9 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К(КзХПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

10 - руберойд з бронюючою посипкою на картонній основі марки РКК 420А (ГОСТ 10923-82);

11 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ПкЕПк)-4,0 за ТУ У В.2 7-00292787.001-98;

111 - із застосуванням дистильованого бітуму;

112 - на основі тканого поліестеру в комбінації зі скловолокном і застосуванням дистильованого бітуму;

12 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ПкЕПк)-3,0 і Пд(ДХПк)-3,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

121 - із застосуванням дистильованого бітуму;

13 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ПкХПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

131 - із застосуванням дистильованого бітуму;

14 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ДХПк)-3,0 і Пд(ПкТПк)-3,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

141 - із застосуванням дистильованого бітуму;

15 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу Пд(ДТПк)-3,0, Пд(ПкЕПк)-3,0 і Пд(ПкХПк)-3,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

16 - підкладковий склоруберойд марки С-РМ (ГОСТ 15879-70);

17 - підкладкові руберойди на картонній основі марок РКП-350А, РКП-350Б і РПП-300 (ГОСТ 10923-82, ТУ 21 УССР 443-88);

18 - плівковий матеріал із синтетичної етилен-пропілен-дієнової вулканізованої гуми типу ЕПДМ товщиною 1,2-2 мм;

19 - плівковий матеріал на основі полівінілхлориду товщиною 2 мм;

20 - плівковий матеріал із наповненого невулканізованого каучуку типу "бутіт" (ТУ 21 УССР 452-88) товщиною 1,2 мм;

21 - плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку товщиною 1 мм;

22 - клеюча (монтажний адгезив) полімерна мастика типу ВА-2004;

23 - клеючі полімерні мастики: бутилкаучукова марки БКМ (ТУ 21 УРСР 453-88), каучукові марок КН-2 і КН-3 (ГОСТ 24064-80);

24 - клеючі бітумно-полімерні мастики: марки МГБП (ТУ У 20042101.001-95) і типу "еластим", "бітеп" (див додаток 1, том 2);

25 - клеючі бітумні мастики: гаряча бітумна (ГОСТ 2889-80), гаряча бітумно-гумова (ГОСТ 15836-79);

26 - покрівельна бітумно-емульсійна паста (РСТ УССР 5027-89);062-2000);

27 - покрівельна бітумно-емульсійна мастика (РСТ УССР 5027-89);

28 - покрівельна полімерна мастика типу "аеріт" (ТУ У В.2.7-00294349.

29 - армувальна прокладка із тканого рулонного матеріалу: склотканини конструкційні (ГОСТ 19170-73); склотканини електроізоляційні (ГОСТ 19907-83);

30 - армувальна прокладка із нетканого рулонного матеріалу: полотно неткане голкопробивне геотекстильне (ТУ У 00306644-081-96).

Примітка 2. Розшифрування умовних позначень типів покрівель:

К-Р1 - рулонні експлуатовані;

К-Р2 - рулонні інверсійні (з утеплювачем поверху покрівельного килиму);

К-Р3 - рулонні з бронюючим захисним шаром;

К-Р4 - рулонні вентильовані (з локальним закріпленням до основи);

К-Р5 - рулонні не вентильовані (із суцільним закріпленням до основи);

К-Р6 - рулонні із застосуванням клеючих мастик;

К-П1 - плівкові експлуатовані;

К-П2 - плівкові інверсійні (з утеплювачем поверху покрівельного килиму);

К-П3 - плівкові з привантажувальною засипкою;

К-П4 - плівкові із застосуванням клеючих мастик чи механічного кріплення;

К-М1 - мастикові вентильовані;

К-М2 - мастикові невентильовані.

Примітка 3. Розшифровування умовних позначень захисних шарів:

А - облицювання експлуатованих покрівель за 2.25;

В - привантажувальна засипка за 2.25;

С - бронююча посипка за 2.25;

Д - пофарбувальний захисний шар: фарба марки БТ-177 (ГОСТ 5631-79), суспензія алюмінієвої пудри ПАП-1, ПАП-2 (ГОСТ 5494-95) в гасі (ОСТ 3801407-86) у співвідношенні за масою 1:10 та їх аналоги;

Е - теплоізоляційний шар із екструзійного пінополістиролу (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) та його аналоги.

