ДК Таз України" НАК "Нафтогаз України"


ПРИМІРНА інСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вантажника


Київ 2004


ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України"

Наказ№ 180 від 30.07.2004 р
ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74 від 13 лютого 2004 р.


ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23-242-2004
ПІ 1.1.23-242-2004

ПРИМІРНА інСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вантажника


Київ 2004


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Примірна інструкція для вантажника поширюється на робітників, що працюють на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України").

Робоче місце може бути постійним і не постійним.

1.2. До роботи вантажником допускаються особи, які досягли 18 річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійно діючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення робіт потягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) та мають:

- групу з електробезпеки під час виконання робіт з електроінструментом;

- дозвіл на виконання робіт з переміщення зріджених газів в балонах, шкідливих і вибухонебезпечних речовин.

1.3. Під час роботи працівник проходить:

- навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню - у міру його надходження на підприємство, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію. Працівник, допущений до експлуатації ліфтів вантажопідйомністю до 250 кг і підйомників, що працюють під нахилом, проходить навчання 1 раз на рік;

- перевірку знань з електробезпеки (під час використання устаткування, що працює від електричної мережі) - 1 раз на рік;

- періодичний медичний огляд.

Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці (на роботах з підвищеною небезпекою) вантажник повинен отримувати 1 раз у 3 місяці, на інших роботах 1 раз на 6 місяців.

1.4. Жінки, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, переводяться на іншу роботу з дня встановлення вагітності.

1.5. Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

машини що рухаються, механізми, рухливі частини конвеєрів, вантажопідйомні машини, матеріали, що переміщуються , тара, що обрушується, штабелі складованих труб;

знижена температура повітря робочої зони (дощ, сніг, ожеледиця);

підвищена рухливість повітря;

ураження електричним струмом;

гострі крайки, заусениці і шорсткість на поверхнях інструмента, устаткування, інвентарю, матеріалів, деталей;

термічні фактори;

недостатнє освітлення;

наявність в робочій зоні шкідливих речовин;

фізичні перевантаження.

1.6. Вантажник забезпечуються засобами індивідуального захисту, спецодягом, відповідно до типових норм:

костюм бавовняний на 12 місяців;

костюм бавовняний утеплений на 36 місяців;

рукавиці на 1 місяць;

черевики шкіряні на 12 місяців;

плащ водовідштовхуючий (черговий);

Під час навантаження і розвантаження вантажів, що порошаться додатково:

респіратор типу ТТТБ-1, Лепесток-5, Лепесток-40, Снежок-К;

окуляри захисні (ГОСТ 12.4.013-80).

Під час навантаження і розвантаження кислот і їдких речовин додатково:

рукавиці сукняні;

чоботи гумові - (чергові).

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту понад встановлені норми.

1.7. Для забезпечення пожежної безпеки та вибухонебезпечності не дозволяється:

робити навантаження і розвантаження пальних речовин, легкозаймистих речовин при працюючому двигуні автомобіля;

кидати і кантувати бочки з пальними рідинами, користуватися сталевими ломами для їхнього перекочування.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Одягнути бавовняний костюм, шкіряні черевики, рукавиці бавовняні;

2.1. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

укласти на шляху переміщення вантажу тверде покриття, настили шириною 1,5 м: на м'якій нерівній поверхні землі, на рівні головки залізничної рейки під час переміщення вантажу через залізничну колію, в інших аналогічних ситуаціях;

перевірити достатність висвітлення проходів і місць складування, у разі необхідності слід освітити місця навантаження, розвантаження і переміщення вантажів;

позначити на площадці для укладання вантажів границі штабелів, проходів і проїздів між ними;

у холодний час року очистити від снігу, посипати піском, чи шлаком покриті льодом нахили та інші ділянки проходів, проїздів і вантажно-розвантажувальні площадки.

2.2 Перевірити зовнішнім оглядом справність вантажозахватних пристроїв і наявність на них клейм бирок з позначенням номера, дати іспиту і вантажопідйомності.

2.3. Перевірити справність і роботу:

підйомно-зрівняльних площадок, піднімальних платформ гідравлічних візків і іншого устаткування;

важільних вимикачів, що обмежують рух механізмів; кнопок керування («Пуск», «Стоп») і аварійних вимикачів.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Маса вантажу, що піднімається (що знімається) вручну одним вантажником не має перевищувати граничної норми переміщення вантажу.

