ДСП 3.3.2.041-99. Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин


3.13. Концентрація відпрацьованих газів та основних шкідливих речовин не повинна перевищувати значень наведених у таблиці 4, а концентрації інших шкідливих речовин не повинні перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації на них.

Таблиця 4

Гранично допустимі концентрації (ГДК) відпрацьованих газів в повітрі робочої зони

Компоненти відпрацьованих газів

ГДК,мг/куб.м

Класнебезпеки

Вуглецю (II) оксид

20,0

4

Азоту діоксид (в перерахунку на NO2)

2,0

3

Акролеїн

0,2

2

Тетраетилсвинець

0,005

1

Вуглеводні (в перерахунку на вуглець)

300,0

4

Пари бензину (в перерахунку на вуглець)

100,0

4

Метанол

5,0

3

Формальдегід

0,5

2

3.14. Для запобігання проникнення в кабіну пилу, відпрацьованих газів та інших шкідливих речовин роботою фільтровентиляційних систем повинен забезпечуватись надмірний тиск повітря, не менш як 58,3 Н/кв.м (6 мм водяного стовпа) у зачиненій кабіні.

3.15. Температура повітря в кабінах в холодний та перехідний період року повинна бути не нижче +14 град.С та не вище +21 град.С, при відносній вологості повітря % та швидкості руху повітря до 0,3 м/с.

3.16. У теплий період року температура повітря не повинна перевищувати 28 град.С при відносній вологості повітря % та швидкості руху повітря до 0,8 м/с. Перепад температури повітря по вертикалі - не більше 4 град.С.

3.17. При локалізованій подачі повітря на тіло оператора (повітряне душування) дозволяється перевищення температури повітря в кабіні - до 29 град.С при швидкості повітряного потоку (0,9-1,2) м/с, до 30 град.С - при швидкості потоку (1,7-2,0) м/с. Температура в центрі душуючого потоку повинна бути нижче за температуру повітря в кабіні не більш як на 5 град.С. При повітряному душуванні подача повітря на робоче місце оператора повинна здійснюватись зверху-спереду на груди оператора.

3.18. Температура внутрішніх поверхонь кабіни в холодний період року повинна бути не більш як на 3 град.С нижчою за температуру повітря в кабіні, а в теплий період - не вище 35 град.C

3.19. Вміст пестицидів у повітрі на робочому місці не повинен перевищувати допустимих концентрацій відповідно до СанПіН "Допустимі рівні вмісту пестицидів в об'єктах оточуючого середовища".

При використанні мінеральних добрив необхідно дотримуватися вимог "Санітарних правил по зберіганню, транспортуванню та застосуванню мінеральних добрив у сільському господарстві" .

3.20. Рівні вібрації на сидіннях та площадках обслуговування не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 5.

Рівні вібрації на органах керування (штурвалах, важелях, педалях) не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 6.

3.21. Для попередження негативних наслідків комбінованого впливу загальної вібрації з локальною вібрацією та шумом рекомендується:

- допустимі рівні локальної вібрації для частот 63, 125, 250 Гц зменшити відповідно на 3,6 та 9 дБ;

- для загальної вібрації у вертикальному напрямку рівень віброшвидкості на основній частоті 2 Гц - 116 дБ або ПС-100 для октавних смуг нормованого діапазону частот;

- для загальної вібрації в горизонтальному напрямку рівень віброшвидкості на основній частоті 2 Гц - 112 дБ або ПС-111 для октавних смуг нормованого діапазону частот;

- для шуму - допустимі рівні згідно з таблицею 2.

Таблиця 5

Санітарні норми спектральних показників вібраційного навантаження на оператора

Загальна вібрація на сидінні або робочій площадці

Середньо-геометричнічастотиоктавнихсмуг, Гц

Нормативні значення віброприскорення

м/кв.с

ДБ

в 1/3 окт.

в 1/1 окт.

в 1/3 окт.

в 1/1 окт.

Xз,Yз

Xз,Yз

Xз,Xз

Xз,Yз

0,8

0,71

0,224

67

57

1,0

0,63

0,224

1,10

0,39

66

57

71

62

1,25

0,56

0,224

65

57

1,6

0,50

0,224

64

57

2,0

0,45

0,224

0,8

0,4

63

57

68

62

2,5

0,40

0,280

62

59

3,15

0,355

0,355

61

61

4,0

0,315

0,450

0,56

0,8

60

63

63

68

5,0

0,315

0,56

60

65

6,3

0,315

0,710

60

67

8,0

0,315

0,900

0,66

1,62

60

69

65

74

10,0

0,40

1,12

62

71

12,5

0,50

1,40

64

73

16,0

0,63

1,80

1,13

3,15

66

75

71

80

20,0

0,80

.2,24

68

77

25,0

1,0

2,80

70

79

31,5

1,25

3,55

2,25

6,3

72

81

77

86

40,0

1,60

4,50

74

83

50,0

2,00

5,60

76

85

63,0

2,50

7,10

4,5

12,5

78

87

83

92

80,0

3,15

9,00

80

89

Коректованітаеквівалентнікоректованізначення таїх рівні

0,441

0,134

0,56

0,4

63

60

65

62

м/с*10(

2)

ДБ

в 1/3 окт.

в 1/1 окт.

в 1/3 окт.

в 1/1 окт.

Xз,Yз

Xз,Yз

Xз,Xз

Xз,Yз

0,8

14,0

4,5

129

119

1,0

10,00

3,5

20,0

6,3

126

117

132

122

1,25

7,10

2,8

123

115

1,6

5,0

2,2

120

113

2,0

3,5

1,8

7,1

3,5

117

111

123

117

2,5

2,5

1,8

114

111

3,15

1,8

1,8

111

111

4,0

1,25

1,8

2,5

3,2

108

111

114

116

5,0

1,005

1,8

106

111

6,3

0,805

1,8

104

111

8,0

0,63

1,8

1,3

3,2

102

111

108

116

10,0

0,63

1,8

102

111

12,5

0,63

1,8

102

111

16,0

0,63

1,8

1,1

3,2

102

111

108

116

20,0

0,63

1,8

102

111

25,0

0,63

1,8

102

111

31,5

0,63

1,8

1,1

3,2

102

111

107

116

40,0

0,63

1,8

102

111

50,0

0,63

1,8

102

111

63,0

0,63

1,8

1,1

3,2

102

111

107

116

80,0

0,63

1,8

102

111

Коректованітаеквівалентнікоректованізначення таїх рівні

0.888

232

1,1

3,2

105

114

107

116

Таблиця 6Санітарні норми спектральних показниківвібраційного навантаження на оператораЛокальна вібрація

Середньогеометричнічастоти октавнихсмуг, Гц

Нормативні знамення в направленняхXл, Yл, Zл*

Віброприскорення

Віброшвидкості

м/кв.с

дБ

м/с*10(-2)

ДБ

8,0

1,4

73

2,8

115

16,0

1,4

73

1,4

109

31,5

2,7

79

1,4

109

63

5,4

85

1,4

109

125

10,7

91

1,4

109

250

21,3

97

1,4

109

500

42,5

103

1,4

109

1000

85,0

109

1,4

109