проводити: вітамінопрофілактику (вітамін С, В1 та никотинова кис-

лота) два рази на рік протягом чотирьох тижнів у осінній та весня-

ний періоди - жовтень - листопад та лютий - березень, курси маса-

жу, який виконує масажист, і лікувальної гімнастики (за призначен-

ням лікаря).

8.6. Для профілактичного лікування та відпочинку працюючих, в тому

числі і зайнятих у вібронебезпечних професіях, на підприємствах

повинні бути організовані профілакторії, кабінети психологічного

розвантаження і кімнати, де працюючі обов'язково проводять масаж

рук у струмені теплого повітря або сухий обігрів та мікромасаж на

спеціальному обладнанні.

8.7. З метою профілактики шкідливого впливу загальної та локальної

вібрації працюючі повинні користуватися засобами індивідуального

захисту відповідно до ГОСТ 12.4.002 та ГОСТ 12.4.024.

9. Попереджувальний нагляд

9.1. У нормативній документації на машини, які створюють вібрацію,

розробником вказуються технічні норми вібрації.

9.2. Норми вібрації вносяться до технічних умов на конкретну маши-

ну та паспорт.

9.3. У нормативній документації на машини визначаються умови, в

яких установлені технічні норми вібрації та методи контролю

вібраційних характеристик (ВХ) машин.

9.4. Для вібронебезпечних машин санітарною нормою вібрації є до-

пустимі рівні, що наведені у таблицях 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

9.5. У нормативній документації обов'язково вказуються умови, при

яких забезпечується виконання вимог санітарних норм вібрації на

робочому місці.

9.6. Повинен проводитися контроль вібрації машин:

- безперервний - при введенні в експлуатацію і подальший - раз на рік;

- вибірковий;

- після кожного ремонту та при внесенні змін в конструкцію.

Додаток 1

Напрями координатних осей при дії загальної вібрації

(Зображення носить графічний характер)

Додаток 2

Напрями координатних осей при дії локальної вібрації

(Зображення носить графічний характер)

Додаток 3

Співвідношення міх логарифмічними рівнями віброшвидкості (дБ) та їх

значеннями у м/с

Десятки Одиниці, дБ

дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 1,6 х 10-5 1,8 х 10-5 2,0 х 10-5 2,2 х 10-5 2,2 х 10-5 2,8 х 10-5 3,2 х 10-5 3,5 х 10-5 4,0 х 10-5 4,5 х 10-5

60 5,0 х 10-5 5,6 х 10-5 6,3 х 10-5 7,1 х 10-5 7,9 х 10-5 8,9 х 10-5 1,0 х 10-4 1,3 х 10-4 1,3 х 10-4 1,3 х 10-4

70 1,6 х 10-4 1,8 х 10-4 2,0 х 10-4 2,2 х 10-4 2,5 х 10-4 2,8 х 10-4 3,2 х 10-4 3,5 х 10-4 4,0 х 10-4 4,5 х 10-4

80 5,0 х 10-4 5,6 х 10-4 6,3 х 10-4 7,1 х 10-4 7,9 х 10-4 8,9 х 10-4 1,0 х 10-3 1,1 х 10-3 1,3 х 10-3 1,4 х 10-3

90 1,6 х 10-3 1,8 х 10-3 2,0 х 10-3 2,2 х 10-3 2,5 х 10-3 2,8 х 10-3 3,2 х 10-3 3,5 х 10-3 4,0 х 10-3 4,5 х 10-3

100 5,0 х 10-3 5,6 х 10-3 6,3 х 10-3 7,1 х 10-3 7,9 х 10-3 8,9 х 10-3 1,0 х 10-2 1,3 х 10-2 1,3 х 10-2 1,3 х 10-2

110 1,6 х 10-2 1,8 х 10-2 2,0 х 10-2 2,2 х 10-2 2,5 х 10-2 2,8 х 10-2 3,2 х 10-2 3,5 х 10-2 4,0 х 10-2 4,5 х 10-2

120 5,0 х 10-2 5,6 х 10-2 6,3 х 10-2 7,1 х 10-2 7,9 х 10-2 8,9 х 10-2 1,0 х 10-1 1,1 х 10-1 1,3 х 10-1 1,4 х 10-1

130 1,6 х 10-1 1,8 х 10-1 2,0 х 10-1 2,2 х 10-1 2,5 х 10-1 2,8 х 10-1 3,2 х 10-1 3,5 х 10-1 4,0 х 10-1 4,5 х 10-1

