1. Проектні рішення об'єктів, доступних для інвалідів, не повинні обмежувати умови життє-діяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків. З цією метою слідпроектувати адаптовані до потреб інвалідів універсальні елементи будинків і споруд, які вико-ристовуються усіма групами населення. Необхідність застосування спеціалізованих елементів, щовраховують специфічні потреби інвалідів, установлюється завданням на проектування.
 2. При проектуванні, обладнанні й оснащенні будинків і споруд, доступних для МГИ, повин-ні виконуватися вимоги чинних нормативних документів: ДБН 360, ДБН В. 1.1-7, ДБН В.2.2-9,ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.6-31, ВСН 61 та інші.

5ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 1. У проектах повинні бути передбачені умови безперешкодного і зручного пересування МГН поділянці до будинку або по території підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури,зелених зон (парки, сквери тощо) з урахуванням вимог ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15.Система засобів орієнтації для людей з вадами зору та інформаційної підтримки повинна бутизабезпечена на всіх шляхах руху, доступних для МГН на весь час експлуатації.
 2. Транспортні проїзди на ділянці і пішохідні дороги на шляху до об'єктів, які відвідуютьінваліди, допускається об'єднувати у разі дотримання містобудівних вимог до параметрів шляхівруху та положень ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5.
 3. Ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на кріслах-колясках повиннабути не менше 1,8 м з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до чиннихнормативних документів.

ДБН В.2.2-17:2006 С.5

Поздовжній уклон шляху руху, по якому можливий проїзд інвалідів на кріслах-колясках, не повинен перевищувати 5 %. При влаштуванні з'їздів із тротуару біля будинку та в затінених місцях допускається збільшувати поздовжній уклон до 10 % на протязі не більше 10 м.

Поперечний уклон шляху руху слід приймати в межах 1-2 %.

5.4Висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів на ділянці рекомендується приймати не більше0,05 м.

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж експлуатованих газонів і озеленених майданчиків, що прилягають до шляхів пішохідного руху, не повинні перевищувати 0,04 м.

 1. За наявності на ділянці підземних і надземних переходів їх слід обладнувати пандусами абопідйомними пристроями, якщо не можна організувати для МГН надземний прохід.
 2. Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на покритті пішохідних шляхівна ділянці, слід розміщувати не менше ніж за 0,8 м до об'єкта інформації, початку небезпечноїділянки, зміни напрямку руху, входу тощо.

 1. Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не допускається застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню МГН на кріслах-колясках або з милицями. Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами -не більше 0,015 м.
 2. На шляхах руху МГН не допускається застосовувати непрозорі хвіртки на навісних завісахдвосторонньої дії, хвіртки з обертовими полотнинами, а також турнікети завширшки менше ніж0,85м.
 3. Для відкритих сходів на перепадах рельєфу рекомендується приймати ширину проступів неменше 0,4 м, висоту підйомів сходинок - не більше 0,12 м. Усі сходинки у зовнішніх сходах у межаходного маршу повинні бути однаковими за формою в плані, за розмірами ширини проступу і висотипідйому сходинок. Поперечний уклон зовнішніх сходинок повинен бути в межах 1-2 %.

 1. Сходи повинні дублюватися пандусами, а за необхідності - іншими засобами підйому тавідповідати вимогам ДБН В.2.3-5.
 2. Пристрої й обладнання (поштові скриньки, укриття таксофонів, банкомати, інформаційніщити тощо), розташовані на стінах будинків, споруд або на окремих конструкціях, і виступніелементи та частини будинків і споруд не повинні скорочувати нормований простір для проходу, атакож проїзду і маневрування крісла-коляски.

Об'єкти, нижня крайка яких розташована на висоті від 0,7 до 2,1 м від рівня пішохідного шляху, не повинні виступати за площину вертикальної конструкції більше ніж на 0,1 м, а при їх розміщенні на розташованій окремо опорі — не більше 0,3 м. При збільшенні виступних розмірів простір під цими об'єктами необхідно виділяти бордюрним каменем, бортиком заввишки не менше 0,05 м або огорожами заввишки не менше 0,7 м тощо.

Таксофони, банкомати й інше спеціалізоване обладнання для людей з вадами зору повинні встановлюватися на горизонтальній площині із застосуванням рифленого покриття або на окремих плитах заввишки до 0,04 м, край яких повинен знаходитися від встановленого обладнання на відстані 0,7-0,8 м.

