Таблиця 7.6

Будівлі, до яких визначається відстань

Відстань, не менше,м, до багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів

багатоповерхові механізовані (автоматизовані) наземні, підземні і наземно-підземні гаражі

Виїзди -заїзди з(до) багатоповерхових механізованих (автоматизованих) підземних гаражів

Житлові будинки:

Будівлі, до яких визначається відстань

Відстань, не менше,м, до багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів

багатоповерхові механізовані (автоматизовані) наземні, підземні і наземно-підземні гаражі

Виїзди -заїзди з(до) багатоповерхових механізованих (автоматизованих) підземних гаражів

 • від фасаду, або торця будинку з вікнами;
 • від торця будинку без вікон.

15

10

15

10

Громадські будівлі:

 • від фасаду, або торця будинку з вікнами;
 • від торця будинку без вікон.

10

10

10

10

Загальноосвітні школи та дитячі дошкільні заклади

25

25

Лікувальні установи зі стаціонаром

25

25

Примітки:

 1. Розміщення будинків і багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів повинно виконуватись на підставі просторово-планувальної організації території, яку слід виконувати в складі детального плану територій (ДПТ). ГІри розміщенні цих гаражів необхідно враховувати вимоги інсоляції та природної освітленості житлових та громадських будинків та існуючі вимоги протипожежної безпеки.
 2. Відстані слід визначати від вікон громадських та житлових будівель та від границь земельних ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та лікувальних закладів зі стаціонаром до стін гаража.
 3. Відстані від вентиляції з підземних гаражів до ділянок шкіл і дитячих установ слід приймати, відповідно, не ближче 25 м і до ділянок лікарень зі стаціонаром - не ближче 20 м.
 4. Заїзд до багатоповерхового механізованого (автоматизованого) гаража повинен здійснюватись через накопичувальну стоянку ємкістю не більше 4 автомобілів.
 5. Організація заїздів до багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів і виїздів з них повинна здійснюватись із дотриманням санітарних норм і правил.
 6. Еквівалентний рівень звуку, який створюється механізмами та засобами автоматики багатоповерхового механізованого (автоматизованого) гаража не повинен перевищувати 45 дБА в 2 м від будівлі гаража. Максимальний рівень звуку, який створюється механізмами та засобами автоматики багатоповерхового механізованого (автоматизованого) гаража не повинен перевищувати 60 дБА в 2 м від будівлі гаража.
 7. Блок механізованого (автоматизованого) гаража, згідно ДБН В.2.3-15, може мати ємкість не більше 100 машино-місць.
 8. При розміщенні багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів ємкістю більше 100 автомобілів, відстані до них встановлюються за погодженням з органами Державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
 9. При визначенні кількості машино-місць на автостоянках і в гаражах необхідно враховувати можливе суміщене використання їх різними організаціями та суб'єктами.

Кожне підприємство, установа та організація мають забезпечувати своїх працівників та відвідувачів необхідною кількістю місць для зберігання автотранспорту на автостоянках

чи в гаражах. Кількість машино-місць для таких автостоянок чи гаражів розраховується відповідно до нормативних показників прийнятих у Таблиці 7.7.

Розрахункову кількість машино-місць на автостоянках та в гаражах біля окремих громадських будівель і споруд масового відвідування слід приймати за Таблицею 7.7.

Таблиця 7.7

Об'єкти тяжіння

Розрахункові

Кількість машино-місць (мінімальна)

п/п

одиниці

Автостоянки та гаражі

Багатоповерхові гаражі (в тому числі багатоповерхові механізовані (автоматизовані) гаражі))

1.

Міністерства, установи управління, громадські, проектні і наукові підприємства, установи та організації

На 100 працюючих

15-20

20-25

2.

Об'єкти комерційно- ділової діяльності (окремі нежитлові та офісні приміщення, бізнес-центри, офісні комплекси площею більше 100кв.м)

На 100кв.м. площі

5-8

8-10

3.

Виші та середні навчальні заклади

На 100 викладачів, співробітників та студентів

15-20

20-25

Підприємства торгівлі та громадського харчування:

4.

Ресторани і кафе

На 10 місць у залі

2-3

3-4

Торгові центри,торгові зали, універмаги, магазини з площею торгівельних залів понад 200 кв.м.

