до пункту 4.3 Правил

Зовнішній вигляд фільтрувальних ЗІЗОД

Мал.1 Мал. 2 Мал. 3 Мал. 4

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Г.О.Больман

Додаток 3 до підпункту 5.1.1 Правил

Таблиця 1. Вимоги до фільтрувальних ЗІЗОД, що регламентовані міждержавними стандартами ГОСТ ССБТ, а також у національних стандартах, що гармонізовані з європейськими стандартами

------------------------------------------------------------------

| Найменування показника | ГОСТ ССБТ | ДСТУ EN |

| |-----------------+-----------------|

| | ступінь захисту |клас ефективності|

| |-----------------+-----------------|

| | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |

|----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|1. Коефіцієнт захисту |>100 |>=100|>=10 | <=50| <=12| <=4|

|----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|2. Коефіцієнт проникнення | | | | | | |

|тест- аерозолю крізь | | | | | | |

|протиаерозольний фільтр, %, | | | | | | |

|не більше | | | | | | |

|----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|з витратою: | | | | | | |

|- 30 куб.дм/хв (за масляним |<=0,1|<=1,0|> 1,0| - | - | - |

|туманом) | | | | | | |

|- 95 куб.дм/хв (за масляним | - | - | - |<= |<= 6 |<= 20|

|туманом та хлоридом натрію) | | | |0,05 | | |

|----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|3. Початковий опір проти- | | | | | | |

|аерозольного фільтра | | | | | | |

|повітряному потоку з | | | | | | |

|витратою, Па, не більше: | | | | | | |

|- 30 куб.дм/хв |<=60 |<=60 |<=60 |<=120|<=70 |<=60 |

|- 95 куб.дм/хв | - | - | - |<=420|<=240|<=210|

|----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

|4. Початковий опір | | | | | | |

|протигазового фільтра | | | | | | |

|повітряному потоку з | | | | | | |

|витратою, Па, не більше: | | | | | | |

|- 30 куб.дм/хв |<=200|<=130|<=100|<=160|<=140|<=100|

|- 95 куб.дм/хв | - | - | - |<=640|<=560|<=400|

|----------------------------+-----------------+-----------------|

|5. Об'ємна частка СО , %, не| <= 2 | <= 1 |

| 2 | | |

|більше | | |

------------------------------------------------------------------

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Г.О.Больман

Додаток 4 до підпункту 6.2.2 Правил

Таблиця 1. Маркування та призначення протигазових фільтрів (коробок) до промислових протигазів, які виготовляються за ГОСТ 12.4.122-83 "Система стандартов безопасности труда. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия".