140 5,0 х 10-1 5,6 х 10-1 6,3 х 10-1 7,1 х 10-1 7,9 х 10-1 8,9 х 10-1 1,0 х 10-1 1,1 х 10-1 1,3 х 10-1 1,4 х 10-1

Додаток 4

Співвідношення між логарифмічними рівнями віброприскорення (дБ) та його

значеннями у м/с2

Десятки Одиниці, дБ

дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 3,0 х 10-3 3,4 х 10-3 3,8 х 10-3 4,2 х 10-3 4,8 х 10-3 5,3 х 10-3 6,0 х 10-3 6,7 х 10-3 7,6 х 10-3 8,5 х 10-3

30 9,5 х 10-3 1,1 х 10-2 1,2 х 10-2 1,3 х 10-2 1,4 х 10-2 1,7 х 10-2 1,9 х 10-2 2,2 х 10-2 2,4 х 10-2 2,7 х 10-2

40 3,0 х 10-2 3,4 х 10-2 3,8 х 10-2 4,2 х 10-2 4,8 х 10-2 5,3 х 10-2 6,0 х 10-2 6,7 х 10-2 7,6 х 10-2 8,5 х 10-2

50 9,5 х 10-2 1,1 х 10-1 1,2 х 10-1 1,3 х 10-1 1,5 х 10-1 1,7 х 10-1 1,9 х 10-1 2,1 х 10-1 2,4 х 10-1 2,7 х 10-1

60 3,0 х 10-1 3,4 х 10-1 3,8 х 10-1 4,2 х 10-1 4,8 х 10-1 5,3 х 10-1 6,0 х 10-1 6,7 х 10-1 7,6 х 10-1 8,5 х 10-1

70 9,5 х 10-1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7

80 3,0 3,4 3,8 4,2 4,8 5,3 6,0 6,7 7,6 8,5

90 9,5 1,1 х 10 1,2 х 10 1,3 х 10 1,5 х 10 1,7 х 10 1,9 х 10 2,1 х 10 2,4 х 10 2,7 х 10

100 3,0 х 10 3,4 х 10 3,8 х 10 4,2 х 10 4,8 х 10 5,3 х 10 6,0 х 10 6,7 х 10 7,6 х 10 8,5 х 10

110 9,5 х 10 1,1 х 102 1,2 х 102 1,3 х 102 1,5 х 102 1,7 х 102 1,9 х 102 2,1 х 102 2,4 х 102 2,7 х 102

Додаток 5

Визначення середнього значення рівнів віброшвидкості або віброприскорення

1. Попарно обчислюється різниця додаваних рівнів, в залежності від різниці,

за таблицею Д. 5.1 визначається додаток.

Таблиця Д.5.1

Різниця

додаваних 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рівнів, Дб

Додаток до

більшого 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

рівня,дL

- додаток додаємо до більшого рівня;

- від суми віднімаємо 10 lgn

де n - кількість вимірів,

10 lgn визначаємо за таблицею Д. 5.2

Таблиця Д. 5.2

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

lgn 0 3,0 4,8 6,0 6,9 7,8 8,4 9,0 9,5 10,0

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

lgn 10,4 10,8 11,1 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5 12,8 13,0

n 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10

lgn 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,1 14,3 14,5 14,6 14,8

n 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10

lgn 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,5 15,8 15,8 15,9 16,0

При різниці рівнів до 6 дБ обчислюють як середнє арифметичне.

2. Приклад:

(Зображення носить графічний характер)

Додаток 6

Значення вагових коефіцієнтів (Кі, Lkі, дБ) для локальної вібрації

Зазначення вагових коефіцієнтів

для віброприскорення для віброшвидкості

Середньогеометричні

частоти смуг, Гц Zл, Хл, Yл

Кі Lkі Кі Lkі

8 1,0 0 0,5 -6

16 1,0 0 1,0 0

31,5 0,5 -6 1,0 0

63 0,25 -12 1,0 0

125 0,125 -18 1,0 0

250 0,063 -24 1,0 0

500 0,0315 -30 1,0 0

1000 0,016 -36 1,0 0

Додаток 7

Таблиця Д. 7.1

Значення вагових коефіцієнтів загальної вібрації Кі, Lkі, (дБ)

