ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ

ПОКРИТТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

ВБН В.2.3-218-532:2007

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(УКРАВТОДОР)

2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

РОЗРОБНИКИ

Національний транспортний університет

В. Каськів, О. Островерхий, канд. техн. наук;

В. Савенко, д-р техн. наук (керівник розробки)

2 ВНЕСЕНО

Управління науково-технічної політики;

Департамент автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

3 ПОГОДЖЕНО

Міністерство охорони здоров'я України

Висновок від 29.09.2006 року № 05.03.02-07/46526

Мінбуд України

Лист від 03.03. 2007 року № 11/9-250

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Наказ від 22.03 2007 року № 118

Чинні з 01.04.2007 р

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Влаштування

тонкошарових покриттів на автомобільних

дорогах державного значення

ВБН В.2.3-218-532:2007

Вводяться вперше

Чинні від 2007-...-

Ці Норми поширюються на виконання та приймання робіт з влаштування тонкошарових покриттів (далі – ТШП) із сумішей асфальтобетонних гарячих, щебенево-мастикових і холодних литих на автомобільних дорогах державного значення.

Ці Норми призначені для використання будівельними та експлуатаційними організаціями, які виконують роботи з влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах загального користування.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах наведено у додатку А.

Терміни, визначення понять, познаки та скорочення наведені у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Тонкошарові покриття призначені для подовження міжремонтного строку експлуатації дорожніх одягів згідно з ВБН Г.1-218-050; для забезпечення комфортного безпечного руху транспортних засобів по дорозі; для покращення рівності та зчеплення. ТШП поліпшують санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги: безшумність, зручність механічного прибирання, відведення поверхневих вод тощо.

1.2 Тонкошарові покриття при їх проектуванні застосовують згідно з ДБН В.2.3-4; ВБН В.2.3-218-175; ВБН В.2.3-218-186, враховуючи рівність шару дорожнього одягу, на який укладається ТШП, та нормативні значення зчіпних властивостей поверхні покриттів автомобільних доріг згідно з ДСТУ 3587.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ВИМОГИ ДО ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

2.1 За товщиною тонкошарові покриття поділяють на:

- тонкі – понад до включ.;

- особливо тонкі – понад до включ.;

- надтонкі, мм – 20, не більше.

2.2 За температурою приготування та влаштування:

- тонкошарові покриття із сумішей асфальтобетонних гарячих щільних для верхніх шарів, типу Б за гранулометрією згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 та сумішей асфальтобетонних щебенево-мастикових згідно з ДСТУ Б В.2.7-127;

- тонкошарові покриття із сумішей асфальтобетонних холодних литих згідно з ВБН В.2.3-218-175.

2.3 Рівність на поверхні ТШП та коефіцієнт зчеплення з колесом автомобіля повинен відповідати вимогам ДСТУ 3587.

2.4 Поверхня улаштованого покриття повинна мати поздовжній похил відповідно з поздовжнім профілем дороги згідно з ДБН В.2.3-4 і поперечний – існуючий.

3 УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

3.1 Технологія влаштування ТШП залежно від виду робіт і матеріалу існуючого покриття наведена у таблиці 3.1.

3.2 ТШП призначають згідно з вимогами таблиці 3.2.

Вибір технології влаштування ТШП залежить від: проектного розрахункового дорожнього одягу для нового будівництва (реконструкції) автомобільної дороги або від її категорії згідно з ДБН В.2.3-4; матеріалу існуючого покриття; сумарної нерівності поверхні існуючого покриття автомобільної дороги згідно з ДСТУ Б В.2.3-3.

