ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 3 ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГОГОСПОДАРСТВА


Примірна інструкція з охорони праці

для бетоняра


м.Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

лист № 65 від 26.02.02


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

від 25.12.02 №91


ПІ 9.0.20-223-2003

Примірна інструкція з охорони праці

для бетоняра


м.Київ


1. Загальні вимоги

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для бетоняра під час приготування бетонної суміші і укладання її у конструкції, бетонування залізобетонних та монолітних конструкцій.

1.2. До самостійної роботи бетонярем допускаються особи, які:

досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію;

пройшли медичний огляд у встановленому порядку та не мають медичних протипоказань;

- пройшли вступний інструктаж з охорони праці;

- пройшли спеціальне навчання, первинний інструктаж та оволоділи практичними навичками безпечного ведення робіт під час стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи).

1.3. Бетоняр зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції;

- користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, або людей, які його оточують, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1.4. Бетоняр має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки і уповноваженого трудового колективу.

1.5. Під час виконання робіт на бетоняра можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

1.5.1. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

машини і механізми, що рухаються;

підвищена запиленість повітря робочої зони;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищена рухомість повітря;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена сонячна радіація;

розміщення робочого місця на значній щодо поверхні землі або підлоги висоті (глибині).

1.5.2. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

-нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.6. Бетоняр повинен погодити з керівником робіт чітке визначення меж робочої зони.

1.7. Під час роботи бетоняр повинен дотримуватись граничних норм підіймання й переміщення вантажів.

1.8. У процесі невиконання робіт бетоняр повинен користуватися виданим йому спецодягом. Це:

штани брезентові;

куртка бавовняна;

рукавиці комбіновані;

чоботи гумові або черевики шкіряні. На роботах з віброінструментом:

рукавиці антивібраційні замість рукавиць комбінованих;

штани на утепленій підкладці;

валянки бавовняні.

1.9. Під час виконання своїх обов'язків бетоняр зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

приступати до роботи у засобах індивідуального захисту;

прийняти і утримувати протягом зміни робоче місце у чистоті й порядку;

зберігати і приймати їжу тільки у відведених для цього місцях;

після завершення роботи вимити забруднені частини тіла.

1.10. Протягом зміни бетоняр повинен слідкувати за самопочуттям. У разі погіршення самопочуття припинити виконання робіт, скористатися препаратами з аптечки, повідомити про це керівника робіт та звернутися за допомогою до медичного закладу.

1.11. За порушення вимог цієї інструкції бетоняр притягається до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1 Перевірити справність спецодягу, спецвзуття, засобів

індивідуального захисту. Одягнути їх.

2.2. Перевірити справність застосовуваних інструментів і пристосувань та їх заземлення.

2.3. Очистити робоче місце і проходи до нього від сторонніх предметів, сміття, а взимку - від снігу та криги і посипати піском.

2.4. Візуальним оглядом впевнитись у справності риштувань або підмостків, перевіривши при цьому вертикальність стійок, цілісність робочих настилів і огородження, вузли кріплення елементів.

2.5. Упевнитися в тому, що для проходу до робочого місця, яке розташоване на висоті або в котловані чи траншеї, а також для переходу з однієї конструкції на іншу, або по ділянках укладеної арматури, встановлені драбини, перехідні містки.

2.6. Оглянути зону електропрогрівання бетону. Зона повинна бути обгородженою і позначеною попереджувальними написами та плакатами.

2.7. Отримати у працівника електротехнічного персоналу дозвіл на експлуатацію електрообладнання.

2.8. Перевірити наявність огорож у небезпечній зоні будівельних робіт.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.1. Перед пуском обладнання перевірити огорожу на всіх його відкритих рухомих частинах.

Виявивши несправність механізмів та інструментів, а також огорож, припинити роботу і негайно повідомити керівника робіт.

3.2. Під час роботи з ручним інструментом (скребки, бучарди, лопати, трамбівки) стежити за справністю ручок, цілісністю насаджування на них інструментів, а також за тим, щоб робочі поверхні інструментів не були пошкоджені, затуплені тощо.

