2.9. Працювати з пневматичним інструментом який паспортизований. Взаємодію всіх частин, регулювання, справність пневматичної машинки випробувати в дії стисненим повітрям до початку роботи. Кріплення шлангів до інструмента і трубопроводів повинне бути виконано способами, що виключають зрив шланга. Ключі-насадки повинні бути надійно закріплені спеціальними штифтами і кільцями. Не допускається їхнє кріплення шплінтами і дротом.

2.10. Переконатися в тому, що балансир противаги закріплено тросом, що страхує, до візка монорейки і утримує підвішений на нього електро- і пневмогайковерт у крайньому верхньому положенні і опускається при слабкому натисканні руками.

2.11. Перевірити справність вимикачів гідравлічних скоб, справність проводів і шлангів ( чи немає витоку мастил).

2.12. Перевірити вантажопідіймальні засоби відповідно до інструкції.

2.13. Перевірити справність візка конвеєра і затискних пристосувань.

2.14. Перевірити справність чалочно-захоплювальних пристосувань.

2.15. Перевірити якість різьбових поверхонь на рим-болтах і інших пристосуваннях, призначених для підйому деталей при їхньому транспортуванні.

2.16. Перевірити справність устаткування (заточувальних верстатів, ванн для нагрівання, печей, пресів і т.д.).

2.17. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.

2.18. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.19. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.20. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.21. Наявність сировини, заготовок, напівфабрикатів перевіряти відповідно до заказ - наряду, а їхню якість - відповідно до оцінки відділу технічного контролю. Матеріали, які подаються на обробку і складання , повинні відповідати вимогам технологічного процесу.

2.22. Про усі виявлені несправності і недоліки повідомити майстру і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Роботи виконувати згідно технологічного процесу.

3.2. Бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом. Міцно закріплювати інструмент і заготовки при їхній обробці.

3.4. Укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця виконувати способом, що забезпечує їх стійкість.

3.5. Матеріали і заготовки розташовувати на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння.

3.6. Для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів застосовувати відповідну тару (шухляди і т.п.).

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при обробці даних деталей.

3.8. Припинити роботу при затупленні інструмента. Заточити чи замінити інструмент, що затупився.

3.9. Виключати устаткування і переносні лампи з розеток у випадку залишення робочого місця.

3.10. Не зупиняти деталі, що обертаються, і інструмент руками чи яким-небудь предметом.

3.11. При роботі з електрофікованим і пневматичним інструментами остерігатися захоплення інструментом одягу і травмування рук.

3.12. При роботі з електро- і пневмодрилями не користуватися свердлами зі зношеними хвостовиками. Конус вставного інструмента повинний відповідати розміру втулки кріплення.

3.13. Не кидати і не допускати падіння електро- і пневмоінструмента, класти його обережно на сухе і чисте місце, не залишати без догляду. Не допускати переломів, заплутування повітряних шлангів і електропроводів, прокладати їх поза зоною руху транспорту і людей.

3.14. При роботі пневматичною машинкою з абразивним інструментом переконатися в надійності кріплення і справності шліфувального круга: круг повинен бути відбалансований, не мати тріщин і вибоїв. Між кругом і фланцем установлювати картонні прокладки. Підбір шліфувальних кругів робити в залежності від числа обертів шпинделя і типу машини. Припиняти подачу стисненого повітря до інструмента перегинанням шланга не допускається.

3.15. Зміну пневматичного інструмента робити при закритому вентилі на повітряній магістралі, електрофікованого - при виключеній штепсельній вилці.

3.16. При роботі з електрофікованим інструментом користуватися тільки перевірени-ми електрозахисними засобами - гумовими ковриками, рукавичками, калошами. Напруга переносного електроінструмента повинна бути не вище 42 В, у приміщеннях з підвище-ною небезпекою, особливо небезпечних напруга повинна бути не вище 12 В. Допускається користування електроінструментом напругою 220 В, якщо він має подвійну ізоляцію.

