ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ШВИ ДЕФОРМАЦІЙНІ

ЩЕБЕНЕВО-МАСТИКОВІ

ДЛЯ ШТУЧНИХ СПОРУД НА

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

ВБН В.2.3-218-533:2007

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(УКРАВТОДОР)

2007

ПЕРЕДМОВА

1

РОЗРОБЛЕНО

РОЗРОБНИКИ

Національний транспортний університет

К. Артеменко; В. Каськів, канд. техн. наук;

В. Савенко, д-р техн. наук (керівник розробки);

І. Федорашко

2 ВНЕСЕНО

Управління науково-технічної політики;

Департамент автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

3 ПОГОДЖЕНО

Міністерство охорони здоров'я України

Висновок від 29.09.2006 року № 05.03.02-07/46524

Мінбуд України

Лист від 03.03. 2007 року № 11/9-251

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Наказ від 22.03 2007 року № 113

Чинні з 01.04.2007 р.

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах

ВБН В.2.3-218-533:2007 Вводяться вперше

Чинні від 2007- -

Ці Норми поширюються на виконання та приймання робіт з улаштування деформаційних швів із щебенево-мастикової суміші (далі - швів) при горизонтальних розрахункових переміщеннях кінцевих ділянок розрізних та температурно-нерозрізних прогонових будов від до (сумарна довжина переміщень прогонів становить від до ), на мостах, шляхопроводах, естакадах (далі - мостах), розташованих на автомобільних дорогах загального користування.

Ці Норми призначені для використання проектними, а також будівельними й експлуатаційними організаціями, які виконують роботи з будівництва та експлуатаційного утримання мостів на автомобільних дорогах загального користування.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах наведений у додатку А.

Терміни та визначення понять наведені у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Конструкцію шва використовують у штучних спорудах, розташованих на прямих і кривих ділянках пересічень (кут до 60°), у всіх дорожньо-кліматичних зонах України.

1.2 На кривих пересіченнях, ширина деформаційного шва повинна бути такою, щоб довжина сліду проїзду по шву була не більше ніж .

1.3 Роботи з влаштування шва потрібно виконувати у суху погоду при середньодобовій температурі повітря не нижче ніж плюс 10 °С.

1.4 Деформаційні шви даного типу влаштовують на всю ширину штучної споруди. Роботи з влаштування шва можна виконувати без організації об'їзду, попередньо погодивши схему руху транспортних засобів та розстановку знаків дорожніх. Ширина смуги для руху транспортних засобів повинна бути не менше ніж .

1.5 Рух транспортних засобів можна відкривати після 8-12 год з моменту закінчення робіт із влаштування шва.

2 ВИМОГИ ДО ШВІВ

2.1 Шви влаштовують на штучних спорудах із сумішей щебенево-мастикових гарячих на всю ширину прогонової будови з поперечним похилом від 15 ‰ до 20 ‰ згідно з ДБН В.2.3-14.

2.2 Конструкція шва розрахована для перекриття проміжків при горизонтальних розрахункових переміщеннях кінцевих ділянок прогонових будов від до . За розрахункові переміщення приймають суму температурних переміщень (від розрахункового від'ємного до розрахункового позитивного), переміщення від тривалих деформацій (деформації повзучості, усадки) і переміщення від тимчасового навантаження. Схему конструкції шва наведено у додатку В.

2.3 Основні параметри (характеристики) шва наведені у таблиці 2.1.

2.4 При горизонтальних розрахункових переміщеннях кінцевих ділянок прогонових будов менше ніж доцільно застосовувати шви більш простої конструкції.

2.5 При розрахунковому переміщенні кінців балок більше ніж потрібно використовувати деформаційний шов з іншими параметрами або іншого типу.

Таблиця 2.1 - Основні параметри (характеристики) шва

У міліметрах

Параметри (характеристики) шва

Величина розрахункового переміщення кінців балок у шві

10-20

20-25

25-30

до 30

Ширина шва

400±20

500±20

600±20

700±20

Глибина шва (штраби)

70-80

80-120

120, не менше

120, не менше

Проміжок, який перекриває шов (устя шва)

30±5

40±5

50±5

50±5

Сталева пластина для перекриття проміжку

довжина 1 000

товщина 4-6

ширина 200

Прокладка з алюмінієвої фольги

ширина 250

Примітка. Ширину шва застосовують у випадках ремонту щебенево-мастикових швів або при перевлаштуванні швів іншого типу при значних руйнуваннях кромок існуючих швів.

