Про затвердження норм безплатної видачіспеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,зайнятим у будівельному виробництві


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

17.05.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 червня 2004 р.

за N 699/9298

Про затвердження Норм безплатної видачіспеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,зайнятим у будівельному виробництві

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29/2003, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 952 "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників

на 2001-2004 роки", Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 1 серпня 2004 року.

3. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Дерновий Л.К.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. З набранням чинності цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України:

- "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах", затверджені постановою

Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 9 червня 1981 р. N 166/П-5, із змінами;

- "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий (должностей) строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 р. N 43/П-2.

7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О.К.) забезпечити: - видання і розповсюдження Норм;

- вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та підприємств будівельної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

8. Загальному відділу (Лавков С.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Держбуд України.

Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута

Міністерство праці

та соціальної політики України.

Заступник Міністра В.І.Тьоткін

Фонд соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України.

Директор Виконавчої дирекції В.І.Крот

Центральний комітет професійної

спілки праціників будівництва

і промисловості будівельних

матеріалів України.

Голова Комітету В.М.Яньшин

Міністерство промислової

політики України.

Заступник Міністра А.Г.Федяєв

Міністерство охорони

здоров'я України.

Головний державний санітарний

лікар України О.В.Лапушенко

Міністерство України з питань

надзвичайних ситуацій

та у справах захисту

населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи.

Заступник Міністра П.Ф.Борисов

Про затвердження Змін до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 233

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 жовтня 2007 р. за N 1164/14431

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.06.2004 за N 699/9298, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. у визначеному порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення цього наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду   Г. Суслов 

 Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 233

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України11 жовтня 2007 р. за N 1164/14431 

Змінидо Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.06.2004 за N 699/9298

1. Перше речення пункту 3 розділу 1 викласти в новій редакції:

"3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у будівельному виробництві, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (із змінами і доповненнями)".

2. У назві колонки 2 таблиці розділу 2 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних роботах" слова та цифри "Код КП згідно з Класифікатором професій ДК 003-95" замінити словами та цифрами: "Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2005".

3. У колонці 6 таблиці розділу 2 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних роботах" (далі - розділ 2) установити термін носіння напівчобіт утеплених 36 місяців для професій з такими порядковими номерами та кодами згідно з Класифікатором професій, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375:

11 

7212.2 

газозварник 

14 

7241.2 

електромонтажник акумуляторних батарей 

7241.2 

електромонтажник вторинних ланцюгів 

7241.2 

електромонтажник електричних машин 

7245.2 

електромонтажник з кабельних мереж 

7137.2 

електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

7241.2 

електромонтажник розподільних пристроїв 

7241.1 

електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

7241.1 

електромонтажник-налагоджувальник 

16 

7137.2 

електрослюсар будівельний 

106 

7233.1 

монтажник будівельних машин та механізмів 

107 

7233.2 

монтажник гідроагрегатів 

108 

7233.2 

монтажник дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення 

112 

7245.2 

монтажник зв'язку-кабельник 

113 

7245.2 

монтажник зв'язку-спаювальник 

115 

7233.2 

монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 

116 

7233.2 

монтажник металорізального та ковальсько-пресового устаткування 

117 

7233.2 

монтажник механічного устаткування гідротехнічних споруд 

118 

7233.1 

монтажник підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 

119 

7233.2 

монтажник підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії 

120 

7241.1 

монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 

123 

7233.2 

монтажник сільськогосподарського устаткування 

124 

7136.2 

монтажник технологічних трубопроводів 

126 

7241.2 

монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 

129 

7423.2 

монтажник устаткування деревообробних підприємств 

130 

7233.2 

монтажник устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна 

135 

7233.2 

монтажник устаткування підприємств поліграфічної промисловості 

136 

7233.2 

монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 

137 

7233.2 

монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 

138 

7233.2 

монтажник устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості 

139 

7233.2 

монтажник устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 

140 

7233.2 

монтажник устаткування сортувальних гірок 

141 

7233.2 

монтажник устаткування холодильних установок 

142 

7233.2 

монтажник шахтного устаткування на поверхні 

161 

7136.2 

слюсар з виготовлення вузлів та деталей технологічних трубопроводів 

162 

7233.2 

слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 

164 

7124.2 

столяр будівельний 

171 

7133.2 

штукатур 

4. У колонці 2 таблиці розділу 2 цифри "7212.2" замінити цифрами "7212.1".

Начальник управління організаціїдержавного нагляду в металургії,машинобудуванні, енергетиці,будівництві та котлонагляду   В. І. Іванченко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

17.05.2004 N 126

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 червня 2004 р.

за N 699/9298

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів

індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від 8 серпня 2001 року N 952, Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77.