Таблиця 3.1

Тип ТШП

Товщина

шару, мм

Технологія влаштування ТШП

Ремонт

Нове будівництво

(реконструкція)

Асфальтобетон,

поверхнева обробка

Цементобетон

Асфальтобетон

Тонке

35-50

АБ, ЩМА

ЩМА

ЩМА

Особливо тонке

20-35

ЩМА

Надтонке

20, не більше

ХЛАБ

ХЛАБ

Таблиця 3.2

Сумарна нерівність існуючого покриття, см/км

Категорія

дороги

Технологія влаштування ТШП при матеріалі існуючого покриття

асфальтобетон,

поверхнева обробка

цементобетон

менше 90

І-ІІІ

ХЛАБ, ЩМА, АБ

ХЛАБ, ЩМА

90-110

І-ІІІ

ЩМА, АБ

ЩМА

110-120

ІІ-ІІІ

ЩМА, АБ

ЩМА

120-180

III

АБ

ЩМА

3.3 У випадках, коли влаштування ТШП можливе за декількома технологіями потрібно виконати техніко-економічні розрахунки, на підставі яких визначають найбільш раціональну.

3.4 Вимоги до основи (існуючого покриття)

3.4.1 Основа, по якій влаштовують тонкошарове покриття, повинна мати коефіцієнт міцності згідно з ВБН В.2.3-218-186, але не менше 0,9.

3.4.2 Придатними для влаштування захисних шарів із асфальтобетону холодного литого є основи, в яких максимальний просвіт під рейкою не перевищує (при вимірюваннях в поперечному напрямку руху згідно з ДСТУ Б В.2.3-3).

3.4.3 При сумарній нерівності більше 90 см/км (при вимірюваннях згідно з ДСТУ Б В.2.3-3) основа повинна бути попередньо вирівняна методом холодного фрезерування або шаром із суміші асфальтобетонної гарячої.

4 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

4.1 Для влаштування тонкошарових покриттів з асфальтобетону гарячого використовують суміші асфальтобетонні дрібнозернисті згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 і щебенево-мастикові згідно з ДСТУ Б В.2.7-127.

4.2 Для влаштування тонкошарових покриттів з асфальтобетону холодного литого використовують суміші асфальтобетонні холодні литі згідно з ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208.

4.3 Для приготування сумішей слід застосовувати такі сировинні компоненти: в'язкі нафтові дорожні бітуми згідно з ДСТУ 4044; повільнорозпадні катіонні бітумні емульсії згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778- 092; поверхнево-активні речовини типу хлористих або оцтовокислих солей моноамінів, поліамінів, амідоамінів, четвертинних солей амонію за технічними умовами заводів-виробників; цементи загальнобудівельного призначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 або мінеральні тонкодисперсні наповнювачі (молотий вапняк, доломіт, базальт, зола) згідно з ГОСТ 16557; щебінь, щебенево-піщані суміші і висівки згідно з ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-34, ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б.В.2.7-32, ДСТУ Б.В.2.7-33, ДСТУ Б.В.2.7-76, які отримують при подрібненні переважно вивержених або метаморфічних гірських порід із границею міцності на стиск не менше 100 МПа; мінеральний порошок згідно з ДСТУ Б В.2.7-121; питну воду згідно з ГОСТ 2874 або технічну воду згідно з ГОСТ 6709, ГОСТ 23732. У випадку незадовільного зчеплення бітуму з поверхнею кислих кам'яних матеріалів, яке не дозволяє забезпечити необхідне значення коефіцієнта водостійкості, потрібно використовувати катіонні поверхнево-активні речовини, активацію поверхні кам'яних матеріалів або інші технологічні способи.

5 ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ

5.1 Погодні умови. Роботи з влаштування ТШП виконують, якщо температура повітря протягом 48 год була не менше ніж плюс 10 °С та за прогнозом має тенденцію до підвищення. У будь-якому випадку, коли відносна вологість повітря перевищує 80 % або погода є похмурою, необхідно перевірити прогноз погоди і прийняти рішення щодо виконання робіт.

Влаштування ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих та щебенево-мастикових у дощову погоду і по вологому покриттю заборонено.

Влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої дозволяється при температурі не менше ніж плюс 5 °С, якщо остання має тенденцію до підвищення, та на вологому покритті при відсутності води.