2.6 Поліуретановий фіксатор відіграє технологічну роль під час влаштування гідроізоляційної петлі. Діаметр фіксатора підбирається відповідно до ширини устя шва. При значних переміщеннях прогонових будов допускається випадання фіксатора.

3 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

3.1 Для заповнення шва використовують: мастику бітумну еластомірну (полімерну) згідно з ДСТУ Б В.2.7-79; щебінь згідно з ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-34, ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75; фіксатор поліуретановий згідно з ГОСТ 10174; гідроізоляцію згідно з ДСТУ Б В.2.7-83; ґрунтовку на основі поліуретану та антиадгезив силіконовий згідно із сертифікатом або декларацією на відповідність виробника; фольгу алюмінієву згідно з ГОСТ 618; деталь закладну металеву (металевий компенсатор) згідно з ГОСТ 103.

У процесі влаштування шва, як технологічний матеріал, використовують смугу адгезивну (самоклеючу) згідно із сертифікатом або декларацією на відповідність виробника.

3.2 Вимоги до мастики наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Вимоги до мастики

Найменування показників

Нормативні значення

Зовнішній вигляд

Однорідна поверхня. Відсутні неоднорідні включення

Температура розм'якшеності за кільцем і кулею, °С

83, не менше

Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С,

70, не менше

Розтяжність (дуктильність), см

за температури 25 °С

за температури 0 °С

50, не менше

7, не менше

Температура, яка характеризує гнучкість мастики, °С

мінус 35, не вище

Температура липкості, °С

плюс 50, не нижче

Відносне подовження в момент розриву за температури 20 °С, %

75, не менше

Щільність за температури 25 °С, г/см3

1,0-1,2

Водопоглинання, %

0,4, не більше

Витривалість, кількість циклів

30 000, не менше

Водостійкість після витримування у воді 48 год

Відсутність пузирів, здуття, відшарувань

Зчеплюваність із поверхнею граніту (адгезія - метод кип'ятіння), бали

5,0, не менше

Зчеплюваність із поверхнею цементобетонного зразка (адгезія - метод кип'ятіння), бали

5,0, не менше

Випробування у камері штучного клімату (візуальний метод)

Без зовнішніх змін

3.3 Вимоги до щебеню

Потрібно використовувати щебінь кубовидний однофракційний митий, який отримують при подрібненні вивержених або метаморфічних гірських порід із границею міцності на стиск не менше ніж 100 МПа.

Розмір зерен щебеню від до включ, і від до включ. Допускається використовувати щебінь з розміром зерен від 5 (3) мм до включ. та від до включ.

Перед використанням щебінь потрібно обробити бітумом дорожнім згідно з ДСТУ 4044, ГОСТ 11955 або мастикою еластомірною згідно з ДСТУ Б В.2.7-79, з розрахунку 40- на щебеню. Допускається використання щебеню обробленого бітумом в установці на заводі, за умови розігріву його перед використанням до температури 160-170 °С.

3.4 Вимоги до ґрунтовки на основі бітуму

Для робіт використовують готову ґрунтовку або її готують на місці виконання робіт із бітумів дорожніх рідких або будівельних згідно з ДСТУ 4148 як розчин у дизельному пальному (бензині) згідно з ДСТУ 3868. Для цього, з метою обезводнення, нагрівають бітум до температури плюс 120 °С, дають охолонути до температури плюс 70-90 °С і обережно вливають у ємність із дизельним паливом (бензином, керосином), далі перемішують до однорідної консистенції.

3.5 Вимоги до закладної пластини

Конструкція закладної деталі наведена у додатку Г.

Для фіксації пластини у конструкції шва потрібно, по центру за допомогою шва згідно з ГОСТ 14098, приварити фіксатори із арматури класу А 240 С і вище згідно з ДСТУ 3760 діаметром і довжиною . При розмірах пластини рекомендується використовувати 5 фіксаторів з кроком . Перший фіксатор приварюють на відстані від кромки пластини.

