1. В будинках дошкільних навчальних закладів місткістю 200 місць і більше необхідно передбачати засоби відомчого телефонного зв'язку з встановленням абонентських пристроїв у кабінеті завідуючого, медичній кімнаті або кабінеті лікаря, методичному кабінеті, кімнаті завгоспа, групових осередках, харчоблоці та кастелянській.
  2. Вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналізації у будинках дошкільних навчальних закладів, як правило, повинно передбачатися приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням у відповідності з ВСН 60 окремих поверхових розподільних монтажних шаф систем зв'язку та сигналізації.
  3. Прокладання мереж зв'язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до приміщень повинні виконуватися приховано.

Конструкції вводів повинні мати можливість вільного прокладання, доповнення та заміни кабелів і проводів абонентських мереж.

4.28.Проектом необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи і інші споруди, приміщення та обладнання мереж зв'язку і сигналізації.

  1. Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового зв'язку і телебачення повинні розташовуватися в тих місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. Як правило, розміщувати їх необхідно на покрівлі будинків з урахуванням додаткових механічних навантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах не допускається.
  2. Блискавкозахист стояків ліній мережі проводового мовлення, щогл телеантен (у т.ч. і супутникових) виконується згідно з ВСН 60, ВСН 1 і РД 34.21.122.

Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для всього електрообладнання будинків дошкільних навчальних закладів, а також інших металевих конструкцій.

4.31.Охоронною сигналізацією з виведенням сигналу на пульт чергового диспетчерської сигналізації або пульт централізованого нагляду служби охорони повинні обладнуватися приміщення протипожежної автоматики, електрощитові, входи до технічних приміщень та виходи на покрівлю будинку, входи до машинного відділення ліфтів.

Обладнання охоронною сигналізацією інших приміщень будинків дошкільних навчальних закладів визначається завданням на проектування.

Організаційно-технічні заходи щодо передавання сигналів охоронної сигналізації службам відомчої або державної охорони визначаються взаємно погодженим завданням на проектування.

4.32.Вимоги щодо обладнання будинків дошкільних навчальних закладів автоматичною пожежною сигналізацію та системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей викладені в ДБН В.1.1-7 і ДБН В.2-5-13".

Додаток 1, таблиця. Викласти в новій редакції:

"Максимальна наповнюваність груп загального розвитку та санаторного типу у дошкільних навчальних закладах (ясла, дитячі садки, ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки) та групах короткотривалого перебування

Найменування групи, вік дітей

Кількість місць у групі

ясла, дитячий садок, ясла-садок

будинок дитини

дитячий будинок

короткотривалого перебування

Ясельна група

Молодша – до 1 року

10*

10

10

Середня – 1-2 роки

15

10

Старша – 2-3 роки

15

10

Дошкільна група

Молодша – 3-4 роки

20

15

10

Середня – 4-5 років

20

15

Старша – 5-6 років

20

15

* Молодші ясельні групи санаторного типу для дітей до 1 року в яслах і ясла-садках не створюються. Примітка. Наповнюваність різновікових груп в дошкільних навчальних закладах слід приймати до 15 дітей".

Додаток 3, таблиця. Викласти в новій редакції:

"Розрахункова температура повітря та кратність повітрообміну у приміщеннях дошкільних навчальних закладів

Найменування приміщення

Розрахункова температура повітря, °С

Повітрообмін за годину

у кліматичних зонах

Приплив

Витяжка

IIв, ІІІб, ІІІв

IVв

1

2

3

4

5

Ігрова, роздягальня:

– ясельної групи;

22

21

1,5

1,5

– молодшої дошкільної групи;

21

20

1,5

1,5

– середньої та старшої дошкільних груп

20

19

1,5

1,5

Спальня:

– ясельної групи;

21

20

1,5

1,5

– дошкільної групи:

19

18

1,5

1,5

Туалетна:

– ясельної групи;

22

21

1,5

– дошкільної групи

20

19

1,5

Буфетна

16

16

1,5

Зали для музичних та фізкультурних занять, ігротеки

19

18

1,5

1,5

Зал басейну з ванною

30

30

За розрахунком

Медична кімната

22

21

1

Службово–побутові приміщення

18

17

1

Кухня (гарячий цех)

16

15

За розрахунком

Пральня:

– приміщення для прання;

18

18

5

5

– сушильно–прасувальна

16

16

5

5

Кабінети:

– фізіотерапії;

28

28

1,5

1,5

– масажу

28

28

1,5

1,5

1

2

3

4

5

Переходи

18

18

Туалет:

– персоналу;

18

18

3

– плавального басейну

25

25

3

Примітка. Розрахунок повітрообміну в приміщеннях басейнів має провадитись з урахуванням запобігання випадінню конденсату на поверхні огороджень".

Додаток 7. Замінити назву: "Список основних нормативних документів, що використовуються при проектуванні будинків дитячих дошкільних закладів, на які наведені посилання у цих нормах" на: "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ".

Замінити нормативні посилання на такі НД:

"1. ДБН 360-92*" на: "ДБН 360-92**";

"5. СНиП ІІ-3-79** Строительная теплотехника" на: "ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель";

"6. СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение" на: "ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення";

"7. СНиП II-7-81** Строительство в сейсмических районах" на: "ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України";

"9. СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" на: "ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування";

"11. СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" на: "ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах";

"21. ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения" на: "ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди";

"28. СанПиН 5146-89 Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" на: "ДержСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим роботи учнів на персональних комп'ютерах".

Вилучити нормативні посилання на такі НД:

"13. СНиП 2.03.13-88 Полы;

19. СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин;

30. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения" (у Зміні № 1).

Доповнити перелік нормативних посилань такими НД:

"ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення;

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення;

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю);

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой (Випробовування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробовування нагрітим дротом);

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи;

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

ВБН В.2.2.45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди;

СНиП II-35-76 Котельные установки (Котельні установки);

ВСН 1-90 Технические указания по технологии изготовления железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети методом центрифугирования (Технічні вказівки щодо технології виготовлення залізобетонних попередньо напружених опор контактної мережі методом центрифугування);

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови);

СанПиН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови);

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок, розділи 1.5, 2.4, 2,5 і 6".

ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок, розділи 4.1 і 4.2".

Доповнити НД новим додатком:

"Додаток 8 (обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Будинок дитини – дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров'я для медико-со-ціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років (Закон України "Про дошкільну освіту" / № 2628-III від 11.07.2001).

Група короткотривалого перебування дітей – група, яка створюється для догляду та загального розвитку дітей від 2,5 до 6 років або для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі тощо.

Груповий осередок – блок взаємозв'язаних приміщень (роздягальня, ігрова, спальня, туалетна, буфетна), призначений для основного перебування групи дітей одного (або різного) дошкільного віку в будинках ясел, дитячих садків, ясел-садків.

Дитячий будинок – дошкільний навчальний заклад інтернатного типу, де забезпечуються розвиток, виховання, навчання та соціальна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави (Закон України "Про дошкільну освіту" / № 2628-III від 11.07.2001).