Значення вагових коефіцієнтів

для віброприскорення для віброшвидкості

Середньогеометричні у 1/3 октаві у 1/1 октаві у 1/3 октаві у 1/1 октаві

частоти смуг, Гц

Z3 Х3 , Y3 Z3 Х3 , Y3 Z3 Х3 , Y3 Z3 Х3 , Y3

Кі Lkі Кі Lkі Кі Lkі Кі Lkі Кі Lkі Кі Lkі Кі Lkі Кі Lkі

0,8 0,45 -7 1,0 0 0,045 -27 0,4 -8

1,0 0,5 -6 1,0 0 0,5 -6 1,0 0 0,063 -24 0,5 -6 0,045 -25 0,5 -6

1,25 0,56 -5 1,0 0 0,09 -21 0,63 -4

1,6 0,63 -4 1,0 0 0,125 -18 0,8 -2

2,0 0,71 -3 1,0 0 0,71 -3 1,0 0 0,188 -15 1,00 0 0,16 -16 0,9 -1

2,5 0,8 -2 0,6 -2 0,25 -12 1,0 0

3,15 0,9 -1 0,63 -4 0,35 -9 1,0 0

4,0 1,0 0 0,5 -6 1,0 0 0,5 -6 0,5 -6 1,0 0 0,45 -7 1,0 0

5,0 1,0 0 0,4 -8 0,63 -4 1,0 0

6,3 1,0 0 0,315 -10 0,8 -2 1,0 0

8,0 1,0 0 0,25 -12 1,0 0 0,25 12 1,0 0 1,0 0 0,9 -1 1,0 0

10,0 0,8 -2 0,2 -14 1,0 0 1,0 0

12,5 0.63 -4 0,016 -16 1,0 0 1,0 0

16.0 0,53 -6 0,125 -18 0,5 -6 0,125 -18 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0

20,0 0,40 -8 0,1 -20 1,0 0 1,0 0

25,0 0,135 -10 0,08 -22 1,0 0 1,0 0

31,5 0,25 -12 0,063 -24 0,25 -12 0,063 -24 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0

40,0 0,2 -14 0,05 -26 1,0 0 1,0 0

50,0 0,16 -16 0,04 -28 1,0 0 1,0 0

63,0 0,125 -18 0,0315 -30 0,125 -18 0,315 -30 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0

80,0 0,1 -20 0,025 -32 1,0 0 1,0 0

Примітка. При оцінці загальної вібрації категорії 2 та 3 значення вагових

коефіцієнтів для напрямків Х3, Y3 приймаються рівними значеннями напрямку

Z3.

Додаток 8

Приклад розрахунку коректованого значення віброшвидкості (м/с)

Коректоване

Абсолютні Значення значення

Середньогеометричні значення вагових (V1 х Е(V1 х віброшвидкості

смуги, Гц віброшвидкості, коефіцієнтів, R1)2 R1)2 кв. корінь Е(V1

м/с х 10-3, V1 К1

х R1)2

8 1,3 0,5 0,422

16 1,8 1 3,24

31,5 5,0 1 25,0

63 3,2 1 10,24

125 1,8 1 3,24 44,33 6,65 х 10-2

250 1,1 1 1,21

500 0,7 1 0,49

1000 0,7 1 0,49

Додаток 9

Визначення коректованого рівня віброшвидкості або віброприскорення (дБ)

1. До виміряних рівнів віброшвидкості або віброприскорення в октавних

смугах частот додається значення коефіцієнта "К" (Додаток 6 або 7);

- попарно обчислюється різниця рівнів;

- в залежності від різниці за таблицею Д. 6.1 (Додаток 6) визначається

додаток L;

- додаток додається до більшого рівня.

2. Приклад визначення коректованого рівня віброшвидкості:

Виміряно

Гц 8 16 31,5 63 125 250 500 1000

дБ

(віброшвидкість) 112 109 112 110 110 106 103 102

"К" (додаток 7) -6 0 0 0 0 0 0 0

дБ 106 109 112 110 110 106 103 102

різниця 3 2 4 1

додаток дL 1,8 2,0 1,5 2,5

сума 110,8 114,0 111,5 105,5

різниця 3,2 6,0

додаток дL 1,7 1,0

сума 115,7 112,5

різниця 3,2

додаток дL 1,7

сума 117,4 117 (дБ)

Додаток 10

Визначення еквівалентного коректованого рівня

1. Визначається коректований рівень згідно з додатком 9.

- до нього додається 10 lg (t/tзм), де t - тривалість дії вібрації за

зміну, годин; tзм - тривалість зміни, годин.

Значення 10 lg (t/tзм) визначаємо за таблицею Д. 10.1

Таблиця Д. 10.1

15 5

Час годин 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 хв. хв.

