Інструкція з охорони праці для машиніста вантажопідіймальних електролебідок


(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для машиніста вантажопідіймальних електролебідок

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією машиніст інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та машиніста.

1.3. Власник повинен застрахувати машиніста від нещасних випадків та професійних захворювань.

У разі пошкодження здоров'я машиніста з вини власника, він (машиніст) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції машиніст несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До роботи машиністом допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, мають посвідчення на право керування електролебідкою, пройшли медичний огляд, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки і мають групу з електробезпеки не нижче ІІ.

1.6. Машиніст повинен:

1.6.1. Знати будову (конструкцію), принцип дії і правила технічної експлуатації лебідки.

1.6.2. Вміти усувати основні несправності в технічній частині лебідки.

1.6.3. Виконувати правила безпеки при очистці і змащуванні вузлів та деталей.

1.6.4. Знати встановлену систему сигналізації.

1.6.5. Експлуатувати і обслуговувати лебідку згідно з інструкцією заводу-виробника.

1.6.6. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.7. Не захаращувати робоче місце.

1.6.8. Не проходити і не стояти під вантажем.

1.6.9. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та по якій проінструктований.

1.6.10. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.6.11. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.6.12. Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.6.13. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6.14. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на машиніста:

- рухомі машини, незахищені частини виробничого устаткування;

- захаращеність робочого місця;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- недостатня освітленість робочої зони;

- падіння предметів;

- незадовільні метеорологічні умови;

- підвищений рівень вібрації та шуму.

1.8. Машиніст забезпечується спецодягом, засобами індивідуального захисту:

- полукомбінезон бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- взимку додатково (при умові включення в колективний договір): куртка, брюки бавовняні на утепленій прокладці, валянці.

В залежності від виконуваної роботи машиніст повинен застосовувати інші засоби індивідуального захисту (захисну каску, респіратор, захисні окуляри та інше).

1.9. Місце встановлення лебідки обумовлюється проектом виконання робіт (ПВР) або технологічною картою.

1.10. Електролебідка повинна встановлюватись на сплановану поверхню поза небезпечною зоною інших працюючих машин та механізмів.

1.11. Небезпечна зона, в якій переміщуються вантажі лебідкою, повинна бути позначена сигнальним огородженням висотою не менше , а на огородженні встановлені знаки, які забороняють вхід до неї.

1.12. Безпечна подача вантажу до місця виконання робіт повинна виконуватися згідно з вимогами технологічної карти на даний вид робіт.

1.13. На електролебідці повинні бути написи:

- інвентарний номер;

- вантажопідйомність;

- дати наступних повного та часткового технічного опосвідчення.

1.14. Для забезпечення стійкості лебідка повинна бути завантажена баластом, маса якого перевищує тягове зусилля в два рази.

1.15. Баласт повинен бути інвентарним, зваженим, маркірованим і закріпленим на рамі лебідки.

1.16. У разі застосування як баласт дрібноштучного вантажу він повинен розміщатися в металевому ящику, який закріплюється на рамі лебідки.

Ящик повинен бути таким, щоб в нього не потрапляли опади і не губився вантаж.

Забороняється застосовувати як баласт пісок, щебінь чи гравій.

1.17. Робоче місце машиніста повинно мати зв'язок з місцями прийому вантажу звуковою чи світловою сигналізацією.

1.18. Від опадів лебідка повинна бути захищена захисним навісом.

1.19. Підключення електролебідки до електромережі слід виконувати з використанням пункту живлення, який містить комутаційний і захисний апарати (ящик з запобіжниками чи автоматичним вимикачем та рубильником).

Для підключення необхідно застосовувати кабелі з алюмінієвими чи мідними жилами з ізоляцією з гуми чи пластмаси.

1.20. Зовнішні електропроводки тимчасового електроживлення повинні бути розташовані на опорах на висоті над рівнем землі, площадки, настилу не менше:

- над робочим місцем;

- над проходами;

- над проїздами.

1.21. Підключення і відключення електролебідки, а також нагляд за справним станом електричної частини лебідки в процесі експлуатації може виконувати тільки електромонтер, який має групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

Забороняється виконувати цю роботу машиністу.

1.22. На робочому місці машиніста повинна бути покладена ізоляційна підставка.

1.23. Робоче місце машиніста, а також площадка, де виконують підйом вантажу, повинні бути вільні від сторонніх предметів.

1.24. Кабель, протягнутий по землі в напрямку до лебідки, необхідно поміщати в дерев'яному коробі або огороджувати його решітчастим кожухом.

1.25. Якщо вантаж, що підіймається, знаходиться поза видимості машиніста, необхідно призначати досвідченого сигнальника.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг та інші необхідні засоби індивідуального захисту.

2.2. Ознайомитися в журналі прийому-здачі з записами машиніста попередньої зміни.

2.3. Одержати завдання на виконання робіт і інструктаж з охорони праці від керівника робіт.

2.4. Оглянути робоче місце, прибрати сторонні речі, перевірити справність пристосувань і тари.

