НПАОП 0.00-1.42-08. Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт


4.10. Пробовідбірник не слід витягати з контейнера за винятком, коли:

контейнер спорожнений, а його внутрішня поверхня і пробовідбірник були промиті, як це обумовлено в пунктах 4.12 - 4.16 цього розділу;

пестицид застосовується без розведення і контейнер спорожнений;

пробовідбірник за конструкцією може бути витягнутий із частково заповненого контейнера, не створюючи при цьому небезпеку впливу пестициду на працюючих.

4.11. На вихідному кінці всіх шлангів та в усіх точках з'єднання слід установити перекривальні клапани для запобігання витоку пестициду після припинення його переносу і зняття або роз'єднання шланга.

У разі, коли шланг, яким передавався концентрат пестициду, не був промитий, як це зазначено в пунктах 4.12 - 4.16 цього розділу, у місці роз'єднання слід установити суху муфту, що допускає витік пестициду в об'ємі не більше ніж 2 мл на кожне з'єднання.

У разі, коли шлангом передавався робочий або промивальний розчин пестициду, для видалення рідини зі шланга та усунення підтікання на кінці шланга замість перекривальних пристроїв можна використовувати насос відсмоктувальної дії або аналогічну систему.

4.12. У разі використання пестициду в розведеному вигляді закрита система повинна передбачати відповідне промивання контейнерів, що містять менше 230 літрів рідкого пестициду. Для промивання слід використовувати засіб, що не містить пестицидів, наприклад воду.

4.13. Промивальна система повинна забезпечувати змивання внутрішньої поверхні контейнера струменем, а отриманий в результаті промивання розчин повинен подаватися в резервуар для розведення пестициду або в пристрій, що розпилює, через закриту систему.

Система повинна забезпечувати відповідне промивання пробовідбірника (у разі його використання), а також усіх шлангів, вимірювальних пристроїв тощо.

4.14. Промивання слід проводити під тиском не менше ніж 105 кПа (1,05 кгс/см2) і продовжувати доти, доки не буде витрачено не менше ніж 40 л мийного засобу або половини ємності контейнера залежно від того, яка з величин менше.

4.15. Промивальний розчин слід видаляти з контейнера для пестициду одночасно з подачею мийного засобу.

4.16. Під час промивання контейнери для пестицидів слід оберігати від надмірного тиску. Максимальний тиск у контейнері не повинен перевищувати 35 кПа (0,35 кгс/см2).

4.17. Для завантаження в ПС твердих речовин (агрохімікатів) може використовуватися пересувний кран, об'єм ковша якого дорівнює ємності хімічного резервуара повітряного судна.

V. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

5.1. Порядок одержання допуску на право роботи, пов'язаної із застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначається чинним законодавством.

5.2. До виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні жінки та жінки, які годують немовлят, громадяни пенсійного віку, особи, які мають протипоказання за станом здоров'я, а також особи, зазначені в Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

Не дозволяється допускати до роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб у нетверезому стані та стані наркотичного сп'яніння.

5.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - згідно з Переліком посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), і Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

5.4. Працівники, діяльність яких безпосередньо пов'язана із застосуванням пестицидів і агрохімікатів, повинні проходити медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

5.5. Медичне забезпечення авіаційного персоналу, який виконує АХР, здійснюється відповідно до вимог Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2005 N 920, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за N 44/11918.

5.6. Режим праці та відпочинку авіаційного персоналу, який виконує АХР, регламентований Правилами визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2002 N 219, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.04.2002 за N 390/6678.

VI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ АХР

1. Вимоги під час готування робочих розчинів та їх завантаження в повітряні судна

1.1. Безпека виробничих процесів, пов'язана із готуванням робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів та їх завантаження в ПС, повинна забезпечуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ "Процессы производственные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", ДСП 382-96.

1.2. Протипожежний захист забезпечується відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ "Взрывобезопасность. Общие требования", ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ "Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования", інших чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в Україні.

