________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС ДОРОБКИ ТА ЗАКЛАДАННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Ця Примірна інструкція призначена для працівників, зайнятих обслуговуванням ліній і машин по сортуванню, калібруванню та затарюванню плодоовочевої продукції, для перебиральників, що виконують роботу на цих лініях, машинах, для працівників, що займаються закладанням на зберігання плодоовочевої продукції.

1.2. Для обслуговування ліній і машин по сортуванню, калібруванню та затарюванню плодоовочевої продукції, до роботи по переробці на цих лініях і машинах, до закладання на зберігання овочів, картоплі та плодів допускаються особи, яким виповнилось 18 років і які пройшли відповідне навчання і перевірку знань та вступний інструктаж з охорони праці.

1.3. До підсобних робіт допускаються особи, яким виповнилось 18 років і які пройшли вступний та первинний інструктаж з охорони праці.

1.4. Виконуйте тільки ту роботу, яка доручена керівником, і не передоручайте свою роботу іншим особам, не допускайте на своє робоче місце сторонніх осіб.

1.5. До роботи приступайте тільки у спецодязі, спецвзутті з використанням засобів індивідуального захисту.

1.6. Робітники повинні знати розташування засобів пожежогасіння і вміти ними користуватися. Не дозволяється використовувати пожежний інвентар для інших цілей.

1.7. Помітивши порушення правил техніки безпеки іншими робітниками, слід попередити їх про необхідність дотримуватись вимог з безпеки праці.

1.8. Не допускається скидання у побутову каналізацію технологічних розчинів, а також осадків із технологічних резервуарів при їх очищенні. Ці розчини повинні скидатись у спеціальні технологічні бочки для подальшої утилізації чи знешкодження.

1.9. Робоче місце повинно бути зручним для працівника, не обмежувати його дій, не бути захаращеним.

1.10. Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку. Відпочивайте в обідній час чи протягом короткочасних перерв тільки у спеціально відведеному для цього місці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Обслуговування ліній та машин по сортуванню,

калібруванню та затарюванню плодоовочевої продукції

2.1.1. Одягніть спецодяг і додаткові засоби індивідуального захисту.

2.1.2. Не дозволяється одягатися і роздягатися біля працюючого устаткування, користуватися непридатними засобами індивідуального захисту, використовувати їх не за призначенням.

2.1.3. Огляньте обладнання. Очистіть від налиплої землі і домішок ведучий і ведений барабани прийомних бункерів, транспортерів, вузлів сортувальних пристроїв, вивантажувальних люків накопичувальних бункерів тощо. Видаліть камінці з пазів роликів, ланцюгових передач, сторонні предмети з транспортерного полотна. Переконайтесь у відсутності на перебиральних столах, транспортерах і сортувальних улаштуваннях сторонніх предметів.

2.1.4. Перевірте наявність та справність перехідних містків через канави, ями, транспортери, захисні огородження. Мокру та слизьку підлогу слід посипати піском, тирсою.

2.1.5. Огляньте і перевірте запобіжні муфти електроприводів, правильність їх регулювання.

2.1.6. Перевірте зазор між полотном і дільником. Для запобігання захопленню рукавиць зазор повинен бути не більше 10мм.

2.1.7. Перевірте натяг пасів, ланцюгів приводу і транспортних стрічок. Не допускайте надмірного натягу стрічки, пасів і ланцюгів. Забороняється наварювати на барабани прутки, кутники тощо з метою збільшення тертя між стрічкою й барабаном.

2.1.8. Під час змащення вузлів машин слідкуйте, щоб не було підтікання мастильних матеріалів. Випадково пролиті на підлогу мастильні матеріали витріть ганчіркою, засипте піском і приберіть.

2.1.9. Перевірте наявність і надійність огороджень рухомих частин перебиральних столів і сортувальниць, місць набігання стрічок на барабани й ролики, ланцюгів на зірочки, пасів на шківи, а також надійність фіксації підвісних транспортерів ланцюгами.

2.1.10. Перевірте, щоб каналізаційні ями були зачинені чавунними чи бетонними кришками. Завалювати їх будь-якими матеріалами, сировиною, сміттям, тарою чи іншими предметами не дозволяється.

2.1.11. Під час заміни прийомного бункера на транспортері-підбирачі зіставляйте отвори кріпильних деталей тільки за допомогою борідка.

2.1.12. Перевірте цілісність ізоляції силового кабелю й надійність заземлення машини, обладнання лінії. У випадку виявлення механічних пошкоджень кабелю, проводки, пускової апаратури, рукояток управління підключати обладнання до мережі не дозволяється до усунення пошкоджень з наступною перевіркою.

