ДБН В.1.2-7-2008. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА


- теплоізолювальну здатність комунікацій, які прокладаються, і в разі необхідності, їх цілісність.

Експозиція/дія:

а) стандартний температурний режим;

б) проникнення полум'я (якщо це необхідно, див. примітку нижче).

Критерії експлуатаційних характеристик:

- цілісність Е;

- цілісність і теплоізолювальна здатність ЕІ.

Примітка. Під час прийняття рішень відносно критеріїв експлуатаційних характеристик необхідно враховувати способи, якими вогонь (в тому числі, мале полум'я) може передаватись крізь протипожежні перешкоди. Ці способи можуть включати:

- проникнення вогню крізь нещільності між комунікацією та ущільненням або між ущільненням і протипожежною перешкодою, крізь яку вони проходять, або крізь проріз, утворений у самій комунікації чи в матеріалі протипожежного ущільнення;

- дію вогню, що призводить до неприпустимого зростання температури поблизу проходу на поверхні протипожежної перешкоди, яка не зазнає дії вогню;

- дію вогню, що призводить до неприпустимого зростання температури на поверхні комунікації у протипожежному відсіку, який не зазнає впливу вогню, або температури на поверхні системи ущільнення проходу, що не зазнає впливу вогню.

Класифікація:

- ЕІ 15, ЕІ 30, ЕІ 45, ЕІ 60, ЕІ 90, ЕІ 120, ЕІ 180, ЕІ 240;

- Е 15, Е 30, Е 45, Е 60, Е 90, Е 120, Е 180, Е 240.

6.3.1.3.5.9 Канали і шахти для інженерних комунікацій

У цьому розділі розглядається вогнестійкість каналів і шахт для інженерних комунікацій, у тому числі отворів для їх технічного обслуговування. Це елементи будівель, які відокремлені від решти конструкції і призначені для розташування в них усіх видів комунікацій і обладнання, їх вогнестійкість стосується поширення вогню від одного протипожежного відсіку до іншого. Розташування зразка під час випробування має відповідати тому, що існує на практиці.

Експозиція/дія: стандартний температурний режим.

Критерії експлуатаційних характеристик: цілісність і теплоізолювальна здатність ЕІ.

Класифікація: ЕІ 15, ЕІ 30, ЕІ 45, ЕІ 60, ЕІ 90, ЕІ 120, ЕІ 180, ЕІ 240.

6.3.1.3.5.10 Димарі і димоходи

Це обладнання призначене для видалення продуктів згоряння (диму, пари і твердих часток) від пристроїв, що виробляють тепло, у тому числі і від камінів у зовнішню атмосферу так, щоб не порушити безпеки людей на об'єкті, та тих, хто перебуває неподалік.

Для цього складові частини обладнання повинні перешкоджати надмірній передачі тепла крізь стіни обладнання так, щоб не виникла пожежа у прилеглих частинах об'єкта.

Експозиція/дія:

а) нормальні умови нагрівання (температура газу 350 °С і 500 °С);

б) умови вигоряння (протягом заданого часу), що імітують горіння відкладень на внутрішній поверхні димоходу або димаря (1000 °С).

Критерії експлуатаційних характеристик:

- теплоізолювальна здатність (різні критерії для зазначених двох видів експозиції);

- негерметичність.

Класифікація: згідно з типом нагрівального обладнання.

Примітка. Запобігання проникненню вогню з одного поверху на інший необхідно оцінювати згідно з 6.3.1.3.5.8.

6.3.1.3.6 Системи вентиляції

6.3.1.3.6.1 Вентиляційні канали

Вимоги до елементів вентиляційних каналів, в тому числі їх розгалужень, стиків, отворів для подавання і виведення повітря, пристроїв кріплення тощо стосуються їх використання у вертикальних і горизонтальних каналах.

Експозиція/дія:

а) стандартний температурний режим, дія вогню зсередини;

б) дія вогню ззовні;

в) перепад тисків.

