ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

РІШЕННЯ 

від 3 липня 1995 року N 207

Про затвердження нормативів забудови м. Києва

Відповідно до Указу Президента України від 18 березня 1994 року N 99/94 "Про деякі заходи для забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України" виконавчий комітет Київської міської Ради народних депутатів вирішив:

1. Затвердити нормативи забудови м. Києва (НЗМ 1-95) (далі - Нормативи), розроблені Головкиївархітектурою спільно з Київдержекспертизою і погоджені Державним комітетом у справах містобудування та архітектури (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення Київського міськвиконкому від 20.04.87 N 396 "Про затвердження правил забудови м. Києва";

- рішення Київського міськвиконкому від 16.11.88 N 1091 "Про порядок оформлення ділянок для будівництва об'єктів на території м. Києва";

- розпорядження Представника Президента України у м. Києві від 04.03.94 N 146 "Про створення комісій з розгляду клопотань про доцільність будівництва у м. Києві об'єктів містобудівного значення".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Київської міської Ради народних депутатів з виконавчої роботи Омельченка О. О.

 

Голова міської Ради 

Л. Косаківський 

За секретаря 

В. Ковтун 

 

НОРМАТИВИ ЗАБУДОВИ М. КИЄВА (НЗМ 1-95)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нормативи забудови м. Києва (далі - Нормативи) розроблені на виконання Указу Президента України від 18.03.94 р. N 99/94 "Про деякі заходи для забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України".

Нормативи є першим етапом у розробці багатоцільового комплексу містобудівних нормативів.

1.2. Нормативи регламентують порядок збирання вихідних даних для проектування, організації та проведення передпроектних і проектних робіт, їх узгодження, експертизи та затвердження, оформлення і здійснення будівництва та введення об'єктів в експлуатацію.

1.3. Нормативи обов'язкові для всіх суб'єктів інвестиційної діяльності по забудові міста - юридичних осіб незалежно від форм власності та підпорядкованості.

1.4. Проектування будинків, підприємств та споруд, що зводяться на території м. Києва за участю закордонних організацій, фірм та підприємств, а також експертиза передпроектної, проектно-кошторисної та проектної містобудівної документації повинні здійснюватися у відповідності з нормами будівельного, містобудівного і технологічного проектування та державними стандартами на проектування і будівництво, діючими в Україні, а також цими Нормативами.

1.5. Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у Нормативах, то застосовуються правила міжнародних договорів.

1.6. Усі юридичні особи - учасники інвестиційної діяльності - незалежно від їх підпорядкування і форм власності несуть відповідальність за правопорушення у сфері містобудування відповідно до Закону України від 14.10.94 р. N 208/94-ВР "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", а також Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

1.7. Назва документації.

Назви документації рекомендується формувати з трьох частин:

Вид документації 

Вид робіт і призначення об'єкта 

Адреса 

ТЕО, ТЕР, проект, робочий проект, ескізний проект 

... будівництва будинку, підприємства, споруди;... реконструкції будинку, споруди, підприємства;... розширення підприємства;... технічного переоснащення підприємства 

Поштова (вулиця та номер будинку) або за експлікацією генплану (номер дільниці) 

Проект забудови 

мікрорайону (кварталу) 

- " - 

Ескізний проект забудови 

- " - 

- " - 

Приклади: "Робочий проект будівництва кінотеатру на вул. Новій, 1 у Дніпровському районі";

"Робочий проект реконструкції жилого будинку на вул. Новій, 3 у Дніпровському районі";

"ТЕО розширення комплексу заводу ЗБК на вул. Новій, 1 у Дніпровському районі";

"Ескізний проект будівництва підземного переходу по вул. Новій, 3 у Дніпровському районі";

"Проект забудови жилого мікрорайону (кварталу) на Троєщині-Вигурівщині у Ватутінському районі".

Зазначені назви можуть доповнюватись терміном "з відтворенням" з обов'язковим визначенням об'єкта відтворення: фасадів, окремих елементів, планувальних рішень, інтер'єрів, функціонального призначення та ін.

Назву "Реконструкція будинку (споруди, підприємства)" бажано доповнювати найменуванням нової функції. Наприклад: "Реконструкція жилого будинку під банк".

Термін "Реставрація" застосовується тільки для назви розділу у складі відповідної проектно-кошторисної та передпроектної документації.

1.8. Інвесторам, які прийняли рішення про інвестування коштів у даний об'єкт, рекомендується визначати генпроектувальника і генпідрядчика на конкурсній основі: генпроектувальника - для передпроектної стадії і, окремо, для наступних стадій; генпідрядника - після затвердження ТЕР, ТЕО, ескізного проекту.

Основні критерії конкурсного відбору:

- мінімальні строки проектування та будівництва;

- мінімальна вартість робіт;

- гарантована висока якість робіт;

- застосування нових передових технологій;

- суворе дотримання контрактів.

Конкурс може оголошуватись через засоби масової інформації.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Будівництво (нове) 

- будівництво на вільних від забудови територіях житлових та громадських будинків, об'єктів комунально-побутового призначення, підприємств, інженерно-транспортних комунікацій і споруд для надання послуг або створення нових виробничих потужностей. 