1.3. Уміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони під час роботи з пестицидами не повинен перевищувати граничнодопустимої концентрації, встановленої ГОСТ 12.1.005-88.

1.4. Роботи з готування робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів повинні бути механізовані.

1.5. Розчини хімікатів, у процесі готування яких відбувається виділення пальних газів, необхідно готувати у відкритих ємностях.

1.6. Хімікати, що зберігаються на завантажувальному майданчику, повинні бути захищені від впливу сонячних променів.

1.7. Рідкі хімікати, здобуті шляхом змішування, слід готувати безпосередньо перед застосуванням у кількостях, що відповідають можливостям ПС, які обслуговуються.

1.8. Завантаження хімікатів у ПС здійснюється за допомогою механічних навантажувачів. Забезпечення безпеки під час навантажувально-розвантажувальних робіт повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

1.9. Під час експлуатації навантажувального засобу на ЗПМ не дозволяється:

проводити ремонтні та регулювальні роботи на механічному навантажувачі під час завантаження ПС пестицидами і агрохімікатами;

нахилятися над відкритим бункером при працюючому елеваторі;

очищувати стінки бункера при працюючому шнеку; 

вмикати вал відбору потужності трактора, не переконавшись, що біля робочих органів навантажувача відсутній персонал;

залишати навантажувальні механізми з двигунами, що працюють, поруч із ПС.

1.10. Завантаження літаків Ан-2 рідкими хімікатами дозволяється здійснювати на малих оборотах двигунів, а під час завантаження сипучих - двигун повинен бути вимкнений.

Вертольоти Мі-2 і Ка-26 завантажуються рідкими хімікатами без зупинки несучих гвинтів, а пиловидними - при зупинених гвинтах.

За наявності канатно-прапорового огородження для запобігання випадковому потраплянню працівників під обертові гвинти вертольоти дозволяється завантажувати сипучими агрохімікатами без зупинки несучих гвинтів. 

Під час обертання несучих гвинтів підхід працівників до вертольота Мі-2 дозволяється лише з передньої півсфери вертольота, а до вертольота Ка-26 - лише із задньої півсфери.

Під час обертання гвинтів працівникам не дозволяється підходити до ПС без дозволу особи, відповідальної за завантаження у ПС.

1.11. Під час завантаження ПС препаратами на масляній основі корпус ПС і навантажувач повинні бути заземлені для забезпечення зняття статичної електрики.

1.12. Під час готування хімікатів та їх завантаження у ПС необхідно дотримуватися таких вимог:

розкривати тару з хімікатами лише спеціальними інструментами; порожню тару складати осторонь від місця завантаження розкритими дном донизу, а потім її знешкоджувати і вивозити зі ЗПМ; паперову і фанерну тару спалювати у спеціально відведених місцях;

уважно ознайомлюватися із змістом етикеток на хімікатах; не вдихати парів з контейнерів незалежно від того, використовуються вони або є порожніми;

використовувати засоби індивідуального захисту;

після кожного завантаження видаляти з поверхні ПС усі випадково розсипані та пролиті хімікати;

оберігати хімікати від засмічення під час їх готування і завантаження, щоб не знижувати продуктивність авіахімапаратури ПС;

у разі можливого осадження хімікатів (випадання осаду) забезпечити їхнє перемішування як до завантаження, так і під час нього;

перебувати з підвітряного боку, щоб пил і бризки хімікатів не потрапляли на працівників; 

екіпажу ПС, який виконує АХР, не дозволяється брати участь у роботах, пов'язаних з готуванням робочих розчинів та їх завантаженням у ПС.

1.13. Під час завантаження ПС хімікатами не дозволяється:

наливати рідину вручну (цебрами);

вимірювати рівень хімікату в баку за допомогою мірної лінійки;

одночасно заправляти повітряні судна ПММ і хімікатами.

