МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013 № 278

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за № 926/23458

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам

нафтопереробної промисловості

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та абзацу п'ятого підпункту 6 пункту 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 408,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості, що додаються.
  2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях 23 вересня 1980 року № 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80).
  3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

1

3.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань

Р. Богатирьова

В. Акопян

М. Болотських

О. А. Миколайчук

М. Ю. Бродський

О. Мірошниченко

Г. В. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 27.05.2013 N 278

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

11 червня 2013 р. за N 926/23458

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної

промисловості

№ з/п

Код

Назва професії, поса-

Найменування спецодягу,

Позначення

Строк

згідно

ди

спецвзуття та інших засобів

захисних влас-

носіння в

з ДК

індивідуального захисту

тивостей, тип,

місяцях

003:20

марка ЗІЗ за

10

ГОСТ 12.4.103-83

1

2 1 3 1 4

5

6

1. Виробництво синтетичного спирту

1.1. Комприм

1

8154

Апаратник абсорбції

2

8159 8159

Апаратник газорозділення Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

3

8159

Обхідник лінійний

і транспортування газу

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

З Ми

12

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

Костюм

ЗМиТп100

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Черевики

МиТп

12

Фартух з поліхлорвінілу

МиМпЯж

6

Окуляри захисні закриті

Зн

до зносу

Респіратор пилогазозахис-ний

до зносу

Костюм

ЗМи В

12

Берет

З

12

4

Чоботи кирзові

МиМпСм В

12

Рукавиці

Ми Тп 100

2

Плащ з капюшоном

Вн

36

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

4

1222.2 3115

1222.2

Майстер Механік

Начальник зміни (промисловість)

Костюм

З Ми

12

Чоботи гумові

В

12

Берет

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

5

7233 7233

Слюсар з ремонту

технологічних

установок

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи НмВ

12

Берет

З

12

Чоботи кирзові або

Вн

12

черевики

ЗМи

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

6

9322

Підсобний робітник

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

Ми В

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Фартух з нагрудником

черговий

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн 30

36

Шапка

ТнМи

36

1.2. Сіркоочищення

7

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

При виконанні робіт у відділенні сіркоочищення:

Костюм

З Ми В

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці сукняні

Ми Тп100

2

Рукавички

Ву

чергові

5

Респіратор пилогазозахис-ний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

8

8159

Апаратник виділення сірки

Костюм

З Ми Пм

12

Берет

З

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці або

Ми Тп100

2

рукавиці сукняні

Тп100

3

Респіратор пилогазозахис-ний

до зносу

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

9

8154

Апаратник десорбції

Костюм

З Ми

12

Берет

З

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Черевики

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

10

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм

З Ми Вп

12

Рукавиці

Ми Тп100

2

Берет

З

12

Черевики

З Ми См

12

Окуляри захисні закриті

до зносу

На зовнішніх роботах узимку та в неопалюваних приміщеннях додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи

Тн30

36

Шапка

ТнМи

36

При виконанні робіт з приймання, зберігання і транспортування:

Костюм

З Ми Нм

12

Чоботи гумові

В Нм

12

Рукавички діелектричні

Эн

чергові