ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 3 ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


Примірна інструкція з охорони праці

для арматурника


м.Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист№65 від 26.02.02


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

від 25.12.02 №91


ПІ 9.0.20-222-2003

Примірна інструкція з охорони праці

для арматурника


м.Київ


1. Загальні вимоги

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для арматурника під час виготовлення та монтажу арматури й армоконструкцій.

1.2. До самостійної роботи арматурником допускаються особи, які:

- досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію;

- пройшли медичний огляд у встановленому порядку та не мають медичних протипоказань;

- пройшли вступний інструктаж з охорони праці;

- пройшли спеціальне навчання, первинний інструктаж та оволоділи практичними навиками безпечного ведення робіт під час стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи);

- мають посвідчення такелажника у разі стропування арматурних стержнів або каркасів під час переміщування їх вантажопідйомними кранами;

- мають посвідчення електрозварника у разі приварювання арматурних стержнів із застосуванням електроконтактного або електродугового зварювання.

Працювати з пневматичним і електрифікованим інструментом має право арматурник, який пройшов спеціальне навчання, має посвідчення і оволодів практичними навичками безпечного проведення робіт.

1.3. Арматурник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції;

- користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього розпорядку;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, або життю і здоров’ю людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1.4. Арматурник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для життя та здоров'я людей, які його оточують, а також завдає шкоди навколишньому середовищу. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки і уповноваженого трудового колективу.

1.5. Під час виконання робіт на арматурника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

1.5.1. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

машини і механізми, що рухаються;

підвищена запиленість повітря робочої зони;

підвищена або понижена вологість повітря;

підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

підвищена рухомість повітря;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена сонячна радіація;

розміщення робочого місця на значній щодо поверхні землі або підлоги висоті (глибині).

1.5.2. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).

Конкретні небезпечні та шкідливі виробничі чинники визначаються під час атестації робочих місць.

1.6. Під час роботи арматурникові слід дотримуватися граничних норм підіймання й переміщення вантажів.

1.7. Арматурник повинен користуватись виданим йому спецодягом:

костюм брезентовий;

черевики шкіряні;

рукавиці брезентові.

На зовнішніх роботах взимку додатково:

куртка бавовняна на утепленій підкладці;

штани бавовняні на утепленій підкладці;

валянки.

1.8. Під час виконання своїх трудових обов'язків арматурник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

приступати до роботи у засобах індивідуального захисту;

прийняти і утримувати протягом зміни робоче місце у чистоті й порядку;

зберігати і приймати їжу тільки у відведених для цього місцях;

після завершення роботи вимити забруднені частини тіла.

1.9. Протягом зміни необхідно слідкувати за самопочуттям. У разі погіршення самопочуття припинити виконання робіт, скористатися препаратами з аптечки, повідомити про це керівника робіт та звернутися за допомогою до медичного закладу.

1.10. За порушення вимог цієї інструкції арматурник притягається до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1 Арматурник комплексної бригади, який проводить стропування арматурних стержнів або каркасів під час переміщення їх вантажопідйомними кранами та прихвачування стержнів арматури із застосуванням електроконтактного або електродугового зварювання, повинен мати при собі посвідчення на виконання таких робіт. 2.2. Арматурник зобов'язаний:

- перевірити справність спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту та одягнути їх;

- перевірити справність застосовуваних інструментів і пристосувань та їх заземлення.

Ручний інструмент не повинен мати вибоїн, сколів робочих кінців, задирок і гострих ребер у місцях затискування рукою, тріщин і сколів на тильній стороні, перекалювання, збитих скосів робочої поверхні. Дерев'яні держаки інструментів (молотка, кувалди тощо) повинні бути чисто оброблені, підігнані та надійно закріплені);

- очистити брівки і укоси котловану і траншеї, де укладається арматура, від каміння, обваленого ґрунту, а взимку - від грудок мерзлої землі;

- перевірити надійність кріплення стінок котловану (траншеї);

- перевірити стійкість, справність риштувань та їх огорожі, конструкцій опалубки;

- оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи;

- упевнитись в тому, що для проходу до робочого місця, яке розташоване, або в котловані, траншеї, а також для переходу з однієї конструкції на іншу, або по ділянках укладання арматури встановлені драбини, перехідні містки:

- перевірити наявність огорож в небезпечній зоні внизу будівлі. 2.3. Погодити з керівником робіт чітке визначення робочої зони.