Примітка 4. Розшифровування умовних позначень основи під покрівельний килим:

01 - вирівняна поверхня несучих елементів із бетону і залізобетону;

02 - вирівняна поверхня монолітних утеплювачів із легких бетонів;

03 - поверхня вирівнюючих стяжок (монолітних),

04 - поверхня збірних стяжок (самонесучих настилів);

05 - поверхня теплоізоляційного шару із каліброваних теплоізоляційних плит;

(мк) - механічне кріплення".

Том 1, пункт 2.25. Абзаци другий і третій викласти в новій редакції:

"- на неексплуатованих покрівлях з похилом від 0 до 2,5%: з бронюючої посипки завтовшки 10 мм із гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б В.2.7-75-98) з розміром зерен 3-10 мм - на рулонних покрівлях будинків І і II ступенів вогнестійкості; із крупнозернистої сланцевої посипки у складі верхнього шару покрівельного килима - на рулонних покрівлях будинків III, IV і V ступенів вогнестійкості; із гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б.В.2.7-75-98) з розміром зерен 10-40 мм у вигляді привантажувальної засипки товщиною 40 мм на плівкових покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості;

- на не експлуатованих покрівлях з похилом від 2,5% до 25%: із крупнозернистої сланцевої посипки в складі верхнього шару покрівельного килима - на рулонних покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості; із гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б В.2.7-75-98) з розміром зерен 10-40 мм у вигляді привантажувальної засипки завтовшки 40 мм - на плівкових (з похилом 2,5-7,5%) покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості; з бронюючої посипки завтовшки 10 мм з гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б.В.2.7-75-98) з розміром зерен 3-10 мм - на плівкових і мастикових (з похилом 2,5-15%) покрівлях будинків І і II ступенів вогнестійкості; із шару бітумної емульсійної мастики (РСТ УССР 5027-89) з пофарбуванням суспензією алюмінієвої пудри на плівкових і мастикових покрівлях будинків ІІІ, IV і V ступенів вогнестійкості".

Том 1, розділ 2. Підрозділ "Проектування покрівельних килимів" доповнити пунктом 2.2 5 а.

"2.25а Використання покрівельних матеріалів суміщених дахів без протоколу випробувань їх (по типу та марці) на горючість та межу розповсюдження вогню і висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи не допускається".

Том 1, пункт 3.29. В таблиці 6 для типу покрівлі ПКг6 у графі «Коротка характеристика вихідних матеріалів покрівлі» доповнити посиланням на нормативний документ в дужках:.

"(ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001)".

Том 1, пункт 3.58. Примітка. Після слів: "Технічними умовами" доповнити посиланням на нормативний документ: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001".

Том 1, додаток 2. Таблицю «Основні типи суміщеного покриття» викласти в новій редакції:

ОСНОВНІ ТИПИ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ

Том 2, пункт 2.2. В таблиці 2 для руберойду з підправленням покривного шару бітуму показник допустимого похилу покриття: “10% і більше2) ” замінити словами: "незалежно від похилу";

Примітку 2 вилучити.

Том 2, пункт 2.25. З примітки вилучити слова: "тільки на покриттях із залізобетонних плит"; доповнити текст словами: "та застосуванні руберойдів з негорючими основами".

Том 2, пункт 3.35, примітка. У першому реченні після посилання на: "ТУ 21-27-58-84" доповнити посиланням на: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Том 1, пункт 1.5, таблица 1. Исключить из таблицы пункт 4.

Том 1, пункт 2.5. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Тип теплоизо-ляции

Материал теплоизоляции

Прочность на сжатие, МПа

Объёмная масса,

кг/м3

Т-1

Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол (ГОСТ 20916-87) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,15-0,2

100

Т-2

Плиты пенополистирольные (ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 с Изменением № 1) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,1-0,15

50-150

Т-3

Плиты пенополистирольные экструзионные (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,06-0,1

50-150

Т-4

Плиты из пенополиуретана (ТУ У 16457623.002-97) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,15-0,2

50-100

Т-5

Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом связующем (ДСТУ Б В.2.7-99-2000) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,06-0,1