Форми і краї підвісного обладнання повинні бути заокруглені.

5.12Вхід на територію або ділянку слід обладнувати доступними для інвалідів елементамиінформації про об'єкт.

Вхід на ділянку житлового одноквартирного будинку рекомендується обладнувати контрольно-охоронними приладами або пристроями сигналізації, що передають інформацію до житла для людей з вадами зору і дефектами слуху.

5.13На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів обслуговування слід виділятине менше 10 % місць (але не менше одного місця) для транспорту інвалідів. Ці місця повинніпозначатися знаками, прийнятими в міжнародній практиці.

С. 6 ДБН В.2.2-17:2006

Місця для особистого автотранспорту інвалідів бажано розміщувати поблизу входу, доступного для інвалідів, але не далі 50 м, а при житлових будинках - не далі 100 м. Ширина зони для паркування автомобіля інваліда повинна бути не менше 3,5 м.

Майданчики для зупинки спеціалізованих засобів громадського транспорту, що перевозять лише інвалідів, слід передбачати на відстані не далі 100 м від входів до громадських будинків, доступних для МГН.

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДИНКІВ ТА СПОРУД

6.1 Входи і шляхи руху до будинків

6.1.1 У будинку повинен бути як мінімум один вхід, пристосований для МГН, з поверхні землі із кожного доступного для МГН підземного або надземного переходу, з'єднаного з цим будинком.

6.1.2 Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поручні з урахуванням технічних вимог до опорнихстаціонарних пристроїв згідно з чинними нормативними документами.

За ширини сходів на основних підходах до будинку 2,5 м і більше слід додатково передбачати розділові поручні.

Вхідна площадка при входах, доступних МГН, повинна мати: навіс, водовідвід, а залежно від місцевих кліматичних умов - підігрів, що встановлюється завданням на проектування.

Поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний уклон у межах 1-2 %.

6.1.3Глибина тамбурів і тамбур-шлюзів повинна бути не менше 1,8 м, а в житлових будинках -не менше 1,5 м за ширини не менше 2,2 м.

Дренажні і водозбірні ґрати, які встановлюють у підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні бути врівень з поверхнею покриття підлоги. Ширина просвітів їх чарунок не повинна перевищувати 0,015 м. Краще застосовувати ґрати з ромбоподібними або квадратними чарунками.

6.1.4За наявності контролю на вході слід передбачати контрольні пристрої, пристосовані дляпропуску тих категорій інвалідів, для яких буде доступний об'єкт, що проектується.

 1. Приміщення, де можуть перебувати інваліди на кріслах-колясках, слід розміщувати нарівні входу, найближчого до поверхні землі. При іншому розміщенні приміщень по висоті будинку,крім сходів, слід передбачати пандуси, ліфти згідно з вимогами ДСТУ pr EN 81-70, піднімальніплатформи, вертикальні підйомники згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 або іншіпристрої для переміщення інвалідів.
 2. Шляхи руху МГН усередині будинку слід проектувати згідно з нормативними вимогамидо шляхів евакуації людей з будинку.

Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо у чистоті повинна бути не меншою:

- при русі крісла-коляски

в одному напрямку1,5 м;

при зустрічному русі1,8 м.

Ширину проходу в приміщенні з обладнанням і меблями слід приймати не менше 1,2 м.

Ширина балконів і лоджій повинна бути не меншою 1,5 м у просвіті.

Ширину коридору або переходу в інший будинок слід приймати не менше 2,0 м.

Підходи до різного обладнання і меблів повинні бути не меншими 0,9 м, а за необхідності повороту крісла-коляски на 90° - не менше 1,2 м.

6.1.7Діаметр зони для самостійного розвороту на 90-180° інваліда на кріслі-колясці слід прий-мати не менше 1,5 м.

Біля столів, прилавків і інших місць обслуговування, біля настінних приладів, апаратів і пристроїв для інвалідів слід передбачати вільний простір розмірами в плані не менше 0,9 м х1,5 м.

Глибина простору для маневрування крісла-коляски перед дверима при відчиненні "від себе" повинна бути не менше 1,2 м, а при відчиненні "до себе" - не менше 1,5 м за ширини не менше 1,5 м.

