4.6.6. Механізм підйому та опускання електродів повинен бути обладнаний кінцевими вимикачами.

4.6.7. При збиранні електродів з'єднуючі ніпелі повинні щільно угвинчуватись у гнізда. Ніпелі не повинні мати тріщин або відколів різьби.

4.6.8. Нарощування та перепуск електродів, замір рівня розплаву повинні провадитись при вимкнутій печі.

4.6.9. Струмоведучі шини короткої мережі печі повинні мати огорожу, яка б виключала можливість випадкових доторкувань до шин.

4.6.10. Гнучкий струмопровід короткої мережі в крайньому положенні не повинен торкатися кожуха печі, робочої площадки, металоконструкцій тощо.

4.6.11. Подання охолоджувальної води до вузлів короткої мережі й елементів, які можуть опинитись під напругою, а також відвід її повинні виконуватися неелектропровідними рукавами.

4.6.12. Виймання уламків електродів повинно виконуватися тільки після відключення печі та перевірки на відсутність напруги.

4.6.13. Водоохолоджувані елементи електропечі та електровідстійників, що працюють на проточній воді, перед їх установкою та після ремонту повинні підлягати гідравлічному випробуванню пробним тиском відповідно до вимог ГОСТ 12.2.007.9.8-89. Окремі елементи або групи елементів системи водяного охолодження повинні мати індивідуальні вентилі.

4.6.14. Електропіч необхідно негайно відключити в разі:

замикання струмоведучих частин різних фаз;

замикання струмоведучих частин з металевими конструкціями;

ушкодження струмоведучих шин або заземлювального пристрою кожуха печі;

припинення надходження води для охолодження;

зниження тиску води нижче межі, передбаченої технологічним регламентом, або підвищення температури води у пристроях, що охолоджуються, вище допустимої межі;

ушкодження або неефективної дії відсмоктувальної вентиляції;

поломки електродів;

появи диму в пускорегулювальній апаратурі;

прориву розплаву.

4.7. Грануляція шлаку

4.7.1. Грануляційний басейн повинен бути розташований поза цехом і огороджений.

4.7.2. Жолоб, що подає шлак на грануляцію, повинен бути обладнаний укриттям, підключеним до аспіраційного обладнання, що забезпечує безперервне вилучення пари з жолоба.

4.7.3. При використанні замість жолоба металевої розбірної труби повинна бути забезпечена доступність прочищення труби від можливих нагромаджень і забивок шлаком.

4.7.4. Тиск і витрати води, що надходить на грануляцію, повинні забезпечити гранулювання шлакового струменя і безперервне транспортування гранульованого шлаку по жолобу (трубі) на всій його відстані до басейну.

4.7.5. Під час випуску шлаку на грануляцію не дозволяються роботи в складі обробки сировини та інші роботи на відстані 30 м від басейну, а також прохід людей. Для запобігання порушенням на цей час повинен бути виставлений пост.

4.8. Металургійні ковші й ємності

4.8.1. Стандартні металургійні ємності повинні відповідати технічним умовам заводу-виробника.

4.8.2. Усі види металургійних ємностей (ковші, котелки, виливниці, шлакові чаші, кюбелі, піддони, совки) після виготовлення або ремонту підлягають огляду. Кожна ємність повинна бути промаркована з позначкою порядкового номера, вантажопідйомності та використовуватись за призначенням.

4.8.3. Провушини (цапфи) ємностей слід виготовляти у відповідності до технічних умов. Зношення цапф за всіма замірами не повинне перевищувати 10 % від первісних їх розмірів. Не рідше одного разу на рік цапфи ковшів та виливниць повинні перевірятися методом неруйнівного контролю.

4.8.4. Не дозволяється використовувати металургійні ємності, які мають раковини, тріщини в стінках та в місцях кріплення цапф, деформовані та ті, що мають хитання цапф в тілі ємностей.

4.8.5. Нарощування ковша для підвищення його місткості не дозволяється.

4.8.6. Транспортування ємностей вантажопідйомними кранами повинне провадитись за допомогою траверси, яка відповідає технічним умовам на їх виробництво. Залишати траверсу на ковші або притуляти її до ковша не дозволяється.

4.8.7. При переміщенні металургійних ємностей наземним способом (платформи, візки тощо) повинна проводиться перевірка їх стійкості перед транспортуванням.

4.8.8. Ємності повинні встановлюватися в спеціально відведених місцях.

4.8.9. Зливні носки ковшів повинні бути нижче їх кромки та не мати прогарів.

4.8.10. Рівень розплаву в ковшах повинен бути на 20 см нижче верхньої кромки, рівень свинцю у котелках - на 10 см.

4.9. Рафінування свинцю

4.9.1. Розподільчі пристрої і струмоведучі шини до секцій ніхромових нагрівників для обігріву котла повинні бути огороджені. Знімна огорожа повинна бути з пристроєм, що вимикає струм.