3.17. Роботи, пов'язані з електричними випробуваннями напругою до 42 В , виконувати тільки в разі проходження навчання, атестації і наявності посвідчення на групу електробезпеки.

3.18. Знімання і укладання виробу під час пресування та випробування вузлів на пневматичних пристосуваннях робити тільки при повній нерухомості штока, що знаходиться у верхньому положенні. Не поправляти деталі при роботі штока, не робити самостійно налагодження і усунення пошкоджень.

3.19. При роботі на гідравлічних пресах установлювати деталі, що запресовуються, тільки вертикально, без перекосів.

3.20. Гідравлічні скоби при запресовуванні підшипників тримати тільки за ручки щоб уникнути травмування пальців шляхом затиску зворотним ходом штока.

3.21. Деталі і вузли укладати в спеціальну тару чи на стелажі. Прискладуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеляповинна бути не більше 1 м.

3.22. При виконанні механоскладальних робіт не допускається:

 • працювати з незакріпленими великогабаритними деталями;
 • залишати на висоті незакріплені деталі, пристосування, інструмент;
 • застосовувати для освітлення відкритий вогонь;
 • чистити устаткування під час роботи;
 • розбирати і ремонтувати електрофікований і пневматичний інструмент;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • тримати електроінструмент за провід;
 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом , правила експлуатації якого невідомі;
 • працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • передавати переносний електро- і пневмоінструмент особам, що не пройшли спеціальний інструктаж;
 • нарощувати ключі трубами, контрключами і т.п., користуватися прокладками між зевом ключа і гранями голівки болтів і гайок, використовувати ключ як молоток;
 • працювати при свердлінні і заточці в рукавицях, рукавичках, із забинтованими пальцями;
 • заточувати на бічних поверхнях круга;
 • застосовувати важелі для збільшення тиску на круг заточувального верстата;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • чистити робочий одяг стисненим повітрям;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці;
 • мити руки в розчинниках;
 • курити на робочому місці.

3.23.Не допускається:

•зберігати на ділянці більш одноденного запасу легкозаймистихматеріалів;

 • відкривати металеві бочки з легкозаймистими рідинами за допомогою зубила чи інших металевих предметів. Для цих цілей неохідно використовувати спеціальні ключі;
 • скидати на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування просочені мастилами, лаком чи розчинниками обтиральні матеріали.

3.24.Промивати деталі і вузли в розчинниках тільки в спеціальнихрукавичках, виконуючи протипожежні правила.

3.25. Відпрацьовані обтиральні матеріали необхідно складати в спеціальну металеву тару з кришкою.

3.26. Відпрацьований розчинник і інші легкозаймисті рідини зливати з переносних ємкостей у місця централізованого збору.

3.27. Сулії з легкозаймистими , їдкими і токсичними рідинами повинні знаходитися в плетених чи дерев'яних кошиках і перекладені соломою чи стружкою.

3.28. Вантажно-розвантажувальні роботи виконувати під керівництвом відповідальної особи цеху (майстер, бригадир, змінний інженер і ін.).

3.29. Не використовувати під час вантажно-розвантажувальних, транспортних робіт і кріплення вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари.

3.30. Такелажні та стропальні роботи виконувати в разі проходження спеціального навчання і наявності посвідчення на право виробництва зазначених робіт.

3.31. У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні роботи вантажопідіймальних засобів не допускати присутності осіб, що не мають безпосереднього відношення до цих робіт.

3.32. Штучні вантажі на транспортних засобах встановлювати і при необхідності закріпляти так, щоб під час транспортування виключалося їх падіння і зсув.

3.33. Конвеєри, крани і інші підіймально-транспортні засоби для стропальних і такелажних робіт перед початком роботи ретельно оглянути і перевірити на холостому ходу.