3.3. Вмикати машини, електроінструменти і освітлювальні лампи лише за допомогою комутаційних апаратів. Не дозволяється з'єднувати і роз'єднувати електродроти, що перебувають під напругою.

У разі необхідності продовження електродротів, викликати електромонтера.

3.4. У холодний час року користуватися приміщеннями, спеціально відведеними для обігрівання. Обігріватися в котельнях, колодязях теплотрас, у бункерах, а також калориферами забороняється.

3.5. При подачі бетонної суміші конвеєром його верхній кінець розташовувати над вантажоприймальним майданчиком на довжину не менше 0,5 м.

3.6. Під час роботи конвеєра стежити за його стійкістю, а також за справністю захисних навісів, що огороджують конвеєр над проходами і проїздами.

3.7. У разі ковзання стрічки конвеєра зупинити конвеєр і викликати чергового слюсаря.

3.8. Очищати ролики і стрічку конвеєра від налиплого бетону, а також натягувати і укріплювати стрічку можна лише при вимкнутому електродвигунові. При цьому на пускачеві необхідно вивісити застережний напис: „Не вмикати!", а запобіжники зняти. Знімати запобіжники може лише електромонтер.

3.9. Переходити через конвеєр спеціальними містками з перилами.

3.10. При піднятті бетонної суміші кранами перевірити надійність кріплення бадді чи контейнера до гака крана, справність тари і секторного затвора. Відстань від низу бадді чи контейнера в момент вивантаження до поверхні, на яку відбувається вивантаження, не повинна бути більше 1 м.

3.11. При доставці бетону в автосамоскиді слід дотримуватися таких правил: у момент підходу самоскида бетоняреві слід перебувати на узбіччі, протилежному тому, на якому відбувається рух;

- не дозволяється підходити до самоскида до повної його зупинки, стояти біля бункера укладача і перебувати під піднятим вантажем у момент розвантаження самоскида;

- піднятий кузов очищати від налиплого бетону совковою лопатою чи скребком з довгим держаком; не можна бити по дну кузова знизу під час очищення, треба стояти на землі. Стояти на колесах і бортах самоскида забороняється;

- не можна проходити по проїжджій частині естакад, на яких пересуваються самоскиди.

3.12. Перед початком укладки бетонної суміші в опалубку перевірити:

- кріплення опалубки, риштувань і робочих настилів;

- кріплення до опор завантажувальних воронок, лотків і хоботів для спускання бетонної суміші в конструкцію, а також надійність скріплення окремих ланок металевих хоботів один з одним;

- стан захисних козирків чи настилу навколо завантажувальних воронок.

3.13.Перед укладкою бетонної суміші у форми перевірити правильність і надійність монтажних петель.

3.14. Укладати бетон в конструкції, розташовані нижче рівня його подачі на 1,5 м, лише по лотках, ланкових хоботах і віброхоботах.

3.15. При укладанні бетонної суміші з неогороджених майданчиків на висоті понад 3 м, а також при бетонуванні конструкції, що мають ухил понад 30 градусів (карнизи, ліхтарі, покриття), бетоняр повинен працювати із застосуванням запобіжного пояса, прикріпленого до надійних опор.

3.16. Бетонувати стики збірних елементів на висоті до 5,5 м слід із звичайних риштувань, а при більшій висоті - із спеціальних.

3.17. Бетонна суміш в той чи інший віброхобот видається за вказівкою виконроба чи майстра за допомогою заздалегідь обумовленої сигналізації.

3.18. Під час ущільнення бетонної суміші електровібраторами бетоняреві слід виконувати такі вимоги:

3.18.1. Перевіряти справність електровібратора шляхом його у підвішеному стані протягом 1 хвилини, при цьому не можна впирати наконечник у тверду основу.

3.18.2. Вмикати електровібратор лише з допомогою комутаційних апаратів. 3.18.3.Тягнути вібратор за шланговий дріт чи кабель при його переміщенні забороняється.

3.18.4. У разі обриву дротів, що перебувають під напругою, іскріння контактів і несправності електровібратора слід припинити роботу і негайно повідомити про це майстра (виконроба).

3.18.5. Робота з вібратором на приставних драбинах, а також на нестійких риштуваннях, настилах, опалубці тощо забороняється.

