ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


Примітка 2. Допускається за погодженням з органами державного пожежного нагляду зменшувати відстані від АЗС середньої потужності з наземними резервуарами (тип В) до житлових і громадських будинків I і II-го ступенів вогнестійкості проти показників, указаних у таблиці 7.9*, але не більше ніж на 25%.

Таблиця 7.9* - Протипожежні відстані від об'єктів оточуючого середовища до споруд АЗС

Найменування об'єкта, до якого визначають відстань від споруд АЗС

Мінімальна відстань від споруд АЗС, м

Типів А і Б з підземними резервуарами

Типу В з наземними резервуарами

малі

середні

великі

малі

середні

1. Житлові та громадські будинки

25

40

50

50

80

2. Місця масового скупчення людей (до зупинки громадського транспорту, межі території ринку)

30

50

50

50

80

3. Окремі торгові палатки кіоски

20

20

25

25

25

4. Гаражі та автостоянки

18

18

18

20

30

5. Очисні каналізаційні , що не відносяться до АЗС

15

15

15

25

30

6. Виробничі (за винятком указаних у пункті 8), адміністративні і побутові будинки, складські будівлі і споруди промислових підприємств I, II та III-го ступенів вогнестійкості

12

12

15

15

20

7. Те саме IIIа, IIIб, IV, IVа, 4-го ступенів вогнестійкості

18

18

20

20

25

8. Виробничі будинки з наявністю радіоактивних або шкідливих речовин

100

100

100

100

100

9. Склади лісових матеріалів, торфу, волокнистих горючих речовин

20

20

20

25

25

10. Масиви лісу, парків, міських скверів:

- хвойних і змішаних порід

- листяних порід

25

10

25

10

25

10

30

15

40

15

Примітка. Для виробничих будинків та складських будівель категорій А і Б відстані, зазначені в пункті 6, збільшуються на 50%, а категорії В - на 25%.

7.62* Величину санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків і споруд установлюють за розрахунками хімічного і акустичного забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м.

Для АЗС малої та середньої потужності типів А і Б величина санітарних розривів від обладнання АЗС та автотранспортних засобів, що обслуговуються, може бути зменшена за умови застосування пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому порядку, але не менше ніж до 25 м для малої та 40 м для середньої АЗС. При цьому розрахункові показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням його фонового рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи та нормативи екологічної безпеки. Зменшення санітарних розривів погоджується з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та місцевими органами Мінекоресурсів у встановленому порядку.

7.63* Не допускається розміщувати АЗС на ділянках вулиць і доріг з поздовжнім похилом більше 40%0 та з радіусами закруглення у плані 250 м і менше.

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на відстані не менше 10 м від краю проїжджої частини. На дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку на під'їздах до АЗС необхідно улаштовувати додаткову смугу накопичення транспортних засобів завширшки, що дорівнює основній смузі руху, але не менше 3,0 м, впродовж 50 м до в'їзду на АЗС та 15 м від виїзду з неї. Довжину переходу від основної ширини проїжджої частини до додаткової смуги накопичення слід приймати не менше 15 м. Допускається зменшення довжини смуги накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗС за умови їх розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 300 авт./год. на 1 смугу руху.

7.64* Територія АЗС відокремлюється від проїжджої частини острівцем безпеки, ширина якого встановлюється з умов розміщення транспортного бар'єра, тротуару. В'їзд та виїзд з території АЗС влаштовують окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний з радіусом закруглення не менше 10 м. Якщо в'їзд та виїзд влаштовуються суміщеними, між ними необхідно передбачити розділювальний острівець безпеки завширшки не менше 1 м, піднятий над проїжджою частиною на 0,1 м.

7.65* Найменшу відстань від в'їзду та виїзду з території АЗС слід приймати:

а) до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїжджої частини) - 100 м;

б) до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення (найближча межа її проїжджої частини) - 35 м;

в) до вікон робочих та житлових приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних та лікувальних закладів, майданчиків відпочинку - 15 м.

