|------------------------------------------------------------------|

| Житлово-експлуатаційні організації |

|------------------------------------------------------------------|

|Житлових |Об'єкт |1 об'єкт на |0,12 - 0,15 га на |

|кварталів | |мікрорайон з |об'єкт |

|(мікрорайону)| |населенням | |

| | |20 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Житлового | - " - |1 об'єкт на |1 га на об'єкт |

|району | |житловий район | |

| | |з населенням до| |

| | |80 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Пункт прийому| - " - |1 об'єкт на |0,01 га на об'єкт |

|вторинної | |20 тис. жителів| |

|сировини від | | | |

|населення | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У селищах міського типу з населенням менше|

|20 тис. жителів передбачається один пункт прийому вторсировини на|

|селище. Пункти прийому вторсировини розміщуються: у житловій|

|забудові при окремо розташованих житлово-експлуатаційних|

|організаціях, на межі селітебних та промислових зон. |

|------------------------------------------------------------------|

|Правління |Робочих |При кількості |0,1 - 0,3 га на об'єкт |

|колгоспу |місць |жителів: до | |

|(дирекція | |1000 чол. - 15;| |

|радгоспу) | |1001-2000 | |

| | |чол. - 15-10; | |

| | |2001-2500 | |

| | |чол. - 10-8; | |

| | |більше 3500 | |

| | |чол. - 8,5 | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Пожежне депо |Пожежна | 1 |0,3 - 0,6 га на об'єкт |

|при кількості|автомашина| | |

|жителів міста|15) | | |

|або іншого | | | |

|поселення: до| | | |

|1 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 1 до | | 2 |0,3 - 0,6 га на об'єкт |

|7 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 8 до | |1 на 4 тис.чол.|0,6 - 1,0 га на об'єкт |

|20 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 21 до | |1 на 5 тис.чол.|0,8 - 1,2 га на об'єкт |

|50 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 51 до | |1 на 6, |0,9 - 1,75 га |

|100 тис.чол. | |5 тис.чол. |на об'єкт |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 101 до| |1 на |0,9 - 1,75 га |

|200 тис.чол. | |7,0 тис.чол. |на об'єкт |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 201 до| |1 на | |

|500 тис. чол.| |8,0 тис.чол. | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 501 до| |1 на | |

|1000 тис.чол.| |10,0 тис.чол. | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 1000 | |1 на |6,9 - 2,2 га на об'єкт |

|до | |15,0 тис.чол. | |

|2000 чол.тис.| | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|понад | |1 на | |

|2001 тис.чол.| |20,0 тис.чол. | |

|і більше | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Готелі |Місць |4,8 |При кількості місць |

| | | |готелю, м на 1 місце: |

| | | |від 25 до 100 - 55; |

| | | |більше 100 до |

| | | |500 - 30; більше |

| | | |500 до 1000 - 20; |

| | | |більше 1000 - 2000 - |

| | | |до 15 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У сейсмічних районах розмір земельних ділянок слід|

|збільшувати до 10% (при зменшенні поверховості до 4-х поверхів). |

|------------------------------------------------------------------|

|Громадські |Прилад | 1 | |

|вбиральні | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Бюро |Об'єкт |Не менше 1 на | |

|похоронного | |0,05 млн.чол. | |

|обслуговуван-| | | |

|ня | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинок |Об'єкт |Не менше 1 на | |

|траурних | |0,25 млн.чол. | |

|обрядів | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Кладовище |га | 0,24 |Розміри земельних |

|традиційного | | |ділянок, які |

|поховання16) | | |відводяться для |

| | | |поховання, |

| | | |допускається |

| | | |уточнювати залежно |

| | | |від співвідношення |

| | | |кладовищ традиційного |

| | | |поховання і кладовищ |

| | | |для поховання після |

| | | |кремації, які |

| | | |встановлюються за |

| | | |місцевими умовами |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Крематорій з |одиниць/га|За завданням на| |

|кладовищем | |проектування | |

|урнових | |або 0,02 | |

|поховань | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| 1) Норми розрахунку установ і підприємств обслуговування не|

