3.1.3. Під час роботи на правильному верстаті необхідно додержуватися таких заходів безпеки:

а) заправляти кінці арматурної сталі в барабан тільки при виключеному верстаті;

б) перед включенням верстата переконатися в наявності запобіжного кожуха на барабані;

в) перевірити наявність огородження місця переходу арматурної сталі з вертушки на барабан; вертушка для укладання мотків сталі повинна бути встановлена на відстані 1,5-2,0 м від верстата і на висоті не більше 50 см від підлоги та огороджена.

3.1.4. При різанні арматурної сталі на верстаті з механічним приводом необхідно: а) перед пуском верстата перевірити наявність захисних кожухів, переконатися в справності гальмових і пускових устроїв, надійному закріпленні ріжучих частин ножиць; зазор між площинами рухливого і нерухливого ножів допускається не більше 1 мм;

б) подавати арматурну сталь для різання лише після того, як маховик верстата розів'є достатню швидкість обертання;

в) у випадку поломки або затуплення ножів припинити роботу і довести до відома механіка про необхідність заміни ножів;

г) не різати сталь більшого діаметра, ніж це передбачено паспортними даними верстата;

д) не тримати руки ближче ніж на 20 см від місця різання.

3.1.5. При різанні арматурної сталі дисковою пилкою арматурник зобов'язаний:

а) виконувати різання в захисних окулярах;

б) арматурну сталь тримати під прямим кутом до диска пилки;

в) якщо виявлені в диску пилки тріщини, вм'ятини або інші дефекти, роботу припинити і сповістити про це майстру (механіку).

3.1.6. Закладати арматурну сталь на приводному верстаті для гнуття допускається тільки при зупиненому диску.

Під час роботи верстата не заміняти упори і згинальні пальці верстата.

3.1.7. При різанні і гнутті арматурної сталі на ручному верстаті арматурник повинен:

а) перед початком роботи переконатися в міцному кріпленні верстата до верстака;

б) не допускати подовження важеля (ручки) трубами або будь-якими предметами. Не налягати на важіль корпусом тіла і не пересувати важіль руками від себе (вперед).

3.1.8. Довгомірні стержні арматури, що виступають за габарити верстатів, у необхідних випадках повинні бути огороджені стійкими переносними запобіжними пристосуваннями.

3.1.9. При гнутті декількох стержнів арматурник зобов'язаний стежити за тим, щоб усі стержні знаходилися в одній вертикальній площині, для цього необхідно застосовувати спеціальні тримачі.

3.1.10. Витяжку арматури слід робити за допомогою лебідки з дистанційним управлінням.

3.1.11. Витяжка арматури за допомогою транспортних засобів не допускається.

3.1.12. Не виконувати на верстатах роботи, не передбачені паспортом.

3.1.13. Не розправляти руками витки арматури катанки при розмотці бухти і пучки арматури, що натягуються.

3.1.14. При роботі лебідки стежити, щоб канат на барабан намотувався правильними витками.

3.1.15. Не знаходитися поблизу натягнутого каната, пучка арматури і не виправляти неправильне намотування на барабан каната під час роботи лебідки.

3.1.16. Не перерізати на приводних верстатах арматурну сталь на відрізки довжиною менше 30 см без пристосувань, які запобігають пораненням.

3.1.17. Закладати арматуру, переставляти пальці та упори при гнутті арматури на механічному верстаті тільки при нерухомому диску. Не переміняти пальці на ходу верстата.

3.1.18. При натяжінні арматурної сталі механічним способом необхідно додержуватися таких запобіжних заходів:

а) у визначених місцях установити захисні огородження (сітки) висотою не менше 1,8 м. Не дозволяється робітникам проходити в зоні натяжіння арматури;

б) перед початком роботи перевірити справність гідравлічних насосів або домкратів, а також кріплення затискних плит і захватів;

в) переконатися в тому, що в арматурі перед її натяжінням немає надрізів, надламів і інших дефектів.

3.1.19. При електротермічному способі натяжіння арматурних стержнів, щоб уникнути поразки електричним струмом, а також опіків і поранень слід вживати такі запобіжні заходи:

а) вкладати стержні на контакти і виймати їх тільки при знятій напрузі, напруга в стержнях, що нагріваються, не повинна перевищувати 36 В;

б) надівати запобіжні кожухи на торці арматурних стержнів з анкерними упорами;

в) нагріті стержні брати за виступаючі холодні кінці;

г) обслуговуючий персонал повинен знаходитись з боків форми та арматури, щоб уникнути нещасних випадків при можливих обривах анкерних головок і розривах напружених стержнів;

д) користуватися гумовими діелектричними рукавичками, калошами і килимом під час обслуговування установки по електротермічній напрузі арматури, що знаходиться під струмом.