------------------------------------------------------------------

|Марка | Кодовий колір |Шкідливі речовини, від яких |

| | | забезпечується захист |

|------+----------------------------+----------------------------|

|А | Коричневий | Пари органічних та |

| | | галоідоорганічних з'єднань |

| | |(бензин, гас, ацетон, бензол|

| | | толуол, ксилол, |

| | |сірковуглець, спирти, ефіри |

| | | анілін, нітроз'єднання |

| | | бензолу і його гомологів, |

| | |тетраетилсвинець, фосфор- і |

| | | хлорорганічні |

| | | отрутохімікати) |

| |----------------------------+----------------------------|

| | Коричневий з білою смугою | Те саме, а також пил, дим, |

| | | туман |

|------+----------------------------+----------------------------|

|В | Жовтий |Кислі гази й пари (сірчистий|

| | |ангідрид, хлор, сірководень,|

| | | синильна кислота, окисли |

| | | азоту, хлорводень, фосген, |

| | | фосфор- і хлорорганічні |

| | | отрутохімікати) |

| |----------------------------+----------------------------|

| | Жовтий з білою смугою | Те саме, а також пил, дим, |

| | | туман |

|------+----------------------------+----------------------------|

|Г |Двоколірний: чорний з жовтою| Пари ртуті, а також |

| | смугою | ртутноорганічні речовини і |

| | | хлор, але з меншим часом |

| | |захисної дії, ніж марки А і |

| | | В |

| |----------------------------+----------------------------|

| |Те саме з білою вертикальною| Те саме, а також пил, дим, |

| | смугою | туман |

|------+----------------------------+----------------------------|

|Е | Чорний |Арсин, фосфін, а також кислі|

| | | гази й пари органічних |

| | | речовин, але з меншим |

| | | строком захисту, ніж А і В |

| |----------------------------+----------------------------|

| | Чорний з білою смугою | Те саме, а також пил, дим, |

| | | туман |

|------+----------------------------+----------------------------|

|КД |Сірий |Аміак, сірководень, а також |

| | |пари органічних речовин, але|

| | |з меншим часом захисної дії,|

| | | ніж А і В |

| |----------------------------+----------------------------|

| |Сірий з білою смугою | Те саме, а також пил, дим, |

| | | туман |

|------+----------------------------+----------------------------|

|К | Ясно-зелений | Аміак, пил, дим, туман |

|------+----------------------------+----------------------------|

|СО | Білий | Оксид вуглецю (СО) |

|------+----------------------------+----------------------------|

|М | Червоний |Оксид вуглецю (СО) і супутні|

| | | йому в невеликих |

| | | концентраціях пари |

| | | органічних речовин, кислі |

| | | гази, аміак, арсин, фосфін |

|------+----------------------------+----------------------------|

| | Червоний з білою смугою | Те саме, а також пил, дим, |

| | | туман |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 2. Типи, маркування та призначення протигазових та комбінованих фільтрів, які виготовляються у країнах Євросоюзу

------------------------------------------------------------------

| Тип | Кодовий колір |Шкідливі речовини, від яких|

| | | забезпечується захист |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| Р | Білий |Аерозолі (пил, дим, туман),|

| | | бактерії й віруси |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| А | Коричневий | Органічні пари й гази з |

| | | температурою |

| | | кипіння > 65 град.С |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| В | Сірий | Неорганічні гази (хлор, |

| | | фтор, бром, сірководень, |

| | | сірковуглець, хлорціан, |

| | | галогени), крім СО |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| Е | Жовтий | Кислі гази й пари азотної |

| | | кислоти |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| К | Зелений | Аміак і аміни |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| NO-Р3 | Синьо-білий | Оксиди азоту й аерозолі |

| | | (пил, дим, туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| Hg-Р3 | Червоно-білий |Ртуть і аерозолі (пил, дим,|

| | | туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| АХ | Коричневий | Органічні пари з |

| | | температурою кипіння |

| | | < 65 град.С |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| SX | Фіолетовий | Від спеціальних речовин |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| АВЕК-Р |Багатобарвний: коричневий, | Пари розчинників, хлор, |

| | сірий, жовтий, зелений, | двоокис сірки, аміак і |

| | білий |аерозолі (пил, дим, туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| А-Р | Двоколірний: коричневий, | Пари й гази, як А, й |

| | білий |аерозолі (пил, дим, туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| В-Р | Двоколірний: |Гази, як В, і аерозолі (пил|

| | сірий, білий |дим, туман), захищає також |

| | |від тих самих газів, що А |

| | | та Е |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| Е-Р | Двоколірний: |Гази, як Е, і аерозолі (пил|

| | жовтий, білий | дим, туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| К-Р | Двоколірний: | Аміак, аміни й аерозолі |

| | зелений, білий | (пил, дим, туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

| АХ-Р | Двоколірний: |Пари органічних розчинників|

| | коричневий, білий | з температурою кипіння |

| | |нижче 65 град.С і аерозолі |

| | | (пил, дим, туман) |

|--------+---------------------------+---------------------------|

|Reaktor |Триколірний: жовтогарячий, | Йод радіоактивний, |

| Hg-P3 | червоний, білий |метилйодид радіоактивний і |

| | | радіоактивні частки, а |

| | | також органічні сполуки |

| | | ртуті, пари ртуті й |

| | |аерозолі (пил, дим, туман) |

------------------------------------------------------------------

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Г.О.Больман

Додаток 5 до підпункту 6.2.2 Правил

Дисперсність часток аерозолів деяких речовин

Начальник управління

науково-технічного забезпечення

державного нагляду

Г.О. Больман

Додаток 6 до пункту 7.1 Правил

Мал. Вимірювання кругової лінії голови та морфологічної висоти обличчя

Таблиця 1. Визначення розміру (зросту) лицьової частини ЗІЗОД

Розмір

лицьової частини ЗІЗОД

Величина, мм

L

B

Шолом- маска

Панорамна маска

з підмасковиком

Респіратор з півмаскою (Ф-62Ш, РПГ-67, «Пульс», «Тополь», «Клен», РУ-60М, У-2К

Астра-2

0

до 635

1

635-655

до 545

550-560

до 109

91-115

2

660-680

565-580

585-600

> 605

109-119

116-143

3

680-705

>119

4

>710

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Г.О.Больман