|поширюються на проектування установ і підприємств обслуговування,|

|розміщених на територіях промислових підприємств, вузів та інших|

|місць прикладення праці. |

| 2) У кожному центральному селі необхідно мати шкільну|

|установу. |

| 3) У центрі первинної сільської системи розселення нормативна|

|величина по філіалах Будинку школярів визначена в 2,5% від|

|загальної кількості школярів центру. |

| 4) У міжгосподарському і районному центрі нормативна величина|

|по дитячій школі мистецтв або музичній школі визначена в 1,5% від|

|загальної кількості школярів центру; у центрі сільської первинної|

|системи розселення - у 2% від загальної кількості школярів центру.|

| 5) Норматив по будинках-інтернатах у розрахунку на|

|1 тис.чол. населення визначений 3,1 - 4 місця. |

| 6) У дужках наведені норми розрахунку підприємств на рівні|

|житлового кварталу (мікрорайону) і житлового району. |

| 7) У сільських поселеннях з кількістю жителів до 2 тис.чол.|

|передбачається один спортивний зал площею не менше 300 кв.м при|

|нормі 100-200 кв.м загальної площі підлоги на 1 тис.чол. |

| 8) Норматив місць відвідування на 1000 чол. населення у|

|клубних установах та центрах дозвілля по містах з кількістю|

|населення: понад 500 тис.чол. 35 місць 250-500 тис.чол. 40 місць|

|100-250 тис.чол. 50-40 місць 20-100 тис.чол. 60-50 місць менше|

|20 тис.чол. і райцентр 190-140 місць. |

| 9) Норматив місць відвідування на 1000 чол. населення у|

|клубних установах по сільських поселеннях з кількістю жителів:|

|понад 1000 чол. 400-300 місць 500-1000 чол. 500-300 місць|

|300-500 чол. 500-300 місць менше 300 чол. 400-300 місць. |

| 10) Наведені норми не поширюються на наукові, універсальні й|

|спеціалізовані бібліотеки, місткість яких визначається завданням|

|на проектування. |

| 11) Села з населенням до 100 чоловік обслуговуються|

|пересувними торговими підприємствами (автолавками). У сільських|

|поселеннях з населенням більше 100 чол. розміщуються магазини, які|

|забезпечують жителів товарами щоденного попиту (загальний норматив|

|120 кв.м торгової площі на 1000 чол., у т.ч. непродовольчих|

|товарів - 40 кв.м і продовольчих - 80 кв.м), рештою товарів - за|

|попереднім замовленням з доставленням додому. |

| 12) КПП виконують роль філіалів сільських Будинків побуту і|

|районного комбінату побутового обслуговування з приймання|

|замовлення від населення. |

| 13) У сільських населених пунктах з кількістю жителів більше|

|200 чол. нормативний показник дорівнює 40 кг білизни за зміну на|

|1000 чол. |

| 14) Норматив визначено у 0,39 підприємств зв'язку на|

|1 тис.чол. населення, у т.ч. для міського населення - 0,16. |

| 15) Йдеться про автоцистерни або автонасоси (включаючи|

|резервні). Спеціальні автомобілі (автодрабини) нормуються|

|відомчими актами. Радіус обслуговування пожежних депо треба|

|приймати 3 км по дорогах загального користування. Нормативи на|

|спеціальні пожежні автомобілі див. у додатку 3.1. |

| 16) У сільській місцевості 0,1 га на 1000 чол. |

--------------------------------------------------------------------

6.2 Установи й підприємства обслуговування у сільських поселеннях слід розміщувати з розрахунку забезпечення жителів кожного поселення послугами першої необхідності у межах пішохідної доступності не більше 30 хв. Забезпечення об'єктами більш високого рівня обслуговування треба передбачати на групу сільських поселень.

Для організації обслуговування необхідно передбачати, крім стаціонарних будинків, пересувні засоби і споруди сезонного використання, виділяючи для всіх відповідні майданчики.

6.3 При визначенні кількості, складу і місткості установ і підприємств обслуговування у містах-центрах системи розселення слід додатково враховувати населення, що приїжджає з інших міських і сільських поселень, розміщених у зоні, обмеженій витратами часу на пересування в міжобласний центр - не більше 3 год.; обласний центр - не більше 2 год.; у міжрайонний - 1,5 год.; у районний - не більше 1 год.; у міжгосподарський центр - не більше 30 хв. (додаток 6.1).

В історичних містах необхідно враховувати також туристів, у курортних - неорганізовано відпочиваючих.

Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ і підприємств загальнокурортного обслуговування на 1000 чоловік, що лікуються й відпочивають, треба приймати за додатком 6.2.

Радіус обслуговування населення установами й підприємствами, які розміщуються у житловій забудові, приймають не більшим за той, що вказано у додатку 6.3 (таблиця 1 і 2).

Для поселень, розміщених у районах сейсмічністю 7-8 балів, як правило, поверховість громадських будинків цілодобового перебування (санаторно-курортні, оздоровчі і туристські установи, лікарні і готелі) слід встановлювати не більше 4 поверхів відповідно до чинних норм з урахуванням кількості місць і ступеня вогнестійкості будинків.

6.4 У сейсмічних районах будинки дитячих дошкільних установ повинні бути не вище за 2 поверхи, шкіл загального типу, спальні корпуси шкіл-інтернатів - не вище за 3 поверхи; спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів (для дітей з порушенням фізичного й розумового розвитку), будинків для осіб похилого віку - не вище за 2 поверхи.

Спорудження громадських будинків більше 4 поверхів при належному архітектурно-композиційному і техніко-економічному обґрунтуванні може здійснюватись з дозволу відповідних державних органів.

