ДСТУ Б Д.2.2-4:2008. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи оздоблювальні роботи облицювання колон природним каменем (збірник 15)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Оздоблювальні роботи

ОБЛИЦЮВАННЯ КОЛОН ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ

(збірник 15)

ДСТУ Б Д.2.2-4:2008

Видання офіційне

Київ

МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Оздоблювальні роботи

Облицювання колон природним каменем

(збірник 15)

ДСТУ Б Д.2.2-4:2008

Видання офіційне

Київ

МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в будівництві «Цінобуд»

РОЗРОБНИКИ: Дзюбенко В.О., Година О.О., Горощук К.О., Єрлінєков О.С., Загуменова Н.С., Труш О.Ф., Щур С.Ю.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 28.02.2008 р. №102

3 На заміну ДБН Д.2.2-15-99 в частині груп 6, 7.

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінрегіонбуду України

Мінрегіонбуд України, 2008

ЗМІСТ

Сфера застосування ..…………………………………………………………………...………….....1

Нормативні посилання..…………………………………………………………………………….....1

Технічна частина………………………………………………………………………………………2

Облицювання колон природним каменем.....………………………………….…….............3

Група 6 Облицювання колон гранітними плитами……….…………....................................3

Група 7 Облицювання колон плитами з вапняку та мармуру………………….............… .8

Бібліографія……………………………………………………………...………………………........13

ДСТУ Б Д.2.2-4:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

ОБЛИЦЮВАННЯ КОЛОН ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ

(збірник 15)

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОБЛИЦОВКА КОЛОН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ

(сборник 15)

RESOURCE ELEMENT BUDGET NORMS FOR BUILDING WORKS

PLASTER WORKS

FACING COLONS NATURAL STONE

(collection 15)

__________________________________________________________

Чинний від 2008-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт використовується для визначення ресурсів при виконанні облицювальних робіт природним каменем у промисловому і житлово-цивільному будівництві.

Цей стандарт можуть застосовувати також суб’єкти стандартизації, які розробляють стандарти інших рівнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН Д.2.2-15-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на оздоблювальні роботи».

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Загальні вказівки

3.1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників і машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрати будівельних матеріалів), необхідних для визначення потреби в ресурсах при облицюванні колон.

3.1.2 На норми цього стандарту поширюються положення Технічної частини ДБН Д.2.2-15 «Ресурсні елементні кошторисні норми на оздоблювальні роботи» з урахуванням пунктів, наведених в цій Технічній частині.

3.1.3 При облицюванні поверхонь плитами, товщина яких відрізняється від наведеної в даних нормах, слід застосовувати норми групи 8 ДБН Д.2.2-15 «Ресурсні елементні кошторисні норми на оздоблювальні роботи».

3.1.4 Прокладання свинцю в горизонтальні шви слід нормувати за нормою групи 9 ДБН Д.2.2-15 «Ресурсні елементні кошторисні норми на оздоблювальні роботи».

3.1.5 Норми 15-28 групи 7 передбачають облицювання колон плитами з полірованого каменю, при облицюванні плитами з неполірованого каменю до норм слід застосовувати коефіцієнти, які наведені в пп. 3.2.1 і 3.2.2 таблиці 1.

3.1.6 Різання плит нормами цього стандарту не передбачено і нормується додатково за нормами групи 263 ДСТУ Б Д.2.2-6:2008 «Облицювання поверхонь та інші оздоблювальні роботи».