3.1.20. Видаляти металевий пил та окалину, що утворюються при очистці і гнутті арматури на верстатах і верстаках, слід спеціальними пилососами або щітками; при цьому арматурник повинен працювати в захисних окулярах і рукавицях.

3.1.21. Під час монтажу і складання арматурного каркаса фундаментних конструкцій необхідно:

а) стержні арматури спускати в котловани і траншеї по спеціальних лотках; скидати їх зверху не допускається;

б) при спуску в котловани користуватись спеціально обладнаними для цих цілей сходами, а при спуску у вузькі траншеї - приставними драбинами. Не спускатися в траншеї по розпірках кріплення.

3.1.22. При складанні арматури колон та інших високих вертикальних конструкцій необхідно через кожні 2 м по висоті влаштовувати настил з огородженнями, що мають бильця і бортові дошки. Підняту арматуру колон до її остаточної установки слід тимчасово розкріплювати розтяжками і підпірками, кондукторами або іншими засобами.

Не підніматися на арматурні каркаси до їх остаточної установки або до тимчасового надійного розкріплення.

3.1.23. Роботу з риштувань і помостів дозволяється виконувати лише після того, як їх перевірив майстер (виконроб). Не працювати з неперевірених риштувань і помостів, а також з настилів, покладених на опори з випадкових предметів (цеглини, бочки та ін.).

3.1.24. При роботі з риштувань, помостів і монтажних пристосувань не дозволяється їх перевантажувати арматурою та іншими матеріалами. Не скидати інструмент, обрізки металу і будь-які предмети.

3.1.25. При очистці опалубки (перед установкою в неї арматури) стисненим повітрям робітник повинен надіти захисні окуляри.

Ходити по покладеній арматурі дозволяється тільки по спеціальних містках шириною не менше 0,6 м, улаштованих на козелках, встановлених на опалубку. Під час натяжіння арматури біля стендів слід запалювати червону сигнальну лампочку.

3.1.26. Не робити установку арматури поблизу електропроводів і електроустаткування. При необхідності зазначені роботи виконувати під керівництвом майстра (виконроба) по наряду-допуску встановленого зразка.

3.2. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажу.

3.2.1. Перед підйомом каркасів, сіток арматурно-опалубних блоків вантажопідйомними кранами і механізмами необхідно:

а) оглянути зону підйому та переміщення вантажів і переконатися в тому, що в цій зоні немає людей;

б) простежити за тим, щоб на вантажі, який підіймається не було ніяких сторонніх предметів;

в) для усунення розгойдування, користуватися відтяжками з міцного пінкового або тонкого сталевого каната. Не залишати у висячому положенні арматуру, що піднімається.

3.2.2. Відчеплення тросів, вантажозахватних пристосувань проводити тільки після надійного закріплення встановлюваних каркасів і блоків.

Під час підйому і монтажу армованих конструкцій арматурнику не слід знаходитися під риштуванням і помостами.

3.3. 3 метою захисту при роботах, пов'язаних із шкідливими і небезпечними виробничими факторами арматурнику необхідно використовувати такі засоби захисту:

а) засоби колективного захисту:

- засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць;

- засоби захисту від впливу механічних факторів (машин і механізмів, що рухаються; рухливих частин виробничого устаткування та інструментів; виробів, заготовок, матеріалів, які переміщуються; порушення цілісності конструкцій; падаючих з висоти предметів; гострих крайок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів і устаткування; гострих кутів);

б) засоби індивідуального захисту наведені в п. 1.5 даної інструкції.

3.4. При будь-яких помічених відхиленнях у виробничому процесі роботу необхідно припинити і сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.5. Вимоги по забезпеченню пожежо-, вибухо- і електробезпеки.

3.5.1. Виявивши загоряння або появу будь-яких ознак пожежі арматурник зобов'язаний негайно сповістити про це особі технічного нагляду або керівництву організації.

3.5.2. Не зберігати в підземних виробках свіжі або відпрацьовані паливно- мастильні матеріали, балони з киснем, ацетиленом та іншими пальними газами в обсягах, що перевищують потреби, необхідні для виконання робіт, обумовлених ПВР.

3.5.3. Роботи з ліквідації пожеж у підземних виробках повинні виконуватись відповідно до плану ліквідації аварій (ПЛА).

3.5.4. До відбудовних та інших робіт дозволяється приступати лише після того, як пожежа буде повністю погашена, виробки провітрені і аналізами установлена відсутність у рудниковому повітрі токсичних газів.