дії %

100 88 75 62 50 38 25 12 6 3 1

Поправка,

дБ 0 -0,6 -1,2 -2 -3 -4,6 -6 -9 -12 -15 -20

2. Приклад визначення еквівалентного коректованого рівня:

а) - коректований рівень віброшвидкості дорівнює 117 дБ. Час дії вібрації

за 8-годинну зміну дорівнює 4 години

Lск.кор = 117 + 10 lg (t/tзм) = 117 + 10 lg (4/8) = 117 - 3 = 114 (дБ)

б) - при 8-годинній зміні виконуються роботи 2-ма ручними машинами,

коректований рівень віброшвидкості першої дорівнює 113 дБ, другої - 115

дБ. Час роботи з першою машиною - 2 години, з другою - 1 година.

І ручна машина ІІ ручна машина

L, дБ 113 115

t, час 2 1

10 lg (t/tзм), дБ -6 -9

L, дБ 107 106

різниця 1

додаток t за табл. Д. 6.1 2,5

сума 109,5 приб. = 110 (дБ)

Додаток 11

Визначення вібраційного навантаження імпульсної вібрації при виконанні

роботи кількома інструментами

У тому разі, якщо вібрація діє на обидві руки працюючих одночасно, сумарна

величина вібраційного навантаження оцінюється роздільно для обох рук, а

гігієнічний висновок робиться за найбільш жорстокою із двох відповідних

оцінок - по найменш допустимій кількості вібраційних імпульсів.

1. Порядок розрахунку:

- вимірюється піковий рівень віброприскорення на кожному інструменті

(деталі);

- підраховується відповідна кількість імпульсів;

- визначається для виміряного пікового рівня віброприскорення допустима

кількість імпульсів;

- визначається величина вібраційного навантаження (у разах відносно

допустимого);

- визначається сумарна величина вібраційного навантаження (у разах відносно

допустимого).

Таблиця Д. 12.1

Приклад розрахунку навантаження імпульсної вібрації при послідовній роботі

3-ма молотами різної маси

Показники Номер молота

N молотка 1 2 3

Піковий рівень

віброприскорення, дБ 135 140 152

Кількість ударів (імпульсів) 920 5200 320

Допустима кількість імпульсів 16000 5000 500

Величина вібраційного

навантаження (у разах відносно 0,06 1,04 0,64

допустимого)

Сумарна величина вібраційного

навантаження (у разах відносно 1,74

допустимого)

Додаток 12

Раціональний режим праці на основі одногодинних вібраційних циклів, що

регулярно перериваються

Приклад розробки режиму праці.

Ручна машина генерує вібрацію, рівень якої перевищує гранично до-

пустимий на 6 дБ.

Хронометражними спостереженнями встановлено, що технологічний час

роботи з машиною дорівнює 207 хвилин за зміну.

Згідно з п. 6.4.4 при перевищенні гранично допустимого рівня на 6

дБ допустимий сумарний час дії вібрації за зміну становить 120

хвилин. Таким чином, технологічний час роботи з машиною перевищує

допустимий сумарний час дії вібрації. Це потребує розробки

раціонального режиму праці на основі одногодинних вібраційних

циклів, що регулярно перериваються.

Якщо режим праці складатиметься з 8 одногодинних вібраційних

циклів, то згідно з п. 6.4.4 за кожну годину допустимий час кон-

такту з вібрацією становитиме 26 хвилин. Загальний час контакту з

вібрацією за зміну становитиме 26 х 8 = 208 (хвилин).

Така тривалість роботи з машиною відповідає вимогам технології.

Якщо режим праці складатиметься з 7 одногодинних вібраційних

циклів, то згідно з п. 6.4.4 за кожну годину допустимий час кон-

такту з вібрацією становитиме 27 хвилин. Загальний час контакту з

вібрацією за зміну становитиме 27 х 7 = 189 (хвилин).

Така тривалість роботи з машиною не відповідає вимогам технології.

У зв'язку з цим доцільна організація режиму праці з 8 одногодинних

вібраційних циклів, що перериваються.

При розробці режиму праці опубліковують також і час на обідню пе-

рерву (40 хвилин), регламентовані перерви (1-ша на 20 хв., 2-га -

на 30 хв.) та щогодинну перерву тривалістю 5 хвилин на відпочинок

та особисті потреби.

Підсумкова структура робочого дня з одногодинними вібраційними

циклами має вигляд:

В26Р29П5 + В26П14ПР20 + В26Р29П5 + В26Р29П5 + О40 + В26Р29П5 + В26П14ПР30 +

В26Р29П5 + В26Р29П5 + В26Р29П5

де В - сумарний за одногодинний цикл час контакту з вібрацією;

Р - сумарний за одногодинний цикл час роботи без дії вібрації;

П - щогодинна перерва на відпочинок та особисті потреби;

ПР - регламентована перерва;

О - обідня перерва.

Цифри означають час (хвилини).