Переміщення, навантаження і розвантаження вантажу робити з урахуванням його категорії і ступеня небезпеки.

Під час переміщення великовагових великогабаритних вантажів вручну слід:

застосовувати міцні, рівні, однакового діаметра і достатньої довжини ковзанки, кінці яких не можуть виступати з-під переміщуваного вантажу більш ніж на 30-40 сантиметрів;

ковзанки укладати паралельно і під час руху вантажу стежити, щоб вони не поверталися щодо напрямку руху вантажу; для підведення ковзанок під вантаж користатися ломами, рейковими домкратами;

брати ковзанки для перекладання, коли він цілком звільниться з під вантажу, поправляти його ударами кувалди;

під час пересування вантажу остерігатися ковзанок, що вилітають з-під вантажу, чи випадкового його зриву; вітринні стекла великих розмірів переносити на ременях попарно декільком працівникам;

під час переміщення вантажу по похилій площині вниз слід застосовувати затримуючі пристосування (мотузки, троси). Не дозволяється перебування перед вантажем, що скачується, переміщення вантажу швидше швидкості руху працівників.

3.4. Під час переміщення бочок, рулонів, барабанів, автомобільних шин, вантажів циліндричної форми по горизонтальній поверхні слід дотримуватись наступних вимог:

під час перекочування бочок, рулонів, барабанів, автомобільних шин слід знаходитися за переміщуваним вантажем;

не перекочувати вантажі, штовхаючи їх по краях, щоб уникнути забитого місця рук об інші предмети, що знаходяться по шляху перекочування вантажу;

не переносити катно-бочкові вантажі на спині незалежно від їхньої маси.

3.5. Під час виконання робіт з переміщення стиснутих і зріджених газів у балонах, небезпечних і шкідливих речовин слід дотримуватися наступних вимог:

переміщати балони з надягнутими запобіжними ковпаками, що закривають вентилі, використовуючи спеціальні візки. Не переносити балони на руках;

під час переносу балонів по сходам використовувати носилки, що мають ремінь, для затягування балонів;

агресивні рідини (кислоти, лугу) переносити тільки в спеціальних пристосованих для цього носилках (перевозити на візках, тачках) у скляній тарі, поміщеній в плетені чи дерев'яні кошики. Не допускається переносити скляну тару з кислотою чи лугом на спині, чи плечах і перед собою.

3.6. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт і укладанню вантажу на автомобіль слід:

під час подачі автомобіля до місця навантаження розвантаження вантажнику слід відійти в безпечне місце, підкласти під колеса автомобіля, що стоїть, упори (башмаки). Автомобіль, поставлений під навантаження розвантаження, слід надійно загальмувати важелем гальм;

під час розвантаження автомобіля-самоскида не дозволяється знаходитися в його кузові чи на підніжці;

очищати кузов автомобіля-самоскида від залишків сипучих чи грузлих вантажів шкребками чи лопатами з довгими рукоятками, знаходячись на землі;

перед відкриванням бортів автомобіля переконатися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;

відкривати і закривати борта під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що знаходяться з боків борта, що відкривається;

відкривати для вивантаження стиснутих і зріджених газів у балонах той борт автомобіля, убік якого балони лежать башмаками;

розвантаження вантажів, що дозволяється скидати, робити на естакаді, обгородженої з боків запобіжними брусами;

сипучі вантажі, що порошать, (цемент, алебастр) розвантажувати в інші закриті ємності, що захищають їх від розпилення;

вантажити і розвантажувати навалом вапно та інші їдкі речовини, що порошать, тільки механізованим способом, що виключає забруднення

спуск і підйом катно-бочкових вантажів робити по дерев'яному трапу чи покотом. Бочки з легкозаймистими і пальними рідинами вантажити і розвантажувати по дерев'яному трапу чи іншим безпечним пристосуванням;

розвантажувати штучні довгі вантажі (колоди, дошки, труби) за допомогою міцних канатів не менш чим двом працівникам, застосовуючи страховку вантажу канатами;