150-250

Т-6

Плиты теплоизоляционные минераловатные специального назначения (ТУ У В.2.7-01235001-01-98) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,06-0,1

150-250

Т-7

Плиты перлитофосфогелевые с армирующим покрытием из бумаги (ТУ 21 України 512-92) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,2-0,3

200-300

Т-8

Плиты перлитобентонитовые теплоизоляционные (ДСТУ Б В.2.7-15-95) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,06-0,1

250-600

Т-9

Плиты древесно-волокнистые (ГОСТ 4598-86), цементно-стружечные (ГОСТ 26816-86) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,5-1,0

200-600

Т-10

Плиты из арболита (ГОСТ 19222-84) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,4-0,8

200-600

Т-11

Плиты из пеностекла

0,4-0,8

125-150

Т-12

Плиты из ячеистых бетонов теплоизоляционные (ТУ 234 УССР 386-91) и их отечественные и зарубежные аналоги

0,6-1,2

300-600

Т-13

Плиты теплоизоляционные из лёгких бетонов (ДСТУ Б В.2.7-18-95) и их отечественные и зарубежные аналоги

1,0

600

Т-14

Лёгкие теплоизоляционные бетоны монолитной укладки (ДСТУ Б В.2.7-18-95)

0,5

600

Т-15

Гравий керамзитовый (ДСТУ Б В.2.7-17-95)

-

200-400

Том 1, раздел 2, подраздел "Проектирование паро- и теплоизоляции". Примечания к таблице 2 изложить пунктами 2.5 а, 25б, 2.5 в, 2.5г:

"2.5а При выборе типа теплоизоляции следует руководствоваться данными о пожароопасных свойствах утеплителей, приведенных в технических условиях на эти материалы. Использование утеплителей без протоколов испытаний их на горючесть и границы распространения огня не допускается.

Применение утеплителей без заключений государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается.

2.5б Прочность на сжатие материала теплоизоляции типа Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 и Т-6 определяется при 10% - ной деформации.

2.5в Плиты утеплителя материалов теплоизоляции типа Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 и Т-7 для исключения повреждений и увлажнения рекомендуется заблаговременно обклеивать рубероидом; обязательной предварительной обклейке рубероидом требуют плиты утеплителя типа Т-2 (из пенополистирола) в случае непосредственного наклеивании по ним кровельного слоя на горячих мастиках или мастиках, которые содержат в своем составе растворители.

2.5г Непосредственная укладка кровельных ковров на поверхность плитных утеплителей (Т-3, Т-5, Т-6, Т-8) прочностью на сжатие менее 0,1 МПа с пригрузочной засыпкой не допускается; приклейку кровельного ковра к утеплителю в этом случае следует применять в комбинации с механическим закреплением".

Том 1. Пункт 2.18 изложить в новой редакции.

"2.18 Проектирование кровельных ковров необходимо осуществлять в увязке с долговечностью (сроком службы) зданий, уклоном покрытий, видом и качеством кровельных материалов, а также в зависимости от основы, на которую они укладываются и защитных покрытий, которые обеспечивают надежность их эксплуатации.

С учетом этих требований необходимый конструктивный состав (типы кровель) в привязке к видам кровель следует назначать в соответствии с данными таблицы 4 с использованием материалов, приведенных в примечании 1 к этой таблице, и их отечественных и зарубежных аналогов. Аналоги должны быть подтверждены соответствующими стандартами, ТУ или сертификатами.

Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктами 2.18а, 2.18б. 2.18в, 2.18г, 2.18д:

"2.18а Однослойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов (на уклонах 2,5% и более) с разрывной силой при растяжении не менее 600Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 4 мм, теплостойкостью не ниже 120 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 20 °С; из пленочных полимерных материалов (на уклонах 0-15%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы 50 лет и более применять:

- рубероиды, армированные тканым полиэстером и комбинированной сердцевиной из тканого полиэстера и стекловолокна и покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного полиолефином или, стирол-бутадиен-стирольным каучуком;

  • пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 50 Н/мм (на толщину в 1 мм *)) и удлинением при разрыве не менее 500%,
  • б) на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять:

- рубероиды, армированные как тканым, так и нетканым полиэстером и покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;