ЗМІНА № 3 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення", затверджена наказом Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55 і введена в дію з 1 листопада 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Додаток 2, таблиця, напрям діяльності "У промисловому будівництві".

Позицію 6 викласти в новій редакції, доповнити позицією 7:

Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

6. Харківський ПромбудНДІпроект, м. Харків

7. ВАТ "Сумський Промпроект", м.Суми

Полтавська, Харківська області

Сумська область

_______

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Приложение 2, таблица, направление деяльности “В промышленном строитель-стве”.

Позицию 6 изложить в новой редакции, дополнить позицией 7:

Территориальные организации по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

6. Харьковский ПромстройНИИ-проект, г. Харьков

7. ОАО "Сумский Промпроект", г. Сумы

Полтавская, Харковская области

Сумская область

Надруковано:

“Будівництво і стандартизація” N4, 2002 рік