ДБН В.1.2-9-2008. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ


ДОДАТОК Д

(довідковий)

РИЗИК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЧЕРЕЗ ОПІКИ

Причина

Вимоги до споруд в цілому

Вироби

Характеристики

виробів

функціональні

виконавчі

Контакт з гарячими поверхнями

Унеможливлення опіку після контакту із такою поверхнею

Забезпечення температури обігріваючих рідин - стан (фаза) рідини, пари (тиск насиченої пари)

Забезпечення температури доступних частин

1. Системи нагрівання замкнуті

Надійність утримання рідини нижче встановленої максимальної температури (насичена пара)

2. Теплогенератори

Тиск

3. Обігрівачі

(та інші частини 1)

Температура доступних частин

4. Запобіжні пристрої, пов'язані з

1, 2, 3

Точність

Чутливість

Попередження контактів з гарячими поверхнями

Недосяжність попереджувальних пристроїв

Теплогенератори Обігрівачі

Димоходи

Доступність гарячих частин

Контакт з гарячою водою (рідинами) -занурення

Унеможливлення опіку через контакти з гарячою водою (рідинами, хімікаліями)

Забезпечення максимального рівня температури води у пункті постачання

Запобіжні пристрої для обмеження температури на місці виробництва

Запобіжні змішувальні клапани після виробництва

Змішувальні крани на місці постачання

Точність, чутливість, надійність

Точність, чутливість, температурна стабільність

Те саме

Забезпечення граничного ризику через розпилення гарячої води

Нагрівальні системи

Щільність системи щодо води

Забезпечення граничного ризику падіння в стічні ями

Огорожі

Захисні поручні

Закріплення, висота, механічний опір

Випромінювання тепла нагрівачами та лампами

Уникнення опіку стоячи або проходячи біля такого обладнання

Випромінюючі панелі чи апаратура

Температурний ефект Рівень випробувальної поверхневої передачі (тест-метод)

ДОДАТОК Е

(довідковий)

РИЗИК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРИЧНИЙ УДАР ТА ЕЛЕКТРОШОК

Причина

Вимоги до споруд в цілому

Вироби

Характеристики

виробів

функціональні

виконавчі

Блискавка

Забезпечення захисту будівельного об'єкта та користувачів від удару блискавкою

Ефективність пристроїв перехоплення систем захисту від блискавки, опір їх заземлення тощо

Компоненти систем захисту від блискавки: перехоплювачі, провідники, конектори, електроди

Бути визначеними

Напруга систем електроживлення

Унеможливлення дотику до частин систем електроживлення, які знаходяться під напругою (більше ніж X вольт) за нормальних умов.

Унеможливлення перебування у межах деякої відстані до частин, які є під напругою, більшою ніж Y вольт.

Унеможливлення наявності напруги на доступних частинах систем за специфічних умов (вологість та ін.)

Захист проти електричних ризиків за всіх умов

Компоненти низьковольтних систем, включаючи розетки, високовольтні системи, освітлювальну апаратуру, електричну вбудовану апаратуру

Доступність частин, які знаходяться під напругою, геометрія тощо

Напруга електричної системи постачання сигналів дорожнього руху, освітлення дороги тощо

Унеможливлення наявності напруги на доступних частинах систем через дотик (прямий контакт людей) або удар (контакт транспортного засобу)

Те саме

Світлофор, сигнали керування переходом, табло для змінних повідомлень, датчики руху, контрольне обладнання, обладнання лінії, джерела енергії

Ізоляція, напруга, запобіжні пристрої

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

РИЗИК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЧЕРЕЗ ВИБУХ

Причина

Вимоги до споруд в цілому

Вироби

Характеристики виробів

функціональні

виконавчі

Вибухи

Зниження ризику вибуху вогневих генераторів, комунікацій, витяжних труб, допоміжних паливних систем, димоходів, трубок, резервуарів та трубопроводів (труби) для вогненебезпечних газів та рідин

Забезпечення надійності при обслуговуванні та в разі пожежі

Труби, включаючи їх обладнання та з'єднання

Тиск, температура, щільність, опір до зовнішніх впливів

Зниження ризику вибуху труб та з'єднання для вогненебезпечних газів

Забезпечення видимості, доступності, прийнятності з'єднань, їх вентиляції, відключення з безпечної позиції, запобігання електроіскрінню

Матеріал з'єднання

Щільність, розрядженість, міцність, гнучкість, тиск, внутрішній діаметр

Розриви

Відповідність проекту герметичності системи гарячої води

Забезпечення температури, ємності для зберігання, загальної конфігурації та умов безпечної роботи