8 Інженерне обладнання

Водопостачання і каналізація

8.1 Вирішення водопостачання і каналізації у проектах планування і забудови повинне забезпечити:

оцінку умов водопостачання й водовідведення як елементів комплексної оцінки умов розвитку міст;

визначення продуктивності систем на розрахункові етапи для такого складу і кількості водокористувачів, який проектується;

розробку принципових схем в ув'язці з планувальною структурою, функціональним зонуванням, вимогами охорони зовнішнього середовища і заходами щодо організації інженерної інфраструктури групових систем населених місць.

8.2 Оцінку умов водопостачання, відведення, очищення і випуску (використання) стічних вод слід виконувати на підставі басейнових схем комплексного використання водних ресурсів і територіальних схем охорони середовища.

Продуктивність функціонуючих систем водопровідно-каналізаційного господарства повинна бути перевірена на відповідність нормативному водоспоживанню і водовідведенню існуючих водокористувачів. За відсутності вільних потужностей головних споруд до відповідної їх реконструкції розміщення нових або збільшення водоспоживання (водовідведення) існуючих водокористувачів не допускається.

8.3 Продуктивність міських систем водопостачання і каналізації повинна встановлюватися за розрахунковими витратами на добу найбільшого водоспоживання (водовідведення) усіх груп водокористувачів і протипожежними витратами.

8.4 Норми господарсько-питного водоспоживання необхідно приймати залежно від планувального ступеня інженерного обладнання забудови, природно-кліматичних умов і величини міст за таблицею 8.1.

Таблиця 8.1

--------------------------------------------------------------------

|Ступінь благоустрою | Середньодобова (за рік) норма |

| районів житлової | господарсько-питного водоспоживання у |

| забудови | літрах на жителя у фізико-географічних |

| | районах |

| |---------------------------------------------|

| | Полісся, | Лісостеп, | Степ, ПБК |

| | західний | Закарпаття | |

| | Лісостеп, | | |

| | Прикарпаття | | |

|--------------------+----------------+------------+---------------|

|Водопровід, | 280 | 290 | 300 |

|каналізація, | | | |

|централізоване | | | |

|гаряче | | | |

|водопостачання | | | |

|--------------------+----------------+------------+---------------|

|Водопровід, | 200 | 210 | 230 |

|каналізація, місцеві| | | |

|водонагрівники | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Показники таблиці наведені для групи малих і|

|середніх міст; для інших груп міст слід приймати коефіцієнти: для|

|великих - 1,05, для значних - 1,1, для найзначніших і|

|міст-курортів - 1,2. |

| Примітка 2. На першу чергу будівництва залежно від реальних|

|умов реконструкції забудови допускається передбачати тимчасове|

|обладнання житлового фонду системи водопостачання і каналізації|

|без ванн при нормі 150 л і водозабір із колонок при нормі|

|50 л/серед.добу. |

| Примітка 3. Необлічені витрати слід приймати у відсотках від|

|господарсько-питного водоспоживання (об'єму стічних вод) на першу|

|чергу будівництва: у малих і середніх містах - 5%, у великих і|

|значних - 7%; у найзначніших - 10%; на розрахунковий строк: у|

|малих і середніх містах - 10%, у великих і значних - 15%, у|

|найзначніших - 20%. |

--------------------------------------------------------------------

8.5 Потребу у воді і об'єм стічних вод на виробничі потреби промислових і сільськогосподарських підприємств, а також на протипожежні потреби слід визначати за чинними нормативними документами. Потребу на господарсько-питні потреби і користування душами на промислових підприємствах - за нормами проектування внутрішнього водопроводу і каналізації будинків.

8.6 Для зрошування міських зелених насаджень, поливання і миття удосконалених покриттів треба, як правило, передбачати влаштування спеціальних поливальних водопроводів з використанням як джерела водопостачання місцевих водотоків, водойм, ґрунтових вод або доочищених міських стічних вод. При цьому проектування поливальних водопроводів слід здійснювати за методикою проектування зрошувальних систем, визначаючи потребу у воді і розрахункові витрати залежно від кліматичних умов, умов вирощування і вимог, що пред'являються до декоративних якостей насаджень, на різних територіях міст, глибини активного (де знаходиться коріння) шару ґрунту, агрогідрологічних властивостей ґрунту та інших місцевих умов.

