1

2

3

4

5

6

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗП

Тн

24 до зносу до зносу до зносу

36

669

8261.2

Прядильник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

670

8141.2

Рамник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

671

8124.2

Різальник труб та заготовок

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун200

Тр

ЗП

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

672

8122.2

Різальник

холодного

металу

(прокатне

виробниц

тво)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун200

Ми

ЗП

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

673

8262.2

Сіткопле-

тільник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні

Ми

Мун100

12

12

1

2

3

4

5

6

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

ЗП

Тн

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

674

9321

Складальник

щілинних

сит

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

675

7122.2

Футеруваль-

ник

(кислото-

тривник)

Костюм сукняний з кислотозахисним просоченням Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

К20

Мун200,

К20

К20

Г

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1.9.2

Волочіння дроту, калібровка та шліфування металу

676

7221.2

Волочиль

ник

Костюм бавовняний або Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці КР Навушники протишумові Респіратор пилозахисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні На гарячому волочінні дроту:

Костюм сукняний замість костюма бавовняного Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

К20

Мун200

К50

ЗП

ТиТр

Тн

12

12 15 днів до зносу до зносу

24 до зносу

12

36

1

2

3

4

5

6

677

8124.2

Волочильник дроту

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена На гарячому волочінні дроту:

Костюм сукняний замість костюма бавовняного

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

ТиТр

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

678

7221.2

Коваль- штампувальник на ротаційних машинах

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

679

7223.1

Налагоджу-

вальник

шліфуваль

них

верстатів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Навушники протишумові або Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун100

Ми

Ми

ЗП

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

до зносу

36

680

7221.2

Правильник на машинах

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12 12 7 днів до зносу до зносу до зносу

36

681

8122.3

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

682

8211.2

Шліфуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник

Черевики шкіряні

Мун100

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

6

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

1.9.3. Виготовлення волоків

683

7313.2

Контролер у

Костюм бавовняний

Ми

12

виробництві

Черевики шкіряні

Ми

12

алмазів,

Рукавиці трикотажні

Ми

3

надтвердих

Фартух прогумований

Вн

6

матеріалів та

Каска захисна з

виробів із

підшоломником

24

них

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

684

7313.2

Поліруваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник волок з

Черевики шкіряні

Мун100

12

алмазів та

Рукавиці гумові

Вн

1

надтвердих

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

матеріалів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

685

7313.2

Шліфуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник алмазів

Черевики шкіряні

Ми

12

та

Рукавиці трикотажні

Ми

1

надтвердих

Рукавиці гумові

Вн

1

матеріалів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1.9.4.

Виробництво емальованого та оцинкованого посуду

686

7212.2

Бригадир на

Костюм бавовняний або

Ми

дільницях

Халат бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6