3.18.6. При роботі з електровібратором слід одягати гумові діелектричні рукавиці чи боти.

3.18.7. Щоб уникнути падіння вібратора, слід прикріпити його до опори конструкції сталевим канатом.

3.18.8. Притискати руками переносний вібратор до поверхні укладеного бетону забороняється. Переміщати вібратор вручну під час роботи дозволяється лише з допомогою гнучких тяг.

3.18.9. При роботі вібратором з гнучким валом необхідно забезпечити прямий напрям валу, в крайньому разі - з невеликими плавними вигинами.

3.18.10. Не можна допускати утворення на валу петель.

3.18.11. При тривалій роботі вібратором необхідно через кожні півгодини вимикати його на п'ять хвилин для охолодження.

3.18.12. Під час дощу вібратори слід вкривати брезентом чи забирати у приміщення.

3.18.13. Під час перерви у роботі, а також переходу з одного місця на інше вібратори треба вимикати.

3.19. Стояти на формі чи на бетонній суміші при її ущільненні забороняється.

3.20. Бетоняр, якій бетонує конструкції, що підлягають електропрогріванню, повинен пройти спеціальний інструктаж з безпечних методів роботи.

3.21. Працівники, що працюють поблизу ділянок, які прогріваються, повинні бути попереджені про небезпеку ураження електричним струмом.

3.22. Ділянки бетону, які прогріваються, повинні бути огороджені, а вночі добре освітлені. Огорожу встановлюють на відстані не менше 3 м від межі ділянки, що перебуває під струмом.

На межах ділянки слід вивішувати застережні плакати і написи: „Небезпечно!", „Струм ввімкнено!", а також правила надання першої допомоги при ураженні струмом.

3.23. Роботи з електропрогрівання бетону повинні проводитись під наглядом електротехнічного персоналу. Перебування людей на ділянках електропрогрівання і виконання будь-яких робіт забороняється, за винятком вимірювання температури.

3.24. У зоні робіт з електропрогрівання обов'язково повинна бути сигнальна лампочка, що розташована на видному місці та загоряється при вмиканні струму на ділянці. Починаючи з цього моменту, на робочому майданчику можуть перебувати лише особи, що обслуговують установку.

3.25. Бетоняр, що виконує електропрогрівання, зобов'язаний працювати в діелектричному гумовому взутті і таких же рукавицях; інструмент повинен мати ізольовані ручки.

3.26. Перед бетонуванням слід переконатися, що ділянка, яка прогрівалась, не перебуває під струмом.

3.27. При бетонуванні на погано освітлених ділянках дозволяється користуватись переносними лампами напругою не більше 12 В.

3.28. Перед вивантаженням бетонної суміші бетоняр зобов'язаний переконатися в правильності розташування арматури і електродів. Відстань між електродами і арматурою повинна бути не менше 5 см. Бетонну суміш необхідно розвантажувати дуже обережно, не зрушуючи електроди.

3.29. Поливати бетон можна лише після зняття напруги в конструкціях, що прогрівалися.

3.30. Перед електропрогріванням бетону для кращого контакту з дротами кінці електродів, які виступають, необхідно очистити від бетонної суміші.

Після закінчення електропрогрівання кінці електродів, що виступають з бетону, слід зрізати.

3.31. Працювати на майданчику, де проводиться електропрогрівання бетону, не дозволяється. Виконувати роботи слід спеціальним монтерським інструментом із застосуванням діелектричних рукавиць і калош. Інструменти повинні мати ізольовані ручки.

3.32. Вимірювати температуру бетону слід в діелектричних гумових калошах і рукавицях. При цьому необхідно бути дуже обережним, не підходити впритул до конструкції, а також не опиратися на неї. Роботи по можливості виконують однією рукою, тримаючи другу за спиною чи збоку. 3.3. Перевіряти наявність напруги на частинах електроустановки рукою забороняється. Для цього слід застосовувати струмошукачі чи контрольні лампи, які мають на кінцях дротів наконечники.

3.34. Ходити чи перевозити бетон у зоні електропрогрівання, що перебуває під напругою, дозволяється лише по спеціально влаштованих ходах і риштуваннях.