ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 10

Реставрація і відтворення

фарбувань фасадів і інтер’єрів

ДБН Д.2.5-10-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ: Украінським державним науково-дослідним та

проектним інститутом “УкрНДІпроектреставрація”

ВНЕСЕНІ ТА Управлінням реформування ціноутворення,

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО методології експертизи і контролю вартості

ЗАТВЕРДЖЕННЯ будівництва

РЕДАКТОРИ: А.В. Беркута

П.І. Губень

В.Г. Іванькіна

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від21.08.2001р. № 168

введені в дію з 1 жовтня 2001р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-

відновлювальні роботи

Збірник 10

Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер’єрів

ДБН Д.2.5-10-2001

Замість

ССН-84 Розділ 10

1. Технічна частина

  1. Загальна частина

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на малярські роботи, виконувані при реставрації і відтворенні пам'ятників зодчества, що представляють особливу історико-архітектурну і художню цінність.

1.1.2. Нормами збірника враховане виконання наступних операцій:

- готування і ретельний підбор шпаклювальних, ґрунтових і барвистих складів;

- виробництво спробних фарбувань;

- чищення і виправлення кистей і інших інструментів;

- заливання складу, що залишився, водою чи оліфою;

- підношення матеріалів до робочого місця на відстань до 50 м;

- перемішування готових складів;

- очищення перед обробкою поверхні від пилу дрантям;

- установка риштовання, драбин, козел і т.п. для роботи на висоті до 4 м, переміщення їх по ходу роботи в межах поверхів;

1.1.3. Нормами збірника не врахована установка лісів і стаціонарного риштовання при виконанні робіт на висоті більш 4 м. Ресурси на виконання зазначених робіт враховуються нормами

ДБН Д.2.5-21-2001 "Інші ремонтно-будівельні роботи".

1.1.4. Нормами не враховані установка і перестановка колисок уздовж фронту робіт. Витрати на виконання цих робіт враховувати додатково нормами ДБН Д.2.4-20-2000 "Інші ремонтно-будівельні роботи". При роботі з колисок до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.2).

1.1.5. Ресурси на очищення від фарбувань різьблення, ліпнини, поверхні природного каменю визначати по нормах (ДБН Д.2.5-4-2001 "Реставрація і відновлення конструкцій і декору з природного каменю"; ДБН Д 2.5-12-2001 "Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору"; ДБН Д.2.5-13-2001"Реставрація і відтворення різьблення по дереву"),

1.1.6. Нормами збірника не враховане застосування механізованого інструмента для фарбування чи очищення від фарбувань.

1.1.7. Нормами 1,2,3 групи 20 враховане оброблення поверхонь під дерево без лакування. При провадженні робіт з лакування поверхні до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.3).

1.1.8. Нормами групи 23 передбачене обклеювання поверхні тканинами на клеї. При обклеюванні поверхні на лаку до нормам витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.3.4).

1.1.9. Нормами групи 24 передбачена обробка поверхонь площею від 0,51 м2 і вище, при обробці поверхні площею менш 0,51 м2 до нормам витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.5).

1.1.10. Норми групи 34 враховують розчищення поверхонь від фарбувань зі зняттям трьох шарів фарби, при розчищенні поверхонь від фарбувань з кількістю шарів понад три, на кожен шар понад врахований нормами витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.6). При провадженні робіт по розчищенню поверхонь на арках, зводах і стелях до нормам витрат праці робітників застосовувати коефіцієнт по таблиці 1 (п.1.3.7).

1.1.11. При роботі з приставних сход з їхнім переміщенням до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.1)

ДБН Д.2.5-10-2001 С.2

1.2 Правила числення обсягів робіт

1.2.1. Обмірювання виконаних робіт провадиться по площі дійсно обробленої поверхні з обліком її рельєфу і за винятком неопрацьованих місць.

Для визначення розгорнутої поверхні деталей з гіпсу, дерева і металу складного профілю й орнаментованих, застосовуються коефіцієнти, зазначені у технічній частині ДБН Д.2.5-12-2001 "Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору".

Обмірювання поверхні, за винятком перерахованих випадків, провадиться по діючим технічним правилам для виробництва малярських робіт.

При визначенні площі вишпарування тла орнаментованого декору правильних і неправильних обрисів враховується смуга шириною 50 мм по обведенню декору і усередині орнаменту площею тла до 30 дм2. При здрібнених, складної конфігурації ділянках вишпарування і при бліковці дрібних місць дозволяється визначення обсягу у відсотках до загальної чи площі розгорнутої поверхні декору.

1.2.2. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих площ ребристих поверхонь обчислюється по їхній горизонтальній проекції з застосуванням коефіцієнта 1,6.

