ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держгірпромнагляду 11.12.2007 № 297

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„9” січня 2008р. за № 409

НПАОП 32.1-3.01-07

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „26” грудня 2007 р. за № 1403/14670

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України “Про охорону праці”.
  2. Норми застосовуються до працівників, зайнятих на роботах, професійна назва яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 та задіяних на виробництвах і підприємствах радіоелектронної галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Працівники підприємств та виробництв радіоелектронної галузі промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної

діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.

  1. У цих Нормах позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

1.4.Забезпечення працівників підприємств та виробництв необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96№170,

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттямтаіншимиЗІЗ, що відповідають вимогам чинного

законодавства.

  1. Ураховуючи умови праці та особливості радіоелектронної галузі промисловості працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручнівиди спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий режим працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств та виробництв.
  2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах та виробництвах здійснюють професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.
  3. ТАБЛИЦЯ НОРМ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Найменування професійних назв робіт

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, тип, марка засобів індивідуального захисту

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

ГВиробництво радіоапаратури 1.Радіомонтажні та слюсарно-складальні роботи

1

8290.3

Маркувальник деталей та приладів

При виконанні робіт з фарбами:

Халат Респіратор протигазовий Рукавички гумові

О, З Г

Он, Оа

12

До зносу 1

2

7242.1

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

Халат

Ми, З

12

3

7311.1

Оптик-механік

Халат

Окуляри захисні

Ми, З ЗП

12

До зносу

4

7242.1

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

Халат

При виконанні робіт з регулювання двигунів,антен: Костюм

Рукавиці комбіновані

Ми, З

Ми, З Ми

12

12

2

5

7242.1

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури

Халат

Ми, З

12

6

8290.1

Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів

Халат

Ми, З

12

12

2.Кабельно-шнурові та намотувальні роботи

7242.2

В’язальник схемних

Комбінезон

Ми, З

джгутів, кабелів та

шнурів

7245.1

Кабельник-

спаювальник

7242.2

Намотувальник

котушок

7

3.Інші роботи з виробництва радіоапаратури

8

7311.1

Випробувач дета-

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

лей та приладів

Рукавички діелектричні При виконанні робіт на НдВЧ устаткуванні: Костюм

Окуляри захисні спе-

Эн

З

Чергові

12

ціальної конструкції

Эм

До зносу

При випробуваннях у

польових умовах:

Костюм

Ми, З

12

Плащ брезентовий

Вн

36

Чоботи кирзові

В

24

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Рукавички утеплені

Тн

12

Шапка утеплена

Тн

36

При постійному випро

буванні радіоапара

тури під час польотів:

Комбінезон

Ми, З, Ти

24

Костюм хутровий

Тн40

60

Светр шерстяний

Тн

60

Унти хутрові

Тн40

60

Калоші на унти

З

36

Шкарпетки хутрові

Тн

36

Рукавиці шкіряні на

хутряній підкладці

Тн

36

Шолом шкіряний на

хутрі

Тн

60

Шоломофон

60

Окуляри льотні

60

1

2

3

4

5

6

9

8124.2

Волочильник дроту

При виконанні робіт на волочинні свинцевого дроту: Напівкомбінезон Нарукавники Рукавиці комбіновані

Ми, З Ми, З Ми

12

12

1

10

7343.2

Емульсувальник прецизійної фотолі- графії

Костюм

З

12

11

8141.2

Оператор високочастотної установки

Костюм

Окуляри захисні спеціальної конструкції

З

Эм

12

До зносу

12

8143.2

Картонажник

Фартух

З

12

13

8152.2

Клеєвар

Халат

З

12

14

9322

Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Фартух

Рукавички

З

Мп

12

2

15

8232.2

8232.2

Ливарник пластмас Пресувальник виробів з пластмас

Халат

Рукавиці комбіновані

Ми, З Тп100

12

1

16

8229.3

Таблетувальник

Халат

Ми, З

12

17

7142.2

Фарбувальник приладів і деталей

При виконанні робіт з

фарбування

світломасою:

Халат

Берет

Напальчники

Респіратор

протипиловий

Ми, З З

Он, Оа П

12

12

До зносу До зносу

П.Виробництво радіодеталей 1. Виробництво резисторів

18

8139.2

Вакуум-пресуваль- ник керамічної маси та заготовок

Халат

Рукавички

Респіратор

протипиловий

З

Тп100

П

12

2

До зносу

1

2

3

4

5

6

19

8151.3

Готувач електропровідного шару

Напівкомбінезон Рукавички гумові Респіратор протипиловий

Ми, З Яж

П

12

1

До з н о су

20

8159.3

Графітувальник

Фартух

Рукавички

З

З

12

2

21

8212.2

Емалювальник резисторів

Костюм з

вогнезахисним просочуванням Окуляри захисні Респіратор протигазовий

Ти

ЗП

Г

12

До зносу До зносу

22

8152.2

Намазувальник

пасти

Фартух

Нарукавники

З

З

12

6

23

8131.2

Оператор на філа- ментмашині

Халат

Окуляри захисні

Респіратор

протипиловий

Ми, З ЗП

П

12

До зносу До зносу

24

8131.2

Різальник керамічних та фарфорових виробів

Фартух

Окуляри захисні

Респіратор

протипиловий

З

ЗН

П

12

До зносу До зносу

2. Виробництво конденсаторів

25

7311.1

Вимірювач електричних параметрів радіодеталей

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні При виконанні робіт з випробування на герметичність: Костюм або халат Рукавиці брезентові Черевики шкіряні Берет або хустка

Эн

Эн

Ми, З Ми Мп З

Чергові

Чергові

12

12

12

12

26

7241.2

Випробувач елект- рокерамічних виробів

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні При виконанні робіт з випробування на герметичність: Костюм або халат Рукавиці брезентові Черевики шкіряні Берет або хустка

Эн

Эн

Ми

Ми

Мп

З

Чергові

Чергові

12

12

12

12