5.2 Підготовчі роботи до влаштування тонкошарового покриття

5.2.1 Ділянку проведення робіт на довжину захватки огороджують у порядку, обумовленому згідно з ІНУВ.3.2-218-051.

5.2.3 Вибоїни або зміни профілю покриття у вигляді просідань, невеликих за площею ділянок із сильною або середньою гребінкою (до 3 % площі на один кілометр) усувають заздалегідь шляхом виконання ремонту сумішшю асфальтобетонною гарячою або емульсійно-мінеральною. Допускається холодне фрезерування покриття у місцях вибоїн і ям. При наявності ділянок із гребінкою або напливами, покриття на них фрезерують і замінюють новим матеріалом.

Усі тріщини і шви у покритті (основі) шириною більше повинні бути відремонтовані і герметизовані.

5.2.4 Перед початком влаштування тонкошарового покриття дорожнє покриття потрібно очистити від пилу та бруду механічними щітками, а за необхідності промити водою.

5.2.5 Перед влаштуванням ТШП по цементобетонному покриттю за 0,5- 1,0 місяці виконують роботи з ремонту швів і тріщин із заміною зруйнованих бетонних плит та швів розширення.

З метою запобігання руйнування ТШП, після виконання ремонтних робіт, потрібно влаштувати прошарок за мембранною технологією.

5.2.6 При виконанні робіт по асфальтобетонному покриттю з викришуванням та по цементобетонному покриттю, за 30-60 хв до початку влаштування тонкошарового покриття необхідно зробити підгрунтовку швидкорозпадною бітумною емульсією згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092 з нормою витрати 0,40,6 л/м 2.

5.2.7 Перед влаштуванням ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої, у випадку коли підґрунтовку не виконують, а температура поверхні існуючого покриття вище плюс 30 °С, потрібно обов'язково зволожити покриття водою з нормою витрати 0,2-0,3 л/м2.

5.2.8 Вирівнювання основи перед влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої

5.2.8.1 Вирівнювання існуючого покриття виконують з метою заповнення колії глибиною до , вирівнювання й заповнення тріщин, дрібних вибоїн і незначних нерівностей. Технологію вирівнювання призначають згідно з вимогами таблиці 5.1.

5.2.8.2 Вирівнюючий (перший) шар влаштовують на основах із сумарною нерівністю поверхні не більше 90 см/км способом „шпатлювання" холодною литою асфальтобетонною сумішшю типів 0/7, 0/10, 0/15 мм згідно з ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208.

Якщо сумарна нерівність більше 90 см/км, то вирівнювання виконують сумішами асфальтобетонними гарячими згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 за технологією, наведеною у 5.2.9 цих Норм. Рішення щодо необхідності виконання такого вирівнювання необхідно приймати на підставі техніко-економічних обґрунтувань.

Таблиця 5.1

Тип існуючого покриття

з дефектами

Тип суміші,

мм

Кількість проходів при укладанні вирівнюючого шару

Орієнтовна витрата суміші асфальтобетонної

холодної литої, т /

Асфальтобетон, поверхнева обробка

Сумарна нерівність 40-90 см/км

0/7, 0/10

1

8-10

Колія глибиною, мм

10-15

0/7

2

15-25

0/10, 0/15

1

15-25

0/7, 0/10, 0/15

2

25-35

25-35

0/10, 0/15

2

35-45

35-40

0/10,0/15

2

40-55

Цементобетон

0/7, 0/10, 0/15

1

10-12

5.2.8.3 Колію заповнюють проходами шириною по кожному її заглибленню. З метою мінімізації витрати матеріалу при заповненні колії лінія проходу крайньої від оператора лижі повинна бути розмічена крейдою. Витрату матеріалу призначають згідно з рекомендаціями таблиці 5.1. Зайвий матеріал, який виступає над поверхнею колії більше ніж на після 24 год ущільнення колесами автотранспорту усувають холодним фрезеруванням. Шов між сусідніми проходами повинен бути 25-.