ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313

- набирає чинності з 01.01.2004

N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48

N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 )

( Додатково див. Закон

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361

N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83

N 1709-IV ( 1709-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.416

N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.25

N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 5-рп/2005 ( 005p710-05 ) від 22.09.2005 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96 - зміни діють у 2006 році

N 3415-IV ( 3415-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.209

N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 21, ст.170

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

N 490-V ( 490-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.78

N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( 010p710-08 ) від 22.05.2008 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358

N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257

N 875-VI ( 875-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 23, ст.282

N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 29, ст.396

N 1442-VI ( 1442-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 42, ст.633

N 1443-VI ( 1443-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.719

N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 -

зміни діють до 1 вересня 2012 року

N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.2

N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.755

N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.40

N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.41

N 1708-VI ( 1708-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.44

N 1783-VI ( 1783-17 ) від 19.01.2010, ВВР, 2010, N 9, ст.86

N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.141 )

( Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 10-рп/2010 ( 010p710-10 ) від 01.04.2010 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2154-VI ( 2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23, N 24-25,

ст.263 - зміни застосовуються у

2010 році

N 2182-VI ( 2182-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 31, ст.419

N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486

N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564

N 2471-VI ( 2471-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.569

N 2480-VI ( 2480-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2011, N 1, ст.1

N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.22 )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 22-рп/2010 ( 022p710-10 ) від 30.11.2010 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2740-VI ( 2740-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.122

N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252

N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272

N 2880-VI ( 2880-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 30, ст.275

N 2949-VI ( 2949-17 ) від 14.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.318

N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011, ВВР, 2011, N 37, ст.376

N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413

N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011

N 3523-VI ( 3523-17 ) від 16.06.2011

N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011

N 3687-VI ( 3687-17 ) від 08.07.2011

N 4174-VI ( 4174-17 ) від 20.12.2011

N 4188-VI ( 4188-17 ) від 20.12.2011

N 4215-VI ( 4215-17 ) від 22.12.2011 )

( У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі згідно із Законом

N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 )

( У тексті Кодексу слова "адміністративно-територіальне

утворення" у всіх відмінках і числах замінено словами

"адміністративно-територіальна одиниця" у відповідному

відмінку і числі згідно із Законом N 3613-VI ( 3613-17 )

від 07.07.2011 )

Розділ I

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1

Основні положення

Стаття 1. Земля - основне національне багатство

1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під

особливою охороною держави.

2. Право власності на землю гарантується.

3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди

правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати

екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 2. Земельні відносини

1. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо

володіння, користування і розпорядження землею.

2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,

органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території

України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на

земельні частки (паї).

Стаття 3. Регулювання земельних відносин

1. Земельні відносини регулюються Конституцією України

( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них

нормативно-правовими актами.

2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр,

лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного

повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про

надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,

якщо вони не суперечать цьому Кодексу.

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання

1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші

нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.

2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних

відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних

осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання

та охорони земель.

Стаття 5. Принципи земельного законодавства

Земельне законодавство базується на таких принципах:

а) поєднання особливостей використання землі як

територіального базису, природного ресурсу і основного засобу

виробництва;

б) забезпечення рівності права власності на землю громадян,

юридичних осіб, територіальних громад та держави;

в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними

особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,

користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених

законом;

г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;

ґ) забезпечення гарантій прав на землю;

д) пріоритету вимог екологічної безпеки.

Глава 2

Повноваження Верховної Ради України,

Верховної Ради Автономної Республіки Крим

та органів місцевого самоврядування

в галузі земельних відносин

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі

земельних відносин

До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних

відносин належить:

а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

б) визначення засад державної політики в галузі використання

та охорони земель;

в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання

та охорони земель;

г) встановлення і зміна меж районів і міст;

ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом)

особливо цінних земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки

Крим у галузі земельних відносин

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у

галузі земельних відносин на території республіки належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності

територіальних громад;

б) забезпечення реалізації державної політики в галузі

використання та охорони земель;

в) погодження загальнодержавних програм використання та

охорони земель, участь у їх реалізації в межах території

Автономної Республіки Крим;

г) затвердження та участь у реалізації республіканських

програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони

земель;

( Пункт "ґ" статті 7 виключено на підставі Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 )

д) координація діяльності районних і міських (міст

республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;

е) координація діяльності місцевих органів земельних

ресурсів;

є) координація здійснення контролю за використанням та

охороною земель;

ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо

встановлення та зміни меж районів, міст;

з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин

відповідно до закону.

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних

відносин

До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на

території області належить:

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності

територіальних громад;

( Пункт "б" статті 8 виключено на підставі Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 )

в) забезпечення реалізації державної політики в галузі

використання та охорони земель;

г) погодження загальнодержавних програм використання та

охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;

ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм

використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;

д) координація діяльності місцевих органів земельних

ресурсів;

е) організація землеустрою;

є) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо

встановлення та зміни меж районів, міст;

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;

з) вирішення земельних спорів;

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин

відповідно до закону.

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських

рад у галузі земельних відносин

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у

галузі земельних відносин на їх території належить:

а) розпорядження землями територіальної громади міста;

б) передача земельних ділянок комунальної власності у

власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель

комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної

власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;

д) припинення права користування земельними ділянками у

випадках, передбачених цим Кодексом;

е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих

земельних ділянок;

є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання

земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться

органами виконавчої влади;

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;

з) організація землеустрою;

и) координація діяльності місцевих органів земельних

ресурсів;

і) здійснення контролю за використанням і охороною земель

комунальної власності, додержанням земельного та екологічного

законодавства;

ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення

використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в

разі порушення ними вимог земельного законодавства;

й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу)

земельних ділянок;

к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної

Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;

л) вирішення земельних спорів;

м) вирішення інших питань у галузі земельних відносин

відповідно до закону.

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних

відносин

До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на

території району належить:

а) розпорядження землями на праві спільної власності

відповідних територіальних громад;

( Пункт "б" статті 10 виключено на підставі Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 )

в) координація діяльності місцевих органів земельних

ресурсів;

г) забезпечення реалізації державної політики в галузі

охорони та використання земель;

ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних

проектів;

д) внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів,

міст, селищ, сіл;

е) вирішення земельних спорів;

є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин

відповідно до закону.

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі

земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних

відносин визначаються міськими радами.

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у

галузі земельних відносин

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі