ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Збірник 13


Реставрація і відтворення

різьблення по дереву

ДБН Д.2.5-13-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури

і житлової політики України

/Держбуд України/

Київ 2001РОЗРОБЛЕНІ:

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:РЕДАКТОРИ:ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"
Управлінням реформування ціноутворення, методології експертизи і контролю вартості будівництва

А.В. Беркута

П.І. Губень

В.Г.Іванькіна
Наказом Держбуду України від 21.08.2001р. № 168 введені в дію з 1 жовтня 2001р.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Збірник 13

Реставрація і відтворення різьблення по дереву

ДБН Д.2.5-13-2001

Замість

ССН 84. Розділ 13


1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1 Загальні вказівки

1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставрацію ушкодженого і відтворення втраченого декоративного художнього різьблення по дереву в пам'ятниках культури.

1.1.2 Норми збірника передбачають виконання робіт з використанням деревини м'яких порід. До м'яких порід відносяться липа, вільха, береза звичайна, осика і тополя. До твердих порід - дуб, горіх, карагач, груша, клен, береза карельська і т.п.

При проведенні робіт з використанням твердої деревини до витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.3.16);

При проведенні робіт з дуже твердою деревиною витрати праці робітників визначаються по індивідуальних нормах .

1.1.3 Роботи з реставрації і відтворення декоративного художнього різьблення виконуються різьблярами - реставраторами по:

- збереженим окремим деталям різьблення;

- об'ємним гіпсовим, пластиліновим чи глиняним моделям

1.1.4 Нормами збірника передбачена наступна класифікація складності орнаментального різьблення :

І категорія - просте різьблення повторюваного, прямолінійного геометричного малюнку, що включає наступні види робіт:

- для плоского різьблення - гравірування простого геометричного малюнка і прості геометричні візерунки з утопленим рельєфом;

- для рельєфного і прорізного різьблення - прості геометричні, прямолінійні орнаменти (плетінки, меандр) і профільовані тяги складних конфігурацій;

- для об'ємного різьблення - складно - профільовані об'ємні деталі, грановані й оброблені простими орнаментами

II категорія - різьблення середньої складності повторюваного, криволінійного малюнка, що включає наступні основні види робіт:

- для простого, рельєфного і прорізного різьблення - прості порізки з листів, іоніки, намист, і вірьовочки, прості розетки, криволінійні плетінки, ланцюжки і зображення простих ваз;

- для об'ємного різьблення - вази, ніжки столів, кронштейни та інші деталі, оброблені лускою, крученими і простими канелюрами, віночками з простих листів, простими порізками і найпростіші капітелі

III категорія -складне різьблення криволінійного малюнка що включає наступні основні види робіт:

- для плоского, рельєфного і наскрізного різьблення - фризи, порізки, розетки, пальметки і орнаменти, що складаються з акантових, дубових і пальмових листів, складного малюнка, зображення квітів, іонічні і коринфські пілястрові капітелі;

- для об'ємного різьблення - те ж на об'ємних вазах, фустах колон, ніжках столів, постаментах, об'ємні іонічні і коринфські капітелі і кронштейни з складним орнаментом

ДБН Д.2.5-13-2001 С.2

IV категорія - різьблення великої складності, неповторюваного, складного криволінійного малюнка, що включає наступні види робіт:

- для плоского різьблення - зображення складних гірлянд квітів, ваз, архітектурних елементів, арматур і пейзажів;

- для рельєфного різьблення - рокайли, картуші, складні арматури, емблеми, рослинні й інші натюрморти, пілястрові капітелі складного ордера, складного орнаменту картинні і дзеркальні рами й орнаменти з пейзажними зображеннями;

- для об'ємного різьблення - наскрізний - бра, постаменти, капітелі і вази стилю Ренесанс і Бароко, кручені з гірляндами русти колон, вівтарні сіни і врата наскрізного двостороннього рельєфу, а також зображення пейзажного характеру на поверхні об'ємних ваз.

Особливо складне різьблення - орнаментальні композиції в стилі Бароко, Рококо, Ампір і Ренесанс, маски людей і тварин. Барельєфи с зображенням тварин, птахів і людей і дуже дрібне орнаментальне різьблення, що утримує 20 і більш деталей в одному квадратному дециметрі

1.1.5. Норми груп 1 і 2 враховують рельєфне, наскрізне й об'ємне різьблення з висотою рельєфу до 5 см. При збільшенні висоти рельєфу до вартості трудовитрат застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (п.1.3.1; п.1.3.2; п.1.3.3).

При висоті рельєфу менш 5 см у дрібних складних деталях так само застосовувати коефіцієнти по таблиці 1(п.1.3.4).

1.1.6. Нормами групи 7 передбачена обробка поверхні різьблення .

1.1.7. Нормами збірника не враховується виконання робіт із захисного покриття різьблення . Ресурси на виконання таких робіт враховуються по нормах ДБН Д.2.5-14

1.1.8. Нормами збірника враховано:

- перенесення виробів і підношення матеріалів у межах робочого приміщення до 50 м;

- підготовка робочого місця;

- заправлення й заточення інструмента;

- заготівля болванок;

  • висота рельєфу 5 см для наскрізного, рельєфного й об'ємного різьблення.