3.34. Дотримуватися вимог безпеки при зніманні деталей і проштовхуванні порожніх підвісок конвеєра. Стежити за справністю гаків, кілець, ланок ланцюгів і за правильним зачепленням деталей.

3.35. Використовувати підіймально-транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою випробування, вантажопідйомністю і інвентарним номером.

3.36. Впевнитись в тому, що на тарі зазначено її призначення, номер, власна вага і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.

3.37. Не завантажувати тару деталями вище бортів при транспортуванні.

3.38. Перевищення вантажопідйомності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари, підйом людей чи вантажів, для яких вони не призначені, провадження робіт при несправності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари для стропальних і такелажних робіт не допускається.

3.39. Не переміщати вантажі над людьми, а також не знаходитися під піднятим вантажем.

3.40. Не працювати на незакріплених деталях і деталях, що знаходяться в підвішеному стані.

3.41. Підйом деталей вагою більш 16 кг робити тільки вантажопідіймальними засобами.

3.42. При транспортуванні деталей і вузлів трос закріплювати тільки за призначені для цього елементи конструкцій.

3.43. Перенесення сулій з легкозаймистими, їдкими і токсичними рідинами повинні виконуватися двома працівниками за ручки кошика тільки після попередньої перевірки цілості і міцності дна, ручок і стінок кошика.

3.44. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами, стежити за станом підлоги.

3.45. Зберігати інструмент в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.

3.46. При видаленні стружки з отворів стисненим повітрям користуватися шлангом зі спеціальним наконечником і захисним екраном, а також захисними окулярами.

3.47. При роботі з пневматичними шліфувальними машинками користуватися рукавицями, захисними щитками на абразивному крузі і окулярами.

3.48. При заточці інструмента користуватися захисними окулярами і екраном.

3.49. При рубанні зубилом, крейцмеселем користуватися захисними окулярами. Установлювати захисні ширми в напрямку відлітаючих осколків.

 1. При зачищенні шин, проводів на повстяному крузі після лудіння і паяння

користуватися захисними окулярами.

3.51. При виконанні електрозварювальних робіт для захисту обличчя і очей від дії променів електричної дуги користуватися маскою чи щитком із захисними скельцями (світлофільтрами різної прозорості). Щоб уникнути розбризкування розплавленого металу місця виконання робіт відгородити захисними кожухами, щитками.

3.52. При роботі на металевих поверхнях у лежачому, сидячому положенні чи з коліна користуватися спеціальними наколінниками чи матами з матеріалу низької теплопровідності.

3.53. При виконанні робіт, що супроводжуються виділенням шкідливих газів, пилу, іскор чи осколків, що відлітають, стружкою і т.п., використовувати засоби індивідуального захисту (респіратори, захисні окуляри, щитки, шоломи, рукавиці і т.п.).

3.54. При роботі з електроінструментом користуватися діелектричним гумовим ковриком, діелектричними калошами і рукавичками.

3.55.Робота повинна бути припинена в наступних випадках:

 • виявлення несправності обладнання, устаткування і інструмента;
 • припинення подачі електроенергії;
 • відключення загального чи місцевого освітлення;
 • припинення подачі стисненого повітря;
 • відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;
 • пошкодження засобів індивідуального захисту;
 • погіршення самопочуття;
 • одержання травми.

3.56. Виконувати вимоги технологічного процесу і правил охорони праці стосовно забезпечення пожежо- і вибухобезпеки.

3.57. Дотримуватись правил поводження з первинними засобами пожежогасіння.

3.58. Про кожен нещасний випадок повідомити безпосередньому керівнику робіт (бригадиру, майстру) чи іншому керівнику (диспетчеру, змінному інженеру) і вжити заходів долікарської допомоги. Зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до більш важких наслідків).

3.59. Повідомити безпосередньому керівнику (бригадиру, майстру) чи іншому керівнику (диспетчеру, змінному інженеру) про раптове захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, пристосувань, інструмента, засобів індивідуального захисту і про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.