Критерії експлуатаційних характеристик:

- цілісність Е;

- цілісність і теплоізолювальна здатність ЕІ;

- негерметичність S.

Класифікація:

- Е 30, Е 60;

- ЕІ 15, ЕІ 30, ЕІ 45, ЕІ 60, ЕІ 90, ЕІ 120, ЕІ 180, ЕІ 240.

У класифікації слід зазначати, що критерії експлуатаційних характеристик задовольняються або в умовах дії вогню зсередини, або в умовах дії вогню ззовні, або в умовах дії вогню як зсередини, так і ззовні.

Якщо негерметичність обмежується, то до класифікації додається позначення S.

6.3.1.3.6.2 Клапани

Вимоги до протипожежних клапанів стосуються як вертикально, так і горизонтально розташованого обладнання. Умови випробування слід обирати залежно від умов експлуатації, тобто клапани слід випробовувати з приєднаними повітроводами або без них (див. 6.2.3.2.2, е).

Експозиція/дія:

а) стандартний температурний режим;

б) закривання клапана;

в) перепад тисків.

Критерії експлуатаційних характеристик:

- цілісність Е;

- цілісність і теплоізолювальна здатність ЕІ;

- негерметичність S.

Класифікація:

- ЕІ 15, ЕІ 30, ЕІ 45, ЕІ 60, ЕІ 90, ЕІ 120, ЕІ 180, ЕІ 240;

- Е 30, Е 60, Е 90, Е 120.

Якщо негемертичність обмежується, то до класифікації додається позначення S.

Необхідно враховувати довговічність, чутливість і надійність пристроїв закривання протипожежних клапанів (див. 7.2).

6.3.1.4 Вироби, які розташовуються в комунікаціях

6.3.1.4.1 Електричні установки (див. 6.2.3.2.1)

До цих виробів (наприклад, вимірювальні прилади, трансформатори, вимикачі, кабелі тощо) можуть висуватись вимоги щодо вогнестійкості та характеристики "реакція на вогонь".

6.3.1.4.2 Нагрівальні установки (див. 6.2.3.2.1)

До цих виробів можуть висуватись вимоги щодо вогнестійкості та характеристики "реакція на вогонь".

6.3.1.4.3 Газові установки (див. 6.2.3.2.2)

До цих виробів можуть висуватись вимоги щодо вогнестійкості та характеристики "реакція на вогонь".

6.3.1.4.4 Пристрої захисту від блискавок (див. 6.2.3.2.3)

Пристрій складається з блискавковідводів, провідників заряду, з'єднувальних елементів і з'єднувальних пластин (прокладок), контрольних з'єднань або ланцюгів, опор, закріплювачів і затискачів, провідників і електродів заземлення, а також протикорозійних анодів.

До цих виробів можуть висуватись вимоги щодо характеристики "реакція на вогонь".

6.3.1.4.5 Установки аварійного енергозабезпечення для протипожежного обладнання (див. 6.2.5.2 в), 11)

Установка може складатись з таких частин: джерела живлення, відокремленого від основної мережі енергопостачання, або централізованого джерела енергопостачання (генератора або акумуляторних батарей, оснащених відповідними зарядними пристроями); пристроїв для запуску, переключення (перемикання навантаження) і вимикання джерела енергії; електричних ланцюгів із пристроями захисту і контролю, які з'єднують джерело живлення з відповідними елементами силових установок.

6.3.1.4.6 Системи протипожежного захисту електричних та оптичних кабелів, кабельної арматури та кабельних ліній

Ці системи призначені для забезпечення надійного постачання енергії від джерела живлення до систем безпеки.

Для цього електричні та оптичні кабелі захищають від вогню ззовні або використовують електричні та оптичні кабелі із власною вогнестійкістю. Вимоги, що висуваються до кабелів, також відносяться до систем їх утримування / підвішування.

