НАОП 1.2.00-1.01-87. Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87.

НАОП 1.2.00-4.02-90. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та організаціях Міністерства металургії СРСР. Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР і Мінметом СРСР 23.05.90.

НАОП 1.2.10-1.03-79. правила безпеки у сталеплавильному виробництві. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР, Мінчорметом СРСР 6.02.79. Зміни: 1979, 1982, 1983.

НАОП 1.2.10-1.10-86. Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86). Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР, Мінчорметом СРСР 18.03.86. Зміни: 1989.

НАОП 1.2.10-1.11-89. Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР, Мінчорметом СРСР 10.04.89.

НАОП 1.2.10-1.13-79. Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

НАОП 1.2.10-1.14-86. Правила пожежної безпеки для підприємств чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР 17.04.86.

НАОП 1.2.10-2.01-79. ОСТ 14.55-79. Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

НАОП 1.2.10-2.04-83. ОСТ 14.20-134-83. Прозорі теплозахисні екрани. Типи. Вимоги безпеки. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1983.

НАОП 1.2.10-5.02-81. Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1981.

НАОП 1.2.10-5.08-77. Тимчасова інструкція з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мінчормету УРСР. Затверджено Держгіртехнаглядом УРСР 19.02.77.

НАОП 1.3.10-1.04-88. Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 12.04.88.

ДБНА 3.1-3-94. Прийняття до експлуатації об'єктів. закінчених будівництвом. Основні положення. Затверджено Постановою Держкоммістобудівництва України від 05.10.94 за № 48.

Інструкція щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків. РД-7-13-91. Узгоджено Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91.

Правила влаштування електроустановок (ПВЕ). затверджено Міненерго СРСР.

Правила технічної експлуатації промислового залізничного транспорту. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1973.

Вказівки щодо проектування і влаштування захисту від блискавки будівель і споруд СН 305-77. Затверджено Держбудом СРСР, 1977. Зміни: 1979, 1981.

Інструкція з влаштування захисту від блискавки будов і споруд. РД 3421.122-87. Затверджено Держбудом СРСР 1987.

Тимчасова інструкція з техніки безпеки при використанні азоту і аргону на підприємствах чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР 1987 р.

Типова інструкція з безпеки праці для робітників залізничного транспорту металургійних підприємств. Затверджено Мінчорметом СРСР, 16.03.81.

ДНАОП 0.03-3.24-87. Норми радіаційної безпеки НРБ-76/87. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1976.

Інструкція щодо експлуатації і утримуванню димових труб на підприємствах чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР 02.12.72.

Інструкція щодо технічної експлуатації і ремонтів виробничних будівель і споруд підприємств системи МЧМ СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР 29.03.78.

Положення про службу технічного нагляду і ремонту виробничих будівель і споруд підприємств системи Міністерства чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1990.

Вимоги ОРД 00.000.89 до підприємств Мінпрому України.

Інструкція з проектування трубопроводів газоподібного кисню. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1976.

Технічні умови щодо гідравлічного випробування № 14-12-241-81. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1981.

Тимчасове положення про технічне обслуговування і ремонти (ТОіР) механічного устаткування підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР 25.01.82.

Санітарні правила з охорони атмосферного повітря і населених місць. СП № 4946-89. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1989.

ДСТУ 2687-94. Машини та обладнання для механізації робіт у сталеплавильному виробництві. Загальні вимоги безпеки.

ДСТУ 2688-94. Доменне та сталеплавильне виробництво. Капітальні і поточні ремонти. Загальні вимоги безпеки.

СНиП II-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных предприятий. Затверджено Держбудом СРСР 30.12.80.

СНиП II-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджено Держбудом СРСР 27.06.79.

СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Внешние сети и сооружения. Затверджено Держбудом СРСР, 1984.

СНиП 2.04.05-86. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Затверджено Держбудом СРСР 15.12.86.

ГОСТ 12.0.005-84. ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения.

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Взамен ГОСТ 12.1.004-85.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86). Взамен ГОСТ 12.1.006-76.

ГОСТ 12.1.023-80. ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин.

ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.003-74.

ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.008-75. ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1339-78). Взамен ГОСТ 12.2.022-76.

ГОСТ 12.2.052-81. ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требованпия безопасности.

ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (СТ СЭВ 2695-80).

ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (СТ СЭВ 2696-80).

ГОСТ 12.2.099-84. ССБТ. Агрегаты для выплавки стали. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3518-81).

ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. Взамен ГОСТ 12.4.011-87.

ГОСТ 12.4.012-83. ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования. Взамен ГОСТ 12.4.012-75.

ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. Взамен ГОСТ 15548-70.

ГОСТ 12.4.051-87. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие требования и методы испытаний (СТ СЭВ 5803-86). Взамен ГОСТ 12.4.051-78.

ГОСТ 12.4.077-79. ССБТ. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах.