2.1.13. Перевірте роботу обладнання на холостому ходу і переконайтесь у відсутності сторонніх шумів, вібрації, запаху горіння.

2.2. Робота перебиральників на лініях та машинах

по сортуванню, калібруванню та затарюванню плодоовочевої продукції

2.2.1. Упевніться у відсутності на робочому місці сторонніх предметів, рослинних решток, бруду тощо.

2.2.2. Перевірте справність тари. На ній повинно бути клеймо, що вказує вантажопідйомність.

2.2.3. Перевірте наявність і справність лопат, чистиків для очищення транспортерів і роликів, штовхачів для проштовхування коренеплодів у бункері. Лопати, чистики, штовхачі повинні бути з гладенькими рукоятками, без тріщин і задирок.

2.2.4. Перевірте освітлення на робочому місці, роботу сигналізації.

2.3. Закладання на зберігання овочів і картоплі

2.3.1. Отримайте у керівника робіт дані про характер і особливості виконання робіт.

2.3.2. Огляньте робоче місце. Майданчик повинен бути рівним, очищеним від рослинних решток і сторонніх предметів (каміння, металу тощо). При роботі у нічний час перевірте освітлення.

2.3.3. Огляньте і надіньте спецодяг, спецвзуття і захисні окуляри.

2.3.4. Перевірте наявність і справність робочого інструменту та інвентарю (лопат, вил, чистиків, ножів, ножиців тощо), очистіть від залишків землі і технологічного продукту всі механізми і транспортери машин і ліній.

2.3.5. Перевірте захисні огородження всіх рухомих частин трансмісії (карданні, ланцюгові, пасові і зубчасті передачі тощо), що знаходяться в зоні виконання робіт (обслуговування) на висоті менше від підлоги або поверхні робочого майданчика.

2.3.6. на майданчиках і в виробничих приміщеннях мають бути покажчики маршруту та швидкості руху транспортних засобів, швидкості в’їзду транспорту на платформу підіймача і його допустимої вантажопідйомності. Швидкість руху транспортних засобів повинна бути не більше .

2.3.7. Завантажування і навантажування овочів і картоплі в мішки, ящики й контейнери повинно бути механізованим.

2.3.8 Якщо при вивантаженні у транспортному засобі залишається частина овочів або картоплі, видаляйте їх скребками або лопатою з подовженою ручкою, не піднімаючись у кузов.

2.4. Закладання на зберігання плодів

2.4.1. Отримати у керівника робіт дані про характер і особливості роботи, яку будете виконувати.

2.4.2. Перевірте наявність і надійність штучного освітлення виробничого приміщення (сховища, холодильника) при відсутності природного освітлення, а також наявність аварійного освітлення.

2.4.3. Перевірте наявність містків і спусків жорсткої й міцної конструкції для навантажування ящиків і контейнерів із плодами з автомобілів на платформи й рампи сховищ холодильників.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Обслуговування ліній та машин по сортуванню,

калібруванню та затарюванню плодоовочевої продукції

3.1.1. При переміщенні розвантажувача додержуйтесь відстані між габаритом машини і будівельними конструкціями приміщення чи штабелем вантажів, вона повинна бути не менше .

3.1.2. При переміщенні машин, підійманні, опусканні, повороті стріли переконайтесь, щоб у робочій зоні не було сторонніх осіб.

3.1.3. При переміщенні машини, підійманні, опусканні, повороті стріли розвантажувача переконайтесь у безпеці його дій для оточуючих.

3.1.4. Не дозволяється проводити регулювальні роботи під бункером без установки під нього підставки.

3.1.5. Не робіть очищення, регулювання, ремонту, змащення на машині з піднятим бункером. Не робіть вмикання обладнання до мережі при виявленні пошкодження кабелю, проводки, не допускайте наїзду машини на живильний кабель.

3.1.6. При роботі розвантажувача, транспортера від вала відбору потужності (ВВП) трактора перевірте надійність кріплень карданного вала і наявності захисних кожухів.

3.1.7. Умикайте муфту транспортера тільки після включення ВВП. Вмикати муфту дозволяється тільки трактористу (оператору), який під час роботи агрегату повинен постійно знаходитись біля муфти.

3.1.8. При розвантаженні відходів чи продукції на землю переконайтесь у відсутності працюючих.

3.1.9. Не переступайте (не перелазьте) через карданну передачу.

3.1.10. Уважно стежте за ходом робіт і станом обладнання.

3.1.11. Забороняється залишати відчиненими дверці пульту управління обладнання.

3.1.12. При виконанні профілактичних, ремонтних, регулювальних і очисних робіт відключіть лінію від електромережі. На дверцях відключеного пульта управління повісьте табличку “Не вмикати – працюють люди!”.