На 100кв.м. торгової площі

6-8

8-10

Спеціалізовані підприємства торгівлі (спеціалізовані торгові центри)

На 100кв.м. торгової площі

6-8

8-10

•V

Ринки

На 10 торгових місць

4-5

5-6

Заклади відпочинку, культури та мистецтва:

5.

Театри, цирки, кінотеатри, концертні зали, бібліотеки, музеї

На 100 місць у залах чи одночасних відвідувачів

15-20

15-30

Розважальні комплекси, виставки та виставкові центри

На 100 відвідувачів

15-20

20-25

Парки культури та

На 100

відпочинку

відвідувачів

4-7

7-15

Лікувально-профілактичні заклади:

6.

Лікарні, диспансери, пологові будинки

На 100 ліжок

10-15

15-20

Поліклініки

На 100 відвідувачів

10-15

10-15

Готелі

7.

Готелі категорій

***** **** *** **™* з з з та

На 100 номерів

20-25

25-30

Мотелі

На 100 номерів

100

100

8.

Підприємства

побутового

обслуговування

населення

На 100кв.м. площі

10-15

15-20

9.

Спортивні будівлі і споруди, стадіони, зали і басейни

На 100

відвідувачів та

обслуговуючого

персоналу

12-15

15-35

10.

Вокзали залізничного, річкового, морського, автомобільного і повітряного транспорту

На 100 пасажирів, які прибувають у годину „пік” та обслуговуючого персоналу

30-40

30-40

Промислова, комунальна та складська зони

11.

Промислові

підприємства

На 100

працюючих у двох суміжних змінах

4-6

7-10

Підприємства та установи комунального господарства

На 100 працюючих

8-10

10-15

Склади та складські комплекси

На 100 кв.м. складу

7-10

10-15

Примітки:

 1. Нормативні показники враховують всі категорії легкових автомобілів.
 2. При суміщеному розміщенні біля окремих об'єктів тяжіння як гаражів і стоянок легкових автомобілів, так і багатоповерхових гаражів (в тому числі і багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів)), розрахункову кількість машино-місць слід приймати за показниками кількості машино-місць у багатоповерхових гаражах.
 3. При розміщенні в окремих громадських будівлях чи спорудах масового відвідування різних по функціональному призначенню об'єктів тяжіння, розрахунок кількості машино- місць в них здійснюється за показниками кількості машино-місць у багатоповерхових гаражах по кожному з об'єктів тяжіння із застосуванням коефіцієнта зменшення - 0,8.
 4. У Таблиці 7.7 показники подаються для крупніших та крупних населених пунктів. Для населених пунктів з меншою чисельністю населення кількість машино-місць приймається з коефіцієнтом зменшення, відповідно для груп поселень, такою: великих -0,8, середніх - 0,6, малих - 0,5.
 5. Мінімальні норми таблиці наведені для міст із рівнем автомобілізації до 400 автомобілів включно на 1000 мешканців, а максимальні наведені для міст рівень автомобілізації" в яких перевищує показник 400 автомобілів на 1000 мешканців. Для населених пунктів з меншою чисельністю населення водночас повинні враховуватись коефіцієнти зменшення, зазначені у примітці 4 до Таблиці 7.7.
 6. В межах територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в районах історичної забудови міст необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів.
 7. Розміри одного машино-місця на автостоянках слід приймати: для легкових автомобілів згідно ДБН В.2.3-15, вантажних автомобілів - 3,0x8,Ом, автопоїздів - 3,5x20,Ом, туристичних автобусів - 3,5x15,0м.

Зміна розроблена робочою групою в складі:

Заступник Міністра - голова робочої групи

Негода В. А.

Директор інституту „Діпромісто”

доктор архітектури, професор

Білоконь Ю. М.

Начальник планувального управління

інституту „Діпромісто”

Токар В. 0.

Начальник ІПВ інституту „Діпромісто” , к.т.н.

Шаповалов Е. В.

Генеральний конструктор

Інституту паркувальних систем, академік

Татаренко В. М.

Директор ТОВ „Юридичні технології”,

секретар робочої групи

Тарас Ю. Я.

Генеральний директор Студії неординарного

проектування Міжнародниї академії архітектури

Бадаянц Т. П.

Головний спеціаліст інституту „Діпромісто”

Скоробогатов Б. В.

Керівник групи інституту „Діпромісто”

Касумова Н. Ф.

Інженер інституту „Діпромісто”

Малюк Г. М.