ГОСТ 2.601-68. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Взамен ГОСТ 9238-73.

ГОСТ 9293-74. Азот газообразный и жидкий. Технические условия. Взамен ГОСТ 9293-59.

ГОСТ 10157-79. Аргон газообразный и жидкий. Технические условия. Взамен ГОСТ 10157-73.

ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. — Взамен ГОСТ 17.1.3.03-77.

ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Взамен ГОСТ 2874-73.

ГОСТ 2787.2-93. Металлы черные вторичные. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 2787-96.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Проектування, будівництво і реконструкція сталеплавильних цехів та їх устаткування повинні здійснюватися у відповідності до чинних санітарних і будівельних норм та Правил, Норм технологічного проектування, до вимог цих Правил і "Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 431.

3.2. Прийняття до експлуатації збудованих і реконструйованих сталеплавильних цехів повинно проводитися згідно з ДБНА 3.1-3-94 "Прийняття до експлуатації об'єктів, закінчених будівництвом. Основні положення", затвердженим Постановою Держкоммістобудівництва України від 05.10.94 за № 48.

Забороняється введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів Держнаглядохоронпраці України і з відступом від цих Правил.

3.3. Вносити зміни в конструкції сталеплавильних агрегатів і устаткування сталеплавильних цехів, а також збільшувати садки печей, конверторів без узгодження з проектною організацією або заводом-виготовлювачем забороняється.

3.4. Порядок і строки приведення діючих сталеплавильних цехів відповідно до вимог цих Правил визначаються керівниками підприємства з узгодженням з органами нагляду відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про охорону праці".

3.5. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, робота машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; стан засобів колективного і індивідуального захисту, що використовуються робітником, а також санітарно-побутові умови, повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

3.6. Всі діючі сталеплавильні цехи повинні мати такі інструкції, затверджені власником підприємства: технологічні; з охорони праці для робітників кожної професії; з пожежної безпеки; по ремонту устаткування; посадові інструкції для спеціалістів.

3.7. Інструкції з охорони праці повинні бути опрацьовані відповідно до вимог "Порядку опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.1993 р. за № 132, і у відповідності до технологічних інструкцій, цих Правил, вимог виробничої санітарії і відповідних стандартів ССБП (системи стандартів безпеки праці).

3.8. Інструкції з охорони праці повинні переглядатися не менш одного разу на п'ять років, а на вибухопожежонебезпечних виробництвах — не менше одного разу на три роки. У випадку виникнення аварії або травмування працюючих, в наслідок недосконалості інструкцій, вони повинні бути переглянуті в строки, що встановлюються комісією, яка розслідувала нещасний випадок або аварію.

3.9. В діючі інструкції повинні бути внесені відповідні корективи під час зміни технологічних процесів, схем комунікацій або застосування нових видів устаткування до впровадження цих змін у виробництво з обов'язковим затвердженням головним інженером підприємства.

3.10. Тимчасові інструкції з охорони праці розробляються, а потім затверджуються власником підприємства при впровадженні у виробництво нових розробок науково-дослідних і проектних інститутів та інших організацій.

3.11. Інструкції з охорони праці за фахом повинні знаходитися на робочих, або у спеціально відведених місцях.

3.12. Постійний контроль за виконанням інструкцій і вказівок щодо безпечних методів та заходів роботи здійснюється начальником цеху, заступником начальника цеху, механіком, енергетиком цеху та іншими керівниками виробництва.

3.13. До роботи в сталеплавильному цеху допускаються особи за віком не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та які навчені безпечним методам праці.

3.14. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці" власник підприємства повинен організувати проведення попереднього (під час прийому на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів робітників, що зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного огляду осіб віком до 21 року.

Перелік професій, робітники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення встановлюються "Положенням про медичний огляд працівників певних категорій", затвердженим Наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 р. за № 45.

3.15. Організація навчання безпеці праці і проведення інструктажу, перевірка знань для тих, хто влаштовується та всіх працюючих, незалежно від стажу, досвіду їх роботи і кваліфікації, на основі правил та інструкцій з охорони праці з урахуванням конкретних умов виробництва ( роботи ) повинні проводитися згідно "Типового положення про навчання , інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 р. за № 30 і зареєстрованого Мінюстом України від 12.05.94 за № 95/304.

Працюючі повинні бути ознайомлені згідно статті 6 Закону України "Про охорону праці" під розписку про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що ще не усунені, та можливих наслідків їх впливу на здоров'я, а також про їх право на пільги і компенсації за працю у таких умовах.

3.16. Для проведення інструктажів в цехах сталеплавильного виробництва повинні влаштовуватися кабінети (куточки) з охорони праці, забезпечені відповідним обладнанням і наочними приладдями.

3.17. Посадові особи і спеціалісти, інші працівники підприємств, а також приватні особи, які зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією, діагностуванням та експлуатацією об'єктів, виконанням робіт, обумовлених Правилами, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань Правил у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.