3.1.13. Переміщення машини проводиться під керівництвом оператора (механіка) по лінії. Не проводьте переміщення стаціонарних машин, не відключивши їх від струмоведучого дроту.

3.1.14. Перед запуском кантувача, а також перед поверненням кантувача в інше положення переконайтесь у відсутності людей чи обладнання в зоні повороту.

3.1.15. Не залишайте кантувач у проміжному положенні.

3.1.16. Повороти кантувача проводьте повільно, без ривків.

3.2 Робота перебиральників на лініях та машинах

по сортуванню, калібруванню та затарюванню плодоовочевої продукції

3.2.1. При сортуванні викидайте некондиційну продукцію та інші відходи у транспортери чи в тару.

3.2.2. Проштовхуйте коренеплоди, які завислі в бункерах, спеціальними штовхачами.

3.2.3. Не дозволяється розрівнювати коренеплоди у засіках і буртах при працюючому обладнанні.

3.2.4. При пробуксовці транспортної стрічки переповненого бункера чи транспортного засобу повідомте оператора (механіка) чи машиніста.

3.2.5. Чистити полотна транспортерів і вузлів машини тільки з дозволу машиніста (оператора).

3.2.6. При чищенні поверхні підлоги будьте обережні біля рухомих частин обладнання.

3.2.7. При роботі у приміщенні з підвищеним умістом пилу в повітрі застосовуйте засоби захисту органів дихання.

3.3. Закладання на зберігання овочів і картоплі

3.3.1. Не знаходьтеся на шляху руху трактора до причіпної машини. З’єднуйте причіпний пристрій за командою тракториста тільки після повної зупинки трактора.

3.3.2. Монтаж (демонтаж) і пересування транспортерів подачі овочів і картоплі здійснюйте у відповідності з вимогами, викладеними у паспорті та інструкціях по експлуатації заводу-виготовлювача.

3.3.3. Тракторний причіп (автомобіль), поставлений для розвантаження, повинен бути надійно загальмованим, а двигун трактора заглушений.

3.3.4. Дотримуйтесь мінімальної відстані у приміщеннях для приймання й зберігання овочів і картоплі: між ящиками – ; між піддонами й контейнерами – 0,05–0,1 м. Мінімальний їх відступ від стін і пристінних колон, приладів охолодження повинен бути: в наземних сховищах без штучного охолодження 0,4–0,6 м, в інших сховищах – . Відстань між верхами штабеля і низом виступаючих несучих конструкцій або вентиляційних каналів – не менше .

Не захаращуйте тарою та іншими предметами проходи між стелажами і штабелями.

3.3.5. Укладайте овочі й картоплю в кагати, не допускаючи утворення пустот і козирків, які можуть обрушуватись і травмувати людей.

3.3.6. При наближенні транспортних засобів для розвантажування овочів, картоплі або соломи відійдіть у безпечне місце і розпочніть роботу після розвантаження і від’їзду транспортних засобів.

3.3.7. При накриванні кагату соломою за допомогою вил знаходьтеся від інших робітників на відстані не менше ; перед взяттям соломи на вила займіть стійку позу, беріть солому невеликими порціями.

3.3.8. Під час роботи бульдозера (укривання кагату землею) відійдіть у безпечне місце.

3.3.9. Перед копанням землі лопатою займіть зручну, стійку позу. Для попередження сковзання ноги з лопати і втрати рівноваги надавлюйте на лопату підошвою взуття, упираючись при цьому каблуком у плече лопати.

Копайте (беріть) землю так, щоб лезо лопати розміщалось на безпечній відстані від ніг.

Уникайте попадання під лезо лопати твердих предметів (деталі машин, каміння, рештки залізобетонних виробів тощо), лопата може сковзнутися і нанести травму.

Не очищайте лопату від землі та налиплого ґрунту ударами її по твердих предметах.

3.3.10. При гуртовій роботі відстань між працюючими повинна бути не менше .

3.3.11. При перенесенні лопати чи вил на плечі дотримуйтесь безпечної відстані до того, хто йде спереду або збоку.

Перед поворотом упевніться в тому, що ви нікого не зачепите.

3.3.12. В робочий час ніж тримайте у спеціальному чохлі (піхвах), підвішеному до пояса працівника, або на робочому місці.

3.3.13. Працюйте в засобах індивідуального захисту.

3.3.14. Під час роботи стійте з навітряного боку.

3.4 Закладання на зберігання плодів

3.4.1. Тракторний причіп (автомобіль), поставлений для розвантаження, повинен бути надійно загальмованим, а двигун трактора заглушений.

3.4.2. Для переміщення контейнерів використовуйте петлі для їх стріпування, не дозволяється зачалювати контейнери за днище та бокові стінки.