3.5.5. До роботи з електроінструментом допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, здали встановлені іспити, мають II кваліфікаційну групу з електробезпеки та знають практичні прийоми вивільнення від струму постраждалих осіб і надання їм першої допомоги.

3.5.6. Електроінструмент повинен підключатися тільки через рубильник або магнітний пускач гнучким гумовим кабелем, який повинен мати спеціальну жилу для заземлення корпуса електроінструмента. Не допускати перекручування, зламу кабеля або утворення на ньому петель. Не працювати незаземленим інструментом.

3.5.7. Не допускається самовільно ремонтувати електроінструмент, а також підключати електроінструмент до електромережі.

3.5.8. Про помічені несправності в електроустаткуванні і електроінструменті, які можуть викликати поразку електричним струмом, арматурник зобов'язаний повідомити бригадиру, майстру або черговому слюсарю-електрику з ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів.

3.5.9. Самовільно не включати і не виключати рубильники, крім аварійних випадків, а також для вивільнення постраждалих від струму, при пожежі і т.п.

3.5.10. Не виправляти, не чистити та не регулювати електроінструмент під час його роботи.

3.5.11. Не підключати електроінструмент безпосередньо до проводів мережі.

3.5.12. Не дозволяється робити виправлення електричних з'єднань і заземлення електроустаткування під напругою.

3.5.13. Ручним електричним інструментом працювати можна тільки в гумових діелектричних рукавичках і чоботах.

3.5.14. Виправляти патрон електричної лампи, заміняти перегорілі плавкі вставки, заміняти електролампи повинен слюсар-електрик при знятій напрузі; арматурник виконувати ці роботи не повинен.

Для уникнення поразки електричним струмом не слід торкатися проводів і вводів освітлювальної мережі навіть тоді, коли зовнішній огляд не виявив порушення ізоляції.

3.5.15. Не торкатися руками, одягом або будь-якими предметами (навіть тими, що не проводять електричний струм) частин електричних машин, що зазвичай знаходяться під напругою, навіть у тому випадку, якщо вони відключені.

3.5.16. Не проводити ремонтні роботи поблизу неізольованих, відкритих струмоведучих частин електроустаткування, яке знаходиться під напругою.

3.5.17. Не слід користуватися ручним електроінструментом, знаходячись у нестійкому положенні.

3.5.18. Не проводити роботу ручним електроінструментом з приставлених драбин.

3.5.19. Не застосовувати в якості переносних світильників звичайні електричні лампи, що живляться електричним струмом напругою 127 і 220 В. Переносні світильники повинні живитися від електричної мережі напругою 12 В.

3.5.20. Переносний світильник повинен задовольняти таким вимогам:

а) мати ізолюючу ручку;

б) його струмоведучі частини повинні бути захищені від випадкового дотику вогнестійкими і вологостійкими ізолюючими матеріалами;

в) мати захисну металеву сітку;

г) в якості проводу, що живить світильник повинен застосовуватися гнучкий гумовий шланговий провід з штепсельною вилкою на кінці;

д) конструкція штепсельної вилки повинна виключати можливість помилкового вмикання світильника в розетку з напругою 127 і 220 В.

3.5.21. Не застосовувати несправні світильники або провід, що мають порушену ізоляцію.

3.5.22. Не підключати переносні світильники до оголених проводів або шин. Дозволяється включати переносні світильники тільки в штепсельні розетки і за допомогою штепсельної вилки.

3.5.23. При виникненні пожежі електроустаткування та електропроводка повинні бути негайно відключені від загальної електричної мережі. При неможливості відключення за допомогою рубильника проводи потрібно обірвати або перерубати за допомогою предметів, що не проводять струм (сокири, лопати із сухою дерев'яною ручкою і т.п.)- У цьому випадку дозволяється гасити пожежу тільки вуглекислотними (порошковими) вогнегасниками або сухим піском. Не гасити пожежу в місцях, де не можна відключити електроенергію, водою або звичайними пінними вогнегасниками.

3.6. При всіх нещасних випадках або раптових захворюваннях, фактах порушення технологічного процесу, виявлених несправностях устаткування, пристосувань, інструментів, що створюють загрозу життю і здоров'ю робітників необхідно відразу припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника робіт або представника технічного нагляду.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. По закінченні роботи арматурник зобов'язаний:

а) відключити верстати, лебідки від електромережі і замкнути пускові рубильники на замок;

б) протерти і змазати тертьові частини верстатів і механізмів;

в) зібрати всі такелажні пристосування, очистити від бруду сталеві канати, стропи, ланцюги і, змастивши їх, здати на зберігання. Канати слід очищати в рукавицях сталевою щіткою, не слід робити це ганчірками або кінцями.