ДБН А 2.3-1-99. Зміна 4


Зміна №4 ДБН А 2.3-1-99 “Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення”.

Наказом Держбуду України від 29 листопада 2002 року №82 строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Додаток 2 “Перелік проектних та інженерно-вишукувальних організацій, на які покладається здійснення територіальної діяльності”

Розділ “У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах”.

Позицію 3 викласти в новій редакції :

Територіальні організації

за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

У водопостачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах

Донецька область

Донецький ПромбудНДІпроект,

м. Донецьк

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение 2 “Перечень проектных и инженерно-изыскательских организаций, на которые возлагается осуществление территориальной деятельности”.

Раздел “ В водоснабжении, канализации и промышленных гидротехнических сооружениях”.

Позицию 3 Изложить в новой редакции :

Территориальные организации

по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

В водоснабжении, канализации и промышленных гидротехнических сооружениях

Донецкая область

Донецкий ПромстройНИИпроект,

г. Донецк

_______________

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №11, листопад, 2002 р., К.: “Укрархбудінформ”