4.9.2. Переливні з котла в котел жолоби повинні бути герметично закриті.

4.9.3. Проводити ремонтні роботи на мішалках, насосах та іншому обладнанні, розташованому на діючих рафінувальних котлах, не дозволяється.

4.9.4. Розкривання барабанів з лугами та подрібнення останніх повинні бути механізовані і проводитися в місцях, що передбачені для цих цілей, із застосуванням відповідних індивідуальних засобів захисту.

4.9.5. Інструмент, що застосовується при роботі з металевим натрієм, повинен бути безіскровим. Не дозволяється проведення вогневих робіт поблизу місцезнаходження металевого натрію, попадання на нього води. При роботі з металевим натрієм слід дотримуватись вимог ГОСТ "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (ГОСТ 12.1.044-89) і НПАОП 0.00-5.12-01.

4.10. Виробництво цинку

4.10.1. Випалювальні печі, газоходи, котли-утилізатори та інше обладнання повинні бути герметизовані.

4.10.2. Робочі й оглядові вікна печі повинні щільно закриватися дверцятами (кришками) й ущільнюватись теплостійкими матеріалами.

4.10.3. Конструкція пальників або форсунок, що використовуються для розігріву печі, повинна забезпечити швидке та безпечне вилучення їх з печі після її пуску.

4.10.4. Конструкція пристрою для подачі матеріалів у піч повинна забезпечити дозоване безперервне завантаження з автоматичним або дистанційним регулюванням.

4.10.5. Вивантаження і транспортування продуктів випалу повинно бути механізовано.

4.10.6. Очистка зливників для випуску випаленого матеріалу та пилу, а також боровів і газоходів повинна бути механізована. При вимушеному застосуванні ручної очистки роботи повинні проводитися спеціально навченим персоналом у відповідності до інструкції, затвердженої роботодавцем.

4.10.7. Система управління повинна забезпечувати роботу печі як у ручному, так і в автоматичному режимі. Контрольно-вимірювальні прилади, за показами яких проводиться автоматичне або ручне управління роботою печі, повинні бути винесені на загальний пульт управління, розташований в окремому приміщенні.

4.10.8. Опори обертових печей повинні бути забезпечені обслуговувальними площадками, які огороджені поручнями.

4.10.9. Топки печей киплячого шару повинні бути герметизовані.

4.10.10. Розмір площадок для обслуговування топок обертових печей і печей киплячого шару повинен забезпечувати відхід працівників від топок на відстань не менше 5,0 м.

4.10.11. Для безперервного відсмоктування газів з печей повинен бути передбачений резервний ексгаустер.

4.10.12. Розпал топок, а також пуск і зупинка печей випалу матеріалів повинні проводитися у відповідності до вимог інструкції з експлуатації і технологічної інструкції, затверджених роботодавцем.

4.10.13. Експлуатація печей при порушеннях манометричного режиму, установленого технологічною інструкцією, не дозволяється.

4.10.14. Порядок вимикання печей в аварійних ситуаціях (припинення циркуляції води в котлі-утилізаторі, прогорання теплоприймальних елементів котла з протіканням води тощо) повинен визначатись інструкцією, затвердженою роботодавцем.

4.11. Гідрометалургійний переділ цинкового виробництва

4.11.1. Апаратура гідрометалургійного виробництва повинна встановлюватись на фундаменти, що виступають над рівнем підлоги не менше 0,1 м.

4.11.2. Фундаменти апаратів повинні виконуватись з кислотостійкого матеріалу.

4.11.3. Апаратура, установлена у виробничих приміщеннях, повинна мати антикорозійний захист зовнішніх поверхонь.

4.11.4. Підлога, стічні канави, збірні зумпфи повинні мати гідроізоляцію. Канави повинні бути закриті кришками (ґратами).

4.11.5. Гідрометалургійне обладнання, трубопроводи, які не використовуються в технологічному процесі в результаті зміни технологічної схеми або за інших причин, повинні бути демонтовані або роз'єднані з діючою системою видимим розривом. Кінці роз'єднаних трубопроводів повинні бути надійно заглушені.

4.11.6. При вилуговуванні недогарка, пилу та оксидів у пачуках повинно бути передбачене подання звукового або світлового сигналу, який попереджує про зниження тиску повітря нижче встановленого рівня.

4.11.7. Конструкція лотків, жолобів і бакової апаратури повинна виключати можливість переливів пульпи на робочу площадку і корпус апарата.

4.11.8. Розмел марганцевої руди повинен проводитися мокрим способом.

4.11.9. Оглядові люки бакової апаратури повинні бути обладнані запобіжними ґратами та кришками.

4.11.10. Робоча запірна арматура для пари та повітря повинна бути розташована на площадках апаратів з пристроями для перемішування.