3.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 – Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номери груп (норм)

Коефіцієнти до норм:

витрат труда робітни ків-будівель ників

часу екс плуатації машин і механіз мів

витрат матеріа лів

1

2

3

4

5

3.2.1

Облицювання плитами з неполірованого каменю колон чотиригранних

7(15-21)

0.9

-

-

3.2.2

Також, колон багатогранних

7(22-28)

0.85

-

-

4

ОБЛИЦЮВАННЯ КОЛОН ПРИРОДНИМ КАМЕНЕМ

Група 6

Облицювання колон гранітними плитами

Склад робіт:

1.Розвантаження, розпаковування і підбирання плит. 2. Розмічання та пробивання гнізд в конструкціях та плитах. 3. Установлення плит з установленням та зніманням тимчасових кріплень. 4.Установлення постійних кріплень. 5. Заливання розчину за плити облицювання. 6.Оброблення швів облицювання. 7.Обклеювання полірованих поверхонь папером (норми 1-14) і обмазування тесаних поверхонь глиною (норми 15-22). 8. Промивання облицьованої поверхні після закінчення робіт (норми 1-14) і очищення струменем піску (норми 15-22).

Вимірник:

100 м2 поверхні облицювання

Облицювання плитами гранітними полірованими товщиною 40 мм чотиригранних колон при кількості плит в 1 м2:

15-6-1

до 3

15-6-2

понад 3 до 4

15-6-3

понад 4 до 6

15-6-4

понад 6 до 9

15-6-5

понад 9 до 12

15-6-6

понад 12 до 15

15-6-7

понад 15

Облицювання плитами гранітними полірованими товщиною 40 мм багатогранних колон при кількості плит в 1 м2:

15-6-8

до 3

15-6-9

понад 3 до 4

15-6-10

понад 4 до 6

15-6-11

понад 6 до 9

15-6-12

понад 9 до 12

15-6-13

понад 12 до 15

15-6-14

понад 15

Облицювання плитами гранітними чистотесаними товщиною 100 мм чотиригранних колон при кількості плит в 1 м2:

15-6-15

до 3

15-6-16

понад 3 до 4

15-6-17

понад 4 до 6

15-6-18

понад 6

Облицювання плитами гранітними чистотесаними товщиною 100 мм багатогранних колон при кількості плит в 1 м2

15-6-19

до 3

15-6-20

понад 3 до 4

15-6-21

понад 4 до 6

15-6-22

понад 6

Таблиця 2 - Група 6 Норми з 1 по 7

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

15-6-1

15-6-2

15-6-3

15-6-4

15-6-5

15-6-6

15-6-7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд-год

977.65

1153.19

1329.51

1441.51

1553.52

1665.53

1699.06

2

Середній розряд робіт

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3

Витрати труда машиністів

люд-год

4.39

4.39

4.39

4.39

4.39

4.39

4.39

М а ш и н и і м е х а н і з м и

203-0101

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т

маш-год

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

270-0014

Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т

маш-год

2.43

2.43

2.43

2.43

2.43

2.43

2.43

202-1141

Крани на автомобільном ходу, вантажопідйомність 10 т

маш-год

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

270-135

Перфоратори електричні

маш-год

31.2

41.6

62.4

93.6

124.8

156

208

М а т е р і а л и

111-0105

Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г

т

0.0071

0.0071

0.0071

0.0071

0.0071

0.0071

0.0071

111-0606

Мастика герметизувальна, така що тужавіє однокомпонентна будівельна "Геростон"

т

0.008

0.0096

0.012

0.0156

0.0192

0.0228

0.0288

111-1293

Вугілля деревне, марка А

т

0.082

0.096

0.116

0.146

0.176

0.206

0.256

111-1735

Порошок полірувальний

кг

0.07

0.08

0.09

0.095

0.1

0.105

0.11

142-0010-2

Вода

м3

2.44

2.68

3.03

3.205

3.38

3.555

3.73

1112-0027

Карборунд

кг

51.58

59.55

72.47

78.93

85.39

91.85

98.31

1113-0101

Борошно андезитове кислототривке, марка А

т

0.0045

0.0045

0.0045

0.0045

0.0045

0.0045

0.0045

1425-11700

Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3

м3

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

За проектом

Плити облицювальні

м2

100

100

100

100

100

100

100

За проектом

Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 20 мм

шт

17.16

22.88

34.32

51.3

68.4

85.5

114

За проектом

Деталі кріплення

т

За проектом