Зміни до ДБН В.2.6-14-97

Зміна № 1 до ДБН В.2.6-14-97

"Конструкції будинків і споруд.

Покриття будинків і споруд"

(том 1. Проектування. Розділ 3).

Затверджена та введена в дію наказом

Держбуду України від 01.10.99 р. N 237.

Дата введення 2000-01-01

Пункт 3.15 доповнити приміткою 5 такого змісту:

"При переобладнанні існуючого горища на мансардний поверх допускається застосування даху з організованим зовнішнім водостоком на будинках при висоті карнизу понад 18 м за умови обов'язкового розроблення проектних рішень, що забезпечують стійкість конструктивних елементів даху до вітрового навантаження, а також запобігання зсувам снігу з покриття і утворенню полою на карнизах і у водостічних трубах".

Пункт 3.28. Таблицю 5 доповнити приміткою 6 такого змісту:

"У дахах класу ГД-1 допускається застосування дерев'яних кроквяних систем (ОП 6), що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами, на будинках з поверховістю 1... 9 поверхів і при влаштуванні на таких системах покрівель із негорючих матеріалів".

Изменение № 1 к ДБН В.2.6-14-97

"Конструкции зданий и сооружений.

Покрытия зданий и сооружений"

(том 1. Проектирование. Раздел 3).

Утверждено и введено в действие приказом

Госстроя Украины от 01.10.99 г. № 237.

Дата введения 2000-01-01

Пункт 3.15 дополнить примечанием 5 такого содержания:

"При переоборудовании существующего чердака на мансардный этаж допускается применение крыши с организованным наружным водоотводом на зданиях при высоте карниза свыше 18 м при условии обязательной разработки проектных решений, обеспечивающих устойчивость конструктивных элементов крыши к ветровой нагрузке, а также предупреждение сползания снега с покрытия и образование наледей на карнизах и в водосточных трубах".

Пункт 3.28. Таблицу 5 дополнить примечанием 6 такого содержания:

"В крышах класса ГД-1 допускается применение деревянных стропильных систем (ОП 6), подвергнутых глубокой пропитке огнезащитными составами, на зданиях с этажностью 1... 9 этажей и при устройстве на таких системах кровель из негорючих материалов".