5.4. У складських приміщеннях клеї, лаки і розчинники необхідно зберігати в закритій металевій тарі, встановленій на струмопровідні заземлені підстави. Чищення тари від залишків клею необхідно виконувати в спеціально відведених для цього місцях.

5.5. Лаки, клеї і розчинники, що використовуються для освіження гумових сумішей на робочих місцях, повинні знаходитися в спеціальних посудинах, виготовлених з матеріалів, що не спричинюють іскріння, і забезпечені кришками та поплавками. Ці посудини повинні заповнюватись в об'ємах, не більших змінної норми.

Освіження гумових сумішей розчинниками необхідно виконувати спеціальним тампоном або щіткою, не допускаючи рясного їх зрошення і розбризкування розчинників.

У випадку проливання лаку, клею або розчинника на спецодяг останній необхідно замінити. Підходити в такому спецодязі до місць паління або джерела відкритого вогню забороняється.

5.6. Бензин, гас, розчинники та горючі матеріали необхідно зберігати в окремих приміщеннях.

5.7. Кислоти необхідно зберігати в скляних бутлях, упакованих у плетені або дерев'яні корзини, які повинні розміщуватися на підлозі складу. Між тарою і бутлем необхідно прокладати солому або стружку.

5.8. Заборонено зберігання кислот з органічними речовинами, а також зберігання сульфатної кислоти з нітратною кислотою і з металевими порошками.

5.9. При складуванні й транспортуванні сипких і пилоподібних матеріалів необхідно здійснювати заходи проти їх розпилювання в процесі навантаження і вивантаження.

5.10. Заборонено використовувати стиснене повітря для транспортування легкозаймистих рідин, горючих рідин, нагрітих до температури понад 20°C, а також рослинних олій і жирів, нагрітих до температури понад 70°C.

5.11. Заборонено виконання виробничих операцій у складах зберігання сировини, матеріалів, готової продукції, за винятком робіт, пов'язаних з підготовкою їх до транспортування.

5.12. Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт навантажувачами здійснюється з урахуванням Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 грудня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2009 року за № 103/16119 (далі - НПАОП 0.00-1.22-08).

5.13. Заборонено підйомно-транспортним обладнанням піднімати і переміщувати вантаж, маса якого разом із вантажозахватними пристосуваннями перевищує допустиму вантажопідйомність обладнання, яка позначена на цьому обладнанні.

5.14. Дрібні деталі й допоміжні матеріали масою до 50 кг необхідно транспортувати в спеціально призначеній тарі, при цьому завантаження її повинно бути не вище за борти тари.

5.15. Заборонена експлуатація конвеєрів без захисних пристроїв та огороджень.

5.16. Роботодавець забезпечує збір, сортування й короткочасне зберігання відходів, що утворилися при виробництві шин та гумових виробів, у спеціальній тарі і в спеціально відведених для цього місцях.

5.17. Зберігання відходів здійснюється в ізольованих приміщеннях в ємностях (бункерах, засіках, чанах тощо), що виключає забруднення ґрунту, підземних вод, атмосферного повітря.

5.18. Видалення твердих відходів, зливання відпрацьованих кислотних, лужних, ціанистих та інших розчинів, що мають токсичні властивості, здійснюють після їх нейтралізації.

5.19. Працівники, які зайняті на роботах з розпакування, розважування, розфасування, обпудрювання і на інших операціях, під час яких можливо виділення пилу, повинні використовувати респіратори.

VI. Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування та ремонту будівель, споруд, обладнання та інженерних мереж підприємства

6.1. Технічний огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки здійснюються відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

6.2. Належна експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж підприємства здійснюється відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

6.3. Обстеження та оцінка технічного стану виробничих будівель та споруд здійснюються відповідно до вимог Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863.

6.4. Експлуатація трубопроводів пари і гарячої води здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

6.5. Роботодавець забезпечує експлуатацію електроустановок відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

6.6. Роботодавець забезпечує роботу системи зв'язку й оповіщення про аварійні ситуації відповідно до інструкцій виробників цих систем.

6.7. Заборонено технічне обслуговування обладнання (набивання і підтягування сальників, ущільнення фланців та іншого обладнання), що знаходиться під тиском, до зняття тиску.

6.8. Нове обладнання, яке встановлюється замість зношеного для роботи під тиском, повинно відповідати вимогам безпеки, встановленим Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35.