4 ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ШВІВ

4.1 Технологія влаштування деформаційного шва при новому будівництві

4.1.1 Розмічування ліній нарізання на проїзній частині споруди згідно з проектною документацією або відповідно до вимог таблиці 2.1.

4.1.2 Нарізання горизонтальних швів за допомогою спеціальної машини.

4.1.3 Усунення матеріалів покриття з воронки та устя шва за допомогою відбійних молотків.

4.1.4 Очищення шва та його кромок ( з кожного боку) щітками вручну або механічною щіткою.

4.1.5 Знепилювання поверхонь шва та його кромок стиснутим повітрям.

4.1.6 Просушування поверхонь та кромок шва газополуменевим пальником.

4.1.7 Встановлення поліуретанового фіксатора.

4.1.8 Нанесення на торцеві поверхні балок за допомогою щіток ґрунтовки на основі бітуму з витратою 250-300 г/м2.

4.1.9 Наплавлення за допомогою газополуменевого пальника гідроізоляційного матеріалу з влаштуванням в зоні шва компенсаційної петлі.

4.1.10 Нанесення на устя і широку частину шва ґрунтовки на основі поліуретану із загальною витратою 200-250 г/м2.

4.1.11 Розігрів мастики в котлі з перемішуванням до температури 170-185 °С.

4.1.12 Заповнення устя шва мастикою.

4.1.13 Обгортання металевого компенсатора алюмінієвою фольгою, та обробка її антиадгезивною сполукою (силіконовою змазкою) з витратою 50-100 г/м2.

4.1.14 Нанесення на торцеві поверхні балок мастики товщиною 2- за допомогою установки для герметизації швів.

4.1.15 Встановлення металевих компенсаторів в притик, фіксаторами вниз.

4.1.16 Обробка поверхні компенсатора мастикою шаром .

4.1.17 Приготування щебеню чорного фракції 11- у змішувачі. Щебінь розігрівають до температури 150-180 °С через отвір завантаження за допомогою пальників газових і додають мастику еластомірну або бітум розігрітий з витратою 40- на щебеню. Бітум розігрівають в окремому котлі до температури 120 °С.

4.1.18 Засипання шва приготовленим щебенем розміром від до нагрітого до температури 150-180 °С шаром 20- та його розрівнювання скребком.

4.1.19 Заливання шару щебеню за допомогою установки для герметизації швів мастикою еластомірною нагрітою до температури 170-185 °С.

4.1.20 Укладання та розрівнювання наступного шару щебеню чорного фракції 11- товщиною 20-.

4.1.21 Ущільнення щебеню чорного віброплитою.

4.1.22 Повторення процесу укладання до рівня на 5- нижче поверхні покриття проїзної частини моста.

4.1.23 Приклеювання адгезивної (самоклеючої) смуги на краї шва.

4.1.24 Нанесення на кромки шва ґрунтовки на основі поліуретану із загальною витратою 200-250 г/м2.

4.1.25 Приготування щебеню чорного фракції 6-.

4.1.26 Укладання та рівномірний розподіл шару щебеню чорного фракції 6- нагрітого до температури 150-180 °С.

4.1.27 Ущільнення щебеню чорного віброплитою.

4.1.28 Заливання щебеню за допомогою установки для герметизації швів мастикою еластомірною нагрітою до температури 170-185 °С.

4.1.29 Після завершення заливання шва мастикою необхідно дати шву охолонути протягом 30 хв.

4.1.30 Видалення адгезивної (самоклеючої) смуги і зайвого щебеню по краям шва.

4.1.31 Влаштування щебеневої присипки шва розігрітим до температури 170-185 °С щебенем чорним фракції 6-, його розподіл та ущільнення віброплитою.

4.2 Технологія влаштування шва при перевлаштуванні швів іншого типу та ремонті швів щебенево-мастикових

4.2.1 Розмічування ліній нарізання на проїзній частині споруди згідно з проектною документацією або відповідно до вимог таблиці 2.1.

4.2.2 Нарізання швів горизонтальних за допомогою спеціальної машини.

4.2.3 Усунення матеріалів покриття з воронки та устя шва за допомогою відбійних молотків.

4.2.4 Демонтаж конструктивних елементів існуючого шва до рівня вирівнюючого монолітного шару. При необхідності виконують бетонні роботи з відновлення поверхні монолітної плити на торцях балок з дотриманням технологічних процесів.