Позначення

Номер тому

Керівникпідписпрізвище

Посадипідписипрізвища

Місце і рік видання

ДОДАТОК Н

(рекомендований)

ЖУРНАЛ

авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу

Перелік бланків:

1. Обкладинка журналу

2. Титульний аркуш

3. Зворотна сторона титульного аркуша

4. Перелік науково-проектної документації, яка надходить замовнику

5. Перелік археологічних та інших надходжень

6. Вказівки авторського нагляду

Бланк 1

ЖУРНАЛ

авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу

№_______________

_____________________________________

(рік, місто)

Бланк 2

ЖУРНАЛ№____________

авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу

___________________________________________________________________________________________

(назва пам'ятки)

_____________________________________________________________________________________________________

Шифр Арх. №________________

Бланк З

___________________________________________________________________________________________

(назва пам'ятки )

_____________________________________________________________________________________________________

Адреса пам'ятки _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Замовник_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектувальник_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Спеціалізовані за видами робіт науково-проектні організації_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реставраційна виробнича організація___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець робіт____________________________________________________________________________

(П.І.Б., телефон)

Примітка. Для замовника та підрядних науково-проекіних та виробничих організацій вказувати точне найменування (для приватних осіб П.І.Б.), адресу, розрахунковий рахунок, реєстраційний номер та дату видачі ліцензії, номер телефону, П.І.Б. відповідального представника.

Спеціалізовані за видами робіт виробничі організації______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Виконавці робіт_____________________________________________________________________________

(П.І.Б., телефони)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор або науковий керівник авторського колективу_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., телефони)Члени авторського колективу__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., телефони)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кошторисна вартість реставрації на дату оформлення журналу_____________________________________

__________________________________________________________________________________________

Дата початку виконання робіт_________________________________________________________________

Реєстраційний номер та дата дозволу відповідного органу охорони об'єктів культурної спадщини на проведення ремонтно-реставраційних робіт___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник проектної організаціїМ.П.П.І.Б.

Науковий керівникП.І.Б.

Бланк 4

Перелік переданої науково-проектної документації

Дата

Назва науково-проектної документації

Арх. №

Накладна

1

2

3

4

(на 2-4 стор.)

Бланк 5

Перелік археологічних та інших знахідок

Дата

Ч.ч

Опис знахідок

Кількість

Підпис відповідальної особи в прийманні на зберігання

Примітка

1

2

3

4

5

6

(на 5-6 стор.)

Бланк 6

Вказівки авторського нагляду та відомості про виконання робіт на пам'ятці

(на 20-50 стор.)

(1 стор. розгорнутого аркуша)

Дата

Вказівки авторського нагляду

1

2

180мм

(заповнюється автором або членами авторського колективу)

Бланк 6

(продовження - 2 стор. розгорнутого аркуша)

Дата

Відмітка про виконання вказівок

Роботи, що виконуються на пам'ятці, умови робіт

3

5

50 -

100мм

(заповняється виконавцем робіт)

ЗМІСТ

1 Загальні положення3

2 Загальні вимоги до складу та змісту науково-проектної документації3

3 Порядок розроблення науково-поектної документації7

4 Оформлення науково-проектної документації8

5 Науково-технічний супровід, науково-методичне керівництво, авторський нагляд та авторське право9

6 Погодження, експертиза та затвердження проектної документації10

Додаток А Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, на які є посилання в цих нормах12

Додаток Б Основні терміни та визначення14

Додаток В перелік нормативно-правових актів та міжнародних документів, положення яких рекомендується враховувати при розробленні науково-проектної документації на реставрацію пам’ятки15

Додаток Г Акт огляду технічного стану пам’ятки16

Додаток Д Акт про категорію складності пам’ятки18

Додаток Е Акт втрати первісного вигляду пам’ятки19

Додаток Ж Реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації20

Додаток И Основні креслення ескізного проекту реставрвції23

Додаток К Основні робочі креслення24

Додаток Л Комплектування і склад томів науково-проектної документації25

Додаток М Титульний аркуш26

Додаток Н Журнал авторського нагляду за реставрацією пам’ятки та науково-технічного супровод27