Термостати, теплові запобіжники, температурні редуктори, вимірювальні прилади, клапани зменшення тиску, пульти

Надійність, чутливість, температура

Відповідність проекту систем зберігання

Газгольдери, парові котли (бойлери), повітряний ресивер

Надійність, тиск

Вибухова атмосфера в спорудах (їх частинах)

Зниження ризику щодо вибухової атмосфери середовища

Вжиття запобіжних заходів щодо небезпечної та вибухової атмосфери

Контейнери, посудини, арматура, завантажувальне та розвантажувальне устаткування, з'єднання труб

Щільність, тиск, температура

ДОДАТОК И

(довідковий)

РИЗИК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЧЕРЕЗ РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Причина

Вимоги до споруд в цілому

Вироби

Характеристики виробів

функціональні

виконавчі

Буксування

Уникнення поранення чи смерті після буксування на дорозі (рух на велосипеді, мотоциклі, пересування в автомобілі чи автобусі або в будь-якому моторному транспортному засобі)

Обмеження слизькості дорожньої поверхні, рівність, дренаж води, структура

Матеріали, які використовуються для виконання дорожньої поверхні чи тротуару, а саме: камені для бруківки тощо.

Дорожнє маркування, впускні отвори, люки тощо

Індекс полірованого каменю

Опір буксуванню

Буксування та / або помилка керування

Уникнення раптовості чи дезорієнтації через нерозбірливі чи помилково розміщені сигнали біля дороги чи над нею

Забезпечення видимості знаків за будь-яких погодних умов

Дорожні знаки, маркування дороги, включаючи гвіздки, оптичні керівні пристрої (стовпчики маркування, шевронна крива, описи, індикатори відстані тощо)

Колір

Розмір (х / у координати)

Яскравість, чіткість літер

Відбиття

Уникнення поранення або смерті на шляхах (рух на велосипеді, мотоциклі, пересування в автомобілі чи автобусі або в будь-якому моторному транспортному засобі)

Забезпечення безпеки дорожнього обладнання за всіх необхідних умов

Освітлювальні колони, стовпи, щогли, сигнальні вогні, стовпчики маркування

Безпека через піддатливість перешкоди.

Ударна безпека, яку визначено через руйнівні випробування транспортного засобу (маса засобу, швидкість, кут, індекс безпечного прискорення) тощо

Уникнення поранення або смерті внаслідок падіння зі схилу чи з мосту або внаслідок удару в перешкоду поруч з трасою чи в транспортний засіб з іншого боку розподільної смуги

Забезпечення бар'єрами відповідної висоти, ударної безпеки, опору пробиванню та рикошетними властивостями за всіх умов

Запобіжні огорожі, бар'єри, парапети мосту, подушки безпеки

Ударна безпека, визначена через руйнівні випробування транспортного засобу (маса засобу, швидкість, кут, динамічна деформація, індекс безпечного прискорення, межа поздовжнього ковзання, межа рикошету)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування3

2 Терміни та визначення понять3

3 Рівні та класи вимог до експлуатаційних властивостей будівельних виробів3

4 Основні вимоги “безпека експлуатації”4

5 Основні положення щодо перевіркм дотримання основної вимоги “ безпека експлуатації”4

5.1 Загальні положення4

5.2 Діяння5

5.3 Перевірка дотримання вимоги щодо безпеки експлуатації5

5.3.1 3агальні положення5

5.3.2 Падіння5

5.3.3 Прямі впливи6

5.3.4 Опіки6

5.3.5 Електричний удар та електрошок7

5.3.6 Вибухи8

5.3.7 Нещасні випадки через рух транспортного засобу9

6 Регламентні технічні умови для оцінки відповідності10

6.1 Загальні положення10

6.2 Експлуатаційні характеристики та оцінювання відповідності10

7 Термін служби, довговічність10

Додаток А12

Ризик нещасних випадків через падіння після ковзання12

Додаток Б13

Ризик нещасних випадків через падіння після спотикання (зачеплення)13

Додаток В14

Ризик падіння через зміни в рівні та раптові зниження14

Додаток Г15

Ризик нещасних випадків через прямі впливи (удари)15

Додаток Д16

Ризик нещасних випадків через опіки16

Додаток Е17

Ризик нещасних випадків через електричний удар та електрошок17

Додаток Ж18

Ризик нещасних випадків через вибух18

Додаток И19

Ризик нещасних випадків через рух транпорних засобів19

Код УКНД 91.080

Ключові слова: безпека, будівельні вироби, будівельні об'єкти, вибух, вимога, експлуатаційна безпека, ковзання, опіки, падіння, ризик, удари, характеристики.