1. Разом заробітна плата виконавців робіт, грн.____________________________________________________

2. Додаткова заробітна плата - відпустка (% від ряд. 1), грн.______

3. Всього витрат на оплату праці (ряд. 1 + ряд. 2), грн.______

4. Відрахування в соціальні фонди ( % від ряд. 3), грн.______________________________________________

5. Прямі матеріальні витрати (розрахунок №), грн._________________________________________________

6. Витрати на спецпридбання (розрахунок №), грн. ________________________________________________

7. Інші прямі витрати (розрахунок № ), грн. _______________________________________________________

8. Витрати на службові відрядження (розрахунок №)_______________________________________________

9. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

(локальний кошторис № ), грн._______________________________________________________________

10. Загальновиробничі витрати (% від ряд. 3), грн. _________________________________________________

11. Разом собівартість робіт (рядки 3 ÷ 10), грн. __________________________________________________

12. Прибуток (% від собівартості робіт-ряд. 11, без урахування

ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9), грн. ___________________________________________________________________

13. Адміністративні витрати (% від ряд. 3), грн.____________________________________________________

14. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством

і не враховані складовими вартості, грн._______________________________________________________

15. Всього кошторисна вартість (ряд. 11 + 14), грн._________________________________________________

16. Податок на додану вартість (ПДВ), (% від ряд. 15), грн.__________________________________________

17 Всього вартість з урахуванням ПДВ (ряд. 15 + ряд. 16), грн.____________________________________

___________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

Керівник організації________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Керівник ННТР________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Кошторис склав_______________________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

""20_ р.

м.п.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Форма № 3-На

Кошторис №_____

на виконання робіт за договором №від ""20р.

__________________________________________________________________________________________

(найменування роботи)

Перелік виконуваних робіт

Назва та позначення збірника, № таблиць, пунктів

Одиниця виміру

Кількість одиниць виміру (обсяг робіт)

Витрати труда,

люд.-дн.

Вартість, грн.*

на одиницю виміру

всього

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

:

n

Разом, грн.

Витрати на службові відрядження, грн.

Розрахунок №

Разом, грн.

ПДВ, грн.

Всього з урахуванням ПДВ, грн.

*) Вартість визначається виходячи з показника кошторисної вартості в розрахунку на один люд.-день на поточний час.

Всього за кошторисом_____

(сума прописом)

Керівник організації ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Керівник ННТР_________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Кошторис склав_____________ ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

""20_ р.

м.п.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

Форма № 3-Нб

Кошторис №_____

на виконання робіт за договором №від ""20р.

__________________________________________________________________________________________

(найменування роботи)

Перелік виконуваних робіт

Назва та позначення збірника, № таблиць, пунктів

Одиниця виміру

Кількість одиниць виміру (обсяг робіт)

Витрати труда,

люд.-дн.

на одиницю виміру

всього

1

2

3

4

5

6

1

2

3

:

n

Разом, грн.

Витрати на службові відрядження, грн.

Розрахунок №

Разом, грн.

ПДВ, грн.

Всього з урахуванням ПДВ, грн.

___________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

Керівник організації ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Керівник планово-фінансового відділу ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Керівник ННТР_________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

Кошторис склав_____________ ________________________________________

(підпис)(прізвище та ініціали)

""20_ р.

м.п.

Код УКНД 03.100.40

Ключові слова: будівництво, наукові та науково-технічні роботи, визначення вартості, трудовитрати, прибуток, договірна ціна.