Експозиція/дія: стандартний температурний режим.

Критерії експлуатаційних характеристик: безперервність енергопостачання.

Класифікація: Р 15, Р 30, Р 60, Р 90.

Експозиція/дія: постійний вплив полум'я з номінальною температурою 842 °С.

Критерії експлуатаційних характеристик: безперервність енергопостачання.

Класифікація: РН 15, РН 30, РН 60, РН 90.

Примітка. Експозиція "постійний вплив полум'я з номінальною температурою 842 °С" може застосовуватись для електричних та оптичних кабелів із зовнішнім діаметром менше ніж і перерізом жил до 2,5 мм2 включно, які мають власну вогнестійкість (тобто задовольнять вимоги з вогнестійкості без будь-якого вогнезахисту).

6.3.1.4.7 Протипожежне водопостачання (див. 6.2.5.2 в),12)

Засоби протипожежного водопостачання або спеціальні установки складаються з природних чи штучних джерел води (якщо мережі загального користування не відповідають вимогам), пристроїв перекачування і контролю, а також мереж трубопроводів для розподілу води до визначених місць або установок.

6.3.1.5 Компоненти систем пожежної сигналізації

6.3.1.5.1 Ручний пожежний сповіщувач (див. 6.2.3.3.2 г), 8)

Ручний пожежний сповіщувач приводиться в дію безпосередньо людиною і використовується у системах автоматичної пожежної сигналізації.

6.3.1.5.2 Автоматичні системи пожежної сигналізації (див. 6.2.3.3.2 г), 9)

Детекторна частина системи складається зі сповіщувачів, підключених до приймально-контрольного пожежного приладу з аварійними джерелами живлення (тобто енергопостачання від основної лінії живлення і резервних акумуляторних батарей).

Сигнальна частина системи складається зі звукових або світових оповіщувачів, підключених до приймально-контрольного приладу, який видає електричні сигнали керування для автоматичного приведення в дію іншого протипожежного обладнання.

6.3.1.5.3 Установки виявлення горючих газів (див. 6.2.3.2.4)

Установка виявлення горючих газів складається з: детекторів горючих газів; каналів зв'язку (зазвичай електричні, але можуть бути використані оптичні, пневматичні, радіо- та інші придатні засоби), до складу яких можуть входити елементи з обробки даних та елементи ізоляції; контрольне обладнання; сигнальне (індикаторне) обладнання; звукові або візуальні засоби привертання уваги, такі як пристрої звукової сигналізації або проблискові маяки; основне джерело живлення; аварійне джерело живлення на випадок виходу з ладу основного джерела живлення.

6.3.1.5.4 Система оповіщення та керування евакуацією під час пожежі (системи пожежної сигналізації, системи звукового та світового оповіщення в разі аварії) (див. 6.2.5.2 в), 6)

Система складається з центрального блока з аварійним джерелом живлення, який підключений за допомогою електричних проводів (або інших засобів) до звукових або світових оповіщувачів. Система може приводитись в дію вручну або за допомогою автоматичної системи пожежної сигналізації чи системи пожежогасіння.

6.3.1.5.5 Пульти централізованного пожежного спостереження (див. 6.2.5.2 в), 7)

6.3.1.6 Системи пожежогасіння

6.3.1.6.1 Системи пожежогасіння спринклерного типу (див. 6.2.3.3.2 г), 2)

Система пожежогасіння спринклерного типу може включати такі вироби, як спринклерні зрошувачі, вузли керування, труби, фітинги і кронштейни, контрольні вентилі, звукові сигнальні пристрої, витратоміри, водяні насоси, аварійне джерело живлення тощо.

Характеристики спринклерних зрошувачів:

- розподіл води по площі, що захищається кожним спринклерним зрошувачем;

- інтенсивність зрошення, л/м2-хв;

- температура спрацьовування;

- інерційність спрацювання;

- стійкість до механічного впливу.