1.2.3. Обсяг робіт з фарбування раніше пофарбованих поверхонь кесонних стель обчислювати по площі їхньої горизонтальної проекції с застосуванням коефіцієнта 1,75.

1.2.4. Поверхня віконних і дверних заповнень визначається шляхом застосування до площі заповнення, обчисленої по зовнішньому обведенню коробок, перекладних коефіцієнтів по таблиці 9 технічної частини ДБН Д.2.4-12-2000 "Малярські роботи".

1.2.5. Обсяг робіт з фарбування простих сталевих ґрат з усіх боків, а також огорож обчислюється по площі їхньої вертикальної проекції (з однієї сторони) без винятку проміжків між стійками і поясами. Коефіцієнт розгорнення застосовується тільки для складноорнаментованих ґрат.

1.2.6. Обсяг робіт з фарбування поверхні з хвилястої фанери і сталі обчислюється по площі, визначеної без обліку огибания, із застосуванням до цієї площі для обліку рельєфу коефіцієнта 1,2.

1.2.7. Поверхня фарбування (з усіх боків) приладів опалення приймається рівної поверхні нагрівання приладів.

При фарбуванні підлог з лінолеуму і паркету площа плінтусів для їхнього фарбування приймається в розмірі 10% від площі підлоги.

1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номера груп

(норм)

Коефіцієнти до норм витрат праці робітників

1

2

3

1.3.1 При роботі з приставних сход з їхнім переміщенням

1-34

1,25

1.3.2 При роботі з колисок з урахуванням підйому і спуска в них робітників

1-34

1,2

1.3.3 Оброблення поверхні з лакуванням

20(1,2,3)

1,2

1.3.4 Обклеювання поверхні на лаку

23(1,2,3)

1,5

1.3.5 Обробка поверхні площею:

- до 0,1 м2

- від 0,11 до 0,25м2

- від 0,26 до 0,5 м2

24(1,2,3)

1,7

1,25

1,1

1.3.6 При розчищенні барвистих шарів на кожен шар понад врахований нормами

34

1,1

При роботі на арках, зводах і стелях

34(1,2)

1,2

При збільшенні ширини фільонок на кожні наступні 5 мм до 50 мм

32(1-8)

1,2

ДБН Д.2.5-10-2001 С.3

2 НОРМИ

Група 1. Вапняне фарбування оштукатурених і цегельних поверхонь (раніше очищених від старої фарби чи перетертих, а також оштукатурених знову).

Склад роботи:

1. Квачення тріщин і вибоїв з видаленням плям.

2. Згладжування поверхні лещадью (для оштукатурених поверхонь).

3. Часткова підмазка і шліфування підмазаних місць (для оштукатурених поверхонь).

4. Грунтування за 1 раз.

5. Фарбування за 1 раз

Вимірник: 10 м2 поверхні, що офарблюється,

Шифр ресурсу

Найменування

ресурсу

Одиниця

вимірювання

Оштукатурені поверхні

Цегельні поверхні

стіни

Стелі і

склепіння

Фасади

прості

Фасади

складні

стіни

склепіння

Фасади

прості

Фасади

складні

10-1-1

10-1-2

10-1-3

10-1-4

10-1-5

10-1-6

10-1-7

10-1-8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

2,64

4,29

3,12

4,19

1,97

3,48

2,64

3,38

2

Середній розряд

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Матеріали

111-0253

Вапно будівельне,

негашене грудкове,

сорт 1

кг

1,65

1,83

1,98

2,57

2,10

2,33

2,52

3,28

111-1657

Фарба суха для внутрішніх робіт

кг

0,04

0,05

0,05

0,06

0,05

0,06

0,06

0,08

Вага матеріалів

кг

1,69

1,88

2,03

2,63

2,15

2,39

2,58

3,36

Закінчення групи 1 норми з (9 по 16)

Шифр

ресурсу

Найменування

ресурсу

Одиниця

виміру

При другому фарбуванні чи грунтовці додавати до:

Прид

ругому фа

ірбуванні

чи грунтов

ці доданаї

ГИДО:

10-1-1

10-1-2

10-1-3

10-1-4

10-1-5

10-1-6

10-1-7

10-1-8

10-1-9

10-1-10

10-1-11

10-1-12

10-1-13

10-1-14

10-1-15

10-1-16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

0,88

1,02

0,96

1,02

0,75

0.88

0,88

0,88

2

Середній розряд робіт

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Матеріали

111-0253

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1

кг

0,87

0,97

1,04

1,35

1,15

1,28

1,38

1,79

111-1657

Фарба суха для внутрішніх робіт

кг

0,04

0,05

0,05

0,065

0,05

0,06

0,06

0,06

Вага матеріалів

кг

0,91

1,02

1,09

1,42

1,20

1,34

1,44

1,87