За неможливості або економічній недоцільності влаштування окремих поливальних водопроводів потребу у воді на поливання-миття міських територій із загальноміських систем слід приймати за таблицею 8.2.

Таблиця 8.2

--------------------------------------------------------------------

| Міста |Потреба у воді, л, на людину за добу максимального |

| | водоспоживання (числівник) і, куб.м, на людину за |

| | поливальний період року 75% забезпеченості за |

| | опадами (знаменник) у агрокліматичних зонах |

| |-----------------------------------------------------|

| | Полісся, |Лісостеп | Північний | Південний |

| | Прикарпаття | | степ | степ, ПБК |

|------------+---------------+---------+-----------+---------------|

|Найзначніші | 65/5,5 | 75/6,4 | 95/10,1 | 105/12,4 |

|------------+---------------+---------+-----------+---------------|

|Значні | 60/5,3 | 70/6,1 | 85/9,9 | 100/11,4 |

|------------+---------------+---------+-----------+---------------|

|Великі | 55/5,1 | 65/5,8 | 80/9,4 | 90/10,9 |

|------------+---------------+---------+-----------+---------------|

|Середні | 45/4,7 | 50/5,1 | 60/7,2 | 65/8,4 |

|------------+---------------+---------+-----------+---------------|

|Малі | 40/4,3 | 45/4,6 | 50/6,4 | 55/7,4 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. До показників, наведених у таблиці, слід приймати|

|коефіцієнти: для курортних міст - 1,2; для малих і середніх міст,|

|розміщених в оточенні лісів, у прибережних зонах великих річок або|

|водойм, - 0,8. |

--------------------------------------------------------------------

8.7 Водозабори із поверхневих джерел господарсько-питних водопроводів слід розміщувати вище випусків стічних вод, населених пунктів, а також стоянок суден, лісових бірж, товарно-транспортних баз і складів, у районах, які забезпечують організацію зон санітарної охорони.

Місця випуску стічних вод повинні бути розміщені нижче за течією річки від межі населеного пункту і усіх місць його водокористування з урахуванням можливості зворотної течії при нагінних вітрах і при зміні режиму роботи ГЕС.

У групових системах населених місць наведені вище вимоги відносяться до ядра і місць відпочинку систем розселення.

8.8 Розміщення головних споруд водопроводу і каналізації повинне бути ув'язане з територіальним розвитком міст як у межах, так і за межами розрахункового терміну проектування.

8.9 Площу території для станції очистки води і стічних вод слід приймати за таблицею 8.3. При цьому продуктивність станцій повинна відповідати імовірному розвитку міста за межами розрахункового терміну.

Таблиця 8.3

--------------------------------------------------------------------

|Станції очистки води | Станції очистки стічних вод |

|---------------------+--------------------------------------------|

| Продукти- |Площа,| Продукти- | Площа, га |

| вність, | га | вність, |-------------------------------|

|тис.куб.м/добу| | тис.куб.м/ |очисних|мулистих | доочищення |

| | | добу |споруд |майданчи-| в бюставках |

| | | | | ків | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|До 0,8 | 1 |До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 0,8 до | 2 |Більше 0,7 | 4 | 3 | 3 |

|12 | |до 17 | | | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 12 до | 3 |Більше 17 до| 6 | 9 | 6 |

|32 | |40 | | | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 32 до | 4 |Більше 40 до| 12 | 25 | 20 |

|80 | |130 | | | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 80 до | 6 |Більше 130 | 14 | 30 | 30 |

|125 | |до 175 | | | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 125 до | 12 |Більше 175 | 18 | 55 | - |

|250 | |до 280 | | | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 250 до | 18 | | | | |

|400 | | | | | |

|--------------+------+------------+-------+---------+-------------|

|Більше 400 до | 24 | | | | |

|800 | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. При більшій продуктивності станцій площу слід|

|приймати за проектами-аналогами. |