6.3.1.6.2 Системи водяного пожежогасіння (див. 6.2.3.3.2 г), 3)

Система водяного пожежогасіння може включати такі вироби, як: клапани керування групової дії, зрошувачі для розпилення води, спеціально спроектовані для одного або більше із трьох вищезгаданих призначень, труби, фітинги і кронштейни, контрольні вентилі, пристрій оповіщення, витратомір, водяні насоси, аварійні джерела живлення тощо.

Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища (всередині приміщення/ззовні відповідно до призначення).

Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну або автоматично і подавання розрахованої кількості води на відповідний простір або поверхню.

6.3.1.6.3 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю (СО2) (див. 6.2.3.3.2 г), 4)

Система СО2 може включати резервуари для СО2 (в рідкому стані), клапани (у тому числі пристрої безпеки), трубопроводи (гнучкі або еластичні), фітинги і кронштейни, систему оповіщення, випускні насадки, спроектовані так, щоб СО2 перетворювався з рідкого стану в газоподібний перед тим, як досягне вогню.

6.3.1.6.4 Установки пожежогасіння галонами (див. 6.2.3.3.2 г), 5)

Установка може включати резервуари для галону (в рідкому стані), клапани, регулятори і трубопроводи, фітинги і кронштейни, системи оповіщення, випускні насадки, спроектовані так, щоб галон досягав вогню в газоподібному стані.

6.3.1.6.5 Системи пінного пожежогасіння (див. 6.2.3.3.2 г), 6)

6.3.1.6.6 Установки вибухопридушення (див. 6.2.3.2.5)

Установка складається з системи виявлення і системи гасіння. Система виявлення складається з відповідних датчиків (термоелектричних, оптичних чи датчиків тиску або їх комбінації), підключених до блока контролю або пускового клапана.

Система гасіння складається з балонів під тиском, наповнених вогнегасною речовиною і оснащених клапанами швидкої дії, що вводяться в дію сигналом від системи виявлення. Вона призначена для викидання вогнегасної речовини протягом якомога коротшого проміжку часу.

6.3.1.6.7 Системи порошкового пожежогасіння (див. 6.2.3.3.2 г), 7)

6.3.1.7 Вироби й елементи систем протидимного захисту

6.3.1.7.1 Димонепроникні двері

У цьому розділі встановлюються особливі вимоги до димонепроникності дверей, в тому числі із заскленням.

Експозиція/дія:

а) перепад тиску;

б) температура (навколишнього середовища, помірна, висока).

Критерії експлуатаційних характеристик:

- негерметичність S;

- самозачинення С.

Класифікація: залежить від ступеня негерметичності і температури випробування.

Для пристроїв зачинення необхідно враховувати довговічність, див. 6.3.1.3.5.5.

6.3.1.7.2 Системи димо- та тепловидалення (див. 6.2.3.3.2 г), 10)

Обладнання природної вентиляції для видалення диму складається з вентиляційних пристроїв для видалення диму і тепла, впускних отворів для повітря і, за необхідності, включає протидимні штори, димові або теплові сповіщувачі, з'єднані з центральним пультом, для приведення в дію вентиляційних пристроїв видалення диму і тепла, механічних пристроїв для відкривання вентиляційних отворів (ручне керування) та/або необхідного джерела живлення вентиляційних пристроїв. Систему слід проектувати так, щоб автоматичне керування можна було замінити ручним.

Обладнання примусової вентиляції для видалення диму і тепла складається з вентиляторів з приводом, низько розташованих впускних отворів для природного та/або примусового подавання повітря, а також може включати повітропроводи, клапани видалення диму і тепла, систему виявлення пожежі для приведення в дію вентиляторів видалення диму і тепла, вогнезахищену електропроводку і джерело живлення, у тому числі аварійне джерело живлення, і, за необхідності, включає протидимні штори.