колоди, пиломатеріали, труби не дозволяється вантажити вище стійок, а також розміщати довгомірі вантаж по діагоналі в кузові, залишаючи виступаючі за бічні габарити автомобіля кінці і загороджувати вантажем двері кабіни водія;

під час перевезення вантажів (дошки, колоди, труби) довжиною більш 6 м надійно кріпити їх до причепа, у разі одночасного перевезення довгомірних вантажів різної довжини більш короткі розташовувати зверху;

під час навантаження навалом вантаж слід розташовувати рівномірно по всій площі кузова, він не може підніматися над бортами;

ящики, бочки й інший штучний вантаж укладати щільно, без проміжків, щоб під час руху він не переміщався по кузову. Бочки з рідким вантажем установлювати пробкою вверх;

скляну тару з рідинами слід укладати в плетені чи дерев'яні кошики, кожне місце вантажу слід добре укріпити в кузові, щоб під час руху вантаж не міг переміститися чи перекинутися;

кожне місце вантажу з агресивною рідиною надійно закріпити в кузові, попередньо переконавшись в тім, що скляна тара знаходиться в дерев'яних чи плетених кошиках, перекладена соломою чи стружкою;

штучні вантажі, що піднімаються над бортом кузова, необхідно кріпити міцними канатами (ув'язування вантажів металевим канатам чи дротом не допускається). Висота вантажу не має перевищувати висоту проїздів під мостами і шляхопроводами, і загальна висота від поверхні дороги до вищої відмітки вантажу не має бути більш 3,8 м.

3.7. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті слід:

пересувати вагон по фронті вивантаження зі швидкістю не більш 2 км/ч.

Працівник має знаходитися збоку від вагона, поза залізничною колією. Не допускається ставати на шлях, штовхати вагон чи позаду тягти його на себе, а також штовхати і гальмувати вагон, тримати його за буферні пристосування;

до навантаження і розвантаження залізничного вагона приступати тільки після повної зупинки і закріплення його з двох сторін установкою під колеса гальмових упорів (башмаків);

для полегшення відкривання дверей вагона використовувати спеціальні пристосування;

не знаходитися під час відкривання дверей проти дверного прорізу вагона, що відкривається, через можливість випадання вантажу;

відкривати двері піввагона із сипучим вантажем тільки спеціальними пристосуваннями, що дозволяють працівнику знаходитися на безпечній відстані;

під час завантаження в залізничний вагон ящики, бочки та інші штучні вантажі укладати щільно, без проміжків.

3.8. Під час штабелювання будматеріалів:

штучний камінь укладати на висоту не більш 1,5 м (щоб уникнути його падіння); цеглу укладати на рівній поверхні не більш ніж у 25 рядів;

насип з піску, гравію, щебеню та інших сипучих матеріалів слід навантажувати з кутом нахилу чи обгороджувати їх міцними підпірними стінами;

ящики зі склом укладати в один ряд по висоті. Під час укладення і знімання ящики зі склом вантажнику слід знаходитися з бокової сторони ящика.

3.9. Штабельовані вантажі слід розвантажувати тільки зверху вниз.

3.10. Під час набирання сипучих матеріалів з насипу не слід допускати утворення підкопу.

3.11. Для запобігання аварійних ситуацій:

знати і застосовувати умовну сигналізацію під час навантаження і розвантаженні вантажів підйомно-транспортними механізмами;

під час завантаженні чи розвантаженні холодильних камер дотримувати міри обережності, що унеможливлюють випадкову ізоляцію в них працівників.

Працівнику не дозволяється:

знаходитися і робити роботи під піднятим вантажем, на шляхах руху транспорту;

ходити по залізничних коліях, підлазити під вагони, що рухаються, перелазити через зчіпки, чіплятися за вагони, що рухаються, проходити між роз'єднаними вагонами, якщо поруч знаходиться тепловоз;

розвантажувати вантаж у місцях, для цього не пристосованих (на тимчасові перекриття, безпосередньо на труби паро- і газопроводів, електричні кабелі, на залізничні шляхи, у притул до заборів і стін різних споруджень і пристроїв).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКШЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Забрати справні вантажозахватні пристрої, змастити і покласти інвентар у відведені місця збереження.

4.2. Вантажний візок встановити на рівну поверхню (рама гідравлічного візка має бути опущена в нижнє положення).