат бавовняний Капці сукняні на гумовій

З Ми

12

ня моно-

підошві

В К50

6

кристалів та

Шапочка бавовняна

6

стрічок

Рукавиці гумові

Вн К50

20 днів

8122.2

Плавильник

Рукавиці анатомічні

З Ми

1

циклонної

Рукавиці трикотажні

З Ми

1

установки

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗПД

Тн

24 до зносу до зносу до зносу

36

1093

8159.2

Апаратник з одержання

Під час виконання робіт з напилювання:

високочис-

Костюм вовняний

К50 Щ20

9

тих матері-

Білизна натільна

З

6

алів для

Черевики шкіряні

Мун100

12

напівпровід-

Шапочка бавовняна

6

никового

Рукавиці трикотажні

З Ми

1

виробництва

З роздування, скління та оброблення:

Халат бавовняний замість костюма вовняного

З Ми

12

1

2

3

4

5

6