Будівництво громадських будинків на територіях з сейсмічністю 9 балів допускається як виняток при техніко-економічному і містобудівному обґрунтуванні з дозволу відповідних державних органів, визначених Кабінетом Міністрів України.

6.5. Відстані від будинків і меж земельних ділянок установ і підприємств обслуговування треба приймати не менші, ніж ті, що наведені у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

--------------------------------------------------------------------

| Будинки (земельні | Відстань від будинків (меж, ділянок) |

| ділянки) установ і | установ і підприємств обслуговування, м |

| підприємств |---------------------------------------------|

| обслуговування | до червоної | до стін | до будинків |

| | лінії |житлових | загально- |

| |----------------|будинків | освітніх |

| | у | у | | шкіл, дитячих |

| |містах|сільських| | дошкільних |

| | | посе- | | установ |

| | | леннях | | |

|--------------------+------+---------+----------------------------|

|Дитячі дошкільні | 25 |25**) 50 | За нормами інсоляції та |

|установи і | | | освітленості |

|загальноосвітні | | | |

|школи (стіни | | | |

|будинку) | | | |

|--------------------+------+---------+----------------------------|

|Приймальні пункти | - | - | 20*) | 50 |

|вторинної сировини | | | | |

|--------------------+------+---------+---------+------------------|

|Пожежне депо | 10 | 10 | - | - |

|--------------------+------+---------+---------+------------------|

|Кладовища | 6 | 6 | 300 | 300 |

|традиційного | | | | |

|поховання і | | | | |

|крематорії | | | | |

|--------------------+------+---------+---------+------------------|

|Кладовища для | 6 | 6 | 100 | 100 |

|поховання після | | | | |

|кремації | | | | |

|--------------------+------+---------+---------+------------------|

|Ванни відкритих | 15 | 15 | 50 | - |

|басейнів | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) Будинок із входами і вікнами. |

| **) Залежно від місцевих умов допускається зменшувати|

|відстані, залишаючи зелену захисну смугу завширшки не менше 6 м.|

|Числівник - відстані від меж ділянки, знаменник - відстані від|

|будинку. Відстань від меж ділянки до житлового будинку з вікнами|

|(у сільській місцевості) - не менше 10 м, до глухої стіни - 5 м. |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Ділянки дитячих дошкільних установ, заново|

|розміщуваних лікарень не повинні примикати безпосередньо до|

|магістральних вулиць. |

| Примітка 2. В умовах міської та сільської забудови, яка|

|склалася, рішення щодо реконструкцій капітального ремонту житлових|

|і громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що|

|примикають до закритих кладовищ, приймаються за згодою з місцевими|

|органами санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф|

|місцевості, гідрогеологія тощо) і ступеня інженерного обладнання|

|території. |

| Примітка 3. Приймальні пункти вторинної сировини слід|

|ізолювати смугою зелених насаджень і передбачати до них під'їзні|

|шляхи для автомобільного транспорту. |

| Примітка 4. На земельній ділянці лікарні необхідно|

|передбачати окремі в'їзди в зони господарську і корпусів:|

|лікувальних - для інфекційних і неінфекційних лікарень (окремо) і|

|патолого-анатомічного. |

--------------------------------------------------------------------

7 Транспорт і вулично-дорожня мережа

7.1 При проектуванні міських і сільських поселень слід передбачити єдину дорожньо-транспортну мережу поселень і районів, які тяжіють до них, для забезпечення зручних і безпечних зв'язків з усіма функціональними зонами, з іншими поселеннями системи розселення, місцями заміського відпочинку, з улаштуванням зовнішнього транспорту і автомобільними дорогами загальної мережі.

Витрати часу на пересування від місць проживання до місць прикладення праці для 90% трудящих (в один кінець), як правило, не повинні перевищувати: у містах з населенням понад 1 млн.чол. - 45 хв., від 500 тис. до 1 млн.чол. - 40 хв., від 250 до 500 тис.чол. - 35 хв., до 250 тис.чол. - 30 хв.

Примітка 1. Для тих, хто щоденно приїжджає на роботу у місто-центр з інших поселень, вказані норми витрат часу допускається збільшувати, але не більше ніж у два рази.

Примітка 2. Для жителів сільських поселень витрати часу на трудові пересування (пішохідні або з використанням транспорту) у межах сільськогосподарського підприємства, як правило, не повинні перевищувати 30 хв.

7.2 Пропускну здатність мережі вулиць, доріг і транспортних пересікань, кількість місць зберігання автомобілів слід визначати, виходячи з рівня автомобілізації на розрахунковий термін, автомобілів на 1000 чол.: 200-250 легкових автомобілів, включаючи 3-4 таксі, 4-5 прокатних і 2-3 відомчих автомобілів, 25-40 вантажних автомобілів залежно від складу парку. Кількість мотоциклів і мопедів на 1000 чол. треба приймати 50-100 одиниць для міст з населенням понад 100 тис.чол. і 100-150 одиниць - для решти поселень.