ДБН В. 2.2-17:2006 С. 7

6.1.8Конструктивні елементи всередині будинків і пристрої, розташовані в габаритах шляхівруху на стінах і інших вертикальних поверхнях, повинні мати заокруглені краї, а також не повиннівиступати більше ніж на 0,1 м на висоті від 0,7 до 2,0 м від рівня підлоги. При розміщенні пристроїв,покажчиків на розташованій окремо опорі вони не повинні виступати більше ніж на 0,3 м.

Під маршем відкритих сходів і інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше 1,9 м, слід встановлювати бар'єри, огорожі тощо.

6.1.9Ділянки підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,6 м перед дверними прорізами і входамина сходи і пандуси, а також перед поворотом комунікаційних шляхів повинні мати попереджувальнурифлену і (або) контрастно забарвлену поверхню. Допускається передбачати світлові маячки.

6.1.10У приміщеннях, доступних МГН, не допускається застосовувати ворсові килими з тов-щиною покриття (з урахуванням висоти ворсу) більше 0,013 м.

Килимові покриття на шляхах руху повинні бути щільно закріплені, особливо на стиках полотнин і по краях різнорідних покриттів.

6.1.11Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів усходову клітку повинна бути не менше 0,9 м. При глибині косяка відкритого прорізу більше 1,0 мширину прорізу слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але не менше 1,2 м.

Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,025 м.

 1. В полотнинах зовнішніх дверей, доступних інвалідам, слід передбачати оглядові панелі,заповнені прозорим і ударно міцним матеріалом, нижня частина яких повинна розташовуватися вмежах 0,3-0,9 м від рівня підлоги. Нижня частина дверних полотнин на висоту не менше 0,3 м від рівняпідлоги повинна бути захищена протиударною смугою.
 2. Прозорі двері й огорожі слід виконувати з ударно міцного матеріалу. На прозорих полот-нинах дверей слід передбачати яскраве контрастне маркірування заввишки не менше 0,1 м і зав-ширшки не менше 0,2 м, розташоване на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від поверхні пішо-хідного шляху.
 3. На шляхах руху МГН у будинках та спорудах не допускається застосовувати обертовідвері та турнікети завширшки менше ніж 0,85 м.

На шляхах руху МГН рекомендується застосовувати двері на завісах однобічної дії з фіксаторами у положеннях "відчинено" і "зачинено". Слід також використовувати двері, що забезпечують затримку автоматичного зачинення дверей тривалістю не менше 5 с

6.2 Сходи і пандуси

6.2.1Ширина маршу сходів, доступних МГН, повинна бути не менше 1,35 м. При розрахунковійширині маршу сходів 2,5 м і більше слід передбачати додаткові розділові поручні.

Усі сходинки в межах маршу повинні бути однакової геометрії і розмірів по ширині проступу і висоті підйому сходинок. Допускається змінювати малюнок проступів нижніх сходинок першого маршу відкритих сходів.

6.2.2Ширина проступів сходів, крім внутрішньоквартирних, повинна бути не менше 0,3 м, ависота підйому сходинок - не більше 0,15 м. Уклони сходів повинні бути не більше 1:2.

Сходинки сходів на шляхах руху інвалідів і інших маломобільних груп населення повинні бути суцільними, рівними, без виступів і із шорсткуватою поверхнею. Ребро сходинок повинно мати заокруглення радіусом не більше 0,05 м. Бічні краї сходинок, що не примикають до стін, повинні мати бортики заввишки не менше 0,02 м.

6.2.3Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м приуклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускаєтьсязбільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтовіпандуси.

Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.

C.8 ДБН В.2.2-17:2006

Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути глубиною не менше 1,5 м.

6.2.4Несучі конструкції пандусів слід виконувати з негорючих матеріалів з межею вогнестій-кості не менше R60 з дотриманням вимог ДСТУ Б В. 1.1-4.

У будинках І ступеня вогнестійкості несучі та огороджувальні конструкції приміщень з пандусами повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж R150 (для колон), REI150 (для стін), ЕІ150 (для перегородок), а у будинках II ступеня вогнестійкості - R 120 (для колон), REI120 (для стін), ЕІ 120 (для перегородок) тощо.

 1. Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пан-дусів, а також уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м длязапобігання зісковзуванню тростини або ноги.
 2. Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 мнеобхідно встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті0,7 і 0,9 м, сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5 м.

Поручень перил з внутрішнього боку сходів повинен бути безперервним по всій їх висоті. Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м.