Реконструкція 

- існуючих житлових та громадських будинків та інженерних споруд - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів щодо зміни призначення будинків і споруд або їх основних техніко-економічних показників (кількість і площа квартир, загальна площа, потужність, геометричні розміри, місткість, пропускна здатність, кількість послуг та ін.) з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, якості обслуговування, збільшення обсягу послуг;

- існуючих підприємств - перебудова існуючих цехів та об'єктів основного (як правило, без їх розширення), підсобного та обслуговуючого призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості продукції, зміною його номенклатури, а також збільшенням виробничих потужностей - в основному без збільшення чисельності робітників при одночасному поліпшенні умов їхньої праці та охорони навколишнього середовища.

Розширення діючих підприємств 

- будівництво нових і розширення діючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного і обслуговуючого призначення на території діючих підприємств (або прилеглих територій) для створення нових чи додаткових потужностей. 

Технічне переоснащення діючих підприємств 

- комплекс заходів (як правило, без розширення виробничих площ) з підвищенням техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості продукції при забезпеченні зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії ресурсів. 

Ремонт будинку 

- комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів щодо усунення зносу, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників будинку. 

Поточний ремонт будинку 

- ремонт будинку з метою відновлення справності (роботоздатності) його конструкцій і систем інженерного обладнання, а також підтримання експлуатаційних показників. 

Капітальний ремонт будинку 

- ремонт будинку з метою відновлення його ресурсів із заміною, при потребі, конструктивних елементів і систем інженерного обладнання, а також поліпшення експлуатаційних показників. 

Інвестиції 

- усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 

Інвестиційна діяльність 

- сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. 

Інвестори 

- суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. 

Учасники інвестиційної діяльності 

- громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручень інвестора (підрядники, замовники, проектувальники, постачальники, посередники, виготовлювачі та ін.). 

Маркетинг 

- комплексна система заходів щодо організації управління виробничо-збутовою діяльністю на основі вивчення ринкових проблем. 

Інновація 

- нова техніка, технологія, що є наслідком науково-технічного прогресу. 

Інжиніринг 

- інженерно-консультаційні послуги: техніко-економічні дослідження, обгрунтування, розрахунки; технічний нагляд і супровід; організація виробництва та управління; проектування нової технології, експлуатація, консультації. 

Види інвестиційних проектів 

- 1. Передпроектна документація (ПД) 1.1. Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);1.2. Техніко-економічний розрахунок (ТЕР); 1.3. Ескізний, архітектурний проект (ЕП).2. Проектно-кошторисна документація (ПКД) 2.1. Одностадійна - робочий проект (РП);2.2. Двостадійна - проект (П) і робоча документація (РД).3. Проектна містобудівна документація (ПМД)3.1. Проект забудови (ПЗ), розроблюваний в одну або дві стадії. 

Інвестиційні програми 

- галузеві схеми і територіальні адресні програми реалізації інвестиційної діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або соціальний ефект: поточні та перспективні плани економічного і соціального розвитку, розміщення будівництва, бізнес-плани, цільові тематичні програми "Здоров'я", "Культура" та ін. 

Об'єкти інвестиційної діяльності щодо забудови міста 

- будови житлового, громадського та виробничого призначення та їх комплекси;промислові підприємства та їх комплекси;споруди інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктур міста та їх комплекси;функціональні райони: призначені для забудови (житлові квартали, житлові райони, планувальні райони та зони, реконструкція житлових кварталів);виробничі (промислові) зони, наукові та науково-виробничі зони, комунально-складські зони;ландшафтно-рекреаційні (озеленені території міста, зони відпочинку, курортні зони); охоронні (пам'яток історії, культури, архітектури, ландшафту, що охороняється, курортів та ін.). 

3. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

3.1. Містобудівний паспорт (МБП)

3.1.1. Містобудівний паспорт на об'єкт забудови, що замовляється замовником на проектування, розробляється Головкиївархітектурою протягом двадцяти робочих днів у такому складі:

- лист-заявка замовника на погодження ділянки для проектування;

- висновок Київміськекономіки про умови реалізації будівництва;

- лист-дозвіл Київської міської держадміністрації на розробку передпроектної документації;

- завдання на проектування;

- технічні умови міських експлуатаційних служб на приєднання об'єкта до інженерних мереж і систем міста;

- архітектурно-планувальне завдання;

- викопіювання з плану міста зі схемою земельної ділянки, намічуваної для проектування;

- акт обстеження ділянки.

3.1.2. Містобудівний паспорт являє собою комплект вихідних даних і після його затвердження Головкиївархітектурою передається замовником генпроектувальнику для реалізації. Строк виготовлення містобудівного паспорта може визначатися договором.

3.2. Лист-заявка замовника на погодження ділянки для проектування 

Юридична особа, що виступає як учасник інвестиційної діяльності в ролі замовника, подає до Київської міської держадміністрації лист-заявку на виділення ділянки на території м. Києва для проектування нового будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення (далі - будівництво) об'єкта.

Лист-заявка, складена в довільній формі, має містити:

- коротку характеристику об'єкта (призначення, потужність, чисельність працюючих тощо);

- інформацію про бажане місце розміщення об'єкта;

- орієнтовну площу ділянки з відповідними обгрунтуваннями.

До листа-заявки необхідно додати статут даної юридичної особи, зареєстрований належним чином (за винятком підприємств, служб та організацій, підвідомчих міській держадміністрації).

Лист-заявка розглядається відповідним заступником голови міськдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків і передається для аналізу та пропозицій до Київміськекономіки, Головкиївархітектури та Київзему.