Додаток А

Значення часткових коефіцієнтів аварійності

Показник Кав і

Значення часткових коефіцієнтів аварійності залежно від показників

1

2

3

4

5

6

7

1. Добова інтенсивність руху автомобілів

- К1

500

0,40

1000

0,50

3000

0,75

5000

1,0

7000

1,30

9000

1,90

2. Ширина проїзної частини, м:

- К2 за укріплених узбіч

- К2 за неукріплених узбіч

4,5

2,2

4,0

-

-

-

5,5

1,5

2,75

6,0

1,35

2,5

7,5

1,0

1,5

??8,5

0,8

1,0

3. Ширина узбіч, м

- К3

0,5

2,2

1,5

1,4

2,0

1,2

-

-

-

-

??3,0

1,0

4. Поздовжній похил, %

-К4

2,0

1,0

3,0

1,25

5,0

2,5

7,0

2,8

-

-

8,0

3,0

5. Радіус кривих у плані, м

-К5

50

10

100

5,4

150

4,0

200-300

2,25

400-2000

1,6-2,25

??2000

1,0

6. Видимість дороги, м

-К6 у плані

-К6 у профілі

50

3,6

5,0

100

3,0

4,0

200

2,3

2,9

300

1,7

2,0

400

1,2

1,4

??500

1,0

1,0

7. Ширина проїзної частини мостів відносно ширини проїзної частини дороги

-К7

вужча на 1м

6,0

рівна

3,0

-

-

ширша на 1м

1,5

ширша на 2м

1,0

-

8. Довжина прямих ділянок, км

-К8

3,0

1,0

5,0

1,1

10,0

1,4

15,0

1,6

20,0

1,9

??25

2,0

9. Тип перетину з примиканнями

-К9

у різних рівнях

0,35

в одному рівні при інтенсивності руху на дорозі, що перетинається, % від сумарної на двох дорогах

<10

1,5

10-20

3,0

>20

3,5

Продовження додатка А

1

2

3

4

5

6

7

10. Перетин в одному рівні за інтенсивності руху на головній дорозі, авт./добу

-К10

<1600

1,5

1600-3500

2,0

3500-5000

3,0

-

-

-

-

>5000

4,0

11. Видимість перетину в одному рівні з дорогою, що примикає, м

-К11

>60

1,0

60-40

1,1

40-30

1,65

-

-

30-20

2,5

<20

5,0

12. Кількість смуг руху на проїзній частині

-К12

2

1,0

3

1,5

4 без смуги розділу

0,8

??4 зі смугою розділу

0,65

13. Відстань від забудови до проїзної частини та її характеристика

-К13

15-20 м є смуги місцевого. руху

2,5

6-10 мє тротуари

5

-

-

5 м, є тротуари,

смуги

відсутні

7,5

-

-

5 м, без тротуарів і смуг

10

14. Відстань від населеного пункту, м

-К14

<200

2,0

200-600

1.5

-

-

600-1000

1,2

-

-

>1000

1,0

15. Коефіцієнт зчеплення та характеристика покриття

-К15

0,2-0,3

слизьке, покрите брудом

2,5

0,4

слизьке

2,0

0,5

сухе,

чисте

1,3

0,6

сухе,чисте

1,0

0,7

шорстке

1,0

0,75дуже шорстке

0,75

16. Довжина населеного пункту, км

-К16

0,5

1,0

1,0

1,2

2,0

1,7

3,0

2,2

5,0

2,7

6,0

3,0

17. Ширина розділювальної смуги, м

-К17

1,0

2,5

2,0

2,0

3,0

1,5

5,0

1,0

10,0

0,5

15,0

0,4