2. Вимоги під час сигналізації

2.1. Основним завданням сигнальників є забезпечення подачі чітких і точних сигналів, за якими командир ПС виконує польоти над оброблюваною ділянкою.

2.2. Сигнальники повинні чітко знати мету і задачі наземної сигнальної служби, установлений порядок обробки ділянок, свої обов'язки і правила поводження із сигнальними знаками (як тримати прапор, коли переходити на нове місце і на яку відстань).

2.3. Під час оброблення ділянки сигнальник зобов'язаний:

під час переходу на черговий гін вибирати місце, що забезпечує командиру ПС (пілоту) кращу видимість сигнального знака. Якщо сигналізація здійснюється прапорами, їх слід тримати фронтом до ПС; у разі бічного вітру прапор тримати з підвітряного боку, а переходи на новий гін здійснювати проти вітру (або під деяким кутом до нього) убік необробленої площі;

строго витримувати прямолінійність сигнальної лінії (створу) за трьома або більше сигналами;

точно дотримуватись встановленого напрямку і ширини переходу на наступний гін; переходити на черговий гін лише після обробки попереднього по всій довжині;

постійно стежити за ПС і роботою обприскувача;

пересування сигнальника повинно бути чітким і швидким; під час переходу на черговий гін сигнальник повинен опустити сигнал і почати перехід, коли літак наблизиться до нього на відстань 250 - 300 м, а вертоліт - 70 - 100 м, під час ультрамалооб'ємного обприскування - на відстань 500 і 200 м відповідно;

під час сигналізації ракетами для запобігання виникнення пожежі контролювати повне згорання ракети в повітрі; у разі падіння на землю сигнальної ракети, що не згоріла, ужити заходів до негайного її гасіння.

Під час перерви в роботі сигнальник, перейшовши на черговий гін, повинен відзначити місце подачі сигналу таким чином, щоб його легко можна було знайти.

2.4. Під час проведення сигнальних робіт не дозволяється:

піднімати сигнальний прапор вище ніж 3 м над поверхнею землі або над кронами дерев;

під час обробки відкритих площ з низькою рослинністю ставати для подачі сигналу на автомашини, бугри, бруствери та інші підняті місця, а також перебувати верхи на коні;

залишати ділянку без дозволу відповідальної особи;

допускати на оброблювану ділянку сторонніх осіб.

Особи, присутність яких на оброблюваній ділянці зумовлена виробничою необхідністю, повинні перебувати поруч із сигнальником.

2.5. Для попередження травмонебезпечної ситуації необхідно дотримуватися таких вимог:

сигнальники повинні постійно тримати ПС у полі зору, ніколи не повертатися до нього спиною;

починати рух необхідно з підвітряного боку поля і пересуватися по вітру, ні в якому разі не вбік розсіювання хімікатів;

як тільки ПС займе положення перед робочим прольотом, слід перейти на наступну навітряну позицію;

під час проведення АХР з використанням вертольота необхідно триматися осторонь від лінії його шляху на відстані не менше двох діаметрів несучого гвинта і прибрати на таку саму відстань не закріплені предмети;

уникати подачі сигналів, перебуваючи під перешкодами або неподалік від таких перешкод як огорожі або дроти, що можуть обірватися під час зіткнення з ПС і вдарити сигнальника; уважно стежити за дротовими відтягненнями і не направляти ПС у їх бік;

залишатися на полі доти, доки обробка не буде закінчена, у разі потреби надати допомогу членам екіпажу ПС на випадок події (доставити в медичну установу або забезпечити іншу медичну допомогу); сигнальник повинен знати, які препарати використовуються під час АХР, щоб повідомити медичному персоналу, впливу яких препаратів піддавався потерпілий.

3. Вимоги під час авіаційної обробки

3.1. Польоти на АХР здійснюються відповідно до вимог Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667, Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 22.12.2006 N 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.03.2007 за N 286/13553, керівництва з виконання польотів експлуатанта, інших керівних документів з організації та виконання АХР.