6.9. Під час технічного обслуговування і ремонту обладнання, що має гідравлічні і пневматичні приводи, працівник повинен:

відключити ланцюги управління (електричні, пневматичні й гідравлічні);

відключити насоси гідроприводу або систему подачі стисненого повітря;

закрити засувки (вентилі) на гідросистемах, пневмосистемах і скинути тиск з відключеної частини системи.

6.10. Перед початком пуску агрегатів і машин після проведеного ремонту роботодавець організовує проведення технічного огляду арматури, трубопроводів, апаратів, запобіжних і регулюючих клапанів, перевіряє закриття всіх люків, продувальних ліній, дренажів і свічок, перевірку наявності необхідних заглушок на трубопроводах відповідно до схеми встановлення заглушок та їх зняття після ремонту.

6.11. Заборонено проведення ремонту обладнання до його повної зупинки, знеструмлення та вивільнення обладнання й трубопроводів від робочого середовища.

Перед початком огляду, чищення, ремонту і демонтажу обладнання працівники з ремонту обладнання повинні знеструмити і від’єднати обладнання від електричних приладів з вивішуванням попереджувальних табличок "Не включати! Працюють люди". Зона ремонту повинна бути загороджена з установкою знаків або плакатів застереження або заборони.

Ремонт електрообладнання (електродвигунів, електричних приладів автоматики, щитів управління тощо) працівники здійснюють за умови видимого від’єднання цього обладнання від електромереж. На пускових пристроях електрообладнання працівники вивішують таблички "Не включати! Працюють люди".

Підключення обладнання до електромережі і його пуск після ремонту працівники виконують лише після установки всіх захисних і запобіжних пристроїв.

6.12. Під час проведення ремонтних робіт роботодавець вживає організаційно-технічних заходів, пов’язаних з електропостачанням обладнання, освітленням, застосуванням електроінструментів та електроприладів, ремонтом електричного обладнання та електричних кабелів відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

6.13. Працівники під час виконання ремонтних робіт, пов'язаних з небезпекою розбризкування шкідливих речовин та з можливістю ураження очей парогазовою фазою токсичних речовин, а також з небезпекою відльоту стружки, окалини та уламків, використовують захисні окуляри (лицьові щитки).

6.14. Заборонено проведення монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт в умовах нестачі кисню або концентрації токсичних речовин вище граничнодопустимих концентрацій у повітрі робочої зони.

Під час роботи в колодязях, де є ризик утворення повітря з нестачею кисню або з концентрацією токсичних речовин вище граничнодопустимих концентрацій, працівники повинні використовувати ізолюючі ЗІЗОД, спецодяг, запобіжні пояси зі страхувальним канатом, захисні окуляри, засоби сигналізації (сигнальні мотузки, переговорні пристрої, радіозв'язок).

6.15. Під час виконання робіт, пов'язаних з гумуванням внутрішніх поверхонь апаратів і ємностей, працівники використовують струмопровідне взуття й не повинні використовувати синтетичний одяг.

6.16. Ремонтні роботи із застосуванням відкритого вогню (зварювання) здійснюються відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01).

6.17. Ремонт обладнання й арматури вагою понад 50 кг здійснюється з використанням підйомно-транспортних засобів та механізмів відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07).

6.18. Експлуатація, періодичний технічний огляд та ремонт вантажопідіймальних кранів і навантажувачів здійснюються відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07 та НПАОП 0.00-1.22-08.

6.19. Виконання ремонтних робіт на висоті здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

6.20. Забороняється проводити ремонтні роботи в зоні парової камери форматора-вулканізатора без стопорного пристрою, який запобігає самовільному опусканню траверси з паровими камерами.

6.21. Виконання ремонтних робіт із застосуванням інструментів і пристроїв здійснюється відповідно до Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).

6.22. Ремонт засобів вимірювальної техніки здійснюється відповідно до вимог Інструкції щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 травня 2005 року № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за № 560/10840.

Заборонено виконувати ремонтні та налагоджувальні роботи засобів вимірювальної техніки, встановлених на трубопроводах і резервуарах, які перебувають під тиском рідин і газів, якщо ці засоби знаходяться під напругою та не заземлені.

Директор Департаменту

промислової безпеки,

охорони праці, цивільного

та фізичного захисту,

трудової та соціальної політики О.М. Онищенко