2.5. Впевнитись в наявності безпечних проходів, сигнального огородження небезпечної зони та знаків безпеки на ньому; достатньої освітленості робочої зони.

2.6. Перед пуском електролебідки машиністу необхідно перевірити:

2.6.1. Наявність на робочому місці ізолюючої підставки.

2.6.2. Зовнішнім оглядом: підшипники, втулки, гальмові пристрої, вантажний канат, фрикціони, кріплення баласту.

2.6.3. Надійність кріплення вантажного каната на барабані.

2.6.4. Стан вантажозахоплювального гака, наявність і справність дії замикаючого пристрою на ньому.

2.6.5. Надійність затягнення різьбових з'єднань.

2.6.6. Наявність, справність і надійність кріплення захисних огороджень на обертаючих частинах лебідки.

2.6.7. Наявність змащення та рівень масла в редукторі.

2.6.8. Надійність кріплення консолі та відвідного блоку на консолі.

2.6.9. Правильність намотування вантажного каната на барабан.

2.6.10. Справність безпечної рукоятки (храпового пристрою).

2.6.11. Зовнішнім оглядом: наявність і цілісність захисного занулення корпуса електродвигуна та пускового апарата; стан ізоляції проводів.

2.6.12. Роботу пускового апарата на холостому ході шляхом обертання електродвигуна в бік розмотування каната при відключеній лебідці.

2.6.13. Роботу гальмового пристрою шляхом декількох підйомів і опускання невеликого вантажу.

2.6.14. Наявність і справну дію обмежувача висоти підйому вантажу.

2.7. У разі виявлення несправностей, які неможливо усунути своїми силами, машиніст повинен доповісти про це керівнику робіт і не приступати до роботи.

2.8. Після усунення виявлених несправностей, а також перед початком роботи необхідно перевірити дію всіх вузлів електролебідки на холостому ході (без навантаження), попередньо подавши попереджувальний звуковий сигнал.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи машиніст повинен бути уважним і не відволікати інших робітників.

3.2. Підйом і опускання вантажів виконувати тільки по сигналу керівника робіт (майстра, бригадира).

Сигнал «Стоп» повинен виконуватися машиністом незалежно від кого він подавався.

3.3. Під час роботи машиніст повинен слідкувати за тим щоб:

3.3.1. Трос не сходив з блоків (роликів).

3.3.2. Лебідка не рухалась з місця під час підйому вантажу.

3.3.3. Вантаж надійно прикріплявся до гака і під час підйому не гойдався (для цього слід застосовувати відтяжки).

3.3.4. Маса вантажу не перевищувала вантажопідйомність лебідки (для цього машиністу необхідно видати перелік вантажу, який піднімається із зазначенням його маси).

3.3.5. “Собачка” знаходилась на храповому колесі.

3.3.6. Гальмовий пристрій був відрегульований і огороджений захисним огородженням.

3.3.7. Не нагрівались підшипники і корпус редуктора.

3.3.8. Підйом і опускання вантажу виконувались плавно без ривків.

3.4. Машиністу забороняється:

3.4.1. Виконувати змащення, огляд і регулювання окремих вузлів лебідки під час роботи.

3.4.2. Працювати при знятих огородженнях обертаючих частин лебідки.

3.4.3. Виконувати роботу при несправних гальмах і електродвигуні.

3.4.4. Самостійно підключати (відключати) лебідку до електромережі і обслуговувати її електричну частину.

3.4.5. Стояти поблизу каната.

3.4.6. Працювати в нічний час без достатнього освітлення робочої зони.

3.4.7. Поправляти намотування каната на барабані при працюючій лебідці.

3.4.8. Працювати на лебідці в ожеледь, при снігопаді, в грозу, при температурі повітря нижче -20°С та швидкості вітру більше 10 м/сек.

3.4.9. Відключати чи виводити з ладу кінцеві вимикачі.

3.4.10. Знаходитись в небезпечній зоні вантажу, що переміщається.

3.4.11. Перевантажувати тару понад встановленої норми.

3.4.12. Виконувати стропильні роботи, не маючи посвідчення стропальника.

3.4.13. Передавати управління лебідкою іншим робітникам, а також залишати її без нагляду.

3.4.14. Гальмувати барабан лебідки за допомогою сторонніх предметів під час опускання вантажу.

3.4.15. Під час роботи відлучатися від лебідки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Оглянути всі вузли лебідки, а також тару і вантажозахоплювальні пристосування.

4.2. Відключити електропривод і зачинити на замок пульт управління лебідкою.

4.3. Очистити лебідку і електродвигун.

4.4. Перевірити наявність змащення деталях, що труться, і рівень масла в редукторі.

4.5. Тару та вантажозахоплювальні пристрої скласти у відведене для них місце.

4.6. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості прийняти душ.

4.7. Доповісти керівникові про всі недоліки, які мали місце під час роботи, зробити запис в журналі прийому-здачі лебідки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом, падіння вантажу, обриву каната, виходу з ладу окремих вузлів лебідки та інше.

5.2. У разі виникнення такої ситуації слід негайно припинити роботу, відключити електролебідку від електромережі, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, надавати потерпілому першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.