1.1.9 Норми збірника враховують різьблення, що має від 1 до 6 деталей малюнка в 1 дм2 (під деталлю мається на увазі закінчений фрагмент-лист, геометрична фігура). При зміні кількості деталей у 1 дм2 до витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.3.15). 1.1.10 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних людей, тварин і птахів нормується по нормах 13-1-15 і 13-2-15 з урахуванням поправочних коефіцієнтів по таблиці 1 (п.1.3.2-:-1.3.14).

1.1.11 Норми групи 6 передбачають розчищення поверхонь різьблення від масляно - лакових покрить з кількістю шарів до 5. При збільшенні кількості шарів до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти по таблиці 1(п.1.3.15).

1.1.12 При відсутності моделі точної по малюнку і розмірам і при необхідності творчої доробки різьблення (наприклад, різьблення правої і лівої дзеркальної деталі по одній моделі) до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1 (п. 1.3.8).

1.1 Правила обчислення обсягів робіт

1.2.1. Площа різьблення визначається:

- для плоскої, рельєфної і наскрізної - по проекції основи, обмеженої лінією, проведеною по найбільш наближеним виступаючим крапкам (без заліку замкнутих порожнеч);

- для об'ємного різьблення і скульптур підрахунок проводиться шляхом перемноження двох вимірів, один з яких (висота) - береться по проекції, а другий (ширина) - по огибу, що являється середнім значенням декількох вимірів.

1.2.2. Висота рельєфу визначається по висоті заготовки (болванки) форма якої повинна бути найбільш наближеною до форми готового виробу.

ДБН Д.2.5-13-2001 С.3


1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм


Умови застосування


Номери груп (норм)


Коефіцієнти до норм

витрат праці робітників

1

2

3

1.3.1 Збільшення висоти рельєфу від 5 до 8см


1(6-15), 2(6-15)


1,15


1.3.2 Збільшення висоти рельєфу від 8 до 12 см


1(6-15), 2(6-15)


1,3


1.3.3 Збільшення висоти рельєфу від 12 до 15 см


1(6-15), 2(6-15)


1,5


1.3.4 Висота рельєфу менше 5 см у дрібних складних деталях


1(6-15), 2(6-15)


1,25


1.3.5 Кількість деталей малюнка в 1 дм2 від 4 до 5 шт.


1,2


1,1


1.3.6 Кількість деталей малюнка в 1 дм2 від 6 до 10 шт.


1,2


1,2


1.3.7 Кількість деталей малюнка в 1 дм2 від 11 до 15 шт.


1,2


1,25


1.3.8 Відтворення народного різьблення з вибіркою й обробкою

тла


8


1,15


1.3.9 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних людей, тварин і птахів при розмірі фігур менш 10 см


1(15), 2(15)


1,75


1.3.10 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей, тварин і птахів при розмірі фігур від 10 до 20 см


1(15), 2(15)


1,50


1.3.11 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей, тварин і птахів при розмірі фігур від 21 до 30 см


1(15), 2(15)


1,25


1.3.12 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей, тварин і птахів при розмірі фігур від 31 до 40 см


1(15), 2(15)


1,0


1.3.13 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей, тварин і птахів при розмірі фігур від 41 до 60 см


1(15), 2(15)


0,8


1.3.14 Різьблення об'ємних скульптур і скульптурних горельєфів людей, тварин і птахів при розмірі фігур більш 61 см


1(15), 2(15)


0,6


1.3.15 Розчищення поверхні різьблення від масляно-лакових покрить на кожні наступні 3 шари понад 5


6


0,35


1.3.16 При використанні деревини твердих порід


до всіх норм


1,5


1.3.17 При відсутності моделі, точної малюнку і розмірам, а також при необхідності творчої доробки різьблення (наприклад, різьблення правої і лівої дзеркальної деталі по одній моделі)1,2,3,5,81,2ДБН Д.2.5-13-2001 C.4

2 НОРМИ

Група 1. Відтворення втраченого декоративного художнього різьблення


Склад роботи:

1. Підбір матеріалу й виготовлення болванок.

2. Нанесення малюнка.

3. Виконання різьблення з передачею характеру роботи старих майстрів.

4. Зачищення поверхні різьблення.

Вимірник: 1 дм2 різьблення


Шифр ресурсу


Найменування ресурсуОдиниця

виміру

плоске різьблення, категорія складності

I


II


III


IV


особливо складна
13-1-1

13-1-2

13-1-3

13-1-4

13-1-5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

2,84

3,00

3,62

4,70

7

2

Середній розряд робіт


4

5

5

6

6


Матеріали
П


Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий

ОВ-120


м20,0030,0030,0030,0030,003112-287


Дошки обрізні дубові довжина 2-6,5 м товщиною 35 мм і більш, сорт 1


м30,0010,0010,0010,0010,001


Продовження групи 1 (норми з 6 по 10)

Шифр ресурсу


Найменування ресурсу


Одиниця

виміру

рельєфне різьблення, категорія складності

I

II

III

IV

особливо складна
13-1-6

13-1-7

13-1-8

13-1-9

13-1-10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

3,25

3,67

4,95

6,05

8,64

2

Середній розряд робіт


4

5

5

6

6


Матеріали
П


Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий

ОВ-120


м20,0040,0040,0040,0040,004112-287


Дошки обрізні дубові довжина 2-6,5 м товщиною 35 мм і більш, сорт 1


м30,0020,0020,0020,0020,002