4.11.11. На дільниці вилуговування, яка належить до категорії особливо електронебезпечних, повітря має підвищену вологість. У зв'язку з цим слід застосовувати переносні лампи з напругою не більше 12 B.

4.11.12. В апаратах мідно-кадмієвої очистки можливі виділення та загоряння водню. Вогонь в апараті (агітаторі) слід гасити вогнегасником.

4.11.13. Подання підкислених розчинів на мідно-кадмієву очистку не дозволяється.

4.11.14. У випадках порушення технології вилуговування можливе виділення в атмосферу цеху арсенистого водню, який утворюється при одночасній наявності в розчині арсену, вільної кислоти і металів. Тому в місцях можливого його виділення слід розвішувати паперові індикатори. Їх потемніння свідчить про наявність в атмосфері арсенистого водню, необхідність негайного виведення людей в безпечну зону та провітрювання приміщення. Паперові індикатори слід замінювати кожного разу після зміни їх забарвлення і щодоби, якщо забарвлення не змінилось.

4.12. Електроліз цинку

4.12.1. Розміщення, будова й експлуатація електролізних установок повинні відповідати пункту 3.2 та пункту 3.15 цих Правил.

4.12.2. Вантажопідйомні механізми, що обслуговують електролізні ванни, повинні мати триступеневу електроізоляцію.

4.12.3. Подавання розчину у ванну повинно проводитися по трубопроводах, жолобах і рукавах з неелектропровідного матеріалу.

4.12.4. Металеві каркаси жолобів повинні мати електроізоляційні розриви, а саме:

а) уздовж ванн - між кожними двома ваннами;

б) поперек цеху - між кожними двома рядами ванн.

4.12.5. Корпус ванни повинен бути гідроізольований. Експлуатація ванни з пошкодженою гідроізоляцією не дозволяється.

4.12.6. Ізолятори під ваннами і обслуговувальними площадками повинні бути захищені від попадання на них розчинів при переливах. Місця їх розміщення повинні бути освітлені і доступні для їх очищення.

4.12.7. Електролізні цехи та відділення повинні бути обладнані пристроями контролю ізоляції, зблокованими з поданням світлового і звукового сигналів.

4.12.8. Для зменшення виділень аерозолів сірчаної кислоти і сульфату цинку з ванн поверхня електроліту повинна мати захисне покриття з піноутворювачів.

4.12.9. Електролізні цехи і відділення повинні бути обладнані пристроєм аварійного вимикання серії ванн на підстанції при розриві електричного ланцюга на серії.

4.12.10. Перемички для вимикання ванн повинні бути розраховані на допустиму силу струму і зберігатись на спеціальних стелажах.

4.12.11. Підвальні поверхи цехів електролізу повинні бути обладнані світильниками із ступенем захисту у відповідності до вимог ГОСТ "ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности" (ГОСТ 12.2.007.13-88) та СНиП "Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования", затверджених Держбудом СРСР 27.06.79 (далі - СНиП II-4-79).

4.12.12. Огляд і чищення ізоляторів повинні проводитись з площадок та драбин, ізольованих від підлоги.

4.12.13. В електролізних цехах та відділеннях повинен бути передбачений контроль величини опору ізоляції технологічного обладнання. Схема контролю та періодичність замірів установлюються інструкцією, затвердженою роботодавцем.

4.12.14. Електролізні ванни повинні бути пронумеровані. Номер повинен бути добре видимим, відповідати порядковому номеру на схемі (плані) розміщення обладнання.

4.12.15. Висота стоп катодного цинку не повинна перевищувати 0,8 м.

4.13. Вельцювання

4.13.1. Привідний механізм вельц-печі повинен бути обладнаний аварійним двигуном, який живиться від незалежного джерела струму.

4.13.2. Вельц-печі повинні бути обладнані приладами контролю та сигналізації поздовжнього зміщення печі.

4.13.3. У схемі управління вельц-печі повинно бути передбачене аварійне вимикання приводу з робочого місця біля її розвантажувального вузла.

4.14. Опалення металургійних агрегатів

4.14.1. При використанні як палива природного газу повинні виконуватись вимоги НПАОП 0.00-1.20-98 та Правил техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72 (НПАОП 0.00-1.22-72).

4.14.2. В інструкціях виробника з експлуатації металургійного обладнання повинні бути передбачені вимоги, що забезпечують безпечне обслуговування систем опалення агрегатів.

4.14.3. Розміщувати баки з мазутом над печами, котлами та іншим обладнанням з підвищеною температурою не дозволяється.

4.14.4. Витратні паливні баки повинні бути обладнані приладами контролю температури мазуту, рівнемірами, що забезпечують автоматичне регулювання рівня палива в баках, витяжними трубами із запобіжними латунними скельцями для виводу пари палива, системою аварійного спуску палива в резервні ємності і переливними трубопроводами.