З.Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1. Перебуваючи на будівельному майданчику, слід користуватися захисною каскою.

3.2. Виконувати слід лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений майстром (виконробом).

3.3. Арматурник повинен протягом усього робочого дня утримувати в порядку і чистоті робоче місце, не загромаджувати його і прохід матеріалами і конструкціями.

3.4. Проводити арматурні роботи на висоті понад 1,3 м над землею чи перекриттям слід на огороджених робочих місцях.

3.5. У разі недоцільності влаштування риштувань арматурник під час роботи на висоті зобов'язаний користуватися випробуваним запобіжним поясом. Місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути вказані майстром (виконробом).

3.6. Забороняється проводити зовнішні арматурні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледиці, туману, при швидкості вітру 15 м/сек. і більше.

3.7. Арматурник, який працює на будівельному майданчику, отримує індивідуальні запобіжні пристосування (користуватися ними дозволяється лише після спеціального інструктажу):

- при обробці арматури - окуляри СІ-БЦ чи „Моноблок-2";

- при роботі на висоті - запобіжний пояс;

- при електрозварних роботах - окуляри із захисним склом, світлофільтрами марок В-1, В-2, В-3;

- при всіх видах робіт - каска з двох-і тришаровим підшоломником.

3.8. Арматурну сталь на будівельному майданчику слід складати в стелажі висотою не більше 1,5 м, прокатні метали (кутник, сортова сталь) - у штабелі висотою не більше 1,5 м з підкладками, арматурну сталь в бухтах, мотках - у штабелі висотою не більше 1,5 м.

3.9. Стропування складованих матеріалів вантажопідйомними механізмами може виконувати арматурник, який цьому навчений і має посвідчення.

3.10. Вертикальне транспортування арматурної сталі та готової арматури проводиться з допомогою перевірених вантажозахватних пристосувань.

3.11. Роботи з прихватки під час заготовляння та монтажу арматури мають проводити арматурники, які пройшли навчання та отримали посвідчення на право виконання таких робіт.

3.12. Монтаж арматури ригелів балок перекриттів, колон, стін та інших елементів будівельних конструкцій слід проводити з огородженого робочого настилу шириною не менше 0,8 м.

Забороняється перебувати на каркасі під час проведення робіт.

3.13. У місцях укладеної арматури прохід дозволяється по спеціальних містках шириною не менш 0,6, які встановлюються на козлах.

3.14. Арматурні каркаси колон у разі встановлення їх без опалубки слід надійно закріплювати інвентарними розпірками чи відтяжками.

3.15. До підняття елементи опалубки, арматурні сітки та окремі стержні арматурних і арматурно-опалубочних блоків необхідно надійно скріплювати між собою.

3.16. Арматурні каркаси, арматурно-опалубочні блоки під час переміщення потрібно утримувати від розхитування і обертання реманентними відтяжками.

3.17. Відчеплення тросів, вантажозахватних пристосувань можна проводити лише після надійного закріплення встановлених каркасів і блоків.

3.18. Під час підняття і монтажу армоконструкцій перебування арматурника під риштуваннями забороняється.

3.19. Забороняється скидати з перекрить чи настилів риштувань інструменти, обрізки металу та інші предмети.

3.20. Встановлення арматури поблизу електрод ротів та іншого електрообладнання слід виконувати під керівництвом майстра (виконроба).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити верстати, лебідки від електромережі та закрити пускові рубильники на замок.

4.2. Очистити інструмент і здати його на зберігання.

4.3. Привести у порядок робоче місце, прибрати будівельне сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Про всі помічені неполадки повідомити майстра (виконроба).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо під час виконання робіт виникла аварійна ситуація, слід негайно зупинити роботи, відключити рубильник, повідомити майстра (виконроба).

5.2. У разі нещасного випадку негайно припинити роботу, вивільнити потерпілого від подальшої дії на нього травмую чого чинника (вантажу, що притиснув його, електричного струму тощо), повідомити майстра, викликати швидку медичну допомогу, надати першу долікарську допомогу.

5.3. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці та стан обладнання такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю робітників і не призведе до аварії).