1

2

3

4

5

6

аналізу газів та пилу

кислотозахисним

просоченням

Фартух прогумований

Черевики шкіряні

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 Вн К50 Мун50 Вн К50

ЗН

Тн

12

12

12

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1024

8121.2

8151.2

Машиніст

дробильно-

помельно-

сортуваль

них

механізмів

Машиніст

млина

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1025

8333.1

8333.2

Машиніст

крана

(кранівник)

Машиніст

крана

металургій

ного

виробництва

Костюм сукняний Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Білизна натільна Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр З Ми Мун200

З

З Ми ЗН

Тн

24

24

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1026

8159.2

Мийник колб із застосуванням

кислотних

розчинів

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці гумові Фартух прогумований з нагрудником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

К50 Щ20 В К50

Вн К50

Вн К50 ЗН

Тн

12

12

6

1

6

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

1027

7233.2

7233.2

7233.1

Монтажник з ремонту ванн Слюсар з ремонту технологічних

установок

Слюсар-

ремонтник

Під час робіт безпосередньо в цехах хлорування та електролізу:

Костюм сукняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Черевики шкіряні з гладким

верхом та металевим

захисним носком

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 З

Мун200

В К50

З Ми Вн К50

ЗН

Тн

9

6

9

6

7 днів 15 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1028

7233.2

Монтажник

реакційних

апаратів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1029

8163.2

Оператор з обслуговування установок для

пилогазо-

уловлюван

ня

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

Мун200 З Ми Вн К50

ЗН

Тн

12

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1030

8112.2

Оператор

Костюм бавовняний

З Ми

12

1

2

3

4

5

6

пульта

керування

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун50 З Ми

ЗН

Тн

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1031

8122.2

Печовий з відновлення термічним способом

Костюм бавовняний Чоботи гумові Онучі бавовняні Фартух прогумований Рукавиці гумові Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми В К50

Вн К50 Вн К50 З Ми

ЗН

Тн

12

12

6

6

1

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1032

8122.2

8122.2

Печовий з перероблення тита- новмістних та

рідкоземель-

них

матеріалів Печовий на відновленні й дистиляції титану та рідкісних металів

Костюм сукняний

Білизна натільна

Черевики шкіряні з гладким

верхом та металевим

захисним носком

Фартух прогумований

Вачеги

Рукавиці КР

Рукавиці гумові

Капелюх повстяний

Шолом-маска

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Під час роботи

безпосередньо на

хлоруванні:

Валянки замість черевиків шкіряних

Під час робіт у цехах вакуумної сепарації реакційної маси:

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням замість костюма сукняного Берет сукняний замість

ТиТр З Ми Мун200

В К50 ТиТр Вн К50 Вн К50

ЗН

Тп

З Ми К50 ТиТр

6

6

9

6

45 днів 15 днів 1 12 6

24 до зносу до зносу до зносу

9

6

6

1

2

3

4

5

6

капелюха повстяного

1033

9322

Підсобний

Костюм сукняний

К50 Щ20

12

робітник

Білизна натільна

З

9

Чоботи гумові

В К50

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн К50

6

Рукавиці гумові

Вн К50

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1034

8122.1

Плавильник

Костюм сукняний

ТиТр

6

(вторинна

Білизна натільна

З

6

переплавка

Черевики шкіряні з гладким

кольорових

верхом та металевим

Мун200

9

металів)

захисним носком

8121.1

Плавильник

Валянки

Тп

12

(плавка руд

Вачеги

ТиТр

1

кольорових

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

металів)

Капелюх повстяний

6

Шолом сукняний

6

Каска захисна з

підшоломником

24

Щиток захисний

ННП

до зносу

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

1035

8261.2

Пресуваль-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ник готової

Білизна натільна

З

6

продукції та

Черевики шкіряні з гладким

відходів

верхом та металевим

8159.2

Пресуваль-

захисним носком

Мун200

12

ник

Чоботи гумові

В К50

12

електродів

Онучі бавовняні

6

та елементів

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

8124.2

Пресуваль-

Щиток захисний

НБТ

до зносу

ник на

Каска захисна з

гідропресах

підшоломником

24

8124.2

Пресуваль-

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

ник твердих

Вкладиші протишумові

до зносу

сплавів

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36