-площ залягання корисних копалин.

ДБН Б. 1.1-6:2007 С. 15

ДОДАТОК Г (довідковий)

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧШ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

Показники

Одиниця вимірювання

Вихідний рік

Розрахунковий термін

1. Площа території району, у тому числі:

га

- житлової та громадської забудови

га / %

- виробничої та комерційної забудови

»

- рекреаційного призначення

»

- природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

»

- оздоровчого призначення

- історико-культурного призначення

»

- сільськогосподарського призначення

»

- лісогосподарського призначення

»

- водного фонду

»

- іншої

»

2. Кількість населених пунктів, у тому числі:

од.

- міст

»

- селищ

»

- сіл

»

3. Населення району, у тому числі:

тис.осіб

- міське

»

- сільське

»

4. Щільність населення

осіб/га

5. Об'єм водоспоживання

тис. м3/добу

6. Об'єм водовідведення

»

7. Газоспоживання

тис. м3/рік

8. Електроспоживання

тис. кВ

9. Довжина залізничної мережі

KM

10. Довжина автомобільних доріг

»

11. Щільність транспортної мережі:

- залізничної

км/100 км2

- автомобільної

»

С. 16 ДБН Б. 1.1-6:2007

ДОДАТОК Д (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Закон України "Про планування і забудову територій".
  2. ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівноїдокументації для сільських поселень".
  3. ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральнихпланів міських населених пунктів".
  4. Богорад О.Д., Невелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. - К.: 2004.

ДБН Б.1.1-6:2007 С. 17

Код УКНД

Ключові слова: громадське обговорення, містобудівна документація, планування